Paginacija

Viktorijansko doba u Engleskoj (1837. - 1901.) - društveni život, kultura i umjetnost
Viktorijansko doba u Engleskoj (1837. - 1901.) - društveni život, kultura i umjetnost
Ana Luketić
Viktorijansko doba, kako mu sama riječ kaže, razdoblje je engleske i svjetske povijesti obilježeno vladavinom kraljice Viktorije, najdugovječnijeg od svih engleskih monarha. Najprihvaćenije vremensko određenje ovog razdoblja poklapa se s godinama vladavine kraljice Viktorije, odnosno od 1837. do 1901. godine. Za vrijeme njene šezdeset i četverogodišnje vladavine, koju povijest popularno pamti pod nazivom“viktorijansko doba“, na engleskoj se političkoj sceni na vlasti izmjenjuju...
Vila u hrvatskoj renesansnoj pastorali
Vila u hrvatskoj renesansnoj pastorali
Matea Čubelić
Hrvatska renesansa našla se pod utjecajem, s jedne strane, susjedne, talijanske književnosti, dok je s druge strane bila izložena antičkim uzorima i modelima. Na području slobodne Dubrovačke Republike nastaju različiti književni žanrovi, a značajno mjesto među dramskim žanrovima zauzimaju pastorala i komedija. U tom kontekstu valja izdvojiti mladog intelektualca, Dubrovčanina Marina Držića, koji je krenuo stopama svoga rođaka Džora Držića, te ispisao pastorale ili kako...
Vilinski svijet u romanu Jasne Horvat
Vilinski svijet u romanu Jasne Horvat
Kristina Stipić
Tema je rada opis vilinskog svijeta, a cilj je usporediti odnos vilinskog u romaneskom svijetu s tradicijskim pristupom vilama, opisati značenjske implikacije, ustroj vilinskog svijeta, tj. istražiti intertekstualne i intermedijalne postupke te odnos vilinskog i suvremenog svijeta. U uvodnom dijelu rada prikazan je vilinski svijet prema tradicijskom pristupu, etimologija pojma vila, njihov nastanak, opis, podjela i poslovi, dok je u sljedećem dijelu, prema istim kriterijima, opisan svijet...
Vinkovci prije Cibala
Vinkovci prije Cibala
Nikolina Ljoljo
Na sjeveroistoku Hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji smjestio se grad Vinkovci. Ravničarski je to grad s neznatnim uzvišenjima kao što su Ervenica i Dirov brijeg koji su ujedno i značajna nalazišta. Vrlo značajnu ulogu kroz povijest, a i danas, ima rijeka Bosut te gradski potoci Ervenica-Barica i Nevkoš. Tako je, zbog svog značajnog topografskog položaja, močvarno područje Vinkovaca naseljavano još od vremena prapovijesti, zatim Rimljana pa sve do danas. Možemo govoriti o...
Vinkovci u Domovinskom ratu
Vinkovci u Domovinskom ratu
Josipa Matić
Raspad komunističkog poretka u državama istočne Europe donosi promjene političkog poretka, koje nisu zaobišle Jugoslaviju. Prijelaz iz jednostranačkog u višestranački sustav je dočekan s oduševljenjem većega dijela hrvatskog naroda. Usporedno s usponom Slobodana Miloševića na čelo Saveza komunista Srbije, sve se jače spominjao problem srpskog naroda na prostoru nekadašnjih socijalističkih republika. Velikosrpske težnje bile su jasno izjašnjene u Memorandumu SANU-a ,...
Vinkovci u srednjem vijeku
Vinkovci u srednjem vijeku
Lucija Tomašević
Srednjovjekovno naselje Sv. Ilija nastalo je jednim dijelom na temeljima antičkoga grada Cibala čiju je propast uzrokovala Seoba naroda. Stoga će se u prvome dijelu rada govoriti o gospodarskom, strateškom i kulturnom značaju antičkih Cibala. Zatim slijedi opis Cibala u vrijeme Seobe naroda te interpretacija ključnih događaja koji su uzrokovali neposrednu propast Cibala. Srednjovjekovno naselje na području današnjih Vinkovaca počinje se razvijati oko 1000. g. Naselje se počinje...
Virovitica, Podravska Slatina i Orahovica u Domovinskom ratu
Virovitica, Podravska Slatina i Orahovica u Domovinskom ratu
Mario Gumbarević
Cilj je ovog rada prikazati općine Virovitica, Podravska Slatina i Orahovica u Domovinskom ratu. To je područje kroz povijest imalo raznoliku etničku pripadnost te su se u njoj najviše isticale hrvatska i srpska narodnost. Iako je većinski dio pravoslavnih Vlaha, pod pritiskom Srpske pravoslavne crkve ušao u srpski etnički korpus, a sami Srbi bili su naseljavani u nekoliko navrata, njihov broj nikada nije bio dominantan. Štoviše, popisom stanovništva iz 1991. godine u...
Virovitičko-podravska županija tijekom Domovinskog rata
Virovitičko-podravska županija tijekom Domovinskog rata
Mario Gumbarević
Cilj ovog rada je prikazati stanje u Virovitičko-podravskoj županiji tijekom Domovinskog rata. Međutim, kako bi razumjeli događanja tijekom otvorenog sukoba 1990. i 1991. godine važno se upoznati s nekim od glavnih uzroka rata u Hrvatskoj tj. općenito o raspadu Jugoslavije. Nakon smrti Josipa Broza Tita 1980. godine dolazi do porasta nestabilnosti i povećanja (ultra)nacionalističkih tenzija u vodstvima republika, napose u vodstvu Srbije. Nakon Memoranduma Srpske akademije nauka i...
Virtualni prostor online igara kao mjesto druženja
Virtualni prostor online igara kao mjesto druženja
Martina Plaščak
Videoigre danas socijaliziraju i zabavljaju igrače, nastaju iz zabave za zabavu, za više igrača, a ne samo jednu osobu. Ovaj diplomski rad naslovom Virtualni prostor online igara kao mjesto druženja bavi se online igrom World of Warcraft, koja od 2004. godine povezuje u isto vrijeme na istom mjestu više od deset milijuna igrača. Cilj rada ispitivanje je mogućnosti virtualnog prostora online igara da služi kao mjesto druženja na temelju online igre World of Warcraft. Na temelju...
Viteški redovi na području Hrvatske
Viteški redovi na području Hrvatske
Filip Garvanović
Ovaj završni rad obraditi će temu viteških redova na području današnje Republike Hrvatske, odnosno kako su se viteški redovi, prije svega templari i hospitalci (ivanovci), uklopili u političku, društvenu i ekonomsku sliku hrvatskog razvijenog srednjeg vijeka. Do pojave viteških redova dolazi za vrijeme križarskih ratova, a redovi su imali više funkcija, od kojih je ona glavna bila zaštita putnika i hodočasnika na putu prema Svetoj Zemlji. Veliku ulogu su imali templari i...
Vizualna komunikacija političkim plakatom u Europi za vrijeme 2. svjetskog rata
Vizualna komunikacija političkim plakatom u Europi za vrijeme 2. svjetskog rata
Manuela Mikulecki
Cilj ovog rada je opisati vizualnu komunikaciju plakatom u Europi za vrijeme 2. svjetskog rata. Rad pruža uvid u nastanak i razvoj plakata, njegove karakteristike i ulogu za vrijeme 2. svjetskog rata, ističe neke od najvažnijih umjetnika toga vremena, te na poslijetku objašnjava pojam „pad plakata“. U uvodnom dijelu objasnit će se pojam vizualne komunikacije i podjela plakata, kao i njegov povijesni razvoj. U glavnom dijelu rada objasnit će se utjecaj plakata na javnost i...
Vizualne metode u profesionalnom informiranju i usmjeravanju učenika
Vizualne metode u profesionalnom informiranju i usmjeravanju učenika
Patricija Glavaš
Odgojno – obrazovna djelatnost čiji je cilj pripremanje samostalnih, sposobnih mladih ljudi s razvijenim kompetencijama i vještinama za daljnji život, obrazovanje i tržište rada naziva se profesionalno usmjeravanje i informiranje. Predmet ovog istraživanja upravo je profesionalno informiranje i usmjeravanje srednjoškolskih učenika kao jedno od područja rada školskog pedagoga, tj. ispitivanje upoznatosti pedagoga stručnih suradnika u srednjim školama s vizualnim metodama i...

Paginacija