Pages

"Politika čistih računa" - Gospodarski uzroci Hrvatskog proljeća
"Politika čistih računa" - Gospodarski uzroci Hrvatskog proljeća
Hrvoje Golubić
Sadržaj mog završnog rada su događanja na početku 70-ih godina dvadesetog stoljeća. Riječ je o gospodarskim uzrocima, koji su između ostalih, doprinijeli razvoju hrvatskog proljeća, ali gledano i sa političkog stanja stvari. Činjenica je da je svako političko pitanje imalo svoju gospodarsku podlogu i obratno. Nedvojbeno je bilo da su u više navrata stvarni dokazi i činjenice u tom cijelom procesu bili nebitni. Optužbe i etiketiranja koja su dolazila većinom sa srpske strane...
"Propali dvori" Janka Leskovara
"Propali dvori" Janka Leskovara
Magdalena Hasija
Janko Leskovar svojim kratkim književnim stvaralaštvom ostavlja dubok trag u hrvatskoj književnosti. Svojim prvim djelom Misao na vječnost (1891.) najavljuje razdoblje moderne. Leskovar stvara hipersenzibilne i neodlučne karaktere koji zbog neprestanog razmišljanja o prošlosti ne mogu ostvariti sretnu sadašnjost. Naglasak se pomiče s društvenih i socijalnih problema na introspekciju i autoanalitičnost likova, a njegova djela postaju psihološke studije likova. Upravo to odrednice...
"Pustolov pred vratima" Milana Begovića. Psihoanalitička karakterologija
"Pustolov pred vratima" Milana Begovića. Psihoanalitička karakterologija
Andrea Delić
Rad će se baviti psihoanalitičkim pristupom karakterizaciji ženskoga lika u drami Pustolov pred vratima Milana Begovića. Taj će pristup biti iznesen i analiziran kroz svoje središnje odrednice odnosno karakteristike koje odgovaraju njegovoj definiciji te kroz paradigmu psihoanalize, disocijativnog poremećaja identiteta i višestruke ličnosti s obzirom na to da je ženski lik, ujedno protagonist drame čija je karakterizacija prikazana, prikazan kroz stanja koja dominiraju upravo u...
"Realismus und irrationale Elemente in Theodor Storms "Der Schimmelreiter"
"Realismus und irrationale Elemente in Theodor Storms "Der Schimmelreiter"
Dubravko Podnar
In dieser Abschlussarbeit werde ich die Merkmale des Realismus und Irreale oder Abergläubische Augenblicke in dem Werk “Der Schimmelreiter” bearbeiten. Die Novelle wurde von Theodor Storm geschrieben und gilt noch immer als eines der bekanntesten und meistgelesenen Werke dieses Dichters des Realismus. Zudem bearbeite ich auch die Hintergründe des Realismus; also wie es zum Realismus kam und weshalb er entwickelt wurde. Hier hätten wir dann philosophische, literaturwissenschaftliche...
"Simbolika Sunca u egipatskoj mitologiji"
"Simbolika Sunca u egipatskoj mitologiji"
Barbara Tovarović
Egipatska mitologija je odraz doživljaja svijeta koji je okruživao Egipćane. Ti su doživljaji često izražavani u simbolima te se zbog toga Egipat često naziva „kolijevkom simbolizma”. Putem raznih simbola Egipćani su slavili njima mistične sile koje su, prema njihovom shvaćanju svijeta, bile štovane u obliku božanstva. Posebno mjesto u egipatskoj mitologiji ima kult Sunca koji je bio jedan od najranijih kultova u povijesti starog Egipta. Sunce je za Egipćane bilo simbol...
"Society and the Role of Technology in H.G. Wells's "The Time Machine" and A. Huxley's "Brave New World"
"Society and the Role of Technology in H.G. Wells's "The Time Machine" and A. Huxley's "Brave New World"
Darko Paradžiković
Through comparative interpretation, this paper aims to analyze a number of points concerning human social life and technology as they are touched upon in Herbert George Wells’s The Time Machine and Aldous Huxley’s Brave New World. The paper observes H. G. Wells’s and A. Huxley’s political and private lives, as the two not only stand out as key creators of utopian and dystopian fiction that were inspired by contemporary events and wrote about similar topics, but also had strong...
"Sport Matters: Hooliganism and Corruption in Football"
"Sport Matters: Hooliganism and Corruption in Football"
Antun Budim
This paper examines hooliganism and corruption as factors that have a negative impact on football which is considered throughout the world to be one of the most popular spectator sports. From its origins in England to its spread throughout the world and particularly in the Balkan countries, hooliganism has been a disruptive force that has been ruining the enjoyment of real supporters of football clubs all over the world and wreaking havoc and violence. In addition, corruption in football has...
"Stilistique comparee". Eine kritische Darstellung der Translationsschule, mit deutsch-kroatischen Beispielen
"Stilistique comparee". Eine kritische Darstellung der Translationsschule, mit deutsch-kroatischen Beispielen
Marta Hajsok
Im Mittelpunkt dieser Diplomarbeit steht einerseits die französische Translationsschule Stylistique comparée, die sich der „deskriptiven Übersetzungswissenschaft“ verschrieben hat, mit dem Ziel, anhand des Vergleiches von ausgangssprachlichen Elementen und ihren Entsprechungen im Zieltext Übersetzungsprozeduren zu finden und anzubieten, die den Übersetzungsprozess steuern und erleichtern sollen, und andererseits die Kritik an dem Regelsystem der Stylistique comparée. Die zum...
"The Relationship between Writing Anxiety and Beliefs about Writing in Learners Preparing for the State School-leaving Exam in EFL"
"The Relationship between Writing Anxiety and Beliefs about Writing in Learners Preparing for the State School-leaving Exam in EFL"
Ana Marija Marelja
The main purpose of this paper is to explore the relationship between writing anxiety and beliefs about writing in learners preparing for the state school leaving exam. In particular, we investigated whether there was a difference in writing anxiety levels and beliefs about writing between learners who chose the A and those who choose the B at the State School-leaving Exam in EFL. The results show a positive correlation between writing anxiety and the belief in transmission, but a...
"Translating Children's Literature: Case Study of ""Miševi i mačke naglavačke" "by Luko Paljetak"
"Translating Children's Literature: Case Study of ""Miševi i mačke naglavačke" "by Luko Paljetak"
Mateja Ilišin
The aim of this paper is to examine children’s literature and the aspects of translating it. It provides an insight into the concept of childhood and children in relation to literature. Furthermore, it tries to depict the importance of children’s literature as well as how it originated. The paper briefly deals with the place the children’s literature has in modern society. Moreover, the significance of translations is explained as well as the role of translators in society and...
"Translating Nutrition in Non-fiction: Case Study of ""Eat. Stop. Eat." "by Brad Pilon"
"Translating Nutrition in Non-fiction: Case Study of ""Eat. Stop. Eat." "by Brad Pilon"
Jure Zelenika
This paper presents the genre of non-fiction, its features and types as well as features of the translation process in non-fiction texts. Popularity of nutrition in non-fiction is examined on a global level, as well as popularity of non-fiction and nutrition in non-fiction on the level of the Republic of Croatia. The examination shows that popularity of nutrition in non-fiction is quite low, but that the genre of non-fiction is well represented in Croatia. Furthermore, “Eat. Stop. Eat.”...
"Uloga radnih vrijednosti i stavova prema radu i poduzetništvu u poduzetničkim namjerama studenata"
"Uloga radnih vrijednosti i stavova prema radu i poduzetništvu u poduzetničkim namjerama studenata"
Angela Naletilić
Nalazi sve većeg broja istraživanja upućuju na važnost doživljene poduzetničke samoefikasnosti i poželjnosti poduzetništva u poduzetničkim namjerama studenata. Ipak, u modele se predviđanja poduzetničkih namjera rijetko uključuje stavove nespecifične za poduzetništvo, a još se rjeđe ispituje uloga radnih vrijednosti u poduzetničkim namjerama studenata. Upravo je stoga temeljni cilj provedenog istraživanja bio provjeriti ulogu radnih vrijednosti i stavova prema radu,...

Pages