Paginacija

Adolescenti i društvene mreže
Adolescenti i društvene mreže
Klara Jurišić
Cilj rada je pobliže objasniti kada su se u povijesti pojavile prve društvene mreže, zašto ih mladi i djeca najviše koriste te koliko i kako društvene mreže i mediji utječu na ponašanje adolescenata. Vrlo je važno shvatiti ulogu društvenih mreža u životu adolescenata. Danas je ova tema vrlo važna upravo zato što su mediji postali globalno rašireni te ih se koristi po nekoliko sati dnevno. Iz pedagoškog aspekta ova tema je značajna upravo zato što je društvenim mrežama...
Adolescentska trudnoća
Adolescentska trudnoća
Viktorija Biloš
Sve većim zanimanjem istraživača za teme seksualnosti, sve se više počinje istraživati i tema adolescentske trudnoće. Adolescentska se trudnoća u zapadnjačkim kulturama smatra rizičnom zbog fizičkog i psihičkog stanja adolescentice te je većinom popraćena negativnim stavovima društva. Uglavnom je neplanirana i posljedica je spolno rizičnog ponašanja adolescenata. U nekim dijelovima svijeta pojava adolescentske trudnoće je poželjna i nije rijetka. U ratnim područjima...
Advertising Appeal in the Car Industry
Advertising Appeal in the Car Industry
Dario Kožić
Various types of advertising appeal, as one of the most popular modern advertising methods, are used daily. Therefore, this paper describes advertising in general and advertising appeals, as well as their function in the car industry. To this end, this paper addresses the importance of advertising. After that, a chapter that explains advertising appeals in detail is provided as well. Furthermore, two highly regarded studies regarding the usage of advertising appeals are attached, too. The...
Advertising: Selling the American Dream
Advertising: Selling the American Dream
Nikolina Daka
The aim of this paper is to explore how the American Dream has changed since its origin to the present day with a particular emphasis on its commercialization through use in advertising. This paper focuses on the discrepancy between the meaning of the American Dream when it originated and the American Dream today. Through the commercialization of the American dream the founding principles of the United States of America, “Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness” have become a...
Afazija i jezikoslovlje
Afazija i jezikoslovlje
Mateja Damjanović
Predmet je ovoga rada narušena jezična djelatnost koja je poznatija pod terminom afazija. Izazvana poremećajima fiziološke naravi, afazija je stanje pri kojem se razaraju jezični znakovi. U takvome stanju bit će bitno oštećen jezik kao sustav znakova, ali i njegova primjena u komunikacijskome činu, odnosno govoru. Ta su spomenuta dva aspekta jezične djelatnosti predmet proučavanja jezikoslovlja pa se u ovome radu pokušava predočiti što se unutar samog jezikoslovlja učinilo na...
Afektivne i motivacijske karakteristike optimalnog iskustva
Afektivne i motivacijske karakteristike optimalnog iskustva
Mihaela Korman
Kao svojevrsna protuteža dugogodišnjem prevladavajućem usmjerenju psihologije na proučavanje neprilagođenog funkcioniranja pojedinaca, pozitivna psihologija naglašava važnost razumijevanja ljudskog razvoja i potencijala; nastoje se proučavati izvori psihološke dobrobiti i optimalnog funkcioniranja ili sreće. Različiti autori pokušali su objasniti što ljude čini sretnima i zašto. Svrha ovoga rada je detaljnije proučiti jednu od teorija koje pružaju odgovore na pitanja o...
Afektivni procesi i ples
Afektivni procesi i ples
Dunja Pavlović
Ples je aktivnost koja je u čovječanstvu duboko ukorijenjena. Ne postoji civilizacija koja u svojim običajima ne poznaje ples, bilo to u obliku zabave, sporta, umjetnosti. Postavlja se pitanje zašto je ples kroz čitavu povijest privlačan tako velikom broju ljudi, tj. što ljude uopće motivira da plešu. Pri plesnom treningu se stvara motivirajući kontekst u kojem ljudi izražavaju svoje potrebe za samoizražavanjem, socijalnim kontaktima, dobrom formom, izlaskom iz svakodnevne rutine...
