Pages

 Die Rolle vom Internet im Selbststudium der deutschen Sprache
Die Rolle vom Internet im Selbststudium der deutschen Sprache
Sandra Šeruga
Die Diplomarbeit unter dem Thema die Rolle vom Internet im Selbststudium der deutschen Sprache wird versuchen, Anreize und Ideen zu geben, um selbständig im Internet die deutsche Sprache zu lernen. Zuerst ist überhaupt die Begriffsbestimmung zum Selbststudium von Interesse. Danach wird das Selbststudium mit dem DaF-Unterricht in Verbindung gesetzt. Im Mittelpunkt steht die Analyse verschiedener Internetportale nach angeführten Kriterien, die zum Erwerben oder zum Verbessern der...
"Bez trećega" Milana Begovića. Dramska studija o ljubomori
"Bez trećega" Milana Begovića. Dramska studija o ljubomori
Gabrijela Crnjak
U ovome radu pristupa se romanu Giga Barićeva i drami Bez trećega Milana Begovića kao studiji ljubomore. Nadalje, u uvodnom se dijelu rada kreće od teze da Milan Begović, ponajprije jedan od najvećih hrvatskih dramatičara, kao podlogu za svoju studiju preuzima mitološku priču o Odiseju i Penelopi. Iskusnom čitatelju sličnosti s mitom očigledne su: odsustvo Marka i Odiseja te njihov konačni povratak, Gigini i Penelopini prosci, motiv vjernosti, arhetip Telemaha transformiran u...
"Božji dar" protestantizmu: tiskarstvo u službi širenja reformacije i učenja Martina Luthera
"Božji dar" protestantizmu: tiskarstvo u službi širenja reformacije i učenja Martina Luthera
Cvijetin Vidaković
Svrha je ovog rada pružiti uvid u razdoblje reformacije s posebnim osvrtom na uporabu tiska za potrebe širenja ideja reformacije i učenja Martina Luthera. Rad je podijeljen u dvije tematske cjeline. U prvom dijelu rada govori se o razvoju tiskarske djelatnosti s naglaskom na sam izum tiskarskog stroja te o njegovoj uporabi u različite svrhe. Nadalje, prvi dio rada sadrži opis događaja koji su doveli do toga da se tisak, koji je u svojim počecima smatran “svetom umjetnošću”,...
"Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" und Volker Schlöndorffs Verfilmung "Der junge Törless". Ein Vergleich
"Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" und Volker Schlöndorffs Verfilmung "Der junge Törless". Ein Vergleich
Stefan Balog
Robert Musils Roman „Die Verwirrungen des Zöglings Törless“ erschien 1906. Es war das erste große Werk von dem Österreicher Schriftsteller Robert Musil, das Werk handelt über die Ichfindung des jungen Törless. Es ist auch eins von seinen 2 bekanntesten Werken geblieben, neben „Der Mann ohne Eigenschaften“. Der Roman zeigt eine totalitäre Gesellschaftordnung durch vier Hauptfiguren, die alle Kameraden im Internat sind. Einer dieser Kameraden wird gequält und misshandelt. Einer...
"Dramenübersetzung: Die Chinesische Mauer von Max Frisch"
"Dramenübersetzung: Die Chinesische Mauer von Max Frisch"
Klaudija Tot
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den spezifischen Übersetzunngsschwierigkeiten, die bei einem Dramtext entstehen können. Mithilfe einer Analyse wird in der Arbeit aufgezeigt wie die entsprechenden Probleme gelöst werden können. Es wird der Frage nachgegangen, welches Äquivalent für den Zieltext entspricht und ob man mehrere Übersetzungen gestalten kann. Das Ziel ist es zu klären, wie die Analyse diese Probleme und Schwierigkeiten bei der Erstellung des Zieltextes lösen...
"Kinesics and body language in simultaneous and consecutive interpretation"
"Kinesics and body language in simultaneous and consecutive interpretation"
Helena Marković
In addition to the spoken word humans use other means of communication, such as voice quality and tone, proximity to the listener, pauses, physical appearance, and body motion. The study of body motion – kinesics is an important part of nonverbal communication. Since nonverbal communication is largely subconscious, it is also more sincere than the verbal one which is under conscious control of the speaker. While translators rely solely on verbal information to transcode meaning into the...
