Pages

Afektivni procesi i ples
Afektivni procesi i ples
Dunja Pavlović
Ples je aktivnost koja je u čovječanstvu duboko ukorijenjena. Ne postoji civilizacija koja u svojim običajima ne poznaje ples, bilo to u obliku zabave, sporta, umjetnosti. Postavlja se pitanje zašto je ples kroz čitavu povijest privlačan tako velikom broju ljudi, tj. što ljude uopće motivira da plešu. Pri plesnom treningu se stvara motivirajući kontekst u kojem ljudi izražavaju svoje potrebe za samoizražavanjem, socijalnim kontaktima, dobrom formom, izlaskom iz svakodnevne rutine...
Agregiranje sigurnosnih ranjivosti sustava za uređivanje sadržaja (CMS)
Agregiranje sigurnosnih ranjivosti sustava za uređivanje sadržaja (CMS)
Filip Omazić
Razmjena podataka i informacija na internetu većinom se provodi ispod vidljivog dijela, no ljudi kao korisnici weba najčešće dohvaćaju informacije putem mrežnih stranica. Mrežne stranice su često izrađene koristeći kodiranje to jest ručno kreiranje, no s vremenom raste i popularnost sustava za upravljanje sadržajem (Web Content management system - CMS ili WCMS) za mrežna mjesta. Ovakvi sustavi revolucionarizirali su izrade mrežnih stranica jer najčešće ne zahtijevaju znanje...
Ahemenidsko Perzijsko Carstvo i Srednja Azija: granice, odnosi, značaj
Ahemenidsko Perzijsko Carstvo i Srednja Azija: granice, odnosi, značaj
Matija Koški
Područje Srednje Azije obuhvaća prostor omeđen Kaspijskim jezerom na zapadu, planinskim lancem Kopet Dagh na jugu, planinskim lancima Hindu Kush, Pamir, T'ien Shan i Altai na istoku te velikim stepskim prostranstvima današnjeg Kazahstana na sjeveru. Ovako definirano, područje Srednje Azije uglavnom obuhvaća prostor današnjih država Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Uzbekistana i Turkmenistana. Unatoč centralnoj i veoma važnoj strateškoj lokaciji koje ovo područje ima u...
Akademisches Schreiben auf Deutsch am Beispiel des Beitrags "Digitale Textdatenbanken im Vergleich" von R. Duffner und A. Näf
Akademisches Schreiben auf Deutsch am Beispiel des Beitrags "Digitale Textdatenbanken im Vergleich" von R. Duffner und A. Näf
Yan Kaurin
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse des akademischen Schreibens. Die Arbeit ist in zwei Teile strukturiert. Im ersten Teil befindet sich die Einleitung und die theoretische Basis für das Thema, wie z. B. wie die Einführung und das Schlusswort einer wissenschaftlichen Arbeit aussehen sollen, wofür man die Fußnoten benutzenkann, wie man in einem wissenschaftlichen Artikel zitieren kann und etc. Im zweiten Teil der Arbeit wird der wissenschaftliche Artikel Digitale...
Akropola u Ateni
Akropola u Ateni
Josip Salopek
U radu se, na osnovi historiografske literature, donosi u sedamnaest poglavlja nastanak hramova, kipova i ostalih građevina na Akropoli u Ateni. Najprije se govori o gradu i istoimenoj božici, zaštitnici grada, Ateni. O njezinoj važnosti i načinu na koji je postala zaštitnica grada. Nadalje donosi se najvažnije o Fidiji, umjetniku i arhitektu značajnom za nastanak veličanstvenih građevina na Akropoli. Nakon toga, govori se o Akropoli u Ateni, nastanku, izgledu te uzrocima koji su...
Aktivistički Novi čovjek u dramama Nema Boga - ima Boga i Maske na paragrafima Josipa Kosora
Aktivistički Novi čovjek u dramama Nema Boga - ima Boga i Maske na paragrafima Josipa Kosora
Suzana Ždravac
Temeljni su ciljevi rada, iščitavanjem odabranih djela (Maske na paragrafima i Nema Boga – ima Boga), dokazati povezanost hrvatskog književnika Josipa Kosora, ponajprije u idejno-filozofskome sloju, s njemačkim filozofom Friedrichom Nietzscheom, pokazati da je riječ o zajedničkim stvaralačkim idejama i mislima o stvaranju Čovječanstva, no u Kosorovu slučaju bitno drukčijim metodama. Dok Nietzscheov Űbermensch ne poznaje obzire građanskoga svijeta i ograničenja tradicije,...
Aktivni i pasivni poremećaji u ponašanju učenika osnovne škole
Aktivni i pasivni poremećaji u ponašanju učenika osnovne škole
Tajana Poredski
Cilj istraživanja je ispitati koji se aktivni i pasivni oblici poremećaja u ponašanju najučestalije pokazuju kod učenika od 1. do 8. razreda iz perspektive učitelja, razrednika i pedagoga. Nadalje, istraživanje je usmjereno i na ispitivanje kompetencija učitelja koje su potrebne za pedagoško preventivno djelovanje. Aktivni poremećaji u ponašanju odnose se na nedovoljno kontrolirana i na druga usmjerena ponašanja, a pasivni poremećaji u ponašanju odnose se na ponašanja koja se...
Aktualnost Durkheimove studije o samoubojstvu
Aktualnost Durkheimove studije o samoubojstvu
Daniel Horvat
Ovim završnim radom nastojalo se promotriti aktualnost Durkheimove teorije o samoubojstvu. Temeljno je pitanje koje se postavlja u radu koliko su Durkheimove postavke o samoubojstvu iznijete u njegovoj studiji Samoubojstvo, objavljenoj prvi puta 1897. godine, aktualne više od stotinu godina poslije. Kako bi se pronašao odgovor na navedeno istraživačko pitanje, statistički su obrađeni podatci o kretanju broja samoubojstva u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2001. do 2017. godine....
Alati za automatizaciju procesa gradnje mrežnih mjesta
Alati za automatizaciju procesa gradnje mrežnih mjesta
Monika Pavić
S obzirom da je u današnje vrijeme tehnologija vrlo razvijena i raširena, razvija se i front-end pa tako razvojni programeri i dizajneri osjećaju potrebu za izradom mrežnih stranica na brži i jednostavniji način. Kako bi mrežna stranica bila funkcionalna, potrebno je pisati puno izvornog koda u puno različitih datoteka; zato nastaju alati za automatizaciju gradnje mrežnih stranica. Oni služe kako bi njihovim korištenjem pojednostavili i ubrzali pisanje izvornog koda za mrežne...
Alati za izradu ontologija
Alati za izradu ontologija
Davor Peurača
Svrha rada je pružiti osvrt na alate za izradu ontologija. Ciljevi rada su usporediti trenutno dostupne alate za izradu ontologija i dati osvrt na njihove funkcionalnosti. U prvom dijelu rada se obrađuju definicije vezane uz ontologije. Nakon toga se prikazuju i opisuju alati za izradu ontologija: Protégé, WebProtégé, Fluent, OWLGrEd. Navedeni alati se zatim uspoređuju s obzirom na ponuđene funkcionalnosti i opisano korisničko iskustvo u korištenju alata. U zaključku se navodi da...
Alati za virtualizaciju programske podrške
Alati za virtualizaciju programske podrške
Stijepo Vrdoljak
Rad se osvrće na trenutno stanje alata za virtualizaciju programske podrške. Koji su to alati, kako se razvijaju te budućnost i standardi. Rad se sastoji od dva dijela: teorijski i praktični. U teorijskom dijelu rada govori se o tome što je programska podrška (eng. software), virtualizacija, koji su najpopularniji alati (Wmware i Oracle VM VirtualBox) te Docker kao de facto standard i budućnost virtualizacije programske podrške. Drugi dio rada je praktičan te će se u tom dijelu...
Albert Camus i Friedrich Nietzsche. Analiza egistencijalističkog pristupa autoru
Albert Camus i Friedrich Nietzsche. Analiza egistencijalističkog pristupa autoru
Ivan Ljubičić
Albert Camus je kroz svoje formativne godine bio pod utjecajem nekoliko autora koji su imali veliki učinak na njegove radove, a među njima je velik značaj imao Friedrich Nietzsche kojega je poštivao, ali se kroz godine odupirao njegovoj genijalnoj filozofiji. Unatoč nekim kritikama na Nietzscheove ideje, smatrao je kako je njegovo detektiranje nihilizma odlično, te ga je preuzeo i uklopio u svoju filozofiju apsurda. U radu se uspoređuju njihove početne točke nihilizma i apsurda te...

Pages