Paginacija

Vanjska politika Jugoslavije 1960-ih i 1970-ih godina
Vanjska politika Jugoslavije 1960-ih i 1970-ih godina
Bojan Žigić
U prvim godinama nakon završetka II. svjetskog rata Jugoslavija se našla u nezavidnoj situaciji. Najveći ideološki saveznik i partner, SSSR, želio ju je podčiniti i ekonomski iscrpiti, dok su se s druge strane nalaze SAD, s ciljem da SSSR-u „preotmu“ Jugoslaviju i stave ju pod svoj utjecaj. Jugoslavija se, kao mala europska država, našla u središtu hladnoratovske borbe između dvije supersile. Kako bi izašla iz uglavnom zadatih europskih i svjetskih okvira, Jugoslavija se...
Vanjska posvojnost u hrvatskom jeziku
Vanjska posvojnost u hrvatskom jeziku
Saša Balić
U ovome se radu raspravlja o pojmu posvojnosti kao gramatičkoj kategoriji na teorijskom planu, o načinima njezina izražavanja te uporabi posvojnih kategorija u hrvatskom u usporedbi s drugim jezicima. U najširem smislu, posvojnost je odnos između posjednika (posesora) i posjedovanoga (posesuma). Tri su osnovna načina njezina izricanja: atributna, predikatna i vanjska posvojnost. Od svih je načina tradicionalno u hrvatskoj gramatičkoj literaturi najopširnije opisana atributna...
Vanjski izgled kao kanal neverbalne komunikacije
Vanjski izgled kao kanal neverbalne komunikacije
Hana Lelas
Ovaj rad se bavi područjem neverbalne komunikacije, odnosno ulogom vanjskog izgleda u neverbalnoj komunikaciji. Poseban naglasak stavljen je na pitanje tjelesnih modifikacija, konkretno tetovaža kao jednog od elemenata neverbalne komunikacije koji postaje sve prošireniji u društvu. U prvim poglavljima govori se općenito o neverbalnoj komunikaciji te se uspoređuju neverbalna i verbalna komunikacija. Posebna pozornost pridana je pitanju vanjskog izgleda koji osoba često koristi kako bi...
Varaždinsko-ludbreški dijalekt
Varaždinsko-ludbreški dijalekt
Sanja Vincek
Govori mjesta Novakovec, Imbriovec Jalžabetski i Sigetec Ludbreški pripadaju varaždinsko-ludbreškom dijalektu kajkavskog narječja. Kajkavski se dijalekti međusobno dosta razlikuju, što potvrđuju manje jezične razlike u govoru pojedinog naselja. Sadržaj diplomskog rada koji tematizira varaždinsko-ludbreški dijalekt, počinje s geografskim, gospodarskim i povijesno-kulturološkim obilježjima naselja Novakovec, Imbriovec Jalžabetski i Sigetec Ludbreški. Nadalje se opisuje...
Variationen der deutschen Sprache (Austriazismen, Helvetismen und Teutonismen) in politischen Texten
Variationen der deutschen Sprache (Austriazismen, Helvetismen und Teutonismen) in politischen Texten
Ana Škrobo
In dieser Abschlussarbeit werden Austriazismen, Helvetismen und Teutonismen näher beschrieben. Der erste Teil der Arbeit besteht aus einer Einführung, die den Aufbau der Arbeit erklärt. Danach bietet das zweite Kapitel eine Erklärung einiger wichtigen Begriffe, die mit Austriazismen, Helvetismen und Teutonismen verbunden werden. Dann kommt die Erklärung und Begriffsbestimmung der Austriazismen, Helvetismen und Teutonismen. Der zweite Teil der Arbeit besteht aus einer Analyse von...
Varijacije ljubavi u kratkoj prozi K. Š. Gjalskog
Varijacije ljubavi u kratkoj prozi K. Š. Gjalskog
Antonija Vidović
U ovom se diplomskom radu, pod naslovom Varijacije ljubavi u kratkoj prozi Ksavera Šandora Gjalskog, razrađuju određene pripovijetke kako bi se prikazali različiti oblici ljubavi koje Ksaver Šandor Gjalski prikazuje u svakoj pripovijetki. Prije same analize pripovijetki, ukratko je predstavljen Ksaver Šandor Gjalski, odnosno njegov život i stvaralaštvo. Kao što je već rečeno, predlošci su za ovaj diplomski rad pripovijetke u kojima se pojavljuje ljubav u bilo kakvom obliku, bila...
