disertacija
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola

Amir Begić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet