Pages

Zdravlje i bolest: Foucault i neka suvremena pitanja
Zdravlje i bolest: Foucault i neka suvremena pitanja
Antonia Matas
U ovom radu polazi se od Foucaultovog prikaza nastanka klinike, pri čemu je naglasak na razvoju medicinskog promatranja i njegovih metoda u suvremenom dobu. K tome, razmatra se način na koji moć, putem medicinskoga znanja, kontrolira društvo. Foucault i Illich zaključuju da pacijent više nije subjekt, nego promatranjem postaje objektom. To se događa u specifičnom postavu medicine, odnosno u odnosu sa liječnikom. Tijelo pojedinca postaje mjesto stvaranja medicinskog znanja, a pogled...
Zdravlje je odraz unutarnjeg mira: uzroci i liječenje psihosomatskih bolesti
Zdravlje je odraz unutarnjeg mira: uzroci i liječenje psihosomatskih bolesti
Kristina Rajski
Psihosomatskim bolestima se smatraju sva organska oboljenja u čijem nastanku glavnu ulogu imaju psihološki faktori. Objašnjavanje uzroka psihosomatskih oboljenja ovisi o pristupu znanstvenika. Ovim radom će se objasniti psihoanalitičko poimanje uzroka psihosomatskih bolesti (S. Freud i F. Alexander) prema kojem je nesvjesni sukob u pojedincu i njegovo simboličko ispoljavanje kroz organe uzrok bolesti. Nadalje, prikazat će se i pristup kojim se pojavnost ovih bolesti tumačiti kroz...
Zeichentypen
Zeichentypen
Tanja Damjanović
In der vorliegenden Arbeit wird das Thema Zeichentypen dargelegt. Schon in der Antike beschäftigt man sich mit der Frage des Zeichens, aber erst im 20. Jahrhundert entstand eine eigenständige Lehre vom Zeichen. Die Sprache wird als ein System von Zeichen definiert, di für die menschliche Verständigung dient. Die Kommunikation ist ein alltäglicher Prozess in den Informationen übertragen werden. Diese Informationen können nonverbal, paraverbal oder verbal gesendet werden. Viele...
Zimbardov eksperiment, njegov doprinos, te etičke dileme
Zimbardov eksperiment, njegov doprinos, te etičke dileme
Marta Prekrat
Philip Zimbardo je na Sveučilištu u Stanfordu odlučio ispitati koliko je stabilna granica između dobra i zla. Preko oglasa u novinama pozvao je studente na sudjelovanje u eksperimentu. Od preko 70, koliko ih se na oglas javilo, odabrao je 24 psihički zdrava, inteligentna mladića, podijelio ih po slučaju na zatvorenike i stražare. Zajedno sa suradnicima preuredio je podrum Stanfordskog Sveučilišta i stavio ispitanike u improvizirani zatvor u kojem su trebali ostati dva tjedna....
Zlatarićeva "Elektra" i renesansna tragedija
Zlatarićeva "Elektra" i renesansna tragedija
Jelena Prprović
Predmet bavljenja završnoga rada Zlatarićeva ''Elektra'' i renesansna tragedija je jedna stilska formacija, jedan pisac i jedna knjiţevna vrsta (renesansa, Dominko Zlatarić, tragedija). Rad je peterodijelno komponiran (1. Uvod, 2. Renesansa, 3. Dominko Zlatarić, 4. ''Elektra'', 5. Zaključno) s dodanim popisom korištene literature i izvora. U radu se govori o renesansnoj knjiţevnosti u Italiji, koja je bila jednim od najvaţnijih uzora tadašnjim hrvatskim knjiţevnicima, ali i...
Zlatno doba Atene
Zlatno doba Atene
Ivana Bušić
Grci su svoju zemlju počev od 8. st. pr. Kr. nazivali Heladom (Hellas), a svoj narod Helenima (Hellenes), a latinksi naziv Graecia za zemlju i Graeci za narod izveden je iz imena epirskog plemena Garikoi. Grčka se u antičko doba prostirala na južnom dijelu Balkanskog poluotoka i dijelila se na Sjvernu, Srednju i Južnu Grčku ili Peloponez. Antičkoj Grčkoj treba pripojiti i područje na zapadnoj obali Male Azije, kolonije u južnoj Italiji i Siciliji, na sjevernoj obali Egejskog mora,...
Zlatno doba gusarstva na Atlantiku
Zlatno doba gusarstva na Atlantiku
Luka Jagodanović
Tema ovog rada je Zlatno doba piratstva na Atlantiku, razdoblje koje se smatra periodom najveće pljačkaške aktivnosti na moru u zapadnoj povijesti. Dok povjesničari debatiraju točan vremenski okvir, razdoblje između 1690. i 1730. godine se uzima kao vrijeme Zlatnog doba, kada su najpoznatiji pirati operirali po Atlantiku i kada je piratstvo bilo na vrhuncu. Jedan od razloga zašto je piratstvo bilo toliko rašireno je bilo odobrenje od kolonijalnih sila poput Velike Britanije i...
Znameniti Hrvati u iseljeništvu do 1918.
Znameniti Hrvati u iseljeništvu do 1918.
Mijo Ćosić
Iseljavanje Hrvata iz domovine nezaobilazan je čimbenik u proučavanju hrvatske povijesti te njenog civilizacijskog i kulturnog naslijeđa. Tema rada je hrvatsko iseljeništvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Africi i europskim zemljama s posebnim aspektom na istaknute osobe, ljude koji su dali veliki doprinos svojim radom matičnoj zemlji kao i svjetskoj kulturi i znanosti. Počeci iseljavanja Hrvata iz matične zemlje datiraju sa kraja 15. i početka 16. stoljeća, što je posebno...
Znanja i vještine za upravljanje projektima u IT tvrtkama
Znanja i vještine za upravljanje projektima u IT tvrtkama
Anamarija Puhek
U suvremenom poslovnom okruženju informacijske tehnologije imaju presudnu ulogu u globalnom gospodarstvu. Upravljanje projektima u IT sektoru postaje neophodno za distribuciju inovativnih tehnoloških rješenja i zadovoljavanje tržišnih standarda. Ovaj diplomski rad fokusira se na ključna znanja i vještine potrebne za uspješno upravljanje projektima u IT tvrtkama. Provedena je analiza osječke IT tvrtke Hammer d.o.o. kako bi se dublje razumjele kompetencije projektnih menadžera u...
Znanje i percepcija studenata informatologije o Alzheimerovoj bolesti
Znanje i percepcija studenata informatologije o Alzheimerovoj bolesti
Tomislava Žilić
U radu se predstavljaju rezultati istraživanja provedenog s ciljem utvrđivanja znanja studenata informatologije o Alzheimerovoj bolesti te njihove percepcije uloge narodnih knjižnica u pružanju knjižničnih usluga osobama oboljelima od Alzheimerova bolest i drugih demencija i članovima njihovih obitelji. Istraživačka pitanja na koja se željelo odgovoriti odnose se na to u kojoj mjeri su studenti informatologije upoznati s Alzheimerovom bolešću, postoji li razlika u znanju između...
Znanost logike u Hegelovom sistemu filozofije
Znanost logike u Hegelovom sistemu filozofije
Vedran Rutnik
Rad ne sadrži sažetak.
Znanstvena komunikacija i popularizacija znanosti na društvenim medijima
Znanstvena komunikacija i popularizacija znanosti na društvenim medijima
Lea Putnik
Cilj i svrha rada je dobiti uvid u kompetencije potrebne za uspješno služenje društvenim medijima u svrhu popularizacije znanosti i znanstvene komunikacije. Rad započinje postavljanjem teorijskih okvira za nekoliko važnih pojmova. Prvenstveno je to pojam znanstvene komunikacije. Kako bi se pojasnila znanstvena komunikacija, krenut će se od šireg pojma, pojma znanosti općenito i u nastavku će se dati jedan kratki povijesni pregled. Nakon znanstvene komunikacije definirat će se pojam...

Pages