Pages

Utjecaj interneta i digitalnih medija na proces komunikacije i ljudske odnose
Utjecaj interneta i digitalnih medija na proces komunikacije i ljudske odnose
Ema Čelebić
Uslijed tehnološkog razvoja informacije su dostupnije više nego ikad. Razlog tome svakako je posredstvo medija koji ruše sve granice i svaki kutak Zemljine površine čine bliskim i dostupnim. U ovom će završnome radu biti govora o razvoju medija kroz povijest i njihovom dosegu od bujne mašte velikih sanjara do digitalne tranzicije informacija. Pojava Interneta smatra se najvišim dosegom masovnih medija, ali i razvoja komunikacije općenito. Je li njegov razvoj bio predviđen? Jesu...
Utjecaj izvanškolskih tjelesnih aktivnosti na percepciju subjektivne dobrobiti djece osnovnoškolske dobi
Utjecaj izvanškolskih tjelesnih aktivnosti na percepciju subjektivne dobrobiti djece osnovnoškolske dobi
Mihaela Horvat
Cilj diplomskog rada je poticanje interesa i osiguravanje uvida u spoznaje o izvanškolskim tjelesnim aktivnostima unutar slobodnog vremena te njihovim pozitivnim utjecajima na percepciju subjektivne dobrobiti djece i mladih. Slobodno vrijeme prostor je samoaktualizacije i samoostvarenja, a sadržaji slobodnog vremena vrijedni su u životima djece i mladih jer pridonose formiranju njihova identiteta i zadovoljenju individualnih potreba, težnji i interesa. Djetinjstvo i adolescencija...
Utjecaj konzumacije alkohola na zdravlje i kvalitetu života
Utjecaj konzumacije alkohola na zdravlje i kvalitetu života
Iva Puhanić
Alkohol je svima poznati pojam i konzumacija alkohola danas je raširena među svim kulturama i narodima. Danas se problemu alkohola i posljedicama njegova konzumiranja pristupa sa znanstvenog gledišta i danas imamo više informacija o utjecaju alkohola na tijelo i zdravlje, dugoročne negativne učinke konzumacije i sve smo više izloženi negativnim stavovima prema konzumaciji alkohola, posebice u društvenom smislu. Alkohol je sve češće prepoznat kao uzrok društveno neprihvatljivog...
Utjecaj kulturoloških razlika između istoka i zapada na dizajn korisničkog iskustva
Utjecaj kulturoloških razlika između istoka i zapada na dizajn korisničkog iskustva
Manuela Mikulecki
Dizajn postoji u svakom aspektu ljudskog života, u opipljivom ili digitalnom obliku, a njegov razvoj i promjene vidljive su svakim novim danom. S obzirom na svoju multidisciplinarnost i široku primjenu, dizajn je moguće promatrati s nekoliko stajališta, a u središtu svakog nalazi se korisnik. Korisnici traže, analiziraju, upotrebljavaju i kritiziraju, a dizajn je uglavnom prvi u redu za dojmove i kritike. Međutim, dizajn nije samo ono vizualno, dizajn je puno više od toga. Dizajn...
Utjecaj kućnih ljubimaca na zdravlje i kvalitetu života
Utjecaj kućnih ljubimaca na zdravlje i kvalitetu života
Katarina Ešegović
U ovom je preglednom radu obrađena tema utjecaja kućnih ljubimaca na kvalitetu života i zdravlje ljudi. Kvaliteta života i zdravlje su konstrukti kojima se sve više stručnjaka (ne samo psihologa) u današnje vrijeme bavi. Cilj je ne samo riješiti fizičke simptome bolesti nego zdravim i oboljelim osobama pomoći da život žive što bolje – da budu sretni, veseli, zadovoljni te da vide smisao i budu sigurni. Interes istraživača se pomiče s pukog preživljavanja na kvalitetno...
Utjecaj kvalitete obiteljskih odnosa i stilova roditeljstva na probleme u ponašanju adolescenata
Utjecaj kvalitete obiteljskih odnosa i stilova roditeljstva na probleme u ponašanju adolescenata
Zrinka Lovrić
Obitelj je prva djetetova formativna zajednica te djelovanje obitelji na dijete utječe na njegove vrijednosti i model ponašanja. Obiteljski odnosi se mijenjaju te tijekom adolescencije imaju značajan utjecaj na razvoj adolescenta. Obitelj može biti i zaštitni čimbenik, ali i rizični čimbenik za nastanak problema u ponašanju. Kako bi se shvatio odnos i utjecaj roditelja na rizična ponašanja adolescenata, moraju se sagledati njihovi roditeljski stilovi. Cilj istraživanja bio je...
Utjecaj ljevorukosti na socijalne odnose adolescenata
Utjecaj ljevorukosti na socijalne odnose adolescenata
Marija Perić
Ljevorukost je oduvijek bila predmet pokušaja izučavanja, ali sa kontradiktornim rezultatima. Stručnjaci se nisu složili, odnosno, nisu još uvijek dovoljno istražili i odredili je li ljevorukost nasljedna ili nastaje određenim vanjskim utjecajem. Ljevorukost se javlja još u pretpovijesno doba, a dokaz za to se pojavljuje na spiljskim crtežima. Kroz povijest, na ljevorukost se gledalo kao izvor zla, kao na nešto loše što se trebalo iskorijeniti. Obitelj i nastavnici su...
Utjecaj mračnih crta ličnosti na romantične odnose
Utjecaj mračnih crta ličnosti na romantične odnose
Martina Gelenčir
Mračne crte ličnosti socijalno su averzivne osobine ličnosti koje odlikuje nedostatak empatije, niska ugodnost i savjesnost. Prvo je nastao koncept mračne trijade ličnosti koji se sastojao od: makijavelizma, narcizma i psihopatije. Nedavno su mračnoj trijadi pridružene osobine ličnosti sadizam i prkos. Makijavelisti su vješti manipulatori, dok su narcisoidni pojedinci okupirani traženjem pažnje drugih. Psihopati su najopasniji od svih „mračnih ličnosti“ zbog iznimno niske...
Utjecaj mrežnog žargona na svakodnevnu komunikaciju mladih
Utjecaj mrežnog žargona na svakodnevnu komunikaciju mladih
Igor Ignjačić
Ovaj rad objašnjava preduvjete za razvoj mrežnog žargona, kao što su širenje mreže i njezine dostupnosti. Nadalje, navedeni su i kanali mrežne komunikacije kao presudni čimbenici u razvoju mrežnog žargona, evolucija mreže u korisnički usmjeren Web 2.0, te vladavina engleskog jezika u količini sadržaja te broju korisnika. Definiran je pojam računalne komunikacije - CMC (Computer-Mediated Communication), a potom su objašnjeni pojmovi netspeak i netiquette kao osnovni pojmovi u...
Utjecaj nasilja na razvoj psihopatologije u djetinjstvu i adolescenciji
Utjecaj nasilja na razvoj psihopatologije u djetinjstvu i adolescenciji
Romana Storjak
Nasilje nad djecom ozbiljno narušava djetetov rast i razvoj i predstavlja veliki društveni problem. Ono se nalazi svugdje oko nas te podrazumijeva sve oblike fizičkog, seksualnog i emocionalnog zlostavljanja te zanemarivanje. U ovom radu fokus je stavljen na fizičko, seksualno i emocionalno zlostavljanje i posljedice koje ono ima po djetetovu zdravlje. Fizičkim zlostavljanjem djeci se zadaju fizičke ozljede koje su oku vidljive. Seksualnim zlostavljanjem djecu se prisiljava na...
Utjecaj online igara na vrstu i razinu društvene interakcije
Utjecaj online igara na vrstu i razinu društvene interakcije
Kristina Orak
Online igre postale su vrlo popularan način zabave i opuštanja, a društveni faktor jedan je od razloga njihove popularnosti. U online igrama okupljaju se milijuni igrača te je zbog sustava komunikacije ugrađenog u igru olakšana komunikacija igrača. Ovaj diplomski rad pod nazivom Utjecaj online igara na vrