Paginacija

Alegorijsko i povijesno u romanu Smrt Vronskog Nedjeljka Fabrija
Alegorijsko i povijesno u romanu Smrt Vronskog Nedjeljka Fabrija
Magdalena Glavačević
Hrvatski novopovijesni roman odlikuje spoj postmoderne i novohistorizma, što utječe na različitu koncepciju od Šenoine. Dok je Šenoin povijesni roman počivao na moralitetu ostavši povijesno nevjerodostojan, novopovijesni se hrvatski roman služi mogućnostima postmoderne unoseći u romane historiografske tekstove. Međutim, tu povijest više nije magistra vitae, što se posebno ističe u Fabrijevu romanesknu opusu, a glavne aktere ne čine važne političke ličnosti nego „mali“...
Alegorijsko čitanja Jadnika V. Hugoa
Alegorijsko čitanja Jadnika V. Hugoa
Kristina Kasumović
U romanu „Jadnici“ prikazuju se različite perspektive francuskoga društvenog života u prvoj polovici devetnaestog stoljeća, pri čemu ne prevladava samo kritika društvenoga sustava, već je pružen sadržajan uvid i u čovjekov odnos s Bogom. Ovaj rad bavi se alegorijskim čitanjem duhovno-religijske komponente romana u odnosu na Bibliju kao semantički predložak. Alegorija je vrsta govora u kojemu se u svim stadijima njegova odvijanja više ili manje jasno nagovješćuju,...
Alegorijsko čitanje naturalističkih Zolinih i Kumičićevih romana iz perspektive arhetipske kritike
Alegorijsko čitanje naturalističkih Zolinih i Kumičićevih romana iz perspektive arhetipske kritike
Marijana Potalec
Rad obuhvaća obradu romana Eugena Kumičića i Emilea Zole. Romani koji se proučavaju su Nana i Therese Raquin čiji je autor Emile Zola te Gospođa Sabina i Olga i Lina Eugena Kumičića. Zolini romani predstavljaju sam začetak naturalizma u francuskoj književnosti, a time i u svijetu. Kumičić postaje Zolin sljedbenik i preuzima neke postavke naturalizma koje unosi u svoja djela koja su predmet ovog rada. Prikazani su opći elementi naturalizma koji je obilježio književni rad...
Alegorijsko-eshatološki smisao Komunističkoga manifesta
Alegorijsko-eshatološki smisao Komunističkoga manifesta
Izabela Pleša
Mehanizmi opsivanja proleterskog i kapitalističkog društva u Komunističkom manifestu nesumnjivo su vrlo dalekosežni i aktualni, a njihova složenost upućuje na mogućnost alegorijskog dočitavanja teksta i utvrđivanja korištenja kršćanskih obrazaca. Marx i Engels željeli su tekstom Manifesta ocrtati stvaranje besklasnog društva, a kako bi vizualizirali što bi značio neuspjeh, ocrtali su apokaliptičnu viziju društva. Apokaliptični tonovi, snažne parole i budničarski...
Aleksandar Ranković i djelovanje Uprave državne bezbjednosti (UDB-e) od 1944. do 1966.
Aleksandar Ranković i djelovanje Uprave državne bezbjednosti (UDB-e) od 1944. do 1966.
Valentina Milković
Odjeljenje za zaštitu naroda (OZN-a) bila je jugoslavenska sigurnosno-obavještajna služba koju je Tito osnovao u Drvaru 13. svibnja 1944. godine. Prilikom osnivanja naznačeno je da će se OZN-a baviti obavještajnim i kontraobavještajnim djelovanjem, no njezina prava funkcija bila je pomoć u uspostavi i očuvanju komunističkog poretka u Jugoslaviji. Nakon reorganizacije 1946. godine, OZN-a je svoje djelovanje nastavila pod nazivom Uprava državne bezbjednosti (UDB-a). Od početka je...
Aleksandar Veliki
Aleksandar Veliki
Ivan Kruljac
Makedonija se od male države u nekoliko stoljeća razvila u najveću silu na svijetu. U 7. st. makedonski narod se formira od ilirskih i drugih indigenih naroda i nakon samo 3 stoljeća Makedonija se razvila u državu dovoljno moćnu da se obračuna sa, do tada, nedodirljivim Perzijskim Carstvom. Najveće vojne uspjehe ostvarili su pod vodstvom Aleksandra Velikog kojemu je otac Filip ostavio snažnu vojsku koja je vojno potpuno dominirala grčkim svijetom dok je Filip za svoje vladavine...
Aleksandar Veliki u Perzijskom Carstvu: osvajanje Egipta
Aleksandar Veliki u Perzijskom Carstvu: osvajanje Egipta
Antonija Krajnović
Aleksandar III. Veliki je bio jedan od najvećih vladara i osvajača svijeta. Naslijedivši svoga oca Filipa, sa svojih nepunih dvadeset godina dolazi na vlast i vlada velikim područjem dvanaest godina. Stekavši svo potrebno znanje od jednog od najvećih učitelja i filozofa Aristotela, počeo je graditi veliko i moćno carstvo. Svoju slavu je stekao svojim brojnim pohodima i osvojenim teritorijima te je svoju gotovo cijelu vladavinu proveo ratujući. Širio je utjecaj grčke kulture na...
Algoritmi za sažimanje lozinki
Algoritmi za sažimanje lozinki
Luka Marić
Sažimanje engl. hashing je jedan od ključnih zaštitnih mehanizama u svijetu sigurnosti na internetu kada su u pitanju osjetljivi podaci i lozinke. Primjenom funkcija sažimanja se osiguravaju podaci u bazama podataka. Cilj ovog rada je objasniti na koji način algoritmi za sažimanje funkcioniraju i gdje se sve mogu primjenjivati te koji su to algoritmi. Message Digest i Secure Hashing Algorithm su dva najčešća algoritma kada su u pitanju razni sigurnosni protokoli ili sigurnost...
Alienation, Isolation and Re-establishment of Identity in British Modernist Novels
Alienation, Isolation and Re-establishment of Identity in British Modernist Novels
Tamara Marček
A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce and Mrs. Dalloway by Virginia Woolf are modernist novels exploring the quest of an individual for his/her identity at the beginning of the twentieth century. They explore the sense of alienation and isolation that come with the social, political, and technological changes in the new century. James Joyce in A Portrait of the Artist as a Young Man lists environment as the main influence in identity’s development, as well as the main...
Alternativni pedagoški koncepti: Montessori pedagogija
Alternativni pedagoški koncepti: Montessori pedagogija
Barbara Pon
Maria Montessori razvojem je Montessori pedagogije unaprijedila obrazovanje i promijenila način gledanja na razvoj djeteta. Montessori pedagogija temelji se na individualnom pristupu u čijem je središtu dijete. Zasniva se na slobodi djeteta gdje dijete samo bira aktivnosti kojima i koliko dugo će se baviti. Na taj način djeca postaju neovisne i odgovorne osobe. Naglašava se poticanje djeteta da određene aktivnosti pokuša uraditi samo, te se tako teži osamostaljenju djeteta....
Ambivalentni seksizam u romantičnim odnosima
Ambivalentni seksizam u romantičnim odnosima
Ivana Janković
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos benevolentnog i hostilnog seksizma, dimenzija privrženosti partneru (anksioznost i izbjegavanje), preferiranih idealnih karakteristika partnera te razine romantičnih kompetencija među pojedincima koji su trenutno u romantičnom odnosu. Osim toga, ispitati spolne razlike u tim konstruktima. U istraživanju je sudjelovalo ukupno N = 380 sudionika (155 muškog i 225 ženskog spola) u dobi izmeĎu 18 i 68 godina koji su minimalno šest mjeseci...
American Culture Seen through the Super Bowl
American Culture Seen through the Super Bowl
Kristina Smažil
As a combination of sports, entertainment, advertising and patriotism, the Super Bowl provides insight into numerous aspects of America and Americans. By examining this unique event through different perspectives such as sports, television, and the military, the aim of this paper is to describe the Super Bowl from its modest beginnings to the nowadays excesses in order to determine what it reveals about American society. It started as just a game, but there were many additions to the...

Paginacija