Pages

"Male" tekstne vrste
"Male" tekstne vrste
Marija Katić
Kuharski recepti tek su u posljednje vrijeme postali predmetom proučavanja jezikoslovaca i stilističara, osobito onih koji se bave lingvistikom teksta. Lingvistika teksta razvila se kao grana lingvistike u 20. stoljeću, a u novije vrijeme bavi se svim vrstama književnih, ali i neknjiževnih tekstova. U ovom će se radu nastojati potvrditi određenje kuharskih recepata kao „malih“ tekstnih vrsta. Bit će opisano što je to tekst i kako se određeni jezični slijed može svrstati u...
"Mamino srce" Janka Polića Kamova
"Mamino srce" Janka Polića Kamova
Lorena Kolak
Završni rad proučava dramu Mamino srce autora Janka Polića Kamova. Zadatak rada je dokazati da drama Mamino srce pripada razdoblju avangarde. Rad obrađuje karakteristike avangarde koje se mogu pronaći u spomenutoj drami. Janko Polić Kamov začetnik je avangarde u hrvatskoj književnosti i upravo zbog toga jedan je od značajnijih književnika toga razdoblja. Čitanjem rada doznaju se činjenice o životu Janka Polića Kamova te se zaključuje kako je Kamov svoj život, ali i život...
"Motiv ljubavi u Gavranovim romanima za djecu i mlade"
"Motiv ljubavi u Gavranovim romanima za djecu i mlade"
Ana Brekalo
Miro Gavran romanima Zaboravljeni sin, Zaljubljen do ušiju, Kako je tata osvojio mamu, Halo ljubavi i Profesorica iz snova već samim naslovima nagovještava ljubavnu tematiku koja se posljednjih godina sve više pojavljuje u djelima književnosti za djecu i mlade. U navedenim se romanima istražuje uloga ljubavi u životu zaljubljenog subjekta. Zaljubljeni subjekt promatranih romana je pripovjedač i u većini je naslova riječ o dječaku koji pripovijeda o ljubavi prema vršnjakinji. S...
"Muzejska estetika" u Vuk - Pavlovićevu djelu Duševnost i umjetnost
"Muzejska estetika" u Vuk - Pavlovićevu djelu Duševnost i umjetnost
Dora Orešković
Pavao Vuk-Pavlović (1894-1976) je svoje djelo Duševnost i umjetnost objavio 1976. godine. U njemu je izložio svoja promišljanja o estetici. Međutim, on umjetnost nije vezao samo uz estetiku, već ju je smatrao bitnom i za etiku te za pedagogiju. Umjetnost doprinosi »očovječenju« i razvoju moralnih vrijednosti te ju je Vuk-Pavlović odredio bitnim odgojnim sredstvom koje dovodi do potpunog ostvarenja čovjeka. Prema Vuk-Pavlovićevu mišljenju, umjetnost nagovara čovjeka na...
"Nacistička umjetnost kao propaganda"
"Nacistička umjetnost kao propaganda"
Vlasta Boček
Nacistička umjetnost u osnovi nikada nije bila umjetnost, već dekoracija i propaganda vladajuće politike. Za naciste je umjetnost bila ostvarenje sna i usmjerenje želje, koja će se ispuniti s onu stranu neizvjesnosti, u „vječnosti Trećeg Reicha“. Ideolozi i umjetnici nacizma obećavali su isto: trijumf volje, otjelovljenje nacionalnog sna i vječnu sigurnost. Ispraznost, prilagodljivost, pompeznost – to su osnovne karakteristike totalitarne umjetnosti. U njihovim djelima nije...
"Napredak": prvi hrvatski pedagoški časopis i njegova uloga u oblikovanju čitateljskih navika u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. stoljeća
"Napredak": prvi hrvatski pedagoški časopis i njegova uloga u oblikovanju čitateljskih navika u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. stoljeća
Alana Peco
U radu je prikazana povijest prvih sto i šezdeset godina prvog hrvatskog pedagoškog časopisa Napredak, časopisa koji izlazi još i danas, s naglaskom na ulogu koju je tijekom druge polovine 19. i prve polovine 20. stoljeća imao u usmjeravanju i oblikovanju čitateljskih navika ne samo svojih čitatelja, mahom pedagoga i učitelja, već i učenika na koje su učitelji u svom radu mogli imati utjecaja, kao i njihovih roditelja, odnosno cijeloga puka. Rad se sastoji od ...
"Nordische Götter- und Heldensagen" Edmunda Mudraka, s prijevodom odabranih saga na hrvatski
"Nordische Götter- und Heldensagen" Edmunda Mudraka, s prijevodom odabranih saga na hrvatski
Ivana Martinović
Es war sehr interessant sich mit diesem Thema zu befassen und noch leichter war es sich in die Welt der Mythologie zu versetzen. In den meisten Sagen wurden Ort und Zeit angegeben und man hatte manchmal das Gefühl, dass dies wirklich geschah. Jede Sage ist auf eine Art einzigartig. Die Geschichten, die Wesen, die Ereignisse geben dem Leser einen Einblick in eine andere Welt. Man wünscht sich selbst dort gewesen zu sein, als die Geschichten mündlich überliefert wurden. Wenn man erst...
"Novi ateizam" u diskursu filozofije religije
"Novi ateizam" u diskursu filozofije religije
Nikolina Lončar
Tema ovog diplomskog rada je „Novi ateizam“ u diskursu filozofije religije. Pokušat će se dati temeljni uvidi u nastanak i razvoj religija. Od najrazvijenijih monoteističkih, poznatih i kao objavljene religije – kršćanstva, islama i židovstva, do našoj „zapadnjačkoj“ kulturi manje bliskih politeističkih religija. Također će se pružiti objašnjenje pojmova monoteizma i politeizma kao i uvid u čitav niz oblika i vrsti religija. Rad je sadržajno podijeljen na dva dijela...
"O Brother, Where Art Thou?" as a Modern Odyssey
"O Brother, Where Art Thou?" as a Modern Odyssey
Antonio Pepić
The goal of this paper will be to demonstrate the ways in which the classical poem The Odyssey influenced its cinematographic adaptation in the form of the Coen brothers’ movie O Brother, Where Art Thou? while simultaneously analysing the changes that are present in the film. The Coen brothers are postmodern(ist) artists/filmmakers, so the paper will analyse the key characteristics of the movement that are present within the movie; furthermore, it will provide a detailed look at the...
"Padežna značenja u Vebera i Katičića"
"Padežna značenja u Vebera i Katičića"
Svjetlana Baotić
U radu će se usporediti opis padeža u Skladnji Adolfa Vebera Tkalčevića kao predstavnika zagrebačke filološke škole i Sintakse hrvatskoga književnoga jezika Radoslava Katičića, kao najpotpunije suvremene sintakse. Bit će riječi o autorima, prostornom i vremenskom kontekstu u kojima su djela nastala, njihovom doprinosu hrvatskom jezikoslovlju, kritikama koje su im upućene i na koncu, padežnim opisima u objema sintaksama. Usporedit će se sličnosti i razlike opisa padeža s...
"Politika čistih računa" - Gospodarski uzroci Hrvatskog proljeća
"Politika čistih računa" - Gospodarski uzroci Hrvatskog proljeća
Hrvoje Golubić
Sadržaj mog završnog rada su događanja na početku 70-ih godina dvadesetog stoljeća. Riječ je o gospodarskim uzrocima, koji su između ostalih, doprinijeli razvoju hrvatskog proljeća, ali gledano i sa političkog stanja stvari. Činjenica je da je svako političko pitanje imalo svoju gospodarsku podlogu i obratno. Nedvojbeno je bilo da su u više navrata stvarni dokazi i činjenice u tom cijelom procesu bili nebitni. Optužbe i etiketiranja koja su dolazila većinom sa srpske strane...
"Propali dvori" Janka Leskovara
"Propali dvori" Janka Leskovara
Magdalena Hasija
Janko Leskovar svojim kratkim književnim stvaralaštvom ostavlja dubok trag u hrvatskoj književnosti. Svojim prvim djelom Misao na vječnost (1891.) najavljuje razdoblje moderne. Leskovar stvara hipersenzibilne i neodlučne karaktere koji zbog neprestanog razmišljanja o prošlosti ne mogu ostvariti sretnu sadašnjost. Naglasak se pomiče s društvenih i socijalnih problema na introspekciju i autoanalitičnost likova, a njegova djela postaju psihološke studije likova. Upravo to odrednice...

Pages