Pages

Anglizismen in einer der Spiegelausgaben
Anglizismen in einer der Spiegelausgaben
Dejana Šijan
Als Anglizismus bezeichnet man eine Ausdrucksweise oder eine Bedeutung aus der englischen Sprache, die in eine andere Sprache eingeflossen ist. Ein Fremdwort ist eine phono-morphologische oder grapisch noch nicht vollintegrierte lexikalische Entlehnung. Wenn eine Sprachgemeinschaft die Übernahme der Ausdrücke akzeptiert, werden die Ausdrücke als Fremdwort bzw. als neue Bedeutung eines deutschen Wortes oder als neue Satzkonstruktion übernommen. In dieser Arbeit werden wir sehen wie...
Anglizmi u nazivima kozmetičkih proizvoda i njihovu oglašavanju
Anglizmi u nazivima kozmetičkih proizvoda i njihovu oglašavanju
Mirna Matković
U ovom se radu analiziraju anglizmi u nazivima kozmetičkih proizvoda i njihovu oglašavanju. Na početku rada istražuju se uzroci i posljedice posuđivanja stranih riječi, načini prilagodbe hrvatskom jeziku te razvoj i važnost jezičnog purizma u hrvatskom jezikoslovlju. Nadalje se definiraju anglizmi i utjecaj engleskog jezika na hrvatski jezik te se istražuju obilježja jezika medija jer cilj je rada provjeriti koliko su anglizmi i engleske riječi iz kozmetičke industrije...
Animacijske aktivnosti muzeja
Animacijske aktivnosti muzeja
Ana Marija Neretljak
Iako se muzejska edukacija i pedagogija pojavljuju još sredinom prošlog stoljeća, tek u ovom stoljeću dolazi do značajnijih promjena u samoj praksi. Cilj je ovoga rada iznijeti određene primjere edukacijskih i animacijskih aktivnosti u muzejima. Muzeji su često gledani kao vrlo formalne institucije u kojima se mogu samo razgledavati izložbe, no ne i učiti na zabavan način. Takvo gledanje na muzeje danas se sve više mijenja. Muzejski djelatnici na sve načine trude se privući što...
Anksioznost u trudnoći
Anksioznost u trudnoći
Lidija Štelcer
Cilj istraživanja je bio ispitati razinu anksioznosti kod prvorotkinja, višerotkinja s prethodnom normalnom trudnoćom i višerotkinja s prethodnom patološkom trudnoćom. Pretpostavilo se da će najveća razina anksioznosti biti kod višerotkinja s prethodnom patološkom trudnoćom, umjerena kod prvorotkinja, a najmanja kod višerotkinja s prethodnom normalnom trudnoćom. Ispitivala se i razina anksioznosti s obzirom na dob, odnosno kod mlađih trudnica (mlađe od 30 godina) i kod...
Anoreksija nervoza
Anoreksija nervoza
Kristina Gvozdić
Anoreksija nervoza kontroverzan je i kompleksan poremećaj hranjenja koji se očituje u nemilosrdnoj težnji ka ekstremnoj mršavosti, koja rezultira ozbiljnom pothranjenošću, iskrivljenom slikom vlastitog tijela i drugim smetnjama normalnom funkcioniranju poput opsesivne zabrinutosti zbog hrane, niskog tlaka, depresije, pada metabolizma i hormonalne disfunkcije. Iako je još uvijek nedovoljno istražena i misteriozna, anoreksija nervoza je poremećaj koji ima relativno poznatu skupinu...
Ante Starčević i državnopravni odnosi Hrvatske
Ante Starčević i državnopravni odnosi Hrvatske
Iva Banjan
Danas se Antu Starčevića, hrvatskog političara i vođu Stranke prava, smatra ocem Hrvatske države, i to upravo zbog njegovih državnopravnih ideja. Sredinom devetnaestoga stoljeća, kada nitko na političkoj sceni nije mislio da Hrvatska može biti u potpunosti samostalna država, počinje Starčević svoju političku djelatnost. Naime, on ističe da Hrvatska ne treba biti ujedinjena niti s Austrijom niti s Ugarskom, već da na temelju svoje povijesti i prava može stajati potpuno...
