Paginacija

XML u knjižnicama
XML u knjižnicama
Maja Klajić
U ovom radu se govori o važnosti XML-a te različitim aspektima njegove primjene u knjižničarstvu. XML je označiteljski jezik koji svojom jednostavnom strukturom i strogim sintaktičkim pravilima omogućuje niz pogodnosti kao što su brži protok informacija, pohrana podataka, učinkovitije pretraživanje, razmjena podataka između različitih sustava te stvaranje drugih označiteljskih jezika odnosno formata pohrane kataložnih i inih zapisa. Primjena XML-a u knjižničarstvu u prvom...
XVIIIdinastija Egipta: od Ahmozisa I do Amenofisa IV - kratki pregled
XVIIIdinastija Egipta: od Ahmozisa I do Amenofisa IV - kratki pregled
Tomislav Farkaš
Dolaskom Ahmozisa I na vlast u Egiptu, 1580. god. pr. Kr., protjerani su Hiksi te su stvoreni temelji za nastanak XVIIIegipatske dinastije. Tada u Egiptu počinje razdoblje Nove države (Novog kraljevstva) koje će trajati do 1100. god. pr. Kr. Razdoblje XVIII dinastije (1580. god. pr. Kr. – 1350. god. pr. Kr.) donosiEgiptu prosperitet i slavu kakva do tada nije viđena u svijetu, a granice države protežu se od pete katarakte na jugu do Eufrata na sjeveru. Rad se bavi vladavinom prvih 9...
Zadovoljenje potreba online aktivnošću
Zadovoljenje potreba online aktivnošću
Helena Lisac
Od njegova početka, od 1983. godine do danas, gotovo da ne postoji aspekt čovjekova života koji nije zahvaćen djelovanjem interneta. Uslijed eksponencijalnog razvoja elektroničkih medija, njihove interaktivnosti i širokog spektra mogućnosti koje nude, internet je postao dio čovjekove svakodnevice, omogućavajući pojedincima različite izvore informacija, zabave, ali i komunikacije. U ovom radu razmatra se što je to što čini internet toliko popularnim i zastupljenim medijem....
Zadovoljstvo poslom i kvaliteta života osoba zaposlenih u IT sektoru
Zadovoljstvo poslom i kvaliteta života osoba zaposlenih u IT sektoru
Martina Kolak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos između dimenzija zadovoljstva poslom (zadovoljstvo plaćom, zadovoljstvo mogućnošću napredovanja, zadovoljstvo poslom, zadovoljstvo nadređenima i zadovoljstvo suradnicima) i subjektivne kvalitete života. U istraživanju je sudjelovalo ukupno N=224 sudionika (153 muškog i 71 ženskog spola) u dobi između 19 i 54 godina koji su zaposleni u IT sektoru. Sudionici su ispunjavali Sociodemografski upitnik koji je konstruiran za potrebe ovog...
Zadovoljstvo učenika planom i programom informatike u 8. razredu osnovne škole
Zadovoljstvo učenika planom i programom informatike u 8. razredu osnovne škole
Ivana Jukić
Budući da živimo u 21.stoljeću gdje tehnologija iz dana u dan sve više napreduje, ovaj rad predstavit će koliko je tehnologija bitna od samih početaka školovanja, konkretnije osnovnog školovanja. Tema je obuhvatila nastavni plan i program informatike u osnovnoj školi, konkretnije plan i program osmog razreda te će se detaljno razraditi istraživanje istog. Cilj je ovog istraživanja prikupiti dojmove učenika koji pohađaju informatiku, predmet u osnovnoj školi. Ovo pitanje...
Zadovoljstvo životom i vrijednosti sustav odraslih ovisnika o psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kocki
Zadovoljstvo životom i vrijednosti sustav odraslih ovisnika o psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kocki
Olesja Beč
Vrijednosti, kao organizirani skup općih uvjerenja, mišljenja i stavova o tome što je ispravno, dobro i poželjno predstavljaju jedan od važnih čimbenika u etiologiji, fenomenologiji, resocijalizaciji, rehabilitaciji te terapiji ponašanja ovisnika. Zadovoljstvo životom, u kontekstu problematike ovisnosti nedostatno je empirijski istraženo područje, čije su teorijske i praktične implikacije višestruko značajne. Istraživanje vrijednosnog sustava ovisnika i njihova zadovoljstva...
Zahvalnost i subjektivna dobrobit
Zahvalnost i subjektivna dobrobit
Ena Kantor
Posljednjih se godina proučavanje mentalnog zdravlja pojedinca proširilo s puke odsutnosti psihopatologije na proučavanje prisutnosti sreće i zadovoljstva životom. Istražujući subjektivnu dobrobit pokazalo se da najveće efekte na predviđanje dobrobiti imaju osobne karakteristike, uključujući zahvalnost. Istraživanja navode da je zahvalnost korelirana s mjerama pozitivne emocionalnosti i dobrobiti, da zahvalnije osobe češće doživljaju ugodne afekte i raspoloženje. Nalazi...
Zajednice u industrijskim i postindustrijskim gradovima
Zajednice u industrijskim i postindustrijskim gradovima
Anđela Blažević
Čovjek kao društveno biće ima potrebu dijeliti prostor s drugim ljudima. Povijesno gledajući možemo vidjeti kako su i prve zajednice zajedno obitavale i međusobno si pomagale. S vremenom se situacija mijenjala, no zajednica i dalje postoji, ali sada i u nekim drugim oblicima. Sociološki klasici zajednicu smatraju temeljnom idejom sociologije. Karakterizira je stapanje misli, osjećaja, tradicije, privrženosti, htjenja i pripadanja, a pronaći se može u lokalitetima, religiji, rasi,...
Zakonski okvir zaštite pisane baštine u Republici Hrvatskoj
Zakonski okvir zaštite pisane baštine u Republici Hrvatskoj
Tamara Škorić
Rad se bavi utvrđivanjem zakonskog okvira zaštite pisane baštine Republike Hrvatske. Postoji niz zakona, propisa, pravilnika, konvencija i dokumenata kojima se regulira i propisuje zaštita kulturne baštine na međunarodnoj i državnoj razini. UNESCO i IFLA su organizacije koje su imale veliki utjecaj na oblikovanje zakona u Republici Hrvatskoj. Preteča zaštite je valorizacija kulturne baštine, u ovome slučaju pisane kulturne baštine, kako bi se utvrdila vrijednost i značaj za...
Zapadna Slavonija 1991. godine
Zapadna Slavonija 1991. godine
Verislav Kmet
U ovom radu razmatra se stanje u zapadnoj Slavoniji 1991. godine. Odnosno nastanak i razvoj srbijanske oružane agresije u zapadnoj Slavoniji. Razmotreni su planovi i pripreme Jugoslavenske narodne armije za osvajanje Hrvatske, te hrvatski plan obrane i ustroj njene vojske. Naročita pozornost posvećena je blokadi i osvajanju vojarni i vojnih objekata Jugoslavenske narodne armije na području zapadne Slavonije. Dobivenom vojnom tehnikom i naoružanjem zaustavljen je prodor Banjalučkog...
Zastupljenost lingvometodičkih predložaka u udžbenicima hrvatskoga jezika i komunikacije
Zastupljenost lingvometodičkih predložaka u udžbenicima hrvatskoga jezika i komunikacije
Magdalena Anđela Ćuk
predlošcima u udžbenicima Hrvatskoga jezika i komunikacije. Cilj je rada prikazati zastupljenost lingvometodičkih predložaka u svim udžbenicima predmetne nastave od 5. do 8. razreda osnovne škole te u udžbenicima gimnazije od 1. do 4. razreda. Na početku se govori o tekstu bitnom za odabir lingvometodičkoga predloška u nastavi Hrvatskoga jezika i komunikacije. Također, govori se i o podjeli lingvometodičkih predložaka prema ciljnoj usmjerenosti te o vrstama tekstova...
Zastupljenost shema metapodataka u institucijskim repozitorijima
Zastupljenost shema metapodataka u institucijskim repozitorijima
Tena Tormaš
Svrha diplomskog rada je istražiti trenutnu zastupljenost shema metapodataka u institucijskim repozitorijima u svijetu. S tim u vezi, u radu se obrađuju teorijske postavke metapodataka poput njihove namjene, definicije i podjele, a potom se razmatraju neke od najvažnijih shema metapodataka koje se koriste za opisivanje različitih izvora i objekata u poslovnim i informacijskim sustavima kao što su Dublin Core, METS, MODS, ONIX, EAD i VRA Core. Posebna pozornost posvećena je postupku...

Paginacija