Paginacija

"Zmaj od Bosne" J. E. Tomića
"Zmaj od Bosne" J. E. Tomića
Juraj Holec
Ovaj rad na konvencionalan način obrađuje povijesni roman Zmaj od Bosne autora Josipa Eugena Tomića. U prvom dijelu rada opisuju se društveno-povijesne okolnosti u doba stvaranja romana osvrćući se pritom na društvenu i političku situaciju u hrvatskim zemljama, proces modernizacije i stvaranje građanskoga društva, ali i važnost organizacija poput Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Matice hrvatske. U tome dijelu govori se i o želji hrvatskog naroda za ujedinjenjem,...
"Žene pametne"  - u kontekstu dubrovačkih preradbi Molièreovih komedija
"Žene pametne" - u kontekstu dubrovačkih preradbi Molièreovih komedija
Livija Reškovac
Žene pametne dubrovačka je preradba komedije Les Femmes savantes francuskog komediografa Molièrea (1622. – 1673.) i spada u grupu frančezarija. Kako je Molière prikazivao francusko društvo i ljude 17. stoljeća, tako su i dubrovačke preradbe vjeran odraz Dubrovnika 18. stoljeća. Povijesne prilike u kojima se nalazila Dubrovačka Republika u ono doba govore mnogo o njezinim političkim događanjima, društvenim uvjetima i kulturi. Velika trešnja 1667. g., politička, gospodarska i...
"Ženski identiteti u romanu Gospođica Ive Andrića (između spola i roda)"
"Ženski identiteti u romanu Gospođica Ive Andrića (između spola i roda)"
Dora Albreht
Ženski identitet u Gospođici Ive Andrića (između spola i roda) naslov je završnoga rada kojemu će glavni cilj biti određivanje ženskih identiteta u Andrićevu romanu Gospođica i to ponajprije glavnoga ženskoga lika te njezina antagonista. Osim određenja identiteta uspostavit će se i odnos obiteljske hijerarhije između majke i kćeri. Utvrdit će se što se s tim odnosom događa i kako je on oblikovan i razvijen u djelu te kada dolazi do razvoja nestandardnog odnosa. Objasnit će...
"Ženski žanrovi" i proučavanje književnosti
"Ženski žanrovi" i proučavanje književnosti
Ines Rajić
Ovaj rad obuhvaća pristupe suvremenih stranih i hrvatskih teoretičara ženskih žanrova. U radu su obuhvaćene analize određenja polja ženskih žanrova te analiza ženskih žanrova kroz književne i audio-vizualne publikacije. Problematika se ženskih žanrova javlja na području određenja tog pojma, teorijska je literatura o tome sve brojnija, no još uvijek se ženski žanrovi ne mogu točno odrediti. Prihvaća se mišljenje da su ženski žanrovi tekstovi popularne kulture čiji su...
"Život na liniji razdvajanja: Svakodnevica u Pakracu i Lipiku 1992.-1995."
"Život na liniji razdvajanja: Svakodnevica u Pakracu i Lipiku 1992.-1995."
Ivan Zvonimir Ivančić
U ovom radu obrađuju se događaji koji su se odvijali na području današnjih gradova Pakrac i Lipik u razdoblju od Sarajevskog primirja početkom 1992. godine do završetka Vojno-redarstvene akcije „Bljesak“ 04. svibnja 1995. godine. Prve napetosti u Hrvatskoj počinju se osjećati već 1990. godine i one se brzo šire i na područje tadašnje općine Pakrac. Prve napete situacije čiji je uzrok bila nacionalna pripadnost počinju se pojavljivati već u drugoj polovici 1990. godine....
(De)Construction of Gender in the Novels of Louise Erdrich
(De)Construction of Gender in the Novels of Louise Erdrich
Nina Kamenić
Louise Erdrich is an important contemporary Native American writer of mixed heritage, known for her peculiar narrative style that employs intratextuality and the use of multiple narrators, presenting the readers with narrative crossovers and the possibility to perceive her fictional world from a variety of perspectives. One of the prominent themes that Erdrich explores in her novels is the perception of femininity and fluid gender identity. Her novels Love Medicine (1984) and Tracks (1988)...
(Dis)ability in A Song of Ice and Fire: The Lion, the Wolf, and the Kraken
(Dis)ability in A Song of Ice and Fire: The Lion, the Wolf, and the Kraken
Dunja Dernej
George R. R. Martin is irrevocably one of the greatest fantasy novelists of all time, and his crown jewel is definitely A Song of Ice and Fire. The way he creates and develops his characters is considered to be a revolutionary novelty in literature. Men, women, rich, poor, middle-class, young, old, heterosexual, homosexual, bisexual, educated, uneducated, maesters, knights, ladies, women warriors, and so on – each has their own place within the Song. What this paper will focus on, however,...
(Ne)uslišana ljubav u hrvatskoj pastorali
(Ne)uslišana ljubav u hrvatskoj pastorali
Matea Zlomislić
U završnom radu pod naslovom (Ne)uslišana ljubav u hrvatskoj pastorali središnji su predmet bavljenja dvije pastorale iz 16. stoljeća. Uspoređuju se Tirena Marina Držića i Komedija I. Nikole Nalješkovića i to u odnosu na njihovu centralnu temu, a to je ljubav. Navedena će tema biti promatrana u kontekstu vremena u kojemu su djela nastala, bit će opisano razdoblje renesanse kao i književni rad dvojice interpretiranih autora. U radu će biti parafraziran i sadržaj obiju pastorala...
A  Match or Mismatch between Teaching and Learning Styles in Teaching English as a Foreign Language at the Primary School Level
A Match or Mismatch between Teaching and Learning Styles in Teaching English as a Foreign Language at the Primary School Level
Sabina Vukić
Language learning styles are the ways learners like to perceive and process new information, while teaching styles refer to the ways teachers like to organize and present that information to the students. There is a variety of teaching and learning styles, which resulted in a number of theories and classifications of the two. Many researchers have established that teaching and learning styles have an influence on the way teachers and learners behave in the classroom. This paper aims to...
A Comparative Study of Foreign Language Writing Anxiety Among Croatian Students Majoring in English and German
A Comparative Study of Foreign Language Writing Anxiety Among Croatian Students Majoring in English and German
Martina Pucelj
Writing in a foreign language is often perceived as tedious, complicated and anxietyprovoking. It should therefore not wonder that many researchers have investigated foreign language writing anxiety in order to gain insight into its effect on the student’s foreign language learning experience. The main aim of the present study was to investigate and compare the different types of foreign language writing anxiety among English and German majors in Croatia. The sample consisted of 207...
A Corpus Study of Partitive Expression – Uncountable Noun Collocations
A Corpus Study of Partitive Expression – Uncountable Noun Collocations
Anja Kolobarić
This research paper explores partitive expressions not only as devices that impose countable readings in uncountable nouns, but also as a means of directing the interpretive focus on different aspects of the uncountable entities denoted by nouns. This exploration was made possible through a close examination of specific grammar books, but also through a small-scale corpus study we have conducted. We first explain the theory behind uncountable nouns and partitive expressions, and then present...
A Critique of Society and Human Nature in The Importance of Being Earnest, The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus, and The Adventures of Huckleberry Finn
A Critique of Society and Human Nature in The Importance of Being Earnest, The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus, and The Adventures of Huckleberry Finn
Mirta Jakšić
This research paper attempts to demonstrate how authors use their literary works to pass on covert messages. Wilde, Marlowe, and Twain established themselves as skillful critics of the society they lived in. All three of them successfully satirized society and human nature in their writings. Wilde’s The Importance of Being Earnest is a brilliant comedy. He discloses the pretense of society and ridicules its social institutions. Wilde exposes the superficial indifference to true love...

Paginacija