Pages

Asertivnost u poslovnoj komunikaciji
Asertivnost u poslovnoj komunikaciji
Hrvojka Serdarušić
Rad daje prikaz komunikacijskih znanja i vještina potrebnih za provedbu kvalitetne poslovne komunikacije s dodatnim osvrtom na poslovnu komunikaciju u knjižnicama. Govori o potrebi za stjecanjem znanja o komunikacijskim vještinama u svrhu što boljeg izražavanja svojih želja i osjećaja na način da ne nanosimo psihološku ili fizičku štetu drugim osobama. Također, govori se o asertivnoj komunikaciji kao sredstvu koje pomaže u rješavanju eventualnih sukoba u poslovnoj komunikaciji....
Asistenti u nastavi
Asistenti u nastavi
Ivana Tabak
U novije vrijeme diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj sve se više prepoznaje potreba da škole nude programe koji uvažavaju različitosti i posebnosti sve djece. Jedan od načina približavanja škola potrebama djece jest zapošljavanje asistenata u nastavi koji su jedan od ključnih preduvjeta za uspješnu inkluziju djece s teškoćama u razvoju. U radu su prikazani zakonski okviri uključivanja djece s posebnim potrebama u redoviti školski sustav, kao i zakonski okviri...
Aspekte der Grammatikkompetenz von Deutschlernenden in der Mittelschule
Aspekte der Grammatikkompetenz von Deutschlernenden in der Mittelschule
Iris Čuček
Diese Diplomarbeit hat zur Aufgabe festzustellen, wie erfolgreich DaF-Lernende – erstes Jahr des Gymnasiums - beim Erwerb von Verbformen sind. Wir sollen herausfinden, ob die Lernenden die Verbformen in ihren Aufsätzen richtig oder falsch gebrauchen, bzw. ob es mehrere richtig oder falsch gebrauchte Verbformen gibt. Es soll auch herausgefunden werden, ob die Lernenden weniger Fehler am Ende als am Anfang des Schuljahrs machen, deshalb werden die Verbformen in den Aufsätzen vom...
Aspekti kataloga: odabrani primjeri iz kataloga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Aspekti kataloga: odabrani primjeri iz kataloga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Nikola Đitko
Ovaj rad se bavio definiranjem kataloga, njegovim karakteristikama, vrstama, oblicima i aspektima koji su, između ostalog, bitni za snalaženje u katalogu. Najprije su navedene različite definicije kataloga kako bi se stekao uvid u to što je točno katalog i njegovu važnost za područje knjižničarstva. Nakon toga se govorilo o vrstama kataloga i promjenama u obliku kataloga kroz povijest odnosno prednostima i nedostacima za svaki oblik. Opisani su aspekti kataloga te način na koji su...
Aspekti mita u suvremenom romanu
Aspekti mita u suvremenom romanu
Valentina Kovačević
U radu se pokušava odgovoriti na pitanje kako je mit pozicioniran, koja je njegova uloga i funkcija, u suvremenim romanima, u ovom slučaju u romanima njemačke autorice Christe Wolf Kasandra i hrvatske autorice Lucije Stamać Labud. Kako bi se odgovorilo na to pitanje, neophodno je prvo upoznati se s nastankom mita i raznim teorijskim pristupima mitu. Analizom navednih romana predočit će se interpretacija mitskih identiteta i njihovi odnosi u romanima. Također, kao bitan dio tvorbe...
Aspekti ženskoga u mitovima o postanku
Aspekti ženskoga u mitovima o postanku
Stjepan Pavlović
Mit je fenomen ljudskog društva koji potječe još iz njegovog agrafijskog razdoblja. Prvi mu kritički pristupaju stari Grci, a temelje suvremenog proučavanja mita postavlja Sigmund Freud prevodeći ga na metajezik znanosti, nakon čega postaje predmetom proučavanja funkcionalista, simbolista, strukturalista te poststrukturalista. Mit izvire i boravi primarno u usmenoj kulturi, proizvod (i objekt potrošnje) je mitske svijesti, a njegova univerzalna prevodivost pripisuje se postojanju...
Assessment of translation competence of MA-TIS vs MA-TEFL students for translation positions with EU institutions
Assessment of translation competence of MA-TIS vs MA-TEFL students for translation positions with EU institutions
Vlatka Ćosić
EU institutions do not require any formal training or a degree in translation for translation positions, which is a challenge for viability and sustainability of translation studies programmes. The aim of this paper is to assess the translation competence of students of TS (Translation Studies) vs. students of TEFL (Teaching English as a Foreign Language), using the assessment criteria applied during the European Personnel Selection Office (EPSO) selection procedure to see if formal training...
Atentat na austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda - uzroci i posljedice
Atentat na austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda - uzroci i posljedice
Martina Horvat
U završnom radu govorit će se o atentatu na austro-ugarskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda, o događajima koji su se dogodili prije samog atentata, dakle, govorit će se o Prvom i Drugom balkanskom ratu te o aneksiji Bosne i Hercegovine. Isto tako, rad će prikazati događaje koji su uslijedili nakon atentata na prestolonasljednika. Nadalje, razmatrat će se pripreme samog atentata te atentatori, ali i tijek događaja na dan samog atentata.Prvenstveno će se govoriti o razlozima...
Atribucije
Atribucije
Valentina Mikulić
Među najznačajnijim modelima atribucije ističu se Kelleyjev model kovarijacije koji opisuje kako ljudi koriste informacije o dosljednosti, različitosti i suglasnosti pri stvaranju uzročnih atribucija nekog ponašanja ili događaja, kao i Weinerov model atribucije postignuća čija je svrha utvrđivanje specifičnih kognitivnih, emocionalnih i ponašajnih posljedica procesa atribuiranja. Vremenom su stvoreni noviji modeli atribucija, a jedan od njih je i teorija relacijskih atribucija,...
Atribucijski stilovi u uspješnim i neuspješnim bračnim odnosima
Atribucijski stilovi u uspješnim i neuspješnim bračnim odnosima
Nikolina Svalina
Atribucijski pristup konceptualni je okvir unutar socijalne psihologije koji se bavi laičkim ili zadravorazumskim objašnjenjima ponašanja. Iako su u svojim začecima istraživanja atribucijskoga pristupa bila isključivo bazična, s vremenom se pažnja počela usmjeravati na primjenu atribucijskoga pristupa u rješavanju brojnih problema, među kojima su bili i bračni problemi. U današnjem društvu bračni su problemi doživjeli razmjere epidemije, te su toliko rasprostranjeni da zbog...
Aufbau der Hauptgestalten in Hesses Hauptwerken aus psychoanalytischer Sicht
Aufbau der Hauptgestalten in Hesses Hauptwerken aus psychoanalytischer Sicht
Josip Vincetić
Diese Diplomarbeit befasst sich mit den psychoanalytischen Aspekten der Hauptgestalten aus drei Werken. Hermann Hesses Werke Demian, Siddhartha und Der Steppenwolf sind als Vorbild genommen, dessen Hauptgestalten psychoanalytisch kontextualisiert sind. Im ersten Teil der Arbeit ist Hesses Verhältnis mit den Psychoanalytikern, die ihn beeinflusst haben, kurz beschrieben. Die analytische Psychologie C.G. Jungs, dessen Theorien die Basis dieser Arbeit bilden, wird vor der Auseinandersetzung...
Autizam kod djece školske dobi
Autizam kod djece školske dobi
Martina Kolar
Autistični poremećaj (infantilni autizam, autistični sindrom, autizam) pervazivni je razvojni poremećaj koji počinje u djetinjstvu, većinom u prve tri godine života, zahvaća gotovo sve psihičke funkcije i traje cijeli život. Osnovni su simptomi poremećaja nedostatak emocionalnih odgovora prema ljudima i stvarima (nedostatak socijalne interakcije), nedostatak verbalne i neverbalne komunikacije, osobito poremećaj u razvoju govora, bizarnosti u ponašanju i stereotipije. U prvom...

Pages