Antijunak Đuka Begović
Antijunak Đuka Begović
Vedrana Đurić
Ivan Kozarac slavonski je čovjek, isto kao i glavni lik njegova romana Đuka Begović. Kozarac je za svoja kratka života i kratka opusa napisao djelo kojim je ostavio dubok trag u hrvatskoj književnosti, roman Đuka Begović. Taj roman, nastao je iz srca, iz života i ljubavi prema svome zavičaju te sadrži i autobiografske elemente jer je i Kozarac baš kao i glavni junak ovoga djela, Đuka, čvrsto vezan za svoju zemlju, običaje i rodni kraj. Roman Đuka Begović objavljen je 1911....
Antička Pula
Antička Pula
Miloš Ivković
Rimska Pula (lat. Colonia Pietas Iulia Pola, Colonia Iulia Pollentia Herculanea), naselje urbanog karaktera nastalo je najvjerojatnije na temeljima histarske gradine. Utemeljena je u 40-im godinama 1. stoljeća prije Krista za vladavine Gaja Julija Cezara, iako nema povijesnih izvora koji o tome izravno svjedoče. U Rimskoj su republici jedan od gospodarskih problema predstavljali razvojačeni veterani, kojima je nakon višegodišnje službe država trebala osigurati mjesto stanovanja s...
Antički Split
Antički Split
Đurđica Pavlović
Antičko naselje Aspalathos, latinski Spalatium, bilo je poznato kao maleno pristanište za ribare i brodove te nije imalo mogućnost napredovanja zbog velike razvijenosti Salone, Trogira i Stobreča. Krajem III. stoljeća poslije Krista situacija se mijenja u navedenom naselju, budući da je tadašnji car Dioklecijan odlučio zadnje dane svoga života provesti upravo u Spalatiumu. Dao je sagraditi palaču u obliku nepravilnog četverokuta, koja izgledom podsjeća na rimski castrum, a...
Antički bogovi rata
Antički bogovi rata
Josip Jakobović
Rat je oduvijek bio sastavni dio ljudskih života, i danas i prije dvadeset stoljeća. U suvremenome svijetu ljudi se mole da rata ne bude, a u antičkom svijetu ljudi su se molili bogovima rata za sigurnu pobjedu. Svaka religija imala je svoga boga rata. Samo dva boga rata ostavila su neizbrisiv trag u svjetskoj kulturi. Grčki bog rata Ares i rimski bog rata Mars. Iako mnogi autori poistovjećuju tu dvojicu bogova rata, oni imaju više razlika nego sličnosti. Ares je bog jarosnog rata,...
Antropologija slobode: Jean-Paul Sartre
Antropologija slobode: Jean-Paul Sartre
Jelena Perak
Ovim radom nastojale su se prikazati osnovne ontologijske postavke Sartreova egzistencijalizma koje svoje korijene vuku iz fenomenološke filozofije začetno s Edmundom Husserlom i nadalje iz filozofije Martina Heideggera i njegove fundamentalne ontologije. Također je bilo bitno ustvrditi i osnovne odlike Sartreovog ateističkog koncepta egzistencijalizma koji se pokušao prikazati iz njegove kritike teističkog koncepta Karla Jaspersa, a koji svoj korijen ima u kršćanskom...
Antropološki element u Machiavellievom političkom diskursu
Antropološki element u Machiavellievom političkom diskursu
Ivan Vranješ
Niccolò Machiavelli svojim je djelima (a poglavito djelom Vladar) ostavio jedan od najdubljih tragova na polju politike, postavši besmrtnom inspiracijom za bilo koga tko je pokazao zanimanje za tu djelatnost. Odvažio se i preispitao provođenje tradicionalnih antičkih političkih ideja (ponajprije Platona i Aristotela), a kada je uvidio izostanak istih u praksi, to je, kroz cijeli svoj opus, tumačio. Pritom nije pozivao na povratak antičkim političkim vrijednostima, već je, ne...

Pages