završni rad
"Ženski identiteti u romanu Gospođica Ive Andrića (između spola i roda)"

Dora Albreht (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet