Pages

Analiza godišnjih izvješća kao podrška upravljanju arhivima
Analiza godišnjih izvješća kao podrška upravljanju arhivima
Katarina Marjanović
Ovaj rad prikazuje analizu godišnjih izvješća rada Državnog arhiva u Osijeku u razdoblju od 2000. do 2013. godine. Svrha ove analize bila je prikazati pomoću prikupljenih podataka na koji način je arhiv ispunjavao svoje zadaće, kojih godina se, primjerice, više vremena utrošilo na zaštitu gradiva, a kojih više na izdavačku djelatnost. Sami podaci o aktivnostima arhiva mogu pripomoći u daljnjem upravljanju tj. pravilnom raspoređivanju djelatnika i aktivnosti na određeni broj...
Analiza grešaka u testovima hrvatskih učenika njemačkog kao stranog jezika u srednjoj školi/Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF-Lerner in der Mittelschule
Analiza grešaka u testovima hrvatskih učenika njemačkog kao stranog jezika u srednjoj školi/Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF-Lerner in der Mittelschule
Ruža Matić
Das Thema dieser Arbeit ist Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF- Lerner in der Mittelschule. Die Grundlage dieser Arbeit war die Untersuchung der Tests. Mit dieser Untersuchung wird ausfindig gemacht, wie viele Fehler im grammatischen, lexikosemantischen und orthographischen Bereich vorkommen und welche Altersgruppe im Durchschnitt mehr Fehler macht. Am Anfang der Arbeit befindet sich die Einleitung, in der das Ziel der Arbeit kurz beschrieben wird. Anschließend folgt der theoretische...
Analiza hrvatskih zbirki u Europeani
Analiza hrvatskih zbirki u Europeani
Andrea Mihaljević
Cilj ovog rada je analizirati hrvatske zbirke na Portalu Europeana. Rad pruža uvid u zbirke slikovnih, tekstualnih i video zapisa koje je Hrvatska podijelila na Portalu Europeana te tako obogatila zbirku cjelokupnog europskog znanstvenog i kulturnog nasljeđa. Nadalje, spominje se digitalizacija kao najbolji način diseminacije znanja u svijetu gdje se zadovoljavanje informacijske potrebe mora odviti u najkraćem mogućem roku. Uz samu analizu hrvatskih zbirki, rad također uvodi u...
Analiza i primjena standarda mrežne pristupačnosti
Analiza i primjena standarda mrežne pristupačnosti
Andrea Mihaljević
Prema mnogim svjetskim statistikama broj osoba sa poteškoćama te broj osoba koje imaju pristup internetu se uvelike povećava. Uz ubrzani razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije mogućnosti prenošenja i dobivanja informacija te interakcija korisnika sa tehnologijom se mijenja. Budući da je došlo do točke gdje razvoj mrežnih stranica i aplikacija ne prati trendove demografske promjene, dolazi do povećanog aktivizma osoba sa poteškoćama jer ono što im ovaj medij donosi je...
Analiza i usporedba kompjutorskih programa za grafičku pripremu: programi s otvorenim pristupom i profesionalni
Analiza i usporedba kompjutorskih programa za grafičku pripremu: programi s otvorenim pristupom i profesionalni
Zrinka Čičak
Ovaj rad donosi analizu i usporedbu kompjutorskih programa za grafičku pripremu, onih s otvorenim pristupom i profesionalnih. U radu se polazi od pitanja jesu li programi s otvorenim pristupom dostojna alternativa profesionalnim programima te mogu li se koristiti u procesu grafičke pripreme. U radu se daje prikaz procesa proizvodnje grafičkog proizvoda, s naglaskom na grafičku pripremu, čiji se razvoj mijenja i ubrzava razvojem stolnih računala. Posljedica pojava stolnog izdavaštva...
Analiza nastavnih sadržaja za studente informacijskih znanosti dostupnih na mobilnim tržištima appStore i Android market
Analiza nastavnih sadržaja za studente informacijskih znanosti dostupnih na mobilnim tržištima appStore i Android market
Andrea Smajić
S razvojem tehnologije u 21. stoljeću, naglo se razvilo i mobilno tržište. Tržište, koje je u prethodnim razdobljima podrazumijevalo uređaje koji su služili za udaljenu komunikaciju, danas imaju jednu potpuno novu koncepciju i funkciju u društvu. Na tržištu su se pojavili „pametni telefoni“ koji korisnicima u svakom trenutku omogućuju pristup željenim informacijama, upravljanje osobnim aktivnostima, ispunjavanje interesa i još mnogo toga. Ti uređaji se danas klasificiraju...
Analiza oblika suradnje pedagoga i roditelja
Analiza oblika suradnje pedagoga i roditelja
Senka Gazibara
Roditeljska uloga danas postaje sve složenija i nemoguće je djecu odgajati na prirodnoj sposobnosti, već je znanje preduvjet odgoja. Škola i roditeljski dom dvije su polovice odgojno-obrazovne sredine i njihova je suradnja neizostavna, kao i ključan čimbenik uspjeha djeteta. Iz tog razloga u radu su se analizirali oblici suradnje pedagoga i roditelja. Prikazala se povijest suradnje roditelja i škole, naglasila se važnost suradnje pedagoga i roditelja i opisali su se postojeći oblici...
Analiza online priručnika posvećenih informacijskoj pismenosti
Analiza online priručnika posvećenih informacijskoj pismenosti
Ingrid Mak
Ovaj diplomski rad donosi teorijski uvid u važnost informacijske pismenosti u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju pojedinca u informacijskom društvu. Informacijska pismenost je usko povezana uz cjeloživotno učenje koje je neophodno u današnjem informacijskom društvu. Informacijska pismenost svjetionik je društva znanja i prepoznata je kao nužna vještina za život i rad u 21. stoljeću. Knjižnice imaju izrazito veliku ulogu u informacijskom opismenjavanju u...
Analiza pogrešaka u redu riječi u esejima na stranom jeziku
Analiza pogrešaka u redu riječi u esejima na stranom jeziku
Andrea Drašković
Errors have always been an inevitable part of learning a language. Therefore, error analysis is an appropriate starting point for the study of second language acquisition. Furthermore, an insight into what kind of errors learners make can help foreign language teachers in organizing their teaching time better. This research focuses on word order errors in written assignments in the framework of English as a Foreign Language. The results suggest that Croatian learners have problems in...
Analiza poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće
Analiza poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće
Ivana Sakač
Tema ovog diplomskog rada je analiza poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće. Cilj je rada utvrditi prednosti i nedostatke poslovanja Knjižnice kako bi se dobili adekvatni podaci za daljnje kvalitetnije planiranje i uspješniji razvoj poslovanja Knjižnice. Rad se sastoji od dva dijela, prvi dio je teorijski u kojem se daje kratak prikaz razvoja i stanja narodnih knjižnica u RH, zakonska regulativa, uloga u lokalnoj zajednici, čimbenici poslovanja te organizacija,...
Analiza projekata i inicijativa u zaštiti digitalnih sadržaja
Analiza projekata i inicijativa u zaštiti digitalnih sadržaja
Biljana Juhas
Ovaj rad se bavi analizom projekta u svijetu koji se bave zaštitom elektroničke građe kao glavnim izvorom informacija, a koja bilježi porast još od sredine 20. stoljeća zbog sve većeg razvoja i upotrebe informatičke i informacijske tehnologije. Informacijske ustanove sve više prepoznaju važnost zaštite elektroničke građe. U radu se razmatraju najbolje metode i načini zaštite, metapodaci kao skup označitelja informacija te se daje osvrt na sam projekt kao pojam i njegovu...
Analiza sadržaja za predškolsku dob na mobilnim platformama
Analiza sadržaja za predškolsku dob na mobilnim platformama
Diana Musić
Igra je intelektualna i cjeloživotna aktivnost. Tradicionalna igra ima svoje karakteristike, osnovne sastavnice i svoje funkcije. Igrovna aktivnost zauzima najveći dio dana predškolskog djeteta. Kroz igru ono uči, razvija kognitivne, senzorne, motoričke sposobnosti, dijete se razvija kao socijalno biće svjesno sebe i svoje okoline. Prisutnost medija u današnjem društvu nezaobilazno utječe na sve ljude, pa tako i na one najmlađe. Uslijed toga prepoznata je važnost odgoja za medije...

Pages