Pages

Širenje rimske vlasti na Apeninskom poluotoku
Širenje rimske vlasti na Apeninskom poluotoku
Dražen Orkić
Rim se smjestio u pokrajini Lacij u Italiji na Apeninskom poluotoku, no nakon svog osnutka nije momentalno stasao u najveću silu antičkoga svijeta, nego se to dogodilo postepeno. Rimljani su najprije morali uspostaviti dominaciju nad svojim najbližim susjedima, narodu Latina, kojima su i sami pripadali. Nakon što su to uspješno učinili, odlučili su se u savezu s Latinima obračunati s ostalim susjedima, što su uspješno i ostvarili. Rim je sada čvrsto stajao na svojim nogama te se...
Škola Anala: nastanak, razvoj i utjecaji
Škola Anala: nastanak, razvoj i utjecaji
Aleksandar Ilinčić
Tema rada vezana je za stvaralaštvo i djelovanje suvremenog smjera u historiografiji okupljenog oko francuskog časopisa „Anali“ po kome je i sam pravac dobio ime škola Anala. Iako se formalno uzima da pokret počinje djelovati od 1929. godine kada izlazi prvi broj časopisa potrebno je osvrnuti se na razvoj francuske i svjetske historiografije kroz 19. i početak 20. stoljeća ne bi li shvatili u kakvoj klimi se pokret izgradio. Osim toga treba se upoznati i s ranim radom „očeva...
Školska fobija
Školska fobija
Paula Lukić
Školska fobija kompleksan je fenomen koji odlikuje izbjegavanje pohađanja škole, a može ostaviti brojne štetne posljedice na djetetov razvoj, kako u socijalnoj domeni, tako i u akademskoj domeni. Mnoga istraživanja pokazala su da je sa školskom fobijom povezan rizik za pojavu drugih mentalnih problema u odrasloj dobi te poteškoća u obrazovanju, zapošljavanju i interpersonalnim odnosima kasnije u životu. U podlozi školske fobije najčešće se navode različiti anksiozni i...
Školska postignuća djece s poteškoćama u razvoju
Školska postignuća djece s poteškoćama u razvoju
Željko Đitko
Tema rada su školska postignuća djece s poteškoćama u razvoju. U uvodnom dijelu se prikazuje povijesni kontekst odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju. Ona su kroz povijest bila odbacivana od strane društva i nisu imala pravo školovanja. Razvojem humanističke svijesti i ideja solidarnosti status djece s poteškoćama u razvoju u društvu se mijenja te se sve više pozornosti pridaje njihovom odgoju i obrazovanju. Dalje rad analizira pristup suvremene pedagogije u odgoju...
Školska zadaća u nastavi jezičnoga izražavanja
Školska zadaća u nastavi jezičnoga izražavanja
Hana Tepeš
Tema je ovoga rada Školska zadaća u nastavi jezičnoga izražavanja u osnovnoj i srednjoj školi. U početnome dijelu riječ je o pisanome stvaralaštvu učenika kao dijelu nastave izražavanja i stvaranja, s posebnim naglaskom na sastavak, čiji je standardizirani oblik školska zadaća. U uvodnome dijelu rada govori se i o razvijanju učeničke pismenosti, što je prvotna zadaća nastave jezičnoga izražavanja. U središnjem dijelu rada govori se u školskoj zadaći kao dijelu nastave...
Školska zadaća u nastavi jezičnoga izražavanja
Školska zadaća u nastavi jezičnoga izražavanja
Tihana Jurić
Uvidom u stručnu literaturu i definiranjem oblika jezičnoga izražavanja i karakteristika nastave jezičnoga izražavanja u radu se progovara o školskoj zadaći kao jednom od najčešćih oblika jezičnog izražavanja. Rad se bavi školskom zadaćom kao oblikom jezičnog izražavanja u nastavi Hrvatskog jezika. Rad se sastoji od teorijskog i istraživačkog dijela. Teorijski dio rada govori o pojmovima kao što su pismenost i kultura pisanja, te donosi ulogu sastavka u nastavi jezičnog...
