Paginacija

Epistemic Modality in Academic Discourse in the Croatian and English Language
Epistemic Modality in Academic Discourse in the Croatian and English Language
Mirna Varga
The present thesis is the result of a cross-cultural, genre-based study whose main objective is to examine how writers of research articles in psychology in Croatian and English use epistemic modality devices in hedging their claims or in evaluating other scholars’ work. Based on the corpus of 60 research articles published in Croatian and English journals, the study aims to establish the patterns of similarities and differences in the use of the epistemic devices across the main...
Figurativni jezik u hrvatskom medijskom diskursu tijekom pandemije koronavirusa
Figurativni jezik u hrvatskom medijskom diskursu tijekom pandemije koronavirusa
Ksenija Benčina
Svaka se nova pojava u društvu odražava i u jeziku zajednice, a jedan od načina izražavanja o novim konceptima jest i uporaba figurativnoga jezika. Figurativnim jezikom možemo usmjeriti pozornost na određene vidove pojava te olakšati njihovo razumijevanje ili objasniti one složene i apstraktne. Predmet istraživanja ovoga rada figurativni je jezik u medijskome diskursu za vrijeme pandemije koronavirusa u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno na korpusu koji se sastoji od novinskih...
Figure biskupa Strossmayera u korpusu pjesničkih prigodnica
Figure biskupa Strossmayera u korpusu pjesničkih prigodnica
Mirko Ćurić
Disertacija pristupa korpusu prigodnica, posveta i inskripcija biskupu Josipu Jurju Strossmayeru, identificirajući, opisujući i interpretirajući strukturalne elemente i postupke na koje se u njima nailazi, s ciljem utvrđivanja konstrukcijskih modaliteta referencijalnog subjekta (Hamon 1999), odnosno povijesne osobe biskupa J. J. Strossmayera, kao i, povratno, njihovih semantičkih reperkusija po uspostavljanju Strossmayerova kulturalnog statusa na regionalnoj i nacionalnoj razini....
Funktionsverbgefüge in deutscher Konzernsprache
Funktionsverbgefüge in deutscher Konzernsprache
Borislav Marušić
Light Verb Constructions in Corporate German Language The thesis deals with Light Verb Constructions (LVC) in corporate German. The research includes analysis of structure and frequency of LVC in the above mentioned field of business German. Syntactical, morphological and semantic characteristics of LVC were analysed as well as their function in corporate German. The annual reports from 2011 of ten German corporations from German blue chip stock market index DAX served as a material for the...
Gender Differences in the Political Speeches from the 113th United States Congress
Gender Differences in the Political Speeches from the 113th United States Congress
Dragana Božić Lenard
The main objective of the thesis is to study gender differences in language use in a setting of political speeches. The 113th United States Congress, a legislative branch meeting which lasted from January 2013 until January 2015, was selected. In addition to the meeting being the most recent one, the fact that it was composed of the record number of female participants, namely 450 male and 103 female politicians, was the reason for choosing the 113th Congress. The speech transcripts,...
Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima
Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima
Damir Španić
Prvi dio ovog rada bavi se prikazom društvenog i kulturnog konteksta u kakvom je u Americi nakon II. svjetskog rata došlo do pojave Generacije beatnika i njihove književnosti, koja će se sve do šezdesetih godina 20. stoljeća gusto ispreplitati s popularnom kulturom i glazbom, stvarajući karakterističan fenomen književnosti u beatničkoj perspektivi. Prikazani su književni i filozofski utjecaji na temeljima kojih su beatnici nadograđivali svoje ideje i razvijali vlastite književne...
Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju
Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju
Igor Gajin
Doktorska disertacija „Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju“ istražuje dinamiku hrvatske kulturnodruštvene transformacije u postsocijalističkom vremenu, odnosno tijekom tzv. tranzicijskog razdoblja, koje se razumijeva kao prelazak društva iz socijalističkog režima u poredak (neo)liberalnog kapitalizma. Ispituju se procesualne zakonitosti ove društvenopovijesne, ideološke i kulturalne promjene, kao i učinci na sociokulturno restrukturiranje društva s...
Inkluzivne socijalno - pedagoške kompetencije učitelja u osnovnoj školi
Inkluzivne socijalno - pedagoške kompetencije učitelja u osnovnoj školi
Dajana Vinković
Cilj istraživanja je na temelju teorijskih postavki i empirijskoga istraživanja ispitati razinu inkluzivnih socijalno-pedagoških kompetencija učitelja, njihove stavove o inkluziji učenika s posebnim potrebama, razinu dostupne podrške u radu s učenicima s posebnim potrebama i inkluzivnu kulturu škole, uvažavajući sociodemografska obilježja, iskustvo inkluzivnog rada i stručno usavršavanje učitelja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 621 učitelja osnovne škole u Osječko...
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola
Amir Begić
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola bio je predmetom istraživanja u ovom radu. Analizirani su, s obzirom na interkulturalizam, sadržaji kurikuluma i nastavnih planova i programa u Republici Hrvatskoj i u nekim europskim državama. Također, analizirani su sadržaji pratećih CD-a udžbenika za nastavu glazbe koji su odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s obzirom na zastupljenost različitih glazba svijeta. Empirijsko istraživanje anketnim...
Intimno, irealno i ironijsko u dramskom stvaralaštvu Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića
Intimno, irealno i ironijsko u dramskom stvaralaštvu Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića
Tijana Pavliček
U ovom doktorskom radu polazi se od interpretacije devet drama Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića kojima je zajedničko: a) bave se obiteljskim i ideološkim temama; b) imaju elemente nadnaravnog; c) imaju elemente ironije i humora. Na taj način u odnosu sistem-pojedinac pronađena je zajednička točka koja povezuje inače raznovrsnu poetiku ovih autora. Budući da obiteljske i ideološke tematsko-motivske svjetove možemo promatrati i kao pojedinačne društvene sisteme,...
Ironija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa
Ironija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa
Katarina Žeravica
Osnovu moje doktorske disertacije čini istraživanje prisustva ironije i satire te načini njihove uporabe i implementacije u dramskim ostvarenjima Maxa Frischa (1911.- 1991.), švicarskog dramatičara i romanopisca. Iako su njegove drame i romani, zajedno s književnim djelima Friedricha Dürrenmatta, među najznačajnijim doprinosima švicarske književnosti svjetskom književnom nasljeđu 20. stoljeća, dramska djela Maxa Frischa još su relativno neistražena i nepoznata čitateljskoj i...
Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (od 1902. do 1945.)
Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (od 1902. do 1945.)
Maja Glušac
U radu se opisuju besprijedložni i prijedložni izrazi vremenskoga značenja te vremenski prilozi u ulozi priložne oznake, a zatim i u atributnoj ulozi. Opisuju se sintagmatska obilježja, vremenska podznačenja, normativni status, učestalost uporabe te mogućnosti zamjenjivanja. Besprijedložni izrazi vremenskoga značenja odražavaju osnovnu prirodu pojedinoga padeža: dijelnost se genitiva prepoznaje uobičajenim izricanjem vremenske točke (tj. oznakom da glagolska radnja ispunjava...

Paginacija