Vax and Anti-vax Rhetoric in the British Electronic Media during the First and Second Wave of the Covid-19 Pandemic
Vax and Anti-vax Rhetoric in the British Electronic Media during the First and Second Wave of the Covid-19 Pandemic
Luka Benaković
The Covid-19 pandemic shook the world in 2020, and the aftermath can still be felt today. Scientists were working on a vaccine to help people, but that only brought up another problem. It led to the resurgence of the anti-vax movement, with anti-vax protests being staged all over the world. The movement gained momentum fast and anti-vax misinformation could be found anywhere. This is also closely connected to rhetoric, the main topic of this research. The media did report on vaccines, but...
Važnost komunikacije u odnosu korisnik - knjižničar
Važnost komunikacije u odnosu korisnik - knjižničar
Jasenka Pejaković
Komunikacija čini osnovu međuljudskih odnosa. Nova tehnologija podigla je razinu svijesti čovjeka o potrebama i mogućnostima komunikacije te je sama komunikacija drugačija, inovativnija, privlačnija. Uspostava uspješne komunikacije s korisnicima u knjižnici utječe i na uspješnost njezina poslovanja, a predstavlja i bitan uvjet njihova zadovoljstva i vjernosti. Knjižničari prije svega trebaju biti etični ljudi, odnosno pouzdane, pravedne i poštene osobe. Suvremeni knjižničar...
Važnost mjesta i tradicije u suvremenim folklorno-kulturnim manifestacijama na primjeru Raspjevane Cvelferije
Važnost mjesta i tradicije u suvremenim folklorno-kulturnim manifestacijama na primjeru Raspjevane Cvelferije
Nikolina Kopčalić
Trend iseljavanja mladih iz Republike Hrvatske, posebice iz Slavonije, nije novost. Ipak, različiti čimbenici mogu utjecati na razvoj osjećaja privrženosti mjestu, tradiciji ili pak kulturi. Kao jedan od tih čimbenika može se navesti održavanje folklorno-kulturnih manifestacija koje doprinose tom osjećaju. Ovaj diplomski rad donosi istraživanje koje težište stavlja upravo na važnosti konkretne manifestacije na mlado lokalno stanovništvo koje u njoj sudjeluje. Radi se o mladom...
Važnost sudionika odgojno-obrazovnog procesa kao čimbenika skrivenog kurikuluma u odnosu na postignuća učenika
Važnost sudionika odgojno-obrazovnog procesa kao čimbenika skrivenog kurikuluma u odnosu na postignuća učenika
Mia Leko
Kurikulum kao nastavni plan i program, zajedno s ciljevima, zadacima, sadržajima, organizacijom i tehnologijom potrebnom za provođenje evaluacije, obuhvaća i skriveni kurikulum. Skriveni kurikulum se objašnjava kao razlika između onoga što formalni kurikulum propisuje i onoga što se odvija u školama tijekom odgojno-obrazovnog procesa. On utječe na kvalitetu obrazovanja i postignuća učenika jer određuje okruženje u kojem učenici borave i uče. Među prikrivenim utjecajima...
Velika istočna kriza i Berlinski kongres
Velika istočna kriza i Berlinski kongres
Stjepan Leko
Ovaj rad prikazuje i bavi se pitanjem Osmanskog Carstva u 19. stoljeću kao oslabljene i zaostale države za drugim europskim silama te europskim silama i njihovom potrebom za kontrolom nad teritorijem Osmanskog Carstva. U radu se prikazuju krize s kojima se Osmansko Carstvo suočilo tijekom 19. stoljeća kako bi se bolje moglo razumjeti kako je došlo do Velike istočne krize i Berlinskog kongresa koji su središnji pojmovi koje treba objasniti. Objašnjavanjem događanja i odnosa europskih...
Velikaška obitelj Iločki u 14. i 15. stoljeću- društveno i političko djelovanje i posjedi
Velikaška obitelj Iločki u 14. i 15. stoljeću- društveno i političko djelovanje i posjedi
Dominik Turković
Diplomski rad pod nazivom Velikaška obitelj Iločki u 14. i 15. stoljeću-društveno i političko djelovanje i posjedi svojevrsni je pregled povijesti obitelji Iločki u razdoblju dva naslovom navedena stoljeća. S obzirom na to da su najraniji podaci o političkom i društvenom djelovanju članova obitelji Iločki datirani u 1281. godinu, a da je posljednji muški član obitelji preminuo 1524. godine, može se reći da je ovim radom obuhvaćena većina povijesti iločkih magnata. Prvi dio...

Paginacija