Paginacija

Čegecov, Tarantinov i Zajecov Pulp fiction
Čegecov, Tarantinov i Zajecov Pulp fiction
Martina Bobek
Cilj je ovoga rada opisati vezu među poezijom Branka Čegeca, filma Quentina Tarantina i romana Tomislava Zajeca. Odabrani predlošci iz Čegecove poezije dovedeni su u vezu s filmom Quentina Tarantina Pulp Fiction i Zajecovim romanom Soba za razbijanje. U radu je poseban naglasak stavljen na pojavu intermedijalnosti kao glavne karakteristike postmodernizma te se na samom kraju rada koristi kao glavna poveznica među analiziranim predlošcima. Rad započinje definiranjem pojma...
Čelni ljudi Trećeg Reicha - Josef Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler
Čelni ljudi Trećeg Reicha - Josef Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler
Marin Sabljo
Rad prikazuje vrh nacionalsocijalističke Njemačke, ljude koji su „iza kulisa“ vukli neke od najznačajnijih poteza, te koji su ostavili traga na cjelokupni Treći Reich. Prije svega tu je Heinrich Himmler. Čovjek koji je diplomirao agrokulturu, čovjek koji je svojom spartanskom disciplinom stavio SS na noge. Upravo je on omogućio da Schutzstaffel (SS) postane glavna vojno-politička tvorevina Trećeg Reicha. Bez razmišljanja je izdao svog „učitelja“ Ernesta Röhma, te si...
Čemu služi glazba? Pogled evolucijske psihologije u svijet glazbe
Čemu služi glazba? Pogled evolucijske psihologije u svijet glazbe
Ružica Roso
Što je glazba? Koja je njena uloga u evoluciji čovjeka? Pod kojim uvjetima se razvijala? Je li prepoznavanje različitih glazbenih elementa biološko nasljeđe? Postoji li neuralna osnova percepcije glazbe? Koja se područja u mozgu čovjeka aktiviraju prilikom slušanja i/ili stvaranja glazbe? Zašto se glazba zadržala kroz povijest razvoja čovjeka te koja je njena uloga? Niti u jednoj ljudskoj kulturi nije zabilježeno nepostojanje glazbe te sva ljudska bića su sposobna kreirati i...
Čestice u suvremenim gramatičkim opisima
Čestice u suvremenim gramatičkim opisima
Petra Perić
Tema je ovog završnog rada opis čestica – nepromjenjive vrste riječi kojom se izražava govornikov stav prema onome o čemu se govori s obzirom na njegovo znanje, osjećanja i želje. Cilj je rada opisati čestice u suvremenim hrvatskim gramatičkim priručnicima i rječnicima te prikazati sličnosti, odnosno razlike u opisima. Prikazat će se kako opisi uvelike ovise o stupnju obrazovanja korisnika kojima su gramatike namijenjene. Opisom čestica u različitim suvremenim gramatikama...
Četiri kraljevstva Mezopotamije
Četiri kraljevstva Mezopotamije
Martin Ošap
Mezopotamija se s punim pravom naziva „kolijevkom civilizacije“ budući da su upravo na području Mezopotamije cvjetala četiri kraljevstva, koja su svojim dostignućima na raznim poljima udarila temelje civilizacije. Razvoj primitivnih zajednica u urbana središta sa kompleksnim sustavom navodnjavanja i obrade tla bio je veliki pothvat koji je stanovništvu Mezopotamije omogućio rast i jačanje do velikih i jakih kraljevstava koja su nekada dominirala okolnim područjima i koja su svoj...
Četvrti križarski rat i Bizantsko Carstvo
Četvrti križarski rat i Bizantsko Carstvo
Bojan Stojčević
Nakon neuspješnog Trećeg križarskog pohoda, papa Inocent III. pozvao je kršćane da krenu u novi pohod kako bi se oslobodio Sveti grad Jeruzalem od muslimanske vlasti. Najveći odaziv križara bio je u Francuskoj. Križari su riješili da će napasti morskim putem. Za prijevoz su se dogovorili s mletačkim duždem Enrikom Dandolom. Prijevoz ih je koštao 85.000 srebrnih maraka, ali zbog nedolaska dijela križara u Veneciju, ostali su dužni 34.000 maraka. Mlečani su pristali na odgodu...
Čimbenici konformizma
Čimbenici konformizma
Dajana Ivančić
Ovaj rad prikaz je konformizma kroz tri vrste čimbenika koja doprinose njegovoj pojavi : situacijskih, individualnih i kulturalnih. Prvo poglavlje upoznat će nas sa definicijom konformizma, osnovnim karakteristikama, konstruktima i njegovom podjelom. Drugo poglavlje podijeljeno je na dva dijela, a obrađuje socijalno-psihološku osnovu konformiranja. Prvo potpoglavlje bavi se karakteristikama i značajkama informativnog socijalnog utjecaja kao jednog od socijalnog procesa u osnovi...
Čimbenici negativnog djelovanja obiteljskog odgoja
Čimbenici negativnog djelovanja obiteljskog odgoja
Ema Zelembrz
Obitelj kao odgojna sredina, najvažnija je zajednica za razvoj djeteta, stoga, svako dijete ima pravo živjeti sa svojim roditeljima koji o njemu brinu, do god je to u njegovom najboljem interesu. U današnje vrijeme, obitelj je suočena s mnogim svakodnevnim pritiscima i problemima. Mnogi roditelji se zbog toga osjećaju nekompetentno i nemoćno u svojoj roditeljskoj ulozi. Tome pridonose svakodnevni financijski problemi, stresni profesionalni životni ritam, te bolesti. Odnosi između...
Čimbenici otpornosti na psihosomatske simptome tijekom pandemije COVID-19
Čimbenici otpornosti na psihosomatske simptome tijekom pandemije COVID-19
Slađana Vukojević
Zbog trenutne pandemije korona virusa došlo je do nekolicine promjena koje su zahtijevale od građana određenu razinu prilagodbe. Kako svaka prilagodba sa sobom proizvodi određenu razinu stresa, stanovništvo se našlo u situaciji produženog perioda stresa koji je pogodan za razvoj psihosomatskih simptoma. Kako bi mogli zaštiti mentalno zdravlje građana važno je izučavati čimbenike otpornosti na psihosomatske simptome. U ovom radu se, putem online upitnika, istraživala povezanost...
Čimbenici pozitivne obiteljske klime na odgoj djece
Čimbenici pozitivne obiteljske klime na odgoj djece
Ivona Siladić
U današnjem svijetu kad sve gubi svoj smisao, potrebno je naglasiti važnost obitelji kao prve i najvažnije zajednice za optimalan razvoj djeteta. U modernizaciji i mijenjanju svega oko nas, značenje i svrha obitelji uvijek ostaju iste. Karakter osobe i njezina ličnost formiraju se u obiteljskoj klimi od trenutka njezinog rođenja. Pozitivna veza i odnos djeteta i njegovih roditelja čini obitelj snažnom i motivirajućom okolinom. Dobre i poželjne roditeljske kvalitete se definiraju...
Čimbenici u oblikovanju odluke za izbor njemačkog kao drugoga stranog jezika
Čimbenici u oblikovanju odluke za izbor njemačkog kao drugoga stranog jezika
Marina Žilić
Cilj ovoga rada je ispitati čimbenike koji utječu na učenikov odabir njemačkog kao drugog stranog jezika. Provedenim istraživanjem ispituju se stavovi učenika i njihovih roditelja o izboru nastave njemačkog jezika i uopće o postojanju potrebe za korištenjem njemačkog jezika. Teorijskim radom i provedenim istraživanjem problematizira se i odustajanje učenika od pohađanja nastave i sve češće prisutna njihova nezainteresiranost za učenje njemačkog jezika. U istraživanju je...
Čimbenici u podlozi individualnih razlika u percepciji, doživljavanju i suočavanju s COVID-19 pandemijom
Čimbenici u podlozi individualnih razlika u percepciji, doživljavanju i suočavanju s COVID-19 pandemijom
Patricia Rašan
Pandemija COVID-19, koja je započela 2020. godine, najveća je društvena i zdravstvena kriza u novijoj povijesti. Veliki doprinos kontroli novonastale situacije pruža znanstvena zajednica koja ulaže napore kako bi došla do novih spoznaja o liječenju bolesti, ublažavanju nuspojava i pružanju preventivnih mjera kao što je izolacija, a sve s ciljem smanjenja stope zaraze. Mnogi istraživači ustanovili su učinke pandemije na mentalno zdravlje, stoga je proučavanje brojnih...

Paginacija