Paginacija

A Critique of Society and Human Nature in The Importance of Being Earnest, The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus, and The Adventures of Huckleberry Finn
A Critique of Society and Human Nature in The Importance of Being Earnest, The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus, and The Adventures of Huckleberry Finn
Mirta Jakšić
This research paper attempts to demonstrate how authors use their literary works to pass on covert messages. Wilde, Marlowe, and Twain established themselves as skillful critics of the society they lived in. All three of them successfully satirized society and human nature in their writings. Wilde’s The Importance of Being Earnest is a brilliant comedy. He discloses the pretense of society and ridicules its social institutions. Wilde exposes the superficial indifference to true love...
A Dystopian Society in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale
A Dystopian Society in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale
Jelena Živić
Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale is a dystopian novel set in a totalitarian theocracy. This thesis analyzes dystopian elements in Atwood’s novel. It explores the Gileadan social hierarchy, emphasizing the imbalance between different social structures in the Republic of Gilead. It describes how the regime uses its power to limit one’s freedom, comparing the Atwood’s work with the classic slave narrative. Additionally, it explores the mechanics of fear in the novel, i.e....
A Gender's Apocalypse: a Comparison of Power Relations in Margaret Atwood's "The Handmaid's Tale" and Naomi Alderman's "The Power"
A Gender's Apocalypse: a Comparison of Power Relations in Margaret Atwood's "The Handmaid's Tale" and Naomi Alderman's "The Power"
Bruno Kulić
Combining dystopian with feminist fiction tends to lead to literature that feels current, yet evergreen because it deals with enduring human problems. The Handmaid’s Tale and The Power are complementary examples of feminist dystopian fiction that reveal contemporary concerns related to the issues of gender roles, abuse of power, and equality. This paper will use constructivist feminist notions to examine gender roles and relationships in these two texts.
A Study of Horror Elements in H. P. Lovecraft's Short Stories of the Cthulhu Mythos
A Study of Horror Elements in H. P. Lovecraft's Short Stories of the Cthulhu Mythos
Edin Omeragić
Howard Phillips Lovecraft is considered to be one of the most prominent innovators of the horror genre. By taking an analytical look at three short stories pertaining to his Cthulhu Mythos, namely The Call of Cthulhu, The Shadow over Innsmouth and The Dunwich Horror, one can easily see the lengths the author went to in order to facilitate the seemingly simple task of frightening his readership. By carefully rooting his stories in certain horror clichés and even Gothic traditions, as well as...
A Study of the Cryptocurrency Terminology in English and Croatian
A Study of the Cryptocurrency Terminology in English and Croatian
Boris Ciganović
This research presents a glossary of cryptocurrency terms extracted from two documents regarding regulation of cryptocurrencies and technology behind it. After giving the theoretical background on terminology and its uses, the paper provides suggested Croatian equivalents for the English terms without the official ones as well as the context for every term extracted. It also analyses the chosen translation procedures and states the difficulties encountered during translation. The results of...
A Very Old and Terrible Lie: The True Meaning of Courage in Tim O'Brien's Novels
A Very Old and Terrible Lie: The True Meaning of Courage in Tim O'Brien's Novels
Robert Đujić
Tim O’Brien’s is an American author who served in the Vietnam war as a foot soldier. O’Brien, through his novels, gives us a recount of his experiences in the war, although most of it is fictionalized. If I Die in a Combat Zone Box Me Up and Ship Me Home is the author’s first literary work, which is a memoir of his military tour in Vietnam, first published in 1971. The author’s second novel, Going After Cacciato (1979), is pure fiction, which sees the protagonist Paul Berlin...
A frazeologizmusok fordítási tendenciái horvát-magyar nyelvpárban
A frazeologizmusok fordítási tendenciái horvát-magyar nyelvpárban
Sonja Đelatović
A szakdolgozat a frazeologizmusok fordításával, azaz megfeleltetésével foglalkozik Ivana Bodrožić Hotel Zagorje (2010) című horvát nyelvű regényében és annak azonos című magyar nyelvű fordításában az összeállított párhuzamos korpusz alapján. Kiindulva a két megfogalmazott hipotézisből – amelyek szerint gyakori lesz a behelyettesítés, és kimutatható lesz a globális kompenzáción belül a célnyelvi szöveg gazdagítása, a „dúsítás” – a fordítási...
A halál motívuma Csáth Géza és Darvasi László novelláiban
A halál motívuma Csáth Géza és Darvasi László novelláiban
Dolores Kostić
Ez a szakdolgozat a halál motívumát és annak különféle megjelenési formáit dolgozza fel Darvasi László és Csáth Géza egyes műveiben. Fontos megemlíteni, hogy vizsgált művek nem csak a fizikai halállal foglalkoznak, hanem a bűn különféle formáit és az írók ezekkel kapcsoalatos megfigyeléseit is vizsgálja. Veszélyes lenne esetünkben áltolánositani, vagy arról itélkezni hogy mi a bűn, mivel az írók is megpróbálják elemezni és több oldalról...
A horvát nyelv hatásának lexikológiai vizsgálata a horvátországi magyarok nyelvhasználatában
A horvát nyelv hatásának lexikológiai vizsgálata a horvátországi magyarok nyelvhasználatában
Anđela Štajcer
Ennek a szakdolgozatnak a fõ célja a horvát nyelv hatásának lexikológiai elemzése a horvátországi magyarság nyelvhasználatára. A horvátországi magyarság nyelvhasználatában jelentkezõ kódváltás, kódkeverés, nyelvi interferencia jelenségeirõl is szólok. Ezek értelmezését nemcsak elméleti szinten végzem, hanem ezt kiegészítem két további forrásból szerzett anyaggal: a Termini szótár, ami egy on-line szótár, és a határon túli magyarok által...
A horvát és a magyar infinitivusz sajátosságainak kontrasztív leírása
A horvát és a magyar infinitivusz sajátosságainak kontrasztív leírása
Sonja Đelatović
A dolgozatban az infinitívusz kontrasztív elemzésével foglalkozom, egy flektáló és egy agglutináló nyelv, vagyis a horvát és a magyar nyelvtani rendszer összehasonlításával. A dolgozatban alkalmazott kutatási módszer a korpuszvizsgálat, amely Ottlik Géza Apagyi c. novellájában és annak fordításában szereplő infinitívuszok összehasonlításán alapul. Az infinitívusz korpuszvizsgálata mellett, a dolgozat rövid betekintést nyújt az infinitívusz...
A kortárs magyar költészet horvát nyelre történő fordításakor felmerülő nyelvi és kulturális problémák - Tolnai Ottó
A kortárs magyar költészet horvát nyelre történő fordításakor felmerülő nyelvi és kulturális problémák - Tolnai Ottó
Daniel Stanković
Tolnai Ottó a vajdasági magyar irodalom sokoldalú alakja, „gazdag opusa, eddigi huszonegy kötete a modern magyar irodalom jelentős, eredeti értékei között tartható számon. Mindenképpen különös egyéniség, kezdeményező szellem, kinek hatása és invenciózus szerkesztői tevékenysége irodalomtörténeti tény, s már hosszú ideje nem csupán közvetlen környezetének, hanem a jelenkori magyar kultúrának az összefüggésében sem kerülhető meg.” Költészete...
A magyar, horvát és angol idiómák kontrasztív elemzése
A magyar, horvát és angol idiómák kontrasztív elemzése
Katarina Deriš
Ebben a dolgozatban kontrasztív módszerekkel vizsgálom a magyar, a horvát és az angol nyelv közötti kapcsolatot az idiomák példáján. Az idióma egy jelzőfény a nyelv természetére. A magyar nyelv válogatott idiomáival igykeszem megvizsgálni a történelmi és politikai történtek hatását a nyelre a magyar és az angol nyelv példáján. Dolgozatomban tizenöt magyar idiomát mutatok be, amelyekhez angol és horvát megfelelőket keresek. Továbbá azt is szeretném...

Paginacija