Paginacija

Analiza i usporedba nakladničkih promidžbenih materijala u tiskanom i digitalnom obliku
Analiza i usporedba nakladničkih promidžbenih materijala u tiskanom i digitalnom obliku
Karlo Vukojević
U ovome diplomskome radu će se raspraviti o temi „Analiza i usporedba nakladničkih promidžbenih materijala". Radi se o procesu promocije/promidžbe u nakladništvu, način na koji se knjige, novine, časopisi i drugi nakladnički materijali prodaju, kome se prodaju i u kakvim oblicima se prodaju. U prvom dijelu rada objasnit će se pojmovi promidžbe i promocije te glavne grane: ekonomska propaganda, odnosi s javnošću, propagandna poruka, ekonomski publicitet i osobna prodaja. U...
Analiza likova u "Crnoj kraljici" Higina Dragošića
Analiza likova u "Crnoj kraljici" Higina Dragošića
Beatriz Brkić
Svrha je rada prikazati obilježja izgradnje likova u trivijalnom povijesnom romanu Crna kraljica Higina Dragošića. Rad se bavi prikazom početka razvoja trivijalnog romana u hrvatskoj književnosti i analizom obilježja pseudopovijesnog romana Crna kraljica. Utvrđeno je da je Higin Dragošić lik Crne kraljice ili Barbare Celjske izgradio na temelju narodne predaje i legendi, pri čemu se može razaznati nedostatak točnih povijesnih činjenica, najčešće zanemarivanje ostalih...
Analiza nastavnih sadržaja za studente informacijskih znanosti dostupnih na mobilnim tržištima appStore i Android market
Analiza nastavnih sadržaja za studente informacijskih znanosti dostupnih na mobilnim tržištima appStore i Android market
Andrea Smajić
S razvojem tehnologije u 21. stoljeću, naglo se razvilo i mobilno tržište. Tržište, koje je u prethodnim razdobljima podrazumijevalo uređaje koji su služili za udaljenu komunikaciju, danas imaju jednu potpuno novu koncepciju i funkciju u društvu. Na tržištu su se pojavili „pametni telefoni“ koji korisnicima u svakom trenutku omogućuju pristup željenim informacijama, upravljanje osobnim aktivnostima, ispunjavanje interesa i još mnogo toga. Ti uređaji se danas klasificiraju...
Analiza oblika suradnje pedagoga i roditelja
Analiza oblika suradnje pedagoga i roditelja
Senka Gazibara
Roditeljska uloga danas postaje sve složenija i nemoguće je djecu odgajati na prirodnoj sposobnosti, već je znanje preduvjet odgoja. Škola i roditeljski dom dvije su polovice odgojno-obrazovne sredine i njihova je suradnja neizostavna, kao i ključan čimbenik uspjeha djeteta. Iz tog razloga u radu su se analizirali oblici suradnje pedagoga i roditelja. Prikazala se povijest suradnje roditelja i škole, naglasila se važnost suradnje pedagoga i roditelja i opisali su se postojeći oblici...
Analiza online priručnika posvećenih informacijskoj pismenosti
Analiza online priručnika posvećenih informacijskoj pismenosti
Ingrid Mak
Ovaj diplomski rad donosi teorijski uvid u važnost informacijske pismenosti u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju pojedinca u informacijskom društvu. Informacijska pismenost je usko povezana uz cjeloživotno učenje koje je neophodno u današnjem informacijskom društvu. Informacijska pismenost svjetionik je društva znanja i prepoznata je kao nužna vještina za život i rad u 21. stoljeću. Knjižnice imaju izrazito veliku ulogu u informacijskom opismenjavanju u...
Analiza pogrešaka u redu riječi u esejima na stranom jeziku
Analiza pogrešaka u redu riječi u esejima na stranom jeziku
Andrea Drašković
Errors have always been an inevitable part of learning a language. Therefore, error analysis is an appropriate starting point for the study of second language acquisition. Furthermore, an insight into what kind of errors learners make can help foreign language teachers in organizing their teaching time better. This research focuses on word order errors in written assignments in the framework of English as a Foreign Language. The results suggest that Croatian learners have problems in...
Analiza poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće
Analiza poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće
Ivana Sakač
Tema ovog diplomskog rada je analiza poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće. Cilj je rada utvrditi prednosti i nedostatke poslovanja Knjižnice kako bi se dobili adekvatni podaci za daljnje kvalitetnije planiranje i uspješniji razvoj poslovanja Knjižnice. Rad se sastoji od dva dijela, prvi dio je teorijski u kojem se daje kratak prikaz razvoja i stanja narodnih knjižnica u RH, zakonska regulativa, uloga u lokalnoj zajednici, čimbenici poslovanja te organizacija,...
Analiza projekata i inicijativa u zaštiti digitalnih sadržaja
Analiza projekata i inicijativa u zaštiti digitalnih sadržaja
Biljana Juhas
Ovaj rad se bavi analizom projekta u svijetu koji se bave zaštitom elektroničke građe kao glavnim izvorom informacija, a koja bilježi porast još od sredine 20. stoljeća zbog sve većeg razvoja i upotrebe informatičke i informacijske tehnologije. Informacijske ustanove sve više prepoznaju važnost zaštite elektroničke građe. U radu se razmatraju najbolje metode i načini zaštite, metapodaci kao skup označitelja informacija te se daje osvrt na sam projekt kao pojam i njegovu...
Analiza sadržaja za predškolsku dob na mobilnim platformama
Analiza sadržaja za predškolsku dob na mobilnim platformama
Diana Musić
Igra je intelektualna i cjeloživotna aktivnost. Tradicionalna igra ima svoje karakteristike, osnovne sastavnice i svoje funkcije. Igrovna aktivnost zauzima najveći dio dana predškolskog djeteta. Kroz igru ono uči, razvija kognitivne, senzorne, motoričke sposobnosti, dijete se razvija kao socijalno biće svjesno sebe i svoje okoline. Prisutnost medija u današnjem društvu nezaobilazno utječe na sve ljude, pa tako i na one najmlađe. Uslijed toga prepoznata je važnost odgoja za medije...
Analiza sustava navigacije mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica
Analiza sustava navigacije mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica
Marina Krimer
U radu je dana analiza sustava navigacije mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica s obzirom na zastupljene kategorije (izbornike) i koncepte (poveznice). Teorijski dio rada bavi se definiranje informacijske arhitekture i njenog područja primjene te ustanovljenjem vještina i znanja koja trebaju posjedovati informacijski arhitekti. Osim toga, predstavljen je mehanizam međudjelovanja korisnika, sadržaja i konteksta unutar novog područja informacijske ekologije, a zatim opisane...
Analiza tržišta i trendova u području nakladništva dječje knjige: primjeri prakse u Velikoj Britaniji
Analiza tržišta i trendova u području nakladništva dječje knjige: primjeri prakse u Velikoj Britaniji
Mirna Gilman
Kroz rad će se razmotriti povijesni pregled razvitka dječjeg nakladništva od prvih početaka dječje knjige do suvremenog doba i pojave e-knjige, a na primjeru analize trţišta dječje knjige u Velikoj Britaniji. Cilj rada je kroz isti povijesni pregled utvrditi utvrditi glavne trendove i identificirati čimbenike koji su na te trendove utjecali te općenito analizirati britansko trţište dječje knjige od 18. stoljeća zaključno s 2015. godinom kako bi se steklo razumijevanje procesa...
Analiza tržišta rada informatičkih tvrtki kao potencionalnih posloprimatelja studenata informatologije
Analiza tržišta rada informatičkih tvrtki kao potencionalnih posloprimatelja studenata informatologije
Iva Adžaga
Nakon suočavanja s početkom gospodarske krize u državi, informatičke tvrtke u Hrvatskoj doživljavaju svoj uzlet okrećući se stranom tržištu gdje počinju ostvarivati veći dio svojih prihoda. Osobito se u kratkom razdoblju razvija osječko tržište informatičkih tvrtki zbog sve većeg broja tvrtki i zaposlenika na tom području koji uspješno posluju na stranom tržištu i međusobnom suradnjom usmjeravaju pažnju na razvitak domaćeg tržišta. Informatičke tvrtke su često u...

Paginacija