Paginacija

Što žene žele? - reprezentacija muških likova u djelima S Meyers, Sumrak saga te E. L. James, Pedeset nijansi sive.
Što žene žele? - reprezentacija muških likova u djelima S Meyers, Sumrak saga te E. L. James, Pedeset nijansi sive.
Ana Sakač
Temeljni je zadatak ovoga rada analizirati reprezentaciju glavnih muških likova u romanima dviju suvremenih autorica, Stephenie Meyer i E. L. James, te kroz danu reprezentaciju definirati što žele glavne junakinje, ali i čitateljice navedenih romana. Glavni muški likovi analiziraju se kroz nekoliko vrsta odnosa u romanima. To su odnosi s obitelji, odnosi s ostalim ženskim likovima i odnosi s glavnim ženskim likovima u romanima. Glavni lik romana Sumrak sage, Edward Cullen, samozatajni...
Štokavski purizam Maretićeva Jezičnoga savjetnika
Štokavski purizam Maretićeva Jezičnoga savjetnika
Marija Juren
Tema ovog rada štokavski je purizam Maretićeva jezičnog savjetnika. Građu za istraživanje čini spomenuti Maretićev Savjetnik te suvremeni rječnici, Anićev i Šonjin rječnik. U ovome radu predstavit će se škola hrvatskih vukovaca i njihove značajke. Nakon toga slijedi detaljna analiza hrvatskog jezičnog purizma te hrvatskog savjetništva 20. stoljeća. Zatim će se reći nešto o Tomi Maretiću, o njegovu utjecaju u hrvatskom jeziku. Kao izraziti jezični purist prekinuo je s...
Štulićev stil - slobodno kritizirati neslobodu
Štulićev stil - slobodno kritizirati neslobodu
Dunja Paulik
Temeljni je cilj rada dokazati mogućnost stilističkoga proučavanja pjesničkih tekstova Branimira Johnnyja Štulića, pisanih za izvođenje, kao poetskih tekstova namijenjenih čitanju, i to secirajući Štulićev stil na sljedeći način: proučavanjem poetike Novoga vala i Štulićeva teksta u tom kontekstu, oprimjerivanjem elemenata književnoumjetničkoga i razgovornoga stila u Štulićevim tekstovima, što će dokazati da je riječ o svojevrsnome razmeđu tih dvaju stilova,...
Šulekovi neologizmi
Šulekovi neologizmi
Mia Bilić
Ovaj rad daje pregled neologizama Bogoslava Šuleka koji su pronađeni u rječniku Hrvatsko-njemačko-talijanskog znanstvenog nazivlja. Na početku rada daje se biografija Bogoslava Šuleka zatim slijedi njegov leksikografski rad, a potom nešto o Hrvatsko-njemačko-talijanskom rječniku znanstvenog nazivlja. Nakon toga slijedi teoretski dio o neologizmima gdje je kao glavna literaturna jedinica poslužila knjiga Vesne Muhvić-Dimanovski Neologizmi-problemi teorije i primjene, a zatim se...
Šulekovo znanstveno nazivlje
Šulekovo znanstveno nazivlje
Jelena Čapo
Devetnaesto je stoljeće stoljeće brojnih promjena u Hrvatskoj, kako na političkoj sceni, tako i na jezikoslovnoj, znanstvenoj i brojnim drugim. Ukidanjem latinskog jezika 1848. godine, odnosno njemačkog jezika 1861. godine počinje se u školama, uredima i javnom životu Hrvatske koristiti hrvatski jezik, a koji je dotad bio u podređenom položaju spram latinskog i njemačkog jezika. To je isto vrijeme i razdoblje procvata europske znanstvene misli i djelatnosti. Pojavljuju se i...
Žanr fantastične književnosti na primjeru Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu Ransoma Riggsa
Žanr fantastične književnosti na primjeru Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu Ransoma Riggsa
Paula Tisaj
U ovom se radu definira žanr fantastične književnosti na primjeru (dječjeg) suvremenog fantastičnog romana Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu američkog književnika Ransoma Riggsa. U radu se odvajaju pojmovi fantastika i fantastično te se definira fantastična književnost kao žanr prema Tzvetanu Todorovu i njegovu Uvodu u fantastičnu književnost. Prema nekim teoretičarima fantastična književnost poima se kao modus, a ne kao žanr jer se u mnogim elementima fantastika...
Žanrovska obilježja "Ljubovnika"
Žanrovska obilježja "Ljubovnika"
Nina Huterer
Barok je razdoblje u književnosti i umjetnosti čiji se počeci uglavnom vežu uz nastup protureformacije sredinom 16. stoljeća, a kraj uz smrt Luja XIV. poslije 1700. godine. Naziv barok potječe od portugalske riječi barocco što označava biser nepravilna oblika, tvorevinu bolesne školjke, odnosno upućuje na nepravilnost kao najistaknutiju karakteristiku barokne književnosti. Žanrovska struktura hrvatske barokne književnosti sadrži četiri osnovna žanra: liriku i ep koji su...
Žanrovska obilježja kriminalističkih romana Milana Nikolića
Žanrovska obilježja kriminalističkih romana Milana Nikolića
Vedrana Đurić
Milan Nikolić pionir je hrvatskog kriminalističkog romana, a poznat je i pod nazivom „virovitički Simenon“. U ovom diplomskom radu analiziraju se žanrovska obilježja nekoliko kriminalističkih romana Milana Nikolića. Prikazuju se obilježja podžanrova policijske procedure i „tvrdo kuhanoga“ krimića unutar njegovih romana budući da ta obilježja u njima dominiraju. Analiziraju se romani Prsten s ružom, Obračun na obali, Dosje 1714, Nije bilo slučajno i Četiri pokojna...
Žanrovska obilježja novele u Cervantesovim Uzoritim novelama
Žanrovska obilježja novele u Cervantesovim Uzoritim novelama
Ana Majić-Mazul
Razdoblje renesanse darovalo je svijetu najvećeg španjolskog romanopisca svih vremena, Miguela de Cervantesa Saavedru. Miguel de Cervantes Saavedra rođen je 1547. godine. Vodio je vječnu borbu s neimaštinom, s dugovima i sa zlim jezicima. Unatoč tako nesretnoj životnoj situaciji radio je ustrajno, do posljednjeg daha. Umro je siromašan, ali slavan i siguran u sebe 22. travnja 1616. godine. Obaviješten i obrazovan, Cervantes se ogledao u svim književnim rodovima i mnogim književnim...
Žanrovska profiliranost "Vjere iznenada"
Žanrovska profiliranost "Vjere iznenada"
Nataša Horvat
Nekadašnji renesansni i barokni književni sjaj u Dubrovniku polako zamire već u drugoj polovici sedamnaestoga stoljeća da bi u osamnaestom stoljeću potonuo. Stvaralačka snaga iz prethodnih razdoblja kao i kulturni život pada pod utjecaj inozemnih strujanja – francuskih, talijanskih; prevode se sve više znanstveni radovi, piše se na latinskom, drugim riječima, ponestalo je originalne maštovitosti. Kazališni život na dalmatinskim područjima, posebice u Dubrovniku, ugleda se na...
Žargonizmi u djelima Pavla Pavličića
Žargonizmi u djelima Pavla Pavličića
Ela Ristevski
U hrvatskom jeziku neologizmi nastaju semantičkom i formalnom neologizacijom, a njihova pojavnost izaziva promjene u jezičnom sustavu. Njihov je ostvaraj uobičajen i kada je riječ o žargonima koji se tvore na različite načine, a jedan od najzastupljenijih je izvođenje: sufiksima i prefiksima. U djelima Pavla Pavličića Krvnik u kući i Tri petka u travnju razmatra se ostvaraj žargona unutar književno-umjetničkog stila. To pokreće pitanje njihove zastupljenosti unutar raznih...
Žena nositeljica različitih obiteljskih uloga
Žena nositeljica različitih obiteljskih uloga
Anamarija Jurinić
Uloge žena sve su brojnije i sve teže uskladive, no moguće je izdvojiti nekoliko glavnih uloga žena unutar obitelji. Ulogu supruge žena stječe ulaskom u brak. U braku su žena i muškarac ravnopravni te su si dužni međusobno pomagati, uzdržavati, poštivati i sporazumno donositi odluke. Rađanjem djeteta, žena stječe i ulogu majke. Njezina glavna dužnost u ulozi majke postaje odgojna, odnosno dužnost da odgoji dijete kao neovisnu, kritičku, autonomnu i samostalnu ličnost koja...

Paginacija