Paginacija

A Corpus Study of Partitive Expression – Uncountable Noun Collocations
A Corpus Study of Partitive Expression – Uncountable Noun Collocations
Anja Kolobarić
This research paper explores partitive expressions not only as devices that impose countable readings in uncountable nouns, but also as a means of directing the interpretive focus on different aspects of the uncountable entities denoted by nouns. This exploration was made possible through a close examination of specific grammar books, but also through a small-scale corpus study we have conducted. We first explain the theory behind uncountable nouns and partitive expressions, and then present...
A Critique of Society and Human Nature in The Importance of Being Earnest, The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus, and The Adventures of Huckleberry Finn
A Critique of Society and Human Nature in The Importance of Being Earnest, The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus, and The Adventures of Huckleberry Finn
Mirta Jakšić
This research paper attempts to demonstrate how authors use their literary works to pass on covert messages. Wilde, Marlowe, and Twain established themselves as skillful critics of the society they lived in. All three of them successfully satirized society and human nature in their writings. Wilde’s The Importance of Being Earnest is a brilliant comedy. He discloses the pretense of society and ridicules its social institutions. Wilde exposes the superficial indifference to true love...
A Dystopian Society in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale
A Dystopian Society in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale
Jelena Živić
Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale is a dystopian novel set in a totalitarian theocracy. This thesis analyzes dystopian elements in Atwood’s novel. It explores the Gileadan social hierarchy, emphasizing the imbalance between different social structures in the Republic of Gilead. It describes how the regime uses its power to limit one’s freedom, comparing the Atwood’s work with the classic slave narrative. Additionally, it explores the mechanics of fear in the novel, i.e....
A Gender's Apocalypse: a Comparison of Power Relations in Margaret Atwood's "The Handmaid's Tale" and Naomi Alderman's "The Power"
A Gender's Apocalypse: a Comparison of Power Relations in Margaret Atwood's "The Handmaid's Tale" and Naomi Alderman's "The Power"
Bruno Kulić
Combining dystopian with feminist fiction tends to lead to literature that feels current, yet evergreen because it deals with enduring human problems. The Handmaid’s Tale and The Power are complementary examples of feminist dystopian fiction that reveal contemporary concerns related to the issues of gender roles, abuse of power, and equality. This paper will use constructivist feminist notions to examine gender roles and relationships in these two texts.
A Study of Horror Elements in H. P. Lovecraft's Short Stories of the Cthulhu Mythos
A Study of Horror Elements in H. P. Lovecraft's Short Stories of the Cthulhu Mythos
Edin Omeragić
Howard Phillips Lovecraft is considered to be one of the most prominent innovators of the horror genre. By taking an analytical look at three short stories pertaining to his Cthulhu Mythos, namely The Call of Cthulhu, The Shadow over Innsmouth and The Dunwich Horror, one can easily see the lengths the author went to in order to facilitate the seemingly simple task of frightening his readership. By carefully rooting his stories in certain horror clichés and even Gothic traditions, as well as...
A Study of the Cryptocurrency Terminology in English and Croatian
A Study of the Cryptocurrency Terminology in English and Croatian
Boris Ciganović
This research presents a glossary of cryptocurrency terms extracted from two documents regarding regulation of cryptocurrencies and technology behind it. After giving the theoretical background on terminology and its uses, the paper provides suggested Croatian equivalents for the English terms without the official ones as well as the context for every term extracted. It also analyses the chosen translation procedures and states the difficulties encountered during translation. The results of...
A Very Old and Terrible Lie: The True Meaning of Courage in Tim O'Brien's Novels
A Very Old and Terrible Lie: The True Meaning of Courage in Tim O'Brien's Novels
Robert Đujić
Tim O’Brien’s is an American author who served in the Vietnam war as a foot soldier. O’Brien, through his novels, gives us a recount of his experiences in the war, although most of it is fictionalized. If I Die in a Combat Zone Box Me Up and Ship Me Home is the author’s first literary work, which is a memoir of his military tour in Vietnam, first published in 1971. The author’s second novel, Going After Cacciato (1979), is pure fiction, which sees the protagonist Paul Berlin...
A dályhegyi magyarok kultúrája régen és ma
A dályhegyi magyarok kultúrája régen és ma
Sindy Pap
A szakdolgozatban a szlavóniai Dályhegyen élő horvátországi magyar közösség helytörténetével és kultúrájával foglalkozom. Dályhegy, Almás (Aljmaš), a ma már világhírű Mária-szentély és zarándokhely mellett, egy kis dombon helyezkedik el. Dályhegyen, vagy ahogy a helyi lakosok körében hívják a „hegyekben”, már évszázadok óta magyarok élnek. A dolgozat átfogó betekintést nyújt a település történelmi hátterébe és az ott élő magyarok...
A frazeologizmusok fordítási tendenciái horvát-magyar nyelvpárban
A frazeologizmusok fordítási tendenciái horvát-magyar nyelvpárban
Sonja Đelatović
A szakdolgozat a frazeologizmusok fordításával, azaz megfeleltetésével foglalkozik Ivana Bodrožić Hotel Zagorje (2010) című horvát nyelvű regényében és annak azonos című magyar nyelvű fordításában az összeállított párhuzamos korpusz alapján. Kiindulva a két megfogalmazott hipotézisből – amelyek szerint gyakori lesz a behelyettesítés, és kimutatható lesz a globális kompenzáción belül a célnyelvi szöveg gazdagítása, a „dúsítás” – a fordítási...
A halál motívuma Csáth Géza és Darvasi László novelláiban
A halál motívuma Csáth Géza és Darvasi László novelláiban
Dolores Kostić
Ez a szakdolgozat a halál motívumát és annak különféle megjelenési formáit dolgozza fel Darvasi László és Csáth Géza egyes műveiben. Fontos megemlíteni, hogy vizsgált művek nem csak a fizikai halállal foglalkoznak, hanem a bűn különféle formáit és az írók ezekkel kapcsoalatos megfigyeléseit is vizsgálja. Veszélyes lenne esetünkben áltolánositani, vagy arról itélkezni hogy mi a bűn, mivel az írók is megpróbálják elemezni és több oldalról...
A horvát Illír mozgalom és a magyar reformkor az irodalomban
A horvát Illír mozgalom és a magyar reformkor az irodalomban
Ana Oršulić
„Az írója leg először is fel tévén ezt a valóságot, hogy az Ország boldogságának egyik leg főbb Eszköze a’ Tudomány, és ez mentől közönségibb a’ lakosok között, az Ország is annál boldogabb, el beszéli szépen, meg is mutatja velősen, mind hazafiúi buzgósággal: hogy a’ Tudománynak kulcsa a’ Nyelv, még pedig a’ számosabb részre nézve minden Országnak a’ maga született Nyelve: és hogy a’ mely Nemzet a’ maga lakosai között a’...

Paginacija