Ahemenidsko Perzijsko Carstvo i Srednja Azija: granice, odnosi, značaj
Ahemenidsko Perzijsko Carstvo i Srednja Azija: granice, odnosi, značaj
Matija Koški
Područje Srednje Azije obuhvaća prostor omeđen Kaspijskim jezerom na zapadu, planinskim lancem Kopet Dagh na jugu, planinskim lancima Hindu Kush, Pamir, T'ien Shan i Altai na istoku te velikim stepskim prostranstvima današnjeg Kazahstana na sjeveru. Ovako definirano, područje Srednje Azije uglavnom obuhvaća prostor današnjih država Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Uzbekistana i Turkmenistana. Unatoč centralnoj i veoma važnoj strateškoj lokaciji koje ovo područje ima u...
Akademisches Schreiben auf Deutsch am Beispiel des Beitrags "Digitale Textdatenbanken im Vergleich" von R. Duffner und A. Näf
Akademisches Schreiben auf Deutsch am Beispiel des Beitrags "Digitale Textdatenbanken im Vergleich" von R. Duffner und A. Näf
Yan Kaurin
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse des akademischen Schreibens. Die Arbeit ist in zwei Teile strukturiert. Im ersten Teil befindet sich die Einleitung und die theoretische Basis für das Thema, wie z. B. wie die Einführung und das Schlusswort einer wissenschaftlichen Arbeit aussehen sollen, wofür man die Fußnoten benutzenkann, wie man in einem wissenschaftlichen Artikel zitieren kann und etc. Im zweiten Teil der Arbeit wird der wissenschaftliche Artikel Digitale...
Akropola u Ateni
Akropola u Ateni
Josip Salopek
U radu se, na osnovi historiografske literature, donosi u sedamnaest poglavlja nastanak hramova, kipova i ostalih građevina na Akropoli u Ateni. Najprije se govori o gradu i istoimenoj božici, zaštitnici grada, Ateni. O njezinoj važnosti i načinu na koji je postala zaštitnica grada. Nadalje donosi se najvažnije o Fidiji, umjetniku i arhitektu značajnom za nastanak veličanstvenih građevina na Akropoli. Nakon toga, govori se o Akropoli u Ateni, nastanku, izgledu te uzrocima koji su...
Aktivistički Novi čovjek u dramama Nema Boga - ima Boga i Maske na paragrafima Josipa Kosora
Aktivistički Novi čovjek u dramama Nema Boga - ima Boga i Maske na paragrafima Josipa Kosora
Suzana Ždravac
Temeljni su ciljevi rada, iščitavanjem odabranih djela (Maske na paragrafima i Nema Boga – ima Boga), dokazati povezanost hrvatskog književnika Josipa Kosora, ponajprije u idejno-filozofskome sloju, s njemačkim filozofom Friedrichom Nietzscheom, pokazati da je riječ o zajedničkim stvaralačkim idejama i mislima o stvaranju Čovječanstva, no u Kosorovu slučaju bitno drukčijim metodama. Dok Nietzscheov Űbermensch ne poznaje obzire građanskoga svijeta i ograničenja tradicije,...
Aktivni i pasivni poremećaji u ponašanju učenika osnovne škole
Aktivni i pasivni poremećaji u ponašanju učenika osnovne škole
Tajana Poredski
Cilj istraživanja je ispitati koji se aktivni i pasivni oblici poremećaja u ponašanju najučestalije pokazuju kod učenika od 1. do 8. razreda iz perspektive učitelja, razrednika i pedagoga. Nadalje, istraživanje je usmjereno i na ispitivanje kompetencija učitelja koje su potrebne za pedagoško preventivno djelovanje. Aktivni poremećaji u ponašanju odnose se na nedovoljno kontrolirana i na druga usmjerena ponašanja, a pasivni poremećaji u ponašanju odnose se na ponašanja koja se...

Paginacija