Paginacija

A horvát nyelv hatásának lexikológiai vizsgálata a horvátországi magyarok nyelvhasználatában
A horvát nyelv hatásának lexikológiai vizsgálata a horvátországi magyarok nyelvhasználatában
Anđela Štajcer
Ennek a szakdolgozatnak a fõ célja a horvát nyelv hatásának lexikológiai elemzése a horvátországi magyarság nyelvhasználatára. A horvátországi magyarság nyelvhasználatában jelentkezõ kódváltás, kódkeverés, nyelvi interferencia jelenségeirõl is szólok. Ezek értelmezését nemcsak elméleti szinten végzem, hanem ezt kiegészítem két további forrásból szerzett anyaggal: a Termini szótár, ami egy on-line szótár, és a határon túli magyarok által...
A horvát és a magyar infinitivusz sajátosságainak kontrasztív leírása
A horvát és a magyar infinitivusz sajátosságainak kontrasztív leírása
Sonja Đelatović
A dolgozatban az infinitívusz kontrasztív elemzésével foglalkozom, egy flektáló és egy agglutináló nyelv, vagyis a horvát és a magyar nyelvtani rendszer összehasonlításával. A dolgozatban alkalmazott kutatási módszer a korpuszvizsgálat, amely Ottlik Géza Apagyi c. novellájában és annak fordításában szereplő infinitívuszok összehasonlításán alapul. Az infinitívusz korpuszvizsgálata mellett, a dolgozat rövid betekintést nyújt az infinitívusz...
A kortárs magyar költészet horvát nyelre történő fordításakor felmerülő nyelvi és kulturális problémák - Tolnai Ottó
A kortárs magyar költészet horvát nyelre történő fordításakor felmerülő nyelvi és kulturális problémák - Tolnai Ottó
Daniel Stanković
Tolnai Ottó a vajdasági magyar irodalom sokoldalú alakja, „gazdag opusa, eddigi huszonegy kötete a modern magyar irodalom jelentős, eredeti értékei között tartható számon. Mindenképpen különös egyéniség, kezdeményező szellem, kinek hatása és invenciózus szerkesztői tevékenysége irodalomtörténeti tény, s már hosszú ideje nem csupán közvetlen környezetének, hanem a jelenkori magyar kultúrának az összefüggésében sem kerülhető meg.” Költészete...
A magyar, horvát és angol idiómák kontrasztív elemzése
A magyar, horvát és angol idiómák kontrasztív elemzése
Katarina Deriš
Ebben a dolgozatban kontrasztív módszerekkel vizsgálom a magyar, a horvát és az angol nyelv közötti kapcsolatot az idiomák példáján. Az idióma egy jelzőfény a nyelv természetére. A magyar nyelv válogatott idiomáival igykeszem megvizsgálni a történelmi és politikai történtek hatását a nyelre a magyar és az angol nyelv példáján. Dolgozatomban tizenöt magyar idiomát mutatok be, amelyekhez angol és horvát megfelelőket keresek. Továbbá azt is szeretném...
A modren magyar költészet fordításának nehézségei - Kosztolányi Dezső
A modren magyar költészet fordításának nehézségei - Kosztolányi Dezső
Zrinka Korać
E szakdolgozat témája a modern magyar költészet fordítása folyamán felmerülő nehézségek Kosztolányi Dezső versei példáján. Felmerül az a kérdés, hogy lehetséges-e egyáltalán, és van-e értelme verseket fordítani, mivel fordítással a vers lényege, valamint a költészet más fontos elemei is, mint például a ritmus, vagy a szójáték szinte mindig elveszik. A következő kérdés, ami felvetődik: hogy milyen módon tudjuk átvinni a szöveget a forrásnyelvből a...
A multimédia alkalmazásának lehetőségei a tanórán
A multimédia alkalmazásának lehetőségei a tanórán
Adela Kiš-Konja
Manapság szinte lehetetlen elképzelni, hogy a formális és informális oktatás számítógép vagy valamilyen új technikai eszköz használata nélkül valósuljon meg. A számítógép és az internet számos szórakozási lehetőséget nyújt mindenki számára, így a tanulást is érdekesebbé teszi, ezért a diákok és hallgatók mindennapi életévé vált a tantermen belül és kívül is. A technika fejlődése lehetővé teszi számunkra, hogy szövegeken és képeken kívül...
A sajtóműfajok alkalmazása a tanórán/Primjena tiskovnih zanrova na nastavi
A sajtóműfajok alkalmazása a tanórán/Primjena tiskovnih zanrova na nastavi
Annamaria Petrik
A sajtó kezdeteitől napjainkig óriási változáson ment keresztül. Míg őseink a nyomtatott újság, kicsivel később pedig a fekete-fehér televízió csodájára jártak, számunkra már egy „gombnyomással” elérhető az egész világ. A mai gyerekek már a világháló és a tömegkommunikáció világába születnek. A tömegkommunikáció – az írott sajtó, a televízió, a rádió, a számítógépes hálózatok, az elektronikus játékok, a városokat és falvakat...
AGM-ova Mora, Moderna i trajna vizualnost melankolije
AGM-ova Mora, Moderna i trajna vizualnost melankolije
Lana Bešenski
U ovom završnom radu predstavit će se književno razdoblje hrvatske moderne i Antun Gustav Matoš kao najvažnija osoba cijeloga razdoblja. Nakon prikaza najvažniji podataka vezanih uz modernu, poredbeno će se analizirati poema Mora Antuna Gustava Matoša i film Larsa von Triera Melankolija. Analiza će obuhvatiti četiri tekstualne strukture; forma, stil, subjekt i tema. Osim tekstualnih struktura izdvojit će se i psihem, sociem i ontem, odnosno narativne figure. Temeljni je zadatak...
AGM-ova drama Malo pa ništa i njena melankolična kritika
AGM-ova drama Malo pa ništa i njena melankolična kritika
Nikolina Đuzel
U završnom radu koji je naslovljen AGM-ova drama Malo pa ništa i njena melankolična kritika donosi se detaljan uvid u razdoblje hrvatske moderne, a nakon toga i izričaj te stvaralaštvo, kako se navodi, najvećeg modernista Antuna Gustava Matoša. Nakon toga u radu se proučava njegova komedija Malo pa ništa, koja isprva, nije naišla na odobravajuću publiku. Kako bi se dobio uvid u Matoševo iznimno djelo i jednu od ponajboljih njegovih komedija, provodi se kroz narativne figure, koje...
Abecedni i klasifikacijski predmetni jezici: usporedba i primjeri
Abecedni i klasifikacijski predmetni jezici: usporedba i primjeri
Mia Kuzmić
Svrha ovog rada je prikazati i pojasniti abecedne i klasifikacijske predmetne jezika kao sustave za pretraživanje. Razmatrat će se njihova uloga u organizaciji informacija i njihovom učinkovitom pretraživanju i pronalaženju. Kako bi se uopće utvrdio predmet dokumenta, potrebno je provesti stručnu obradbu građe, o čemu se također govori u ovom radu. Nadalje, predstavljene su dvije vrsta abecednog predmetnog jezika, tezaurus i popis predmetnih odrednica. Pojašnjen je način...
Abuse in Stephen King's Carrie and Veronica Roth's Divergent
Abuse in Stephen King's Carrie and Veronica Roth's Divergent
Tihana Anić
Carrie (1974) is Stephen King’s first published novel and belongs to the horror fiction genre. It depicts a sixteen-year-old girl Carrie White who was physically and verbally abused by her peers as well as her mother, which culminated at her prom when her abusers pour pig’s blood all over her, making her furious. Carrie’s abuse instigates her telekinetic powers, and her final humiliation at the prom night prompts her to destroy the entire town of Chamberlain. Similarly, Veronica...
Adaptirane knjižnične zgrade u Osječko-baranjskoj županiji
Adaptirane knjižnične zgrade u Osječko-baranjskoj županiji
Sabina Vidanec
Osnovna je svrha rada pobliže objasniti problematiku adaptiranih knjižničnih zgrada. U radu se predstavljaju rezultati provedenog istraživanja o adaptiranim knjižničnim zgradama Osječko-baranjske županije. Cilj je istraživanja bio identificirati u kakvim su zgradama smještene narodne knjižnice Osječko-baranjske županije, s posebnim naglaskom na izazove s kojima se susreću, s obzirom na zgrade i prostore u kojima djeluju. Podaci su prikupljeni u lipnju 2013. godine metodom...

Paginacija