Školske knjižnice na društvenim mrežama
Školske knjižnice na društvenim mrežama
Tajana Šimošić
Društvene mreže neizostavan su dio današnje svakodnevice, posebno kod mlađe populacije. Svoju su svakodnevnu primjenu društvene mreže pronašle i u školskim knjižnicama koje uz primaru zadaću prikupljanja, obrade i čuvanja knjižne i neknjižne građe, imaju važnu ulogu u odgojno-obrazovnom procesu te na razne načine pokušavaju svoje korisnike, tj. učenike, privući aktivnostima koje organiziraju. U ovom radu prikazane su i opisane Facebook stranice i profili školskih...
Španjolska inkvizicija u 15.i 16. stoljeću
Španjolska inkvizicija u 15.i 16. stoljeću
Maja Gladović
Pirinejski je poluotok, a posebno područje današnje Španjolske, u srednjem vijeku bio naseljen muslimanima, Židovima i kršćanima. Srednjovjekovna povijest Španjolske obilježena je brojnim prevratima i ratovima za prijestolje. Stupanjem Izabele Kastiljske i Ferdinanda Aragonskog na španjolsko prijestolje dolazi do velikih promjena. Oni su svojim načinom vladanja započeli razvoj moderne španjolske države. Krajem 15. stoljeća osnovali su Španjolsku inkviziciju, podvrgnuvši je...
Španjolska na putu prema imperiju; vladavina katoličkih kraljeva (1469.-1516.)
Španjolska na putu prema imperiju; vladavina katoličkih kraljeva (1469.-1516.)
Petrica Aleksić
Stupanje na prijestolje Izabele I. Kastiljske, a s njom i njezina supruga Ferdinanda Aragonskog, bio je događaj od velikog značaja za narode Kastilje i Leóna, Aragona, Katalonije i Valencije. Ovaj kraljevski par začetnik je ujedinjenja navedenih naroda pod jedinstvenu španjolsku krunu. Iako se pravo ujedinjenje neće dogoditi sve do kraljevanja njihova unuka Karla V., njihova uloga u razvoju procesa koji su doveli do ujedinjenja je neupitna. U ovom radu prikazani su događaji koji su...
Španjolsko osvajanje Aztečkog Carstva
Španjolsko osvajanje Aztečkog Carstva
Dominik Ribičić
Godina 1492. iz dva je razloga jedna od najznačajnijih u španjolskoj povijesti. Naime, te je godine ujedinjeno Španjolsko Kraljevstvo privelo kraju stoljetni proces rekonkviste osvojivši i posljednje arapsko uporište na Pirenejskom poluotoku, Granadu. Iste je godine Kristofor Kolumbo pod španjolskom zastavom doplovio do obala Novog svijeta, a da pri tome nije bio svjestan kako je otkrio novi kontinet, Ameriku. Tako se Španjolska, krajem 15. i početkom 16. st., profilirala kao...
Što je Horacije svijetu bez Hamleta u kojem je samo pozicija grobara čvrsta? (Paljetkovo nadopisivanje Shakespearea)
Što je Horacije svijetu bez Hamleta u kojem je samo pozicija grobara čvrsta? (Paljetkovo nadopisivanje Shakespearea)
Ivana Majksner
U radu se prikazuje odnos metatekstualnosti i intertekstualnosti Paljetkove drame Poslije Hamleta spram Shakespeareova Hamleta prema kojemu se odnosi kao hipertekst. Analizom intertekstualnih i metatekstualnih odnosa između dviju drama prikazuje se razgranatost tih odnosa na makrostrukturnoj i mikrostrukturnoj razini teksta drame. Na makrostrukturnoj se razini ti odnosi pronalaze u vidu Paljetkova strukturiranja teksta drame Poslije Hamleta u pet činova i njegovu odnosu spram očuvanja...
Što su, kako i zašto gradili drevni Krećani
Što su, kako i zašto gradili drevni Krećani
Marija Stuburić
Kreta je grčki otok smješten u Sredozemnom moru koji se po svojim prirodnim i geografskim obilježjima istaknuo kao dostojno središte minojske civilizacije koja je trajala od 3000. do 1400. godine prije Krista. Minojsko je razdoblje vrijeme nastanka prvotnih gradskih naseobina koje predstavljaju svojevrsni praoblik uređenja gradova – polisa, ali i oblika političke moći temeljene na vlasti pojedinca, despota Minosa, povijesnoga i mitskoga lika. Kada se ta dva fenomena spoje, minojska...

Pages