Pages

Antun Radić o hrvatskom jeziku i jezikoslovcima svojega vremena
Antun Radić o hrvatskom jeziku i jezikoslovcima svojega vremena
Luka Franjić
Iako je hrvatski jezik krajem 19. i početkom 20. stoljeća bio zanemaren i potiskivan, svoj doprinos dao mu je u svome kratkotrajnom filološkom djelovanju i Antun Radić. U ovome radu naglasak se stavlja na Radićeve kritike vezane uz hrvatski jezik i jezikoslovce jer su upravo one pouzdani dokaz da provedba jezične koncepcije hrvatskih vukovaca od samog početka nailazi i na neodobravanje dijela jezikoslovaca. Radićeva kratkotrajna kritička filološka djelatnost nerazdvojno je povezana...
Aplikacijski sustav Archivematica u dugoročnom očuvanju digitalnih podataka
Aplikacijski sustav Archivematica u dugoročnom očuvanju digitalnih podataka
Katarina Baričević
Cilj rada je istaknuti svrhu i važnost korištenja aplikacijskog rješenja Archivematica kojim se omogućava dugoročna pohrana digitalnih objekata. Prijetnja dugoročnom očuvanju digitalnih objekata je zastarijevanje tehnologije budući da dolazi do promjena u medijima i formatima pohrane. Slijedom takvih događaja, nameće se pitanje dugoročnog očuvanja digitalnih podataka i stvaranja pouzdanog sustava za očuvanje istih koji neće biti podložan tehnološkim promjenama. Stvaranje...
Apsurd i anarhija u romanu Isušena kaljuža Janka Polića Kamova
Apsurd i anarhija u romanu Isušena kaljuža Janka Polića Kamova
Darja Šišić
Pomoću pojmovnih kategorija apsurda i anarhije, u ovom se radu analizira jedini roman jednog od najradikalnijih hrvatskih avangardista – Janka Polića Kamova. Kao najdublja izvorišta Kamovljeve poetike, apsurd i anarhija se i u Isušenoj kaljuži prepoznaju kao pokretači pobune i autoanalize njezinoga glavnog junaka, Arsena Toplaka, stoga se uz primjenu filozofskih tumačenja tih dvaju pojmova detaljno može pristupiti razotkrivanju senzibilne Arsenove osobnosti. Taj se romaneskni junak...
Arendt "O zlu"
Arendt "O zlu"
Emanuela Kuliš
U ovom završnom radu riječ je o prikazu osnovnih misli Hannah Arendt koje je iznijela u svojim Predavanjima o nekim pitanjima moralne filozofije, odnosno u svom djelu O zlu. Također, promišljanja o tematici zla Hannah Arendt se uspoređuju s promišljanjima Immanuela Kanta te Aurelija Augustina. Misao autorice vrlo je bliska mislima ovih dvaju mislilaca. Međutim, postoje i određene specifičnosti koje su prikazane u daljnjem radu. U prvom dijelu završnog rada, dan je prikaz...
Arendt o nasilju
Arendt o nasilju
Monika Merkaš
Hannah Arendt, uočivši pogrešno korištenje riječi moć, sila, snaga, autoritet i nasilje odlučna je prikazati distinkcije, ali i detaljno proučiti nasilje. Arendt smatra da se navedeni termini pogrešno koriste jer im je funkcija jednaka – iskazivanje ljudske sklonosti da pojedinac ili vlada nad nekim, ili da netko vlada nad njim. Česta je zamjena riječi nasilje i moć, te postoji mnijenje da su iste jednakoznačne. Nasilje i moć nisu prirodni fenomeni, oni su ljudska tvorevina...
Argument "mozak u bačvi"
Argument "mozak u bačvi"
Katarina Glavica
Mozak u bačvi hipotetska je situacija u kojoj smo svi mozgovi u bačvama koje kontrolira neki "ludi" znanstvenik. Rene Descartes još je u 17. stoljeću pretpostavio scenarij u kojem ga obmanjuje zloduh te su svi njegovi tjelesni podražaji lažni. Ne samo podražaji, već i iskustvo. Sve osim njegovih misli. Descartesova krilatica zato glasi: “Mislim, dakle postojim.” Dok god on mislio, postoji i to mu nitko ne može opovrgnuti. Skeptički argument mozga u bačvi razvio je do...