"Kriminalistički diskurs u romanima Ivana Kušana"
"Kriminalistički diskurs u romanima Ivana Kušana"
Darija Briševac
U radu se analizira kriminalistički diskurs u romanima Ivana Kušana. Predlošci su Uzbuna na Zelenom Vrhu, Koko i duhovi i Koko u Parizu. Na samome početku iznesena su promišljanja o dječjem romanu te je iznesen pregled događaja važnih za razvoj hrvatskoga dječjeg kriminalističkog romana. Zatim slijedi analiza kriminalističkog diskusa koja je temeljena na fabuli, kompoziciji i elementu humora kojim Kušan čini parodiju kriminalističkog žanra. Kušan gradi napete fabule u kojima...
"Križevačko-podravski dijalekt i hrvatski standardni jezik u okviru sustava okomite višejezičnosti"
"Križevačko-podravski dijalekt i hrvatski standardni jezik u okviru sustava okomite višejezičnosti"
Iva Ledinski Medverec
Hrvatski jezik ima tri narječja – štokavsko, kajkavsko i čakavsko. U današnje vrijeme velik utjecaj na govor stanovništva, ponajprije na djecu, imaju mediji, internet i tehnologija pa se dijalekatne jezične karakteristike sve više mijenjaju ili gube u korist hrvatskoga standardnog jezika. Djeca se od najranije dobi susreću sa standardnim hrvatskim jezikom jer pohađaju vrtiće, a internet i tehnologija dostupni su im od malih nogu, stoga više usvajaju standard, a odbacuju...
"Kultura i organizacija suvremene škole"
"Kultura i organizacija suvremene škole"
Boris Janković
Rad obrađuje kulturu i organizaciju suvremene škole kroz prizmu organizacijskog učenja kao objedinjavajućeg faktora. Prikazuje se pedagogijska perspektiva fenomena organizacijskog učenja kao relativno nove pojave u području teorija znanosti o odgoju. Ono predstavlja ključni konceptualni model u organizacijskog teoriji, koji je utemeljen na idejama bihevioralnih teoretičara organizacije predvođenih harvardskim profesorom Chrisom Argyrisom. Organizacijsko učenje se može definirati...
"Mamino srce" Janka Polića Kamova
"Mamino srce" Janka Polića Kamova
Lorena Kolak
Završni rad proučava dramu Mamino srce autora Janka Polića Kamova. Zadatak rada je dokazati da drama Mamino srce pripada razdoblju avangarde. Rad obrađuje karakteristike avangarde koje se mogu pronaći u spomenutoj drami. Janko Polić Kamov začetnik je avangarde u hrvatskoj književnosti i upravo zbog toga jedan je od značajnijih književnika toga razdoblja. Čitanjem rada doznaju se činjenice o životu Janka Polića Kamova te se zaključuje kako je Kamov svoj život, ali i život...
"Motiv ljubavi u Gavranovim romanima za djecu i mlade"
"Motiv ljubavi u Gavranovim romanima za djecu i mlade"
Ana Brekalo
Miro Gavran romanima Zaboravljeni sin, Zaljubljen do ušiju, Kako je tata osvojio mamu, Halo ljubavi i Profesorica iz snova već samim naslovima nagovještava ljubavnu tematiku koja se posljednjih godina sve više pojavljuje u djelima književnosti za djecu i mlade. U navedenim se romanima istražuje uloga ljubavi u životu zaljubljenog subjekta. Zaljubljeni subjekt promatranih romana je pripovjedač i u većini je naslova riječ o dječaku koji pripovijeda o ljubavi prema vršnjakinji. S...
"Muzejska estetika" u Vuk - Pavlovićevu djelu Duševnost i umjetnost
"Muzejska estetika" u Vuk - Pavlovićevu djelu Duševnost i umjetnost
Dora Orešković
Pavao Vuk-Pavlović (1894-1976) je svoje djelo Duševnost i umjetnost objavio 1976. godine. U njemu je izložio svoja promišljanja o estetici. Međutim, on umjetnost nije vezao samo uz estetiku, već ju je smatrao bitnom i za etiku te za pedagogiju. Umjetnost doprinosi »očovječenju« i razvoju moralnih vrijednosti te ju je Vuk-Pavlović odredio bitnim odgojnim sredstvom koje dovodi do potpunog ostvarenja čovjeka. Prema Vuk-Pavlovićevu mišljenju, umjetnost nagovara čovjeka na...

Pages