Paginacija

An American Slave: Frederick Douglass and the Importance of His Narratives
An American Slave: Frederick Douglass and the Importance of His Narratives
Andrea Pavić
The importance of Frederick Douglass’s narratives lies in the mere necessity of their existence, as they were instruments which proved the importance of education and served as reminders that history should not repeat itself. For a slave, literacy and education were close to impossible, which is why Douglass is so significant. He came from an enslaved family, and, against all odds, not only learned how to read and write, but made himself the biggest African American Hero of his century....
An Analysis of University Students’ Attitudes towards Error Correction in the EFL Context
An Analysis of University Students’ Attitudes towards Error Correction in the EFL Context
Inka Malešević
Learning is a crucial part of every educational process, but together with learning, error making occurs, which is nowadays no longer perceived as something that should be avoided under all circumstances. Error making is nowadays viewed as a valuable indicator that the process of foreign language acquisition has happened. Together with error making comes the necessity for reacting to errors. The ways in which a teacher will react to errors which appear in foreign language acquisition are...
Analiza digitalnih baštinskih zbirki kao vida elektroničkog nakladništva
Analiza digitalnih baštinskih zbirki kao vida elektroničkog nakladništva
Ivana Čadovska
Suvremeno nakladništvo prolazi kroz niz tehnoloških, društvenih i gospodarskih promjena koje utječu na njegov daljnji napredak i formiranje novih tržišta. Razvoj elektroničkog nakladništva donosi pred nakladnike nove izazove. Ono nije konkurencija postojećem tradicionalnom nakladništvu, već mogućnost za probijanje na nova tržišta i razvitak novih proizvoda, elektroničkog sadržaja. Postavljaju se pitanja o budućnosti elektroničkog nakladništva i poteškoćama koje koče...
Analiza digitalnih knjižnica notnih zapisa i baza podataka u glazbenoj industriji
Analiza digitalnih knjižnica notnih zapisa i baza podataka u glazbenoj industriji
Eva Stojić
Digitalne knjižnice skupovi su online dostupnih publikacija koje su ili dobivene postupkom digitalizacije ili „born digital“. Do sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća koristili su se analogni načini reproduciranja i snimanja zvuka, a tek u devedesetima se popularizirao i usavršio digitalni oblik. Razvojem tehnologija došlo je do promjena u skladanju, načinu slušanja glazbe i pojave digitalnih glazbenih knjižnica. Formati koji su dostupni u digitalnim knjižnicama su PDF,...
Analiza dizajna aplikacija za praćenje navika ljudi
Analiza dizajna aplikacija za praćenje navika ljudi
Eva Stojić
Ovaj rad istražuje različite aspekte dizajna aplikacija namijenjenih praćenju i upravljanju navikama korisnika. Cilj rada je identificirati ključne karakteristike i principe dizajna koji utječu na učinkovitost formiranja navika, a i upotrebljivost ovih aplikacija. Dizajn uključuje i funkcionalno i vizualno oblikovanje, ali se u ovom radu više oslanja na dizajn funkcionalnosti sustava koji podupire formiranje navike. U tu svrhu, provedena je sveobuhvatna analiza postojećih aplikacija...
Analiza društveno-političkih prilika u romanu "Svašta u mojoj glavi" Mire Gavrana
Analiza društveno-političkih prilika u romanu "Svašta u mojoj glavi" Mire Gavrana
Daria Debak
Prikazom ljubavne priče dječaka Zvonimira i djevojčice Dubravke u romanu Mire Gavrana Svašta u mojoj glavi govori se o ljubavnom dječjem romanu. Radnja romana ukazuje i na razne društveno-političke prilike i probleme. Upravo ga se zbog toga, osim klasifikacije u ljubavni tip romana, može svrstati i u socijalni, ali i u tradicionalni tip romana. Socijalna komponenta dolazi do izražaja prikazom zaostale i siromašne sredine, dok je za tradicionalni tip romana karakteristična...
Analiza godišnjih izvješća kao podrška upravljanju arhivima
Analiza godišnjih izvješća kao podrška upravljanju arhivima
Katarina Marjanović
Ovaj rad prikazuje analizu godišnjih izvješća rada Državnog arhiva u Osijeku u razdoblju od 2000. do 2013. godine. Svrha ove analize bila je prikazati pomoću prikupljenih podataka na koji način je arhiv ispunjavao svoje zadaće, kojih godina se, primjerice, više vremena utrošilo na zaštitu gradiva, a kojih više na izdavačku djelatnost. Sami podaci o aktivnostima arhiva mogu pripomoći u daljnjem upravljanju tj. pravilnom raspoređivanju djelatnika i aktivnosti na određeni broj...
Analiza grešaka u testovima hrvatskih učenika njemačkog kao stranog jezika u srednjoj školi/Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF-Lerner in der Mittelschule
Analiza grešaka u testovima hrvatskih učenika njemačkog kao stranog jezika u srednjoj školi/Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF-Lerner in der Mittelschule
Ruža Matić
Das Thema dieser Arbeit ist Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF- Lerner in der Mittelschule. Die Grundlage dieser Arbeit war die Untersuchung der Tests. Mit dieser Untersuchung wird ausfindig gemacht, wie viele Fehler im grammatischen, lexikosemantischen und orthographischen Bereich vorkommen und welche Altersgruppe im Durchschnitt mehr Fehler macht. Am Anfang der Arbeit befindet sich die Einleitung, in der das Ziel der Arbeit kurz beschrieben wird. Anschließend folgt der theoretische...
Analiza hrvatskih zbirki u Europeani
Analiza hrvatskih zbirki u Europeani
Andrea Mihaljević
Cilj ovog rada je analizirati hrvatske zbirke na Portalu Europeana. Rad pruža uvid u zbirke slikovnih, tekstualnih i video zapisa koje je Hrvatska podijelila na Portalu Europeana te tako obogatila zbirku cjelokupnog europskog znanstvenog i kulturnog nasljeđa. Nadalje, spominje se digitalizacija kao najbolji način diseminacije znanja u svijetu gdje se zadovoljavanje informacijske potrebe mora odviti u najkraćem mogućem roku. Uz samu analizu hrvatskih zbirki, rad također uvodi u...
Analiza i primjena standarda mrežne pristupačnosti
Analiza i primjena standarda mrežne pristupačnosti
Andrea Mihaljević
Prema mnogim svjetskim statistikama broj osoba sa poteškoćama te broj osoba koje imaju pristup internetu se uvelike povećava. Uz ubrzani razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije mogućnosti prenošenja i dobivanja informacija te interakcija korisnika sa tehnologijom se mijenja. Budući da je došlo do točke gdje razvoj mrežnih stranica i aplikacija ne prati trendove demografske promjene, dolazi do povećanog aktivizma osoba sa poteškoćama jer ono što im ovaj medij donosi je...
Analiza i usporedba dizajna mrežnih stranica i njihove uporabljivosti
Analiza i usporedba dizajna mrežnih stranica i njihove uporabljivosti
Tena Lončarević
Tema ovog diplomskoga rada su dizajn i uporabljivost web stranica, gdje se uspoređuju web stranice tradicionalnijeg i eksperimentalnog dizajna na temelju doživljaja korisnika. Pojava interneta i razvoj multimedijalnosti web stranica doveli su do novog komunikacijskog kanala putem kojeg ljudi mogu lako pristupiti muzejskom sadržaju – galeriji, događajima, aktivnostima i rasporedima, te jednostavnoj online kupnji ulaznica. Posljednjih godina postoji i mogućnost virtualnih šetnja...
Analiza i usporedba kompjutorskih programa za grafičku pripremu: programi s otvorenim pristupom i profesionalni
Analiza i usporedba kompjutorskih programa za grafičku pripremu: programi s otvorenim pristupom i profesionalni
Zrinka Čičak
Ovaj rad donosi analizu i usporedbu kompjutorskih programa za grafičku pripremu, onih s otvorenim pristupom i profesionalnih. U radu se polazi od pitanja jesu li programi s otvorenim pristupom dostojna alternativa profesionalnim programima te mogu li se koristiti u procesu grafičke pripreme. U radu se daje prikaz procesa proizvodnje grafičkog proizvoda, s naglaskom na grafičku pripremu, čiji se razvoj mijenja i ubrzava razvojem stolnih računala. Posljedica pojava stolnog izdavaštva...

Paginacija