Arhetipsko čitanje bajke
Arhetipsko čitanje bajke
Sara Hocenski
Tema je rada arhetipsko tumačenje bajke. Polazne pretpostavke istraživanja bile su moguće definicije bajki unutar kojih se pokušalo smjestiti jungovsku psihoanalitičku teoriju o arhetipovima na primjerima različitih likova svjetskih, europskih, kao i hrvatskih bajki. Ponajprije se bajka definira kao vrsta, a zatim je definiran pojam arhetipa, koji pripada psihoanalizi Carla Gustava Junga. Prema Jungovoj teoriji, arhetipovi su modeli osobnosti, „praslike“ i dio kolektivno...
Arhitektura Pompeja i Herkulanuma
Arhitektura Pompeja i Herkulanuma
Dubravko Aladić
U ovom diplomskom radu koji nosi naziv „Arhitektura Pompeja i Herkulanuma“ primarno će se izložiti stanoviti pregled zadane teme. Naime, količina spoznaje glede arhitekture Pompeja i Herkulanuma prevelika je da bi se mogla u punom obujmu izložiti u određenom radu. Stoga je pregled logičan izbor. Budući da je stupanj istraženosti glede Pompeja poprilično veći za razliku od Herkulanuma. Veći dio diplomskoga rada fokusirat će se na arhitekturu Pompeja i manji dio na arhitekturu...
Arhitektura Vječnoga Grada
Arhitektura Vječnoga Grada
Adam Debelić
Kolosej je prva građevina kojom se rad bavi isključivo jer je njegova pojava simbol Rima. Poprište gladijatorskih borbi, scena lova, pogubljenja, no i daleko više od toga. Za neke simbol patnje i tiranije te netrpeljivosti, za druge pak simbol veličine jednog vremena te povezanosti naroda i vlasti utjelovljeno u jednu građevinu. Njegova kontroverzija nikoga ne ostavlja ravnodušnim, i uvijek je teško biti objektivan u njegovoj blizini. Osim njega, tu je i Circus Maximus koji svojom...
Arhitektura mrežnih stranica prilagođena slijepim i slabovidnim osobama
Arhitektura mrežnih stranica prilagođena slijepim i slabovidnim osobama
Ivana Furi
Pristupačnost mrežnih stranica sve je češće spominjana tema u području informacijske tehnologije. Donošenjem zakona, pravilnika i stvaranjem smjernica uvjetuje se jednakost pristupa informacijama svim osobama bez diskriminacije. Cilj je ovoga rada upoznati se sa izazovima s kojima se susreću slijepe i slabovidne osobe prilikom korištenja računala i interneta te se upoznati sa smjernicama za poboljšanje pristupačnosti mrežnih stranica. U radu ćemo se upoznati sa tehnologijama...
Aristotel o prijateljstvu
Aristotel o prijateljstvu
Sonja Balaž
Jedno od Aristotelovih (384.-322.) najvažnijih i najutjecajnijih djela je Nikomahova Etika. Cilj završnog rada naziva 'Aristotel o prijateljstvu' jest prikazati što je prijateljstvo za Aristotela, koje vrste prijateljstva postoje, kako je to prijateljstvo shvaćeno u političkom smislu, te uvidjeti odgovore na neka pitanja koja se dotiču pojma prijateljstva. Aristotel prijateljstvo definira kao krepost ili kao nešto što sadržava krepost. Vrste prijateljstva prema Aristotelu su...
Aristotelova paideia
Aristotelova paideia
Krunoslav Josip Ilišević
Pitanje odgoja nameće se kao jedno od ključnih pitanja u opstojnosti ljudske vrste. Ljudi odgoj shvaćaju olako i ne pridaje mu se važnost kakvu zaslužuje. Veliku pažnju zaslužuje jer je, uz razum, on još jedna komponenta koja nas odvaja od ostalih živih bića. Velika pažnja mu se ne posvećuje zato što se o njemu govorilo uvijek na razini spekulacija zbog beskonačno mnogo mogućnosti. U stvaranje vlastite teorije odgoja i obrazovanja uključivali su se mnogi, a jedan od njih je i...

Pages