Paginacija

Školska zadaća u nastavi jezičnoga izražavanja
Školska zadaća u nastavi jezičnoga izražavanja
Tihana Jurić
Uvidom u stručnu literaturu i definiranjem oblika jezičnoga izražavanja i karakteristika nastave jezičnoga izražavanja u radu se progovara o školskoj zadaći kao jednom od najčešćih oblika jezičnog izražavanja. Rad se bavi školskom zadaćom kao oblikom jezičnog izražavanja u nastavi Hrvatskog jezika. Rad se sastoji od teorijskog i istraživačkog dijela. Teorijski dio rada govori o pojmovima kao što su pismenost i kultura pisanja, te donosi ulogu sastavka u nastavi jezičnog...
Školska zadaća u nastavi jezičnoga izražavanja
Školska zadaća u nastavi jezičnoga izražavanja
Hana Tepeš
Tema je ovoga rada Školska zadaća u nastavi jezičnoga izražavanja u osnovnoj i srednjoj školi. U početnome dijelu riječ je o pisanome stvaralaštvu učenika kao dijelu nastave izražavanja i stvaranja, s posebnim naglaskom na sastavak, čiji je standardizirani oblik školska zadaća. U uvodnome dijelu rada govori se i o razvijanju učeničke pismenosti, što je prvotna zadaća nastave jezičnoga izražavanja. U središnjem dijelu rada govori se u školskoj zadaći kao dijelu nastave...
Školske knjižnice na društvenim mrežama
Školske knjižnice na društvenim mrežama
Tajana Šimošić
Društvene mreže neizostavan su dio današnje svakodnevice, posebno kod mlađe populacije. Svoju su svakodnevnu primjenu društvene mreže pronašle i u školskim knjižnicama koje uz primaru zadaću prikupljanja, obrade i čuvanja knjižne i neknjižne građe, imaju važnu ulogu u odgojno-obrazovnom procesu te na razne načine pokušavaju svoje korisnike, tj. učenike, privući aktivnostima koje organiziraju. U ovom radu prikazane su i opisane Facebook stranice i profili školskih...
Španjolska inkvizicija u 15.i 16. stoljeću
Španjolska inkvizicija u 15.i 16. stoljeću
Maja Gladović
Pirinejski je poluotok, a posebno područje današnje Španjolske, u srednjem vijeku bio naseljen muslimanima, Židovima i kršćanima. Srednjovjekovna povijest Španjolske obilježena je brojnim prevratima i ratovima za prijestolje. Stupanjem Izabele Kastiljske i Ferdinanda Aragonskog na španjolsko prijestolje dolazi do velikih promjena. Oni su svojim načinom vladanja započeli razvoj moderne španjolske države. Krajem 15. stoljeća osnovali su Španjolsku inkviziciju, podvrgnuvši je...
Španjolska na putu prema imperiju; vladavina katoličkih kraljeva (1469.-1516.)
Španjolska na putu prema imperiju; vladavina katoličkih kraljeva (1469.-1516.)
Petrica Aleksić
Stupanje na prijestolje Izabele I. Kastiljske, a s njom i njezina supruga Ferdinanda Aragonskog, bio je događaj od velikog značaja za narode Kastilje i Leóna, Aragona, Katalonije i Valencije. Ovaj kraljevski par začetnik je ujedinjenja navedenih naroda pod jedinstvenu španjolsku krunu. Iako se pravo ujedinjenje neće dogoditi sve do kraljevanja njihova unuka Karla V., njihova uloga u razvoju procesa koji su doveli do ujedinjenja je neupitna. U ovom radu prikazani su događaji koji su...
Španjolsko osvajanje Aztečkog Carstva
Španjolsko osvajanje Aztečkog Carstva
Dominik Ribičić
Godina 1492. iz dva je razloga jedna od najznačajnijih u španjolskoj povijesti. Naime, te je godine ujedinjeno Španjolsko Kraljevstvo privelo kraju stoljetni proces rekonkviste osvojivši i posljednje arapsko uporište na Pirenejskom poluotoku, Granadu. Iste je godine Kristofor Kolumbo pod španjolskom zastavom doplovio do obala Novog svijeta, a da pri tome nije bio svjestan kako je otkrio novi kontinet, Ameriku. Tako se Španjolska, krajem 15. i početkom 16. st., profilirala kao...
Što je Horacije svijetu bez Hamleta u kojem je samo pozicija grobara čvrsta? (Paljetkovo nadopisivanje Shakespearea)
Što je Horacije svijetu bez Hamleta u kojem je samo pozicija grobara čvrsta? (Paljetkovo nadopisivanje Shakespearea)
Ivana Majksner
U radu se prikazuje odnos metatekstualnosti i intertekstualnosti Paljetkove drame Poslije Hamleta spram Shakespeareova Hamleta prema kojemu se odnosi kao hipertekst. Analizom intertekstualnih i metatekstualnih odnosa između dviju drama prikazuje se razgranatost tih odnosa na makrostrukturnoj i mikrostrukturnoj razini teksta drame. Na makrostrukturnoj se razini ti odnosi pronalaze u vidu Paljetkova strukturiranja teksta drame Poslije Hamleta u pet činova i njegovu odnosu spram očuvanja...
Što su, kako i zašto gradili drevni Krećani
Što su, kako i zašto gradili drevni Krećani
Marija Stuburić
Kreta je grčki otok smješten u Sredozemnom moru koji se po svojim prirodnim i geografskim obilježjima istaknuo kao dostojno središte minojske civilizacije koja je trajala od 3000. do 1400. godine prije Krista. Minojsko je razdoblje vrijeme nastanka prvotnih gradskih naseobina koje predstavljaju svojevrsni praoblik uređenja gradova – polisa, ali i oblika političke moći temeljene na vlasti pojedinca, despota Minosa, povijesnoga i mitskoga lika. Kada se ta dva fenomena spoje, minojska...
Što žene žele? - reprezentacija muških likova u djelima S Meyers, Sumrak saga te E. L. James, Pedeset nijansi sive.
Što žene žele? - reprezentacija muških likova u djelima S Meyers, Sumrak saga te E. L. James, Pedeset nijansi sive.
Ana Sakač
Temeljni je zadatak ovoga rada analizirati reprezentaciju glavnih muških likova u romanima dviju suvremenih autorica, Stephenie Meyer i E. L. James, te kroz danu reprezentaciju definirati što žele glavne junakinje, ali i čitateljice navedenih romana. Glavni muški likovi analiziraju se kroz nekoliko vrsta odnosa u romanima. To su odnosi s obitelji, odnosi s ostalim ženskim likovima i odnosi s glavnim ženskim likovima u romanima. Glavni lik romana Sumrak sage, Edward Cullen, samozatajni...
Štokavski purizam Maretićeva Jezičnoga savjetnika
Štokavski purizam Maretićeva Jezičnoga savjetnika
Marija Juren
Tema ovog rada štokavski je purizam Maretićeva jezičnog savjetnika. Građu za istraživanje čini spomenuti Maretićev Savjetnik te suvremeni rječnici, Anićev i Šonjin rječnik. U ovome radu predstavit će se škola hrvatskih vukovaca i njihove značajke. Nakon toga slijedi detaljna analiza hrvatskog jezičnog purizma te hrvatskog savjetništva 20. stoljeća. Zatim će se reći nešto o Tomi Maretiću, o njegovu utjecaju u hrvatskom jeziku. Kao izraziti jezični purist prekinuo je s...
Štulićev stil - slobodno kritizirati neslobodu
Štulićev stil - slobodno kritizirati neslobodu
Dunja Paulik
Temeljni je cilj rada dokazati mogućnost stilističkoga proučavanja pjesničkih tekstova Branimira Johnnyja Štulića, pisanih za izvođenje, kao poetskih tekstova namijenjenih čitanju, i to secirajući Štulićev stil na sljedeći način: proučavanjem poetike Novoga vala i Štulićeva teksta u tom kontekstu, oprimjerivanjem elemenata književnoumjetničkoga i razgovornoga stila u Štulićevim tekstovima, što će dokazati da je riječ o svojevrsnome razmeđu tih dvaju stilova,...
Šulekovi neologizmi
Šulekovi neologizmi
Mia Bilić
Ovaj rad daje pregled neologizama Bogoslava Šuleka koji su pronađeni u rječniku Hrvatsko-njemačko-talijanskog znanstvenog nazivlja. Na početku rada daje se biografija Bogoslava Šuleka zatim slijedi njegov leksikografski rad, a potom nešto o Hrvatsko-njemačko-talijanskom rječniku znanstvenog nazivlja. Nakon toga slijedi teoretski dio o neologizmima gdje je kao glavna literaturna jedinica poslužila knjiga Vesne Muhvić-Dimanovski Neologizmi-problemi teorije i primjene, a zatim se...

Paginacija