Pages

Uvjerenje u pravedni svijet, stavovi prema kaznenopravnom sustavu i rizična ponašanja
Uvjerenje u pravedni svijet, stavovi prema kaznenopravnom sustavu i rizična ponašanja
Aleksandra Držaljević
Osnovni cilj ovoga rada bio je ispitati stavove prema kaznenopravnom sustavu, uvjerenje u pravedni svijet, te različite oblike rizičnog ponašanja studentica (n=146) i studenata (n=49) psihologije i prava sa sveučilišta u Osijeku. Konkretno, u istraživanju se ispitivala: a) povezanost stavova prema kaznenopravnom sustavu, uvjerenje u pravedni svijet i rizičnih ponašanja b) uspoređivani su studenti psihologije i prava u ispitivanim varijablama c) ispitivana je povezanost uvjerenja u...
Uvođenje programiranja u osnovnoškolsku nastavu
Uvođenje programiranja u osnovnoškolsku nastavu
Mihaela Kolić
Svrha ovog rada je prikazati u kojoj je mjeri programiranje uključeno u osnovnoškolske sustave država članica Europske unije i Australije. U uvodnom djelu opisane su digitalne kompetencije kao jedne od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Nakon toga, opisan je pojam računalnog razmišljanja koje je važno za uspješno programiranje, te ga je potrebno razvijati među učenicima već od najmlađe dobi. Slijedi opis stanja o uključenosti programiranja u osnovnoškolsku...
Uznemiravanje i nasilje preko interneta i njihove posljedice
Uznemiravanje i nasilje preko interneta i njihove posljedice
Sanela Kutnjak
Cilj ovog rada bio je utvrditi prevalencije nasilja preko interneta te ispitati odnos doživljenog nasilja i različitih emocionalnih, bihevioralnih i kognitivnih posljedica. Istraživanje je provedeno na N = 279 studenata. Rezultati istraživanja pokazali su kako je 24.9% sudionika u proteklih godinu dana doživjelo nasilje preko interneta, dok je 18.28% sudionika nasilje počinilo. Pokazalo se kako su najčešći oblici nasilja preko interneta bili ogovaranje, ruganje i ismijavanje...
Uznemiravanje i nasilje preko interneta, slika o sebi i odnos s roditeljima i vršnjacima
Uznemiravanje i nasilje preko interneta, slika o sebi i odnos s roditeljima i vršnjacima
Mirna Koški
Cilj ovog rada bio je ispitati u kakvom su odnosu uznemiravanje i nasilje doživljeno na internetu, slika o sebi te odnos s roditeljima i vršnjacima. Istraživanje je provedeno u tri osnovne škole na N = 162 učenika. U kategoriju žrtva svrstano je 17.9% sudionika istraživanja dok je 12.3% sudionika bilo u kategoriji nasilnik i žrtva/nasilnik. U kategoriji neuključeni u nasilje preko interneta bilo je 69.9% sudionika. Rezultati istraživanja pokazali su da ne postoje razlike u...
Uzroci crkvenog raskola 1054.
Uzroci crkvenog raskola 1054.
Ana Janješić
Veliki raskol ili Velika shizma (grč. podrijetla, znači ''razderati'') historiografski je naziv za odvajanje Istočne crkve od Zapadne. Raskol se dogodio 16. srpnja 1054. za vrijeme patrijarha Cerularija i rimskog pape Leona IX. kada je papin izaslanik Humbert na oltar Hagije Sofije položio bulu kojom je izopćio patrijarha i njegove pomoćnike. Veliki raskol posljedica je brojnih razlika europskog istoka i zapada. U početnim stoljećima Crkve, Istok se razvijao, dok su na zapadu Europe...
Uzroci i posljedice Balkanskih ratova
Uzroci i posljedice Balkanskih ratova
Petar Rudić
Uzroci i posljedice Balkanskih ratova ima za cilj prikazati jesu li Istočno pitanje i Berlinski kongres 1878. godine neposredni uzroci pokretanja ovih ratova. Također, kakvo je bilo stanje u svakoj od zemalja na Balkanskom poluotoku prije ratova i je li takvo stanje u zemljama bilo motiv za ekspanzionističku politiku i širenje na štetu Osmanskog Carstva. Balkanski je savez izravan povod pokretanja Prvog balkanskog rata, a stvaranje albanske države i potpora Austro-Ugarske albanskoj...
Uzroci i posljedice prohibicije u Sjedinjenim Američkim Državama
Uzroci i posljedice prohibicije u Sjedinjenim Američkim Državama
Marko Vidaković
U ovom radu govori se o uzrocima i posljedicama prohibicije u SAD-u. Alkohol se prati od svoje prve prisutnosti u ljudskom društvu, njegovog položaja u kulturama naroda Azije i Europe do doba kolonizatora Sjeverne Amerike gdje je (kao i u gotovo svakoj kulturi dotad) igrao ključnu ulogu u njihovom svakodnevnom životu. Rad analizira transformaciju iz tog položaja alkohola u položaj društvenog neprijatelja protiv kojeg su se borili svi, od protestantskih svećenika, nadahnutih...
Uzroci paničnog poremećaja
Uzroci paničnog poremećaja
Nikolina Gazić
Panični poremećaj jedan je od anksioznih poremećaja čije su centralno obilježje ponavljajući i iznenadni panični napadi koji su praćeni ubrzanim radom srca, osjećajem gušenja, mučninom i vrtoglavicom. Uz intenzivne fizičke simptome za panični napad karakterističan je negativan subjektivni doživljaj odnosno interpretacija trenutne situacije te osobe često imaju osjećaj da gube razum i kontrolu nad sobom ili situacijom, a može se javiti i strah od smrti. Proučavanje...
Uzroci, tijek i posljedice Kubanske revolucije
Uzroci, tijek i posljedice Kubanske revolucije
Snježana Ostojić
Povijest Kube, koja je bila pod kolonijalnom vlašću Španjolske te naposljetku ovisila o Sjedinjenim Američkim Državama, odigrala je važnu ulogu u podršci javnosti i legitimizacije Kubanske revolucije tijekom vremena. Uzroci Kubanske revolucije vuku svoje korijene još iz 19. stoljeća, pa i ranije. Naime, nakon što je SAD intervenirao u kubansko-španjolski rat 1898., Španjolska je izgubila svoju vlast nad Kubom. No, porazom Španjolaca, kontrola Kube prelazi u ruke SAD-a. Nakon...
Uzroci, tijek i posljedice Prvog križarskog rata
Uzroci, tijek i posljedice Prvog križarskog rata
Tomislav Korman
Cilj ovog rada je objasniti glavne uzroke, povode i posljedice Prvog križarskog rata. Pri tome, posebna pozornost će se obratiti na arapsku invaziju tijekom 7. stoljeća, odnosno na jedan od glavnih razloga napetosti između europske i muslimanske kulture koja je bila razlogom budućih ratova. Nakon pojašnjenja uzroka i povoda u nastavku rada će se opisati tijek Prvog križarskog rata. Od poziva pape Urbana II. pa do osvajanja Jeruzalema prošlo je četiri godine u kojima su križari...
Učenički sastavak u nastavi jezičnoga izražavanja
Učenički sastavak u nastavi jezičnoga izražavanja
Ivona Radić
Tema je ovoga rada učenički sastavak u nastavi jezičnoga izražavanja, ali i u nastavi Hrvatskoga jezika općenito. Cilj je rada prikazati učenički sastavak te njegovu zastupljenost u nacionalnom dokumentu Kurikulumu nastavnoga predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj. Na početku se govori o učeničkom sastavku općenito, zatim o ulozi i mjestu sastavka u nastavi jezičnoga izražavanja te ulozi učitelja u poticanju pisanog stvaralaštva. U...
Učinci eufemizacije u Dablincima Jamesa Joycea
Učinci eufemizacije u Dablincima Jamesa Joycea
Andrea Šimunović
Cilj ovoga diplomskog rada bio je prikazati rezultate istraživanja stilskih postupaka eufemizacije u Dablincima Jamesa Joycea. Analizi eufemizama pristupa se s leksičkoga, sintagmatskoga, sintaktičkoga i tekstnoga stajališta, a prikazuju se značenjske implikacije svih navedenih postupaka – kako s obzirom na mikrokontekst pripovjednog svijeta svake novele, tako i s obzirom na poetički, kulturalni, etički, socijalni, odnosno ideološki makrokontekst. Istraživanje se koristi...

Pages