Paginacija

Funktionsverbgefüge in deutscher Konzernsprache
Funktionsverbgefüge in deutscher Konzernsprache
Borislav Marušić
Light Verb Constructions in Corporate German Language The thesis deals with Light Verb Constructions (LVC) in corporate German. The research includes analysis of structure and frequency of LVC in the above mentioned field of business German. Syntactical, morphological and semantic characteristics of LVC were analysed as well as their function in corporate German. The annual reports from 2011 of ten German corporations from German blue chip stock market index DAX served as a material for the...
Gender Differences in the Political Speeches from the 113th United States Congress
Gender Differences in the Political Speeches from the 113th United States Congress
Dragana Božić Lenard
The main objective of the thesis is to study gender differences in language use in a setting of political speeches. The 113th United States Congress, a legislative branch meeting which lasted from January 2013 until January 2015, was selected. In addition to the meeting being the most recent one, the fact that it was composed of the record number of female participants, namely 450 male and 103 female politicians, was the reason for choosing the 113th Congress. The speech transcripts,...
Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima
Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima
Damir Španić
Prvi dio ovog rada bavi se prikazom društvenog i kulturnog konteksta u kakvom je u Americi nakon II. svjetskog rata došlo do pojave Generacije beatnika i njihove književnosti, koja će se sve do šezdesetih godina 20. stoljeća gusto ispreplitati s popularnom kulturom i glazbom, stvarajući karakterističan fenomen književnosti u beatničkoj perspektivi. Prikazani su književni i filozofski utjecaji na temeljima kojih su beatnici nadograđivali svoje ideje i razvijali vlastite književne...
Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju
Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju
Igor Gajin
Doktorska disertacija „Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju“ istražuje dinamiku hrvatske kulturnodruštvene transformacije u postsocijalističkom vremenu, odnosno tijekom tzv. tranzicijskog razdoblja, koje se razumijeva kao prelazak društva iz socijalističkog režima u poredak (neo)liberalnog kapitalizma. Ispituju se procesualne zakonitosti ove društvenopovijesne, ideološke i kulturalne promjene, kao i učinci na sociokulturno restrukturiranje društva s...
Inkluzivne socijalno - pedagoške kompetencije učitelja u osnovnoj školi
Inkluzivne socijalno - pedagoške kompetencije učitelja u osnovnoj školi
Dajana Vinković
Cilj istraživanja je na temelju teorijskih postavki i empirijskoga istraživanja ispitati razinu inkluzivnih socijalno-pedagoških kompetencija učitelja, njihove stavove o inkluziji učenika s posebnim potrebama, razinu dostupne podrške u radu s učenicima s posebnim potrebama i inkluzivnu kulturu škole, uvažavajući sociodemografska obilježja, iskustvo inkluzivnog rada i stručno usavršavanje učitelja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 621 učitelja osnovne škole u Osječko...
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola
Amir Begić
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola bio je predmetom istraživanja u ovom radu. Analizirani su, s obzirom na interkulturalizam, sadržaji kurikuluma i nastavnih planova i programa u Republici Hrvatskoj i u nekim europskim državama. Također, analizirani su sadržaji pratećih CD-a udžbenika za nastavu glazbe koji su odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s obzirom na zastupljenost različitih glazba svijeta. Empirijsko istraživanje anketnim...
Intimno, irealno i ironijsko u dramskom stvaralaštvu Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića
Intimno, irealno i ironijsko u dramskom stvaralaštvu Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića
Tijana Pavliček
U ovom doktorskom radu polazi se od interpretacije devet drama Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića kojima je zajedničko: a) bave se obiteljskim i ideološkim temama; b) imaju elemente nadnaravnog; c) imaju elemente ironije i humora. Na taj način u odnosu sistem-pojedinac pronađena je zajednička točka koja povezuje inače raznovrsnu poetiku ovih autora. Budući da obiteljske i ideološke tematsko-motivske svjetove možemo promatrati i kao pojedinačne društvene sisteme,...
Ironija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa
Ironija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa
Katarina Žeravica
Osnovu moje doktorske disertacije čini istraživanje prisustva ironije i satire te načini njihove uporabe i implementacije u dramskim ostvarenjima Maxa Frischa (1911.- 1991.), švicarskog dramatičara i romanopisca. Iako su njegove drame i romani, zajedno s književnim djelima Friedricha Dürrenmatta, među najznačajnijim doprinosima švicarske književnosti svjetskom književnom nasljeđu 20. stoljeća, dramska djela Maxa Frischa još su relativno neistražena i nepoznata čitateljskoj i...
Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (od 1902. do 1945.)
Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (od 1902. do 1945.)
Maja Glušac
U radu se opisuju besprijedložni i prijedložni izrazi vremenskoga značenja te vremenski prilozi u ulozi priložne oznake, a zatim i u atributnoj ulozi. Opisuju se sintagmatska obilježja, vremenska podznačenja, normativni status, učestalost uporabe te mogućnosti zamjenjivanja. Besprijedložni izrazi vremenskoga značenja odražavaju osnovnu prirodu pojedinoga padeža: dijelnost se genitiva prepoznaje uobičajenim izricanjem vremenske točke (tj. oznakom da glagolska radnja ispunjava...
Jezik franjevca Emerika Pavića (1716.-1780.)
Jezik franjevca Emerika Pavića (1716.-1780.)
Marina Pilj Tomić
U doktorskom radu Jezik franjevca Emerika Pavića (Budim, 1716.-1780.) analizira se jezik dvanaest Pavićevih autorskih i prevedenih djela prikazujući neka od pitanja jezika osamnaestoga stoljeća s osvrtom na jezične odlike pisaca koji su u tome razdoblju djelovali. Jezičnom su analizom obuhvaćena Pavićeva djela: Epistole i Evangjelja (Budim, 1764. i 1808.), Flos medicinæ (Pešta, 1768.), Jezgra rimskoga pravovirnoga nauka kerstjanskoga za mladex (Budim, 1769.), Kratki nauci i...
Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
Vesna Vujić
Stotinu godina nakon smrti velikoga Vukovarca, Hrvata i Europejca Nikole Andrića (1867.-1942.) njegovo djelo još nije temeljito analizirano i vrjednovano. U kroatistici je poznat po jezičnom savjetniku Branič jezika hrvatskoga (1911.), no njegovo djelovanje proteže se na sve vidove hrvatskoga kulturnog i znanstvenoga života s konca 19. i prve polovice 20. stoljeća (književnost, jezikoslovlje, kazalište, izdavaštvo). Cilj je ovoga rada bio opisati Andrićev jezikoslovni rad te dati...
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua
Bernes Aljukić
Objedinjavajući metodologije konverzacijske, diskursne i korpusne analize, u radu se provjerava hipoteza postoje li razlike u međusobnoj konverzacijskoj interakciji sudionika televizijskih intervjua s obzirom na njihove rodne i diskursne uloge. Predmetom je analize troslojni korpus od 16 intervjua (oko 73.000 riječi). Posebnost je korpusa to što je riječ o istim sudionicima konverzacije, a broj je takvih intervjua izravno uvjetovan njihovom raspoloživošću u medijskom prostoru u...

Paginacija