Paginacija

American Culture Seen through the Super Bowl
American Culture Seen through the Super Bowl
Kristina Smažil
As a combination of sports, entertainment, advertising and patriotism, the Super Bowl provides insight into numerous aspects of America and Americans. By examining this unique event through different perspectives such as sports, television, and the military, the aim of this paper is to describe the Super Bowl from its modest beginnings to the nowadays excesses in order to determine what it reveals about American society. It started as just a game, but there were many additions to the...
American Myth of War
American Myth of War
Sara Iličić
This paper focuses upon some of the main historical events in American History and their effects on shaping the American way of thinking. It is mainly concerned around four periods of history such as World War I, World War II, the Vietnam War and the still ongoing War on Terrorism. This historical overview is of great importance for understanding how over the years American people changed their perspective on war and the world in general. While Americans felt great enthusiasm about fighting...
Amerikanizacija hrvatskih svadbenih običaja
Amerikanizacija hrvatskih svadbenih običaja
Dražena Vujanović
U radu se opisuju i uspoređuju hrvatski svadbeni običaji sa današnjim suvremenim modelima svadbi. Od početaka hrvatskih etnoloških zapisa pa sve do današnjih suvremenih, amerikaniziranih snimaka i slika vezanih uz svadbene običaje, biti će prikazane sve moguće verzije odvijanja događaja prije i poslije svadbenog dana. Bogata povijest i etnološki podaci počeli su se polako zaboravljati zbog sve veće promocije američkog načina života od strane medija. Iznošenjem detalja s...
Američki rat za neovisnost (1775. - 1783.)
Američki rat za neovisnost (1775. - 1783.)
Filip Ivanović
Europljani su sjevernoamerički kontinent započeli naseljavati u 16. stoljeću. Britanci nakon nekoliko neuspjeha svoju prvu stalnu koloniju uspijevaju osnovati 1607. pod nazivom Jamestown. Do sredine 18. stoljeća osnivaju 12 kolonija i postaju najjača sila u Sjevernoj Americi što su i potvrdili tijekom Sedmogodišnjeg rata (1756. – 1763.) nakon čega dobivaju i dodatne teritorije. Samouvjereni nakon pobjede u Sedmogodišnjem ratu Britanci odlučuju nametnuti mnoge poreze...
Američki san u književnosti 20. stoljeća
Američki san u književnosti 20. stoljeća
Ivona Sabo
Francis Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby, Lorraine Hansberry’s A Raisin in the Sun and Nathanael West’s The Day of the Locust are works that were written during the period of the Great Depression, a time of hardship when the American dream lost its value as people lost their belief in equality, prosperity and success. There are many different views of the American dream, and each of the three selected writers incorporate the effects of the Great Depression in their works in order to...
Amnezija kod disocijativnih poremećaja
Amnezija kod disocijativnih poremećaja
Sara Grbešić
Pamćenje, koje se definira kao sposobnost zadržavanja i usvajanja informacija (Zarevski, 2007), kognitivna je funkcija koja je uvelike povezana s identitetom osobe i ima značajan učinak na njegov razvoj. Smetnje u pamćenju, od kojih su najčešće amnezije, otežavaju funkcioniranje osobe i mogu pridonijeti dezintegraciji identiteta i gubitku kontakta s vlastitim životom. Psihogene amnezije, kod kojih ne postoji jasan fiziološki uzročnik gubitka pamćenja, glavna su odrednica i...
Amnezije
Amnezije
Mirta Perković
Pamćenje je važan proces koji oblikuje ličnost pojedinca. Smetnje pamćenja mogu dovesti do gubitka ličnosti zbog zaboravljanja vlastitog identiteta. Među smetnje pamćenja ubrajaju se amnezije, koje su ujedno i najčešći oblik deficita pamćenja. Amnezije označavaju privremeni ili trajni gubitak pamćenja, nesposobnost dosjećanja događaja iz određenog životnog perioda. Uzrokuju ih tjelesne ozljede mozga nastale zbog moždanog udara ili nesreće. Glavno obilježje amnezija je da...
An American Slave: Frederick Douglass and the Importance of His Narratives
An American Slave: Frederick Douglass and the Importance of His Narratives
Andrea Pavić
The importance of Frederick Douglass’s narratives lies in the mere necessity of their existence, as they were instruments which proved the importance of education and served as reminders that history should not repeat itself. For a slave, literacy and education were close to impossible, which is why Douglass is so significant. He came from an enslaved family, and, against all odds, not only learned how to read and write, but made himself the biggest African American Hero of his century....
An Analysis of University Students’ Attitudes towards Error Correction in the EFL Context
An Analysis of University Students’ Attitudes towards Error Correction in the EFL Context
Inka Malešević
Learning is a crucial part of every educational process, but together with learning, error making occurs, which is nowadays no longer perceived as something that should be avoided under all circumstances. Error making is nowadays viewed as a valuable indicator that the process of foreign language acquisition has happened. Together with error making comes the necessity for reacting to errors. The ways in which a teacher will react to errors which appear in foreign language acquisition are...
Analiza digitalnih baštinskih zbirki kao vida elektroničkog nakladništva
Analiza digitalnih baštinskih zbirki kao vida elektroničkog nakladništva
Ivana Čadovska
Suvremeno nakladništvo prolazi kroz niz tehnoloških, društvenih i gospodarskih promjena koje utječu na njegov daljnji napredak i formiranje novih tržišta. Razvoj elektroničkog nakladništva donosi pred nakladnike nove izazove. Ono nije konkurencija postojećem tradicionalnom nakladništvu, već mogućnost za probijanje na nova tržišta i razvitak novih proizvoda, elektroničkog sadržaja. Postavljaju se pitanja o budućnosti elektroničkog nakladništva i poteškoćama koje koče...
Analiza digitalnih knjižnica notnih zapisa i baza podataka u glazbenoj industriji
Analiza digitalnih knjižnica notnih zapisa i baza podataka u glazbenoj industriji
Eva Stojić
Digitalne knjižnice skupovi su online dostupnih publikacija koje su ili dobivene postupkom digitalizacije ili „born digital“. Do sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća koristili su se analogni načini reproduciranja i snimanja zvuka, a tek u devedesetima se popularizirao i usavršio digitalni oblik. Razvojem tehnologija došlo je do promjena u skladanju, načinu slušanja glazbe i pojave digitalnih glazbenih knjižnica. Formati koji su dostupni u digitalnim knjižnicama su PDF,...
Analiza društveno-političkih prilika u romanu "Svašta u mojoj glavi" Mire Gavrana
Analiza društveno-političkih prilika u romanu "Svašta u mojoj glavi" Mire Gavrana
Daria Debak
Prikazom ljubavne priče dječaka Zvonimira i djevojčice Dubravke u romanu Mire Gavrana Svašta u mojoj glavi govori se o ljubavnom dječjem romanu. Radnja romana ukazuje i na razne društveno-političke prilike i probleme. Upravo ga se zbog toga, osim klasifikacije u ljubavni tip romana, može svrstati i u socijalni, ali i u tradicionalni tip romana. Socijalna komponenta dolazi do izražaja prikazom zaostale i siromašne sredine, dok je za tradicionalni tip romana karakteristična...

Paginacija