Pages

Gender Differences in the Political Speeches from the 113th United States Congress
Gender Differences in the Political Speeches from the 113th United States Congress
Dragana Božić Lenard
The main objective of the thesis is to study gender differences in language use in a setting of political speeches. The 113th United States Congress, a legislative branch meeting which lasted from January 2013 until January 2015, was selected. In addition to the meeting being the most recent one, the fact that it was composed of the record number of female participants, namely 450 male and 103 female politicians, was the reason for choosing the 113th Congress. The speech transcripts,...
Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima
Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima
Damir Španić
Prvi dio ovog rada bavi se prikazom društvenog i kulturnog konteksta u kakvom je u Americi nakon II. svjetskog rata došlo do pojave Generacije beatnika i njihove književnosti, koja će se sve do šezdesetih godina 20. stoljeća gusto ispreplitati s popularnom kulturom i glazbom, stvarajući karakterističan fenomen književnosti u beatničkoj perspektivi. Prikazani su književni i filozofski utjecaji na temeljima kojih su beatnici nadograđivali svoje ideje i razvijali vlastite književne...
Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju
Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju
Igor Gajin
Doktorska disertacija „Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju“ istražuje dinamiku hrvatske kulturnodruštvene transformacije u postsocijalističkom vremenu, odnosno tijekom tzv. tranzicijskog razdoblja, koje se razumijeva kao prelazak društva iz socijalističkog režima u poredak (neo)liberalnog kapitalizma. Ispituju se procesualne zakonitosti ove društvenopovijesne, ideološke i kulturalne promjene, kao i učinci na sociokulturno restrukturiranje društva s...
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola
Amir Begić
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola bio je predmetom istraživanja u ovom radu. Analizirani su, s obzirom na interkulturalizam, sadržaji kurikuluma i nastavnih planova i programa u Republici Hrvatskoj i u nekim europskim državama. Također, analizirani su sadržaji pratećih CD-a udžbenika za nastavu glazbe koji su odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s obzirom na zastupljenost različitih glazba svijeta. Empirijsko istraživanje anketnim...
Intimno, irealno i ironijsko u dramskom stvaralaštvu Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića
Intimno, irealno i ironijsko u dramskom stvaralaštvu Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića
Tijana Pavliček
U ovom doktorskom radu polazi se od interpretacije devet drama Lade Kaštelan, Ivana Vidića i Mate Matišića kojima je zajedničko: a) bave se obiteljskim i ideološkim temama; b) imaju elemente nadnaravnog; c) imaju elemente ironije i humora. Na taj način u odnosu sistem-pojedinac pronađena je zajednička točka koja povezuje inače raznovrsnu poetiku ovih autora. Budući da obiteljske i ideološke tematsko-motivske svjetove možemo promatrati i kao pojedinačne društvene sisteme,...
Ironija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa
Ironija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa
Katarina Žeravica
Osnovu moje doktorske disertacije čini istraživanje prisustva ironije i satire te načini njihove uporabe i implementacije u dramskim ostvarenjima Maxa Frischa (1911.- 1991.), švicarskog dramatičara i romanopisca. Iako su njegove drame i romani, zajedno s književnim djelima Friedricha Dürrenmatta, među najznačajnijim doprinosima švicarske književnosti svjetskom književnom nasljeđu 20. stoljeća, dramska djela Maxa Frischa još su relativno neistražena i nepoznata čitateljskoj i...
Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (od 1902. do 1945.)
Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (od 1902. do 1945.)
Maja Glušac
U radu se opisuju besprijedložni i prijedložni izrazi vremenskoga značenja te vremenski prilozi u ulozi priložne oznake, a zatim i u atributnoj ulozi. Opisuju se sintagmatska obilježja, vremenska podznačenja, normativni status, učestalost uporabe te mogućnosti zamjenjivanja. Besprijedložni izrazi vremenskoga značenja odražavaju osnovnu prirodu pojedinoga padeža: dijelnost se genitiva prepoznaje uobičajenim izricanjem vremenske točke (tj. oznakom da glagolska radnja ispunjava...
Jezik franjevca Emerika Pavića (1716.-1780.)
Jezik franjevca Emerika Pavića (1716.-1780.)
Marina Pilj Tomić
U doktorskom radu Jezik franjevca Emerika Pavića (Budim, 1716.-1780.) analizira se jezik dvanaest Pavićevih autorskih i prevedenih djela prikazujući neka od pitanja jezika osamnaestoga stoljeća s osvrtom na jezične odlike pisaca koji su u tome razdoblju djelovali. Jezičnom su analizom obuhvaćena Pavićeva djela: Epistole i Evangjelja (Budim, 1764. i 1808.), Flos medicinæ (Pešta, 1768.), Jezgra rimskoga pravovirnoga nauka kerstjanskoga za mladex (Budim, 1769.), Kratki nauci i...
Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
Vesna Vujić
Stotinu godina nakon smrti velikoga Vukovarca, Hrvata i Europejca Nikole Andrića (1867.-1942.) njegovo djelo još nije temeljito analizirano i vrjednovano. U kroatistici je poznat po jezičnom savjetniku Branič jezika hrvatskoga (1911.), no njegovo djelovanje proteže se na sve vidove hrvatskoga kulturnog i znanstvenoga života s konca 19. i prve polovice 20. stoljeća (književnost, jezikoslovlje, kazalište, izdavaštvo). Cilj je ovoga rada bio opisati Andrićev jezikoslovni rad te dati...
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua
Bernes Aljukić
Objedinjavajući metodologije konverzacijske, diskursne i korpusne analize, u radu se provjerava hipoteza postoje li razlike u međusobnoj konverzacijskoj interakciji sudionika televizijskih intervjua s obzirom na njihove rodne i diskursne uloge. Predmetom je analize troslojni korpus od 16 intervjua (oko 73.000 riječi). Posebnost je korpusa to što je riječ o istim sudionicima konverzacije, a broj je takvih intervjua izravno uvjetovan njihovom raspoloživošću u medijskom prostoru u...
Jezična raznolikost i jezične politike grada Osijeka
Jezična raznolikost i jezične politike grada Osijeka
Klara Bilić Meštrić
Cilj je ovog rada opisati jezičnu raznolikost i jezične politike grada Osijeka. Jezičnu sam raznolikost prvenstveno promatrala kroz habitus višejezične djece i mladih u gradu Osijeku i okolici, ali i kroz podatke iz popisa stanovništva i one dobivene kroz intervjue s mjerodavnim osobama. Jezične se politike u mom radu odnose i na one službene, de iure politike, kao i na one srkivene, odonosno de facto jezične politike. Analizu sam provela na temelju ideoloških obrazaca prisutnih u...
Jezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursu
Jezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursu
Ivana Trtanj
Razvoj jezičnih sposobnosti zahtijeva od djeteta usvajanje pragmatičkih načela koja upravljaju organiziranjem obavijesti u iskazu i stvaraju kohezivni diskurs. S psiholingvističkoga gledišta to znači da treba istražiti kako djeca ovladavaju jezičnom organizacijom na rečeničnoj i diskursnoj razini. Jezična se organizacija obavijesti u diskursu, promatra kroz likove, vrijeme i prostor priče. Cilj je rada ispitati način na koji djeca označuju likove u priči. Rad je odgovorio na...

Pages