Pages

"Bez trećega" Milana Begovića. Dramska studija o ljubomori
"Bez trećega" Milana Begovića. Dramska studija o ljubomori
Gabrijela Crnjak
U ovome radu pristupa se romanu Giga Barićeva i drami Bez trećega Milana Begovića kao studiji ljubomore. Nadalje, u uvodnom se dijelu rada kreće od teze da Milan Begović, ponajprije jedan od najvećih hrvatskih dramatičara, kao podlogu za svoju studiju preuzima mitološku priču o Odiseju i Penelopi. Iskusnom čitatelju sličnosti s mitom očigledne su: odsustvo Marka i Odiseja te njihov konačni povratak, Gigini i Penelopini prosci, motiv vjernosti, arhetip Telemaha transformiran u...
"Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" und Volker Schlöndorffs Verfilmung "Der junge Törless". Ein Vergleich
"Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" und Volker Schlöndorffs Verfilmung "Der junge Törless". Ein Vergleich
Stefan Balog
Robert Musils Roman „Die Verwirrungen des Zöglings Törless“ erschien 1906. Es war das erste große Werk von dem Österreicher Schriftsteller Robert Musil, das Werk handelt über die Ichfindung des jungen Törless. Es ist auch eins von seinen 2 bekanntesten Werken geblieben, neben „Der Mann ohne Eigenschaften“. Der Roman zeigt eine totalitäre Gesellschaftordnung durch vier Hauptfiguren, die alle Kameraden im Internat sind. Einer dieser Kameraden wird gequält und misshandelt. Einer...
"Dramenübersetzung: Die Chinesische Mauer von Max Frisch"
"Dramenübersetzung: Die Chinesische Mauer von Max Frisch"
Klaudija Tot
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den spezifischen Übersetzunngsschwierigkeiten, die bei einem Dramtext entstehen können. Mithilfe einer Analyse wird in der Arbeit aufgezeigt wie die entsprechenden Probleme gelöst werden können. Es wird der Frage nachgegangen, welches Äquivalent für den Zieltext entspricht und ob man mehrere Übersetzungen gestalten kann. Das Ziel ist es zu klären, wie die Analyse diese Probleme und Schwierigkeiten bei der Erstellung des Zieltextes lösen...
"Kriminalistički diskurs u romanima Ivana Kušana"
"Kriminalistički diskurs u romanima Ivana Kušana"
Darija Briševac
U radu se analizira kriminalistički diskurs u romanima Ivana Kušana. Predlošci su Uzbuna na Zelenom Vrhu, Koko i duhovi i Koko u Parizu. Na samome početku iznesena su promišljanja o dječjem romanu te je iznesen pregled događaja važnih za razvoj hrvatskoga dječjeg kriminalističkog romana. Zatim slijedi analiza kriminalističkog diskusa koja je temeljena na fabuli, kompoziciji i elementu humora kojim Kušan čini parodiju kriminalističkog žanra. Kušan gradi napete fabule u kojima...
"Kultura i organizacija suvremene škole"
"Kultura i organizacija suvremene škole"
Boris Janković
Rad obrađuje kulturu i organizaciju suvremene škole kroz prizmu organizacijskog učenja kao objedinjavajućeg faktora. Prikazuje se pedagogijska perspektiva fenomena organizacijskog učenja kao relativno nove pojave u području teorija znanosti o odgoju. Ono predstavlja ključni konceptualni model u organizacijskog teoriji, koji je utemeljen na idejama bihevioralnih teoretičara organizacije predvođenih harvardskim profesorom Chrisom Argyrisom. Organizacijsko učenje se može definirati...
"Mamino srce" Janka Polića Kamova
"Mamino srce" Janka Polića Kamova
Lorena Kolak
Završni rad proučava dramu Mamino srce autora Janka Polića Kamova. Zadatak rada je dokazati da drama Mamino srce pripada razdoblju avangarde. Rad obrađuje karakteristike avangarde koje se mogu pronaći u spomenutoj drami. Janko Polić Kamov začetnik je avangarde u hrvatskoj književnosti i upravo zbog toga jedan je od značajnijih književnika toga razdoblja. Čitanjem rada doznaju se činjenice o životu Janka Polića Kamova te se zaključuje kako je Kamov svoj život, ali i život...
"Motiv ljubavi u Gavranovim romanima za djecu i mlade"
"Motiv ljubavi u Gavranovim romanima za djecu i mlade"
Ana Brekalo
Miro Gavran romanima Zaboravljeni sin, Zaljubljen do ušiju, Kako je tata osvojio mamu, Halo ljubavi i Profesorica iz snova već samim naslovima nagovještava ljubavnu tematiku koja se posljednjih godina sve više pojavljuje u djelima književnosti za djecu i mlade. U navedenim se romanima istražuje uloga ljubavi u životu zaljubljenog subjekta. Zaljubljeni subjekt promatranih romana je pripovjedač i u većini je naslova riječ o dječaku koji pripovijeda o ljubavi prema vršnjakinji. S...
"Muzejska estetika" u Vuk - Pavlovićevu djelu Duševnost i umjetnost
"Muzejska estetika" u Vuk - Pavlovićevu djelu Duševnost i umjetnost
Dora Orešković
Pavao Vuk-Pavlović (1894-1976) je svoje djelo Duševnost i umjetnost objavio 1976. godine. U njemu je izložio svoja promišljanja o estetici. Međutim, on umjetnost nije vezao samo uz estetiku, već ju je smatrao bitnom i za etiku te za pedagogiju. Umjetnost doprinosi »očovječenju« i razvoju moralnih vrijednosti te ju je Vuk-Pavlović odredio bitnim odgojnim sredstvom koje dovodi do potpunog ostvarenja čovjeka. Prema Vuk-Pavlovićevu mišljenju, umjetnost nagovara čovjeka na...
"Nordische Götter- und Heldensagen" Edmunda Mudraka, s prijevodom odabranih saga na hrvatski
"Nordische Götter- und Heldensagen" Edmunda Mudraka, s prijevodom odabranih saga na hrvatski
Ivana Martinović
Es war sehr interessant sich mit diesem Thema zu befassen und noch leichter war es sich in die Welt der Mythologie zu versetzen. In den meisten Sagen wurden Ort und Zeit angegeben und man hatte manchmal das Gefühl, dass dies wirklich geschah. Jede Sage ist auf eine Art einzigartig. Die Geschichten, die Wesen, die Ereignisse geben dem Leser einen Einblick in eine andere Welt. Man wünscht sich selbst dort gewesen zu sein, als die Geschichten mündlich überliefert wurden. Wenn man erst...
"Novi ateizam" u diskursu filozofije religije
"Novi ateizam" u diskursu filozofije religije
Nikolina Lončar
Tema ovog diplomskog rada je „Novi ateizam“ u diskursu filozofije religije. Pokušat će se dati temeljni uvidi u nastanak i razvoj religija. Od najrazvijenijih monoteističkih, poznatih i kao objavljene religije – kršćanstva, islama i židovstva, do našoj „zapadnjačkoj“ kulturi manje bliskih politeističkih religija. Također će se pružiti objašnjenje pojmova monoteizma i politeizma kao i uvid u čitav niz oblika i vrsti religija. Rad je sadržajno podijeljen na dva dijela...
"Opatija Northanger" Jane Austen kao parodija gotičkog romana
"Opatija Northanger" Jane Austen kao parodija gotičkog romana
Aleksandra Balenović
Northanger Abbey is the first complete novel of the famous English author Jane Austen. Originally titled Susan, the novel was written in late 1700s and published in 1818. This novel is widely regarded as a parody of the Gothic novel. Jane Austen uses clichés of the Gothic novel to make her readers laugh and show how irrational they actually are. Her heroine, Catherine Morland, is an ordinary young girl that has very little in common with a typical heroine of the Gothic novel. She is so...
"Padežna značenja u Vebera i Katičića"
"Padežna značenja u Vebera i Katičića"
Svjetlana Baotić
U radu će se usporediti opis padeža u Skladnji Adolfa Vebera Tkalčevića kao predstavnika zagrebačke filološke škole i Sintakse hrvatskoga književnoga jezika Radoslava Katičića, kao najpotpunije suvremene sintakse. Bit će riječi o autorima, prostornom i vremenskom kontekstu u kojima su djela nastala, njihovom doprinosu hrvatskom jezikoslovlju, kritikama koje su im upućene i na koncu, padežnim opisima u objema sintaksama. Usporedit će se sličnosti i razlike opisa padeža s...

Pages