Pages

Vocabulary Learning Strategies in Online Classes
Vocabulary Learning Strategies in Online Classes
Iva Rišner
This paper presents the vocabulary learning strategies in online classes. In the first, theoretical part, the author gives a description of language learning strategies with special reference to the classification given by Oxford (1990) and to the study of good language learning by Rubin (1975). This is followed by a short insight into the VLS research, in particular into the research conducted by Schmitt (1997). Finally, based on the literature, conclusions are made about the useful and...
Vocabulary Learning Strategies used by Elementary School Learners of EFL: A Pseudo-Longitudinal Study
Vocabulary Learning Strategies used by Elementary School Learners of EFL: A Pseudo-Longitudinal Study
Jasmina Mešin Kaurin
This study aims to establish the differences between two generations of EFL learners in the use of vocabulary learning strategies (VLS). It focuses on discovering which types of VLS are used more by 2011 generation when compared to the types of strategies used by the 2003 generation. Specific examples of VLS will also be examined in detail. The factors assumed to influence the new generation could be attributed to the implementation of the new curriculum that emphasises helping learners to...
Vocabulary Learning Strategies, Reading Habits and Vocabulary Size Test
Vocabulary Learning Strategies, Reading Habits and Vocabulary Size Test
Ivana Mikić
This paper discusses two important parts of language learning, the vocabulary acquisition and the reading skill, where the focus is on vocabulary learning strategies. One part also discusses the vocabulary size tests, the purpose and use of measuring that specific knowledge, what types of tests help observe vocabulary development, their purpose in language teaching and learning and the use of tests in contemporary foreign language teaching. It also discusses general and more specific...
Vocal quality and personality stereotypes
Vocal quality and personality stereotypes
Alan Jukić
Vocal quality or vocal trait is unique for each person and represents a natural trait of every person. It depends on many different aspects, such as age, sex, personality type, medical conditions and more. Moreover, it can be altered and manipulated by the speaker, creating an illusion of the vocal quality the listeners can hear. The perception of the vocal quality has not changed much since the past; however, there are interesting takes on vocal perception that differ from modern vocal...
Vojna krajina u 18. stoljeću s posebnim osvrtom na Gradišku pukovniju
Vojna krajina u 18. stoljeću s posebnim osvrtom na Gradišku pukovniju
Jelena Vukosavljević
U 15. stoljeću Vojna krajina postaje pogranično područje između Hrvatske i Slavonije. Vojna krajina je organizirana za obranu protiv Turaka. Zbog sve jače i češće turke ekspanzije proširena je na područja Srijema, Banata, Bačke i Erdelja. Imala je poseban oblik vojne uprave, koji se mijenjao kroz stoljeća. U početku je zastupljen specifičan oblik feudalnog uređenja društva, koji se mijenja jačanjem vojnog centralizma, pod utjecajem Beča. Naseljavali su je Hrvati, Srbi,...
Vojne operacije u Zapadnoj Slavoniji u Domovinskom ratu (1991-1995.)
Vojne operacije u Zapadnoj Slavoniji u Domovinskom ratu (1991-1995.)
Alen Farkaš
Velikosrpske pretenzije u Zapadnoj Slavoniji javljaju se nakon utemeljenja Srpske demokratske stranke (SDS) pod rukovodstvom dr. Jovana Raškovića. Uslijedili su referendumi za autonomiju, na kojima su se gotovo svi Srbi u općinama zapadne Slavonije izjasnili za autonomiju. Istovremeno, Jugoslavenska narodna armija donosi odluku o oduzimanju oružja Teritorijalnoj obrani Republike Hrvatske. Vrhunac srpskih pretenzija zbio se nakon što su 12. kolovoza 1991. godine donijeli odluku o...
Vojni Osijek  u 18. stoljeću
Vojni Osijek u 18. stoljeću
Pavao Nujić
Ovaj se diplomski rad bavi jednim aspektom Osijeka, od njegova oslobođenja do 1783., točnije njegovim vojnim elementom. Definirani su osnovni pojmovi i kategorije ključni za to područje, zatim je određen širi koncept i kontekst u kojem se nalaze da bi se u konačnici primijenili na konkretni primjer. Naglasak je stavljen na državno-regionalni smještaj, značaj i ulogu Osijeka u vojnom smislu te na mikroplan konkretne pojave vojske u gradu. Ključni motiv koji se proteže u gotovo...
Vojni komuniteti u 19. stoljeću
Vojni komuniteti u 19. stoljeću
Marin Pađen
Vojna krajina je vojna militarizirana zona unutar Habsburške Monarhije, koja se nalazila na samoj granici s Osmanskim Carstvom. Hrvatsko – slavonska vojna krajina bila je najstariji dio cjelokupne Vojne krajine. Vojni komuniteti su bili gradovi koji su imali poseban status unutar Vojne krajine. Oni su bili povlašteni krajiški gradovi s ulogom gospodarskih središta u kojima se poticao razvitak obrta i trgovine kako bi postali žarišta tržišne privrede, cirkulacije i...
Vojni pohod slavonskih graničara do Ozore 1848. godine
Vojni pohod slavonskih graničara do Ozore 1848. godine
Vladimir Buček
U ovom radu prikazano je stanje u Slavoniji revolucionarne 1848. godine s naglaskom na vojni pohod slavonskih graničara do Ozore tijekom prve faze hrvatsko-mađarskoga rata. Osim političkog stanja civilne Slavonije prikazano je i stanje u Vojnoj granici, svakodnevna razmišljanja graničara i njihov odnos prema službi i domovini. Biti graničar bilo je časno i hrabro u vrijeme nacionalnog buđenja naroda diljem Europe. U radu su također prikazani i začeci i krajnji razlozi koji su...
Vojni značaj templara u Križarskim ratovima
Vojni značaj templara u Križarskim ratovima
Goran Živković
Tema ovog rada vojnički je značaj i uloga vitezova templara u dugotrajnim križarskim pohodima na Levantu. Pregled njihova vojnog djelovanja i značaja je izrađen na temelju brojnih monografija i znanstvenih radova koji su se bavili vojnom stranom ove organizacije. Vojnička uloga templara, premda značajna i svrhovita ostajala je u sjeni brojnih misterija i raznih teorija koje su se izrodile oko templarskog imena. Obrađujući tematiku ovog rada, prvo ćemo se upoznati sa samom bojnom...
Vojno ustrojstvo hrvatskih zemalja u razvijenom srednjem vijeku
Vojno ustrojstvo hrvatskih zemalja u razvijenom srednjem vijeku
Valentina Pranjić
Vojno ustrojstvo hrvatski zemalja vrlo je kompleksno pitanje koje zahtjeva pristup na više razina, a k tomu i s različitih područja. Ulaskom u državnu zajednicu s Ugarskom, Hrvatska se nastavlja razvijati pod većim utjecajem srednjeeuropskih trendova što se najviše odnosi na pitanja društvenog uređenja. Riječ je o feudalizmu, društveno-ekonomskom sustavu koji će se u razdoblju od 12. do 16. stoljeća poprimiti svoj konačni oblik, iako će se na našim prostorima zadržati puno...
Vojnoadministrativni ustroj Vojne krajine u 19. st.
Vojnoadministrativni ustroj Vojne krajine u 19. st.
Davor Marušić
Vojna krajina 19. stoljeća i njezin vojno-upravni sustav rezultat su dvadesetogodišnjih reformi koje su započele još 30.-ih godina 18. stoljeća. Rezultati tih reformi su stvaranje pukovnijskog sustava te podjela teritorija Vojne krajine. Osim što su nove jedinice služile za povećano novačenje u krajiške vojne redove, one su takoĎer predstavljale jednu intrigantnu simbiozu civilne i vojne vlasti koja je bila u rukama krajiških pukovnika. Reforme i propisi doneseni u 18. stoljeću...

Pages