Paginacija

Very Young EFL Learners’ Reactions to Different Assessing Methods
Very Young EFL Learners’ Reactions to Different Assessing Methods
Vesna Đurčević
This paper focuses on methods of teaching and assessing very young learners’ foreign language knowledge and skills. Learners are observed, a journal is kept about their reactions and progress during classes. Later on learners are grouped in different groups according to their speed of acquisition and interest in learning in order to see if their interest and speed of acquisition affect their method preferences. During the course, Cookie and Friends Starter Pack was used, and it is briefly...
Vetranovićevi dramski sastavci mitološke tematike
Vetranovićevi dramski sastavci mitološke tematike
Sara Gagulić
Temeljni zadatak ovoga rada jest analiza dvaju dramskih sastavaka mitološke tematike, Orfeo i Istorija od Dijane Mavra Vetranovića. Navest će se i biografski podaci o Mavru Vetranoviću te će biti navedene opće značajke pastorale.
Victorian Morality in Thomas Hardy's "Tess of the d'Urbervilles"
Victorian Morality in Thomas Hardy's "Tess of the d'Urbervilles"
Martina Zakić
This paper is concerned with the concept of Victorian morality and how it showcases in one of Thomas Hardy’s most prominent works, Tess of the D’Urbervilles. Throughout the prosperous reign of queen Victoria, English society showcases a specific type of behaviour known under the term of Victorian Morality. There are several aspects of Victorian morality: specific code of conduct, restraint, intolerance towards crime and religion. The concept of such morality and the society which...
Video igre i psihosocijalni razvoj djece i adolescenata
Video igre i psihosocijalni razvoj djece i adolescenata
Maria Horvat
Video igre su izvor zabave velikom dijelu populacije te su posebno popularne u razdoblju djetinjstva i adolescencije. Unatoč njihovoj popularnosti, malo je istraživanja koja povezuju njihov utjecaj sa psihosocijalnim razvojem. Postojeća literatura ukazuje na to da igranje video igara ima i pozitivan i negativan utjecaj na različite aspekte psihosocijalnog funkcioniranja djece i adolescenata. Naime, igranje video igara može negativno djelovati na razvoj socijalnih vještina,...
Vijetnamski rat
Vijetnamski rat
Slavko Babić
Vijetnamski rat je jedan od najdugovječnijih i najkrvavijih ratova u povijesti. Svakako, najdugovječniji je u 20. stoljeću. Sve naravno, počinje pokušavanjem svrgavanja francuskog kolonijalnog režima. Kažem naravno, jer je 20. stoljeće prepuno takvih borbi za nezavisnost, ali se ova razlikuje zbog svoje duljine, intenziteta i utjecaja na svjetsku politiku. Kada su Francuzi 1954. otišli, Južni Vijetnam (demokratski), ostavljen je da se bori protiv Sjevernog (komunističkog). SAD,...
Vikinzi
Vikinzi
Tomislav Suvala
Rad ne sadrži sažetak.
Vikinška ratnička postignuća
Vikinška ratnička postignuća
Monika Bereš
U nešto više od 250 godina, od kraja 8. stoljeća do sredine 11. stoljeća (rani srednji vijek) Vikinzi su posve promijenili Europu. Počevši kao pljačkaši i trgovci, postali su istraživači, osvajači, zakonodavci i osnivači nacija. Riječ viking norveškog je podrijetla, ali se znanstvenici ne slažu oko njezinog značenja. Tri se verzije smatraju najvjerojatnijima: vik - zaljev; vig - bitka, te glagol vikja - krenuti, otići. Postoji još jedno tumačenje koje ističe kako riječ...
Viktor Vida - umjetnik "izgubljena zavičaja"
Viktor Vida - umjetnik "izgubljena zavičaja"
Marina Kuprešak
Viktor je Vida jedan od najznačajnijih hrvatskih pjesnika 20. stoljeća, roĎen 2. listopada 1913. godine „u starodrevnom hrvatskom gradu Kotoru“. Više nije nepoznata pjesnička zvijezda na oblačnom nebeskom svodu hrvatske knjiţevnosti, budući da je kao pjesnik predstavljen zbirkama Svemir osobe (Buenos Aires, 1951.) i Sužanj vremena (Buenos Aires, 1956.). Poslije konačne propasti komunizma za knjiţevnika Vidu porastao je interes pa su u razdoblju od 1992. do 1994. tiskana dva...
Viktorijansko doba u Engleskoj (1837. - 1901.) - društveni život, kultura i umjetnost
Viktorijansko doba u Engleskoj (1837. - 1901.) - društveni život, kultura i umjetnost
Ana Luketić
Viktorijansko doba, kako mu sama riječ kaže, razdoblje je engleske i svjetske povijesti obilježeno vladavinom kraljice Viktorije, najdugovječnijeg od svih engleskih monarha. Najprihvaćenije vremensko određenje ovog razdoblja poklapa se s godinama vladavine kraljice Viktorije, odnosno od 1837. do 1901. godine. Za vrijeme njene šezdeset i četverogodišnje vladavine, koju povijest popularno pamti pod nazivom“viktorijansko doba“, na engleskoj se političkoj sceni na vlasti izmjenjuju...
Vila u hrvatskoj renesansnoj pastorali
Vila u hrvatskoj renesansnoj pastorali
Matea Čubelić
Hrvatska renesansa našla se pod utjecajem, s jedne strane, susjedne, talijanske književnosti, dok je s druge strane bila izložena antičkim uzorima i modelima. Na području slobodne Dubrovačke Republike nastaju različiti književni žanrovi, a značajno mjesto među dramskim žanrovima zauzimaju pastorala i komedija. U tom kontekstu valja izdvojiti mladog intelektualca, Dubrovčanina Marina Držića, koji je krenuo stopama svoga rođaka Džora Držića, te ispisao pastorale ili kako...
Vilinski svijet u romanu Jasne Horvat
Vilinski svijet u romanu Jasne Horvat
Kristina Stipić
Tema je rada opis vilinskog svijeta, a cilj je usporediti odnos vilinskog u romaneskom svijetu s tradicijskim pristupom vilama, opisati značenjske implikacije, ustroj vilinskog svijeta, tj. istražiti intertekstualne i intermedijalne postupke te odnos vilinskog i suvremenog svijeta. U uvodnom dijelu rada prikazan je vilinski svijet prema tradicijskom pristupu, etimologija pojma vila, njihov nastanak, opis, podjela i poslovi, dok je u sljedećem dijelu, prema istim kriterijima, opisan svijet...
Vinkovci prije Cibala
Vinkovci prije Cibala
Nikolina Ljoljo
Na sjeveroistoku Hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji smjestio se grad Vinkovci. Ravničarski je to grad s neznatnim uzvišenjima kao što su Ervenica i Dirov brijeg koji su ujedno i značajna nalazišta. Vrlo značajnu ulogu kroz povijest, a i danas, ima rijeka Bosut te gradski potoci Ervenica-Barica i Nevkoš. Tako je, zbog svog značajnog topografskog položaja, močvarno područje Vinkovaca naseljavano još od vremena prapovijesti, zatim Rimljana pa sve do danas. Možemo govoriti o...

Paginacija