Pages

A Critique of Society and Human Nature in The Importance of Being Earnest, The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus, and The Adventures of Huckleberry Finn
A Critique of Society and Human Nature in The Importance of Being Earnest, The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus, and The Adventures of Huckleberry Finn
Mirta Jakšić
This research paper attempts to demonstrate how authors use their literary works to pass on covert messages. Wilde, Marlowe, and Twain established themselves as skillful critics of the society they lived in. All three of them successfully satirized society and human nature in their writings. Wilde’s The Importance of Being Earnest is a brilliant comedy. He discloses the pretense of society and ridicules its social institutions. Wilde exposes the superficial indifference to true love...
A Dystopian Society in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale
A Dystopian Society in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale
Jelena Živić
Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale is a dystopian novel set in a totalitarian theocracy. This thesis analyzes dystopian elements in Atwood’s novel. It explores the Gileadan social hierarchy, emphasizing the imbalance between different social structures in the Republic of Gilead. It describes how the regime uses its power to limit one’s freedom, comparing the Atwood’s work with the classic slave narrative. Additionally, it explores the mechanics of fear in the novel, i.e....
A Gender's Apocalypse: a Comparison of Power Relations in Margaret Atwood's "The Handmaid's Tale" and Naomi Alderman's "The Power"
A Gender's Apocalypse: a Comparison of Power Relations in Margaret Atwood's "The Handmaid's Tale" and Naomi Alderman's "The Power"
Bruno Kulić
Combining dystopian with feminist fiction tends to lead to literature that feels current, yet evergreen because it deals with enduring human problems. The Handmaid’s Tale and The Power are complementary examples of feminist dystopian fiction that reveal contemporary concerns related to the issues of gender roles, abuse of power, and equality. This paper will use constructivist feminist notions to examine gender roles and relationships in these two texts.
A Study of Horror Elements in H. P. Lovecraft's Short Stories of the Cthulhu Mythos
A Study of Horror Elements in H. P. Lovecraft's Short Stories of the Cthulhu Mythos
Edin Omeragić
Howard Phillips Lovecraft is considered to be one of the most prominent innovators of the horror genre. By taking an analytical look at three short stories pertaining to his Cthulhu Mythos, namely The Call of Cthulhu, The Shadow over Innsmouth and The Dunwich Horror, one can easily see the lengths the author went to in order to facilitate the seemingly simple task of frightening his readership. By carefully rooting his stories in certain horror clichés and even Gothic traditions, as well as...
A halál motívuma Csáth Géza és Darvasi László novelláiban
A halál motívuma Csáth Géza és Darvasi László novelláiban
Dolores Kostić
Ez a szakdolgozat a halál motívumát és annak különféle megjelenési formáit dolgozza fel Darvasi László és Csáth Géza egyes műveiben. Fontos megemlíteni, hogy vizsgált művek nem csak a fizikai halállal foglalkoznak, hanem a bűn különféle formáit és az írók ezekkel kapcsoalatos megfigyeléseit is vizsgálja. Veszélyes lenne esetünkben áltolánositani, vagy arról itélkezni hogy mi a bűn, mivel az írók is megpróbálják elemezni és több oldalról...
A horvát nyelv hatásának lexikológiai vizsgálata a horvátországi magyarok nyelvhasználatában
A horvát nyelv hatásának lexikológiai vizsgálata a horvátországi magyarok nyelvhasználatában
Anđela Štajcer
Ennek a szakdolgozatnak a fõ célja a horvát nyelv hatásának lexikológiai elemzése a horvátországi magyarság nyelvhasználatára. A horvátországi magyarság nyelvhasználatában jelentkezõ kódváltás, kódkeverés, nyelvi interferencia jelenségeirõl is szólok. Ezek értelmezését nemcsak elméleti szinten végzem, hanem ezt kiegészítem két további forrásból szerzett anyaggal: a Termini szótár, ami egy on-line szótár, és a határon túli magyarok által...
A horvát és a magyar infinitivusz sajátosságainak kontrasztív leírása
A horvát és a magyar infinitivusz sajátosságainak kontrasztív leírása
Sonja Đelatović
A dolgozatban az infinitívusz kontrasztív elemzésével foglalkozom, egy flektáló és egy agglutináló nyelv, vagyis a horvát és a magyar nyelvtani rendszer összehasonlításával. A dolgozatban alkalmazott kutatási módszer a korpuszvizsgálat, amely Ottlik Géza Apagyi c. novellájában és annak fordításában szereplő infinitívuszok összehasonlításán alapul. Az infinitívusz korpuszvizsgálata mellett, a dolgozat rövid betekintést nyújt az infinitívusz...
A kortárs magyar költészet horvát nyelre történő fordításakor felmerülő nyelvi és kulturális problémák - Tolnai Ottó
A kortárs magyar költészet horvát nyelre történő fordításakor felmerülő nyelvi és kulturális problémák - Tolnai Ottó
Daniel Stanković
Tolnai Ottó a vajdasági magyar irodalom sokoldalú alakja, „gazdag opusa, eddigi huszonegy kötete a modern magyar irodalom jelentős, eredeti értékei között tartható számon. Mindenképpen különös egyéniség, kezdeményező szellem, kinek hatása és invenciózus szerkesztői tevékenysége irodalomtörténeti tény, s már hosszú ideje nem csupán közvetlen környezetének, hanem a jelenkori magyar kultúrának az összefüggésében sem kerülhető meg.” Költészete...
A magyar, horvát és angol idiómák kontrasztív elemzése
A magyar, horvát és angol idiómák kontrasztív elemzése
Katarina Deriš
Ebben a dolgozatban kontrasztív módszerekkel vizsgálom a magyar, a horvát és az angol nyelv közötti kapcsolatot az idiomák példáján. Az idióma egy jelzőfény a nyelv természetére. A magyar nyelv válogatott idiomáival igykeszem megvizsgálni a történelmi és politikai történtek hatását a nyelre a magyar és az angol nyelv példáján. Dolgozatomban tizenöt magyar idiomát mutatok be, amelyekhez angol és horvát megfelelőket keresek. Továbbá azt is szeretném...
A modren magyar költészet fordításának nehézségei - Kosztolányi Dezső
A modren magyar költészet fordításának nehézségei - Kosztolányi Dezső
Zrinka Korać
E szakdolgozat témája a modern magyar költészet fordítása folyamán felmerülő nehézségek Kosztolányi Dezső versei példáján. Felmerül az a kérdés, hogy lehetséges-e egyáltalán, és van-e értelme verseket fordítani, mivel fordítással a vers lényege, valamint a költészet más fontos elemei is, mint például a ritmus, vagy a szójáték szinte mindig elveszik. A következő kérdés, ami felvetődik: hogy milyen módon tudjuk átvinni a szöveget a forrásnyelvből a...
A multimédia alkalmazásának lehetőségei a tanórán
A multimédia alkalmazásának lehetőségei a tanórán
Adela Kiš-Konja
Manapság szinte lehetetlen elképzelni, hogy a formális és informális oktatás számítógép vagy valamilyen új technikai eszköz használata nélkül valósuljon meg. A számítógép és az internet számos szórakozási lehetőséget nyújt mindenki számára, így a tanulást is érdekesebbé teszi, ezért a diákok és hallgatók mindennapi életévé vált a tantermen belül és kívül is. A technika fejlődése lehetővé teszi számunkra, hogy szövegeken és képeken kívül...
A sajtóműfajok alkalmazása a tanórán/Primjena tiskovnih zanrova na nastavi
A sajtóműfajok alkalmazása a tanórán/Primjena tiskovnih zanrova na nastavi
Annamaria Petrik
A sajtó kezdeteitől napjainkig óriási változáson ment keresztül. Míg őseink a nyomtatott újság, kicsivel később pedig a fekete-fehér televízió csodájára jártak, számunkra már egy „gombnyomással” elérhető az egész világ. A mai gyerekek már a világháló és a tömegkommunikáció világába születnek. A tömegkommunikáció – az írott sajtó, a televízió, a rádió, a számítógépes hálózatok, az elektronikus játékok, a városokat és falvakat...

Pages