Pages

Vojska i osvajanja drevne Asirije
Vojska i osvajanja drevne Asirije
Boris Roksandić
Asirska država je u domenu vojne vještine i organizacije postavila presedan u povijesti Mezopotamije i time ostavila neizbrisiv trag u historiografskom razumijevanju razvoja oružane sile kao usustavljenog državnog mehanizma koji je nerijetko bio pokretač političkog i gospodarskog razvoja na kojem su izgrađena čitava carstva. Postupno izrastanje Asirije, počev od samog grada Ašura kao periferije civiliziranog svijeta, preko širenja istog u prvotnu državu a potom i carstvo,...
Vokativ osobnih imena u hrvatskom jeziku
Vokativ osobnih imena u hrvatskom jeziku
Alen Orlić
Diplomski rad Vokativ osobnih imena u hrvatskom jeziku donosi pregled znanstvenih članaka i gramatika o uporabi vokativnih nastavaka osobnih imena i prezimena u suvremenom hrvatskom književnom jeziku. Za potrebe rada praćena je uporaba vokativnih nastavaka u medijima te je provedeno istraživanje na trima hrvatskim sveučilištima o uporabi vokativnih nastavaka za devetnaest ženskih i trinaest muških osobnih imena te za dvadeset jedno prezime. Rezultati istraživanja prikazani su...
Vokativni izrazi u Marinkovićevu Kiklopu
Vokativni izrazi u Marinkovićevu Kiklopu
Mihaela Turkalj
Završni rad Vokativni izrazi u Marinkovićevu „Kiklopu” analizira jezične funkcije vokativa i njihovu međusobnu interakciju. U vokativnim se izrazima ostvaruje ponajprije konativna funkcija koja podrazumijeva obraćanje, dozivanje, oslovljavanje i dr., a najčešće se uz nju ostvaruje i emotivna funkcija kojoj je cilj iskazati stavove i osjećaje govornika prema sugovorniku. Vokativ je često praćen uzvicima, imperativom, zamjenicama, atributima i drugim izrazima, a ističe se...
Vrančićev rječnik
Vrančićev rječnik
Leonarda Kokorić
U ovom se završnom radu pobliže izlaže prikaz najvažnijeg leksikografskog djela Fausta Vrančića pod izvornim naslovom Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, latinae, italicae, germanicae, dalmaticae et ungaricae odnosno, na hrvatski prevedeno Rječnik pet najuglednijih europskih jezika, latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i ugarskoga. Taj rječnik je od velike važnosti, prvenstveno za hrvatski narod, ali kao što se može vidjeti iz naslova, njegova...
Vrednovanje informacija od izvora do korisnika
Vrednovanje informacija od izvora do korisnika
Tamara Orihovac
Cilj ovog rada je utvrditi kako se evaluacija informacija i informacijskih izvora kreće od samih izvora do korisnika koji im pristupaju. Odgovorit će se na pitanja što su to informacije i informacijski izvori, što je evaluacija, kako, zašto i što evaluirati, što su sustavi za dohvaćanje informacija i čemu služe. Poseban naglasak bit će na korisničkom pristupu evaluaciji informacija, odnosno kako korisnik treba evaluirati izvore na koje nailazi. Kod korisničke evaluacije...
Vrednovanje knjižničnog fonda: citatna analiza
Vrednovanje knjižničnog fonda: citatna analiza
Martina Junušić
Svrha je ovoga rada opisati ciljeve i načine vrednovanja knjižničnog fonda općenito te uz pomoć odabrane metode vrednovati zbirku iz područja informacijskih znanosti u knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku. Budući da je u Hrvatskoj vrednovanje knjižničnog fonda još u začetku te se trenutno više pozornosti posvećuje stvaranju kulture vrednovanja i isticanju potrebe za vrednovanjem knjižnica, njihovih izvora i usluga kako bi se mogla dokazati njihova učinkovitost i...
Vrednovanje korisničkog iskustva mobilnih aplikacija
Vrednovanje korisničkog iskustva mobilnih aplikacija
Ana Ružolčić
Cilj je ovoga rada predstaviti osnovna obilježja korisničkog iskustva te opisati društvene medije koji dolaze u obliku mobilnih aplikacija. Osim navedenog su predstavljeni i elementi korisničkog iskustva te razvoj istog. S obzirom na temu rada, naglasak je stavljen na mobilno korisničko iskustvo, odnosno iskustvo korisnika koje proizlazi tijekom korištenja aplikacija koje su namijenjene mobilnim uređajima. Stoga svaka uključenost korisnika u korištenje proizvoda, sustava ili...
Vrednovanje mrežnih stranica fakultetskih knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
Vrednovanje mrežnih stranica fakultetskih knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
Dino Maganjić
U ovom će se radu iznijeti rezultati vrednovanja mrežnih stranica fakultetskih knjižnica koje su dio Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na početku će se utvrditii koja su pravila kvalitetnog dizajniranja mrežne stranice, prije svega mrežne stranice knjižnice, pri čemu se može primijetiti da stvaratelj mrežne stranice treba koristiti što manje detalja i boja jer minimalistički dizajn pomaže čitljivosti i preglednosti. Istraživanje je provedeno pregledavanjem...
Vrednovanje zbirke knjižnice Osnovne škole Augusta Šenoe uz pomoć conspectus modela
Vrednovanje zbirke knjižnice Osnovne škole Augusta Šenoe uz pomoć conspectus modela
Tihana Kosović
U ovom radu se istraživalo stanje fonda jedne školske knjižnice, njegove prednosti i nedostaci, slabe i jake strane te općenito zadovoljstvo korisnika i knjižničarke postojećim fondom. Uz uvodne teorijske pretpostavke djelatnostima, zadaćama i ciljevima školskih knjižnica te izgradnjom fonda u školskim knjižnicama, provelo se vrednovanje fonda školske knjižnice uz pomoć Conspectus modela. Model je prvo teorijski iznešen, a zatim se provelo istraživanje. Obzirom da je model...
Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti Sveučilišne knjižnice u Toruńu (Poljska)
Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti Sveučilišne knjižnice u Toruńu (Poljska)
Mia Kuzmić
Tema ovog rada je vrednovanje zbirke knjižničnih i informacijskih znanosti Sveučilišne knjižnice u Torunu u Poljskoj. Vrednovanje knjižničnih zbirki, kao dio aktivnosti upravljanja zbirkama, način je prikupljanja i prikazivanja pokazatelja o korištenju, snagama i zadovoljstvu korisnika knjižničnih zbirki, a cilj ovog diplomskog rada je utvrditi zadovoljava li zbirka knjižničnih i informacijskih znanosti potrebe i zahtjeve korisnika, primarno studenata i nastavnog osoblja...
Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku
Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku
Marija Bugarski
Tema ovog diplomskog rada je vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti u knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku. Vrednovanje zbirke je istraživanje slabih i jakih strana određene zbirke, a cilj ovog diplomskog rada je utvrditi zadovoljava li zbirka potrebe svojih korisnika, konkretno studenata s Odsjeka za informacijske znanosti. Zbog toga je bilo potrebno utvrditi broj naslova i primjeraka u zbirci, starost zbirke, zastupljenost jezika, koliko se financijskih sredstava...
Vrijednosni stavovi nastavnika i skriveni kurikulum
Vrijednosni stavovi nastavnika i skriveni kurikulum
Nina Erdeš
U ovom završnom radu najprije će se pojmovno i sadržajno odrediti pojam kurikuluma. Donijet će se definicija vrijednosti, objasnit će se veza vrijednosti s odgojno-obrazovnim sustavom, te uloga nastavnika u poučavanju istih. Vrijednosti su te koje usmjeravaju ponašanje pojedinca, odnosno koje vode pojedinca, ali i društvenu zajednicu prema dobromu. Škola kao obrazovna institucija mora osim znanja, razvijati kod djece i mladih vrijednosti kao što su ljubav, sloboda, tolerancija,...

Pages