Pages

Abecedni i klasifikacijski predmetni jezici: usporedba i primjeri
Abecedni i klasifikacijski predmetni jezici: usporedba i primjeri
Mia Kuzmić
Svrha ovog rada je prikazati i pojasniti abecedne i klasifikacijske predmetne jezika kao sustave za pretraživanje. Razmatrat će se njihova uloga u organizaciji informacija i njihovom učinkovitom pretraživanju i pronalaženju. Kako bi se uopće utvrdio predmet dokumenta, potrebno je provesti stručnu obradbu građe, o čemu se također govori u ovom radu. Nadalje, predstavljene su dvije vrsta abecednog predmetnog jezika, tezaurus i popis predmetnih odrednica. Pojašnjen je način...
Adaptirane knjižnične zgrade u Osječko-baranjskoj županiji
Adaptirane knjižnične zgrade u Osječko-baranjskoj županiji
Sabina Vidanec
Osnovna je svrha rada pobliže objasniti problematiku adaptiranih knjižničnih zgrada. U radu se predstavljaju rezultati provedenog istraživanja o adaptiranim knjižničnim zgradama Osječko-baranjske županije. Cilj je istraživanja bio identificirati u kakvim su zgradama smještene narodne knjižnice Osječko-baranjske županije, s posebnim naglaskom na izazove s kojima se susreću, s obzirom na zgrade i prostore u kojima djeluju. Podaci su prikupljeni u lipnju 2013. godine metodom...
Afazija i jezikoslovlje
Afazija i jezikoslovlje
Mateja Damjanović
Predmet je ovoga rada narušena jezična djelatnost koja je poznatija pod terminom afazija. Izazvana poremećajima fiziološke naravi, afazija je stanje pri kojem se razaraju jezični znakovi. U takvome stanju bit će bitno oštećen jezik kao sustav znakova, ali i njegova primjena u komunikacijskome činu, odnosno govoru. Ta su spomenuta dva aspekta jezične djelatnosti predmet proučavanja jezikoslovlja pa se u ovome radu pokušava predočiti što se unutar samog jezikoslovlja učinilo na...
Afektivne i motivacijske karakteristike optimalnog iskustva
Afektivne i motivacijske karakteristike optimalnog iskustva
Mihaela Korman
Kao svojevrsna protuteža dugogodišnjem prevladavajućem usmjerenju psihologije na proučavanje neprilagođenog funkcioniranja pojedinaca, pozitivna psihologija naglašava važnost razumijevanja ljudskog razvoja i potencijala; nastoje se proučavati izvori psihološke dobrobiti i optimalnog funkcioniranja ili sreće. Različiti autori pokušali su objasniti što ljude čini sretnima i zašto. Svrha ovoga rada je detaljnije proučiti jednu od teorija koje pružaju odgovore na pitanja o...
Afektivni procesi i ples
Afektivni procesi i ples
Dunja Pavlović
Ples je aktivnost koja je u čovječanstvu duboko ukorijenjena. Ne postoji civilizacija koja u svojim običajima ne poznaje ples, bilo to u obliku zabave, sporta, umjetnosti. Postavlja se pitanje zašto je ples kroz čitavu povijest privlačan tako velikom broju ljudi, tj. što ljude uopće motivira da plešu. Pri plesnom treningu se stvara motivirajući kontekst u kojem ljudi izražavaju svoje potrebe za samoizražavanjem, socijalnim kontaktima, dobrom formom, izlaskom iz svakodnevne rutine...
Akropola u Ateni
Akropola u Ateni
Josip Salopek
U radu se, na osnovi historiografske literature, donosi u sedamnaest poglavlja nastanak hramova, kipova i ostalih građevina na Akropoli u Ateni. Najprije se govori o gradu i istoimenoj božici, zaštitnici grada, Ateni. O njezinoj važnosti i načinu na koji je postala zaštitnica grada. Nadalje donosi se najvažnije o Fidiji, umjetniku i arhitektu značajnom za nastanak veličanstvenih građevina na Akropoli. Nakon toga, govori se o Akropoli u Ateni, nastanku, izgledu te uzrocima koji su...
Aktivistički Novi čovjek u dramama Nema Boga - ima Boga i Maske na paragrafima Josipa Kosora
Aktivistički Novi čovjek u dramama Nema Boga - ima Boga i Maske na paragrafima Josipa Kosora
Suzana Ždravac
Temeljni su ciljevi rada, iščitavanjem odabranih djela (Maske na paragrafima i Nema Boga – ima Boga), dokazati povezanost hrvatskog književnika Josipa Kosora, ponajprije u idejno-filozofskome sloju, s njemačkim filozofom Friedrichom Nietzscheom, pokazati da je riječ o zajedničkim stvaralačkim idejama i mislima o stvaranju Čovječanstva, no u Kosorovu slučaju bitno drukčijim metodama. Dok Nietzscheov Űbermensch ne poznaje obzire građanskoga svijeta i ograničenja tradicije,...
Aktivni i pasivni poremećaji u ponašanju učenika osnovne škole
Aktivni i pasivni poremećaji u ponašanju učenika osnovne škole
Tajana Poredski
Cilj istraživanja je ispitati koji se aktivni i pasivni oblici poremećaja u ponašanju najučestalije pokazuju kod učenika od 1. do 8. razreda iz perspektive učitelja, razrednika i pedagoga. Nadalje, istraživanje je usmjereno i na ispitivanje kompetencija učitelja koje su potrebne za pedagoško preventivno djelovanje. Aktivni poremećaji u ponašanju odnose se na nedovoljno kontrolirana i na druga usmjerena ponašanja, a pasivni poremećaji u ponašanju odnose se na ponašanja koja se...
Albert Camus i filozofija samoubojstva
Albert Camus i filozofija samoubojstva
Kristina Čižmešija
U središtu novovjekovnoga razumijevanja svijeta i života nalazi se čovjek. Novovjekovni čovjek preuzeo je ulogu stvaraoca, boga i apsoluta. Descartesovo Mislim, dakle jesam označuje taj obrat prema antropocentričkom shvaćanju svijeta. Čovjek doživljava sebe u središtu svijeta, kao najviše i najmoćnije biće. Njemu je sve podređeno- i priroda i drugi čovjek. Svijet i sve u njemu postaje za čovjeka samo puki predmet. Novi vijek karakterizira osvajanje prirode te silni razvoj...
Alegorija apokalipse
Alegorija apokalipse
Mirna Kordić
U radu se analizira alegorija apokalipse u Ivanovu Otkrivenju, Pavlovoj apokalipsi, Procesu Franza Kafke te Kraljevu Miroslava Krleže. Otkrivenje je kanonski, prototipni tekst koji nadahnjuje književnike od vremena njegova nastanka do suvremenog doba. Alegoriju apokalipse moguće je pronaći u djelima s proročkim temama kao što su tema o velikom Danu Jahvinu, tema o uništenju zvijeri, tema o prijetnjama rušilačke najezde i sl. U radu se pokazuje da su apokaliptičke teme prisutne u...
Alegorija kao figura čitanja
Alegorija kao figura čitanja
Dinka Bionda
Proučavanje alegorije svodi se na njezinu trostrukost, zastupljenost na retoričko-stilskome, hermeneutičkome i književno-žanrovskome polju. Nakon kraćeg pregleda povijesti, o alegoriji se govori kao o figuri i tumačenju. Naglasak će biti na vremenska razdoblja koja obuhvaća srednji vijek i suvremenost. U srednjem vijeku važnost alegorije odnosi se tumačenje biblijskih tekstova, a s tim je povezan pojam egzegeze. U novijim shvaćanjima tumačenje je vezano za čitatelja, odnosno...
Alegorija snova
Alegorija snova
Valentina Halužan
U ovome radu pažnja je usmjerena na motiv snova, njegovu povijest i simboliku te važnost za književnost i umjetnost tijekom povijesti. Snovi predstavljaju dio svake osobe i njihovo tumačenje oduvijek je bilo zanimljivo i neshvatljivo čovječanstvu. Predmet je istraživanja od najranijih civilizacija, preko antike, europskog srednjeg i novog vijeka pa sve do 20. stoljeća. Tijekom različitih razdoblja snovi su imali drugačije shvaćanje, važnost i tumačenje. Najstarija tumačenja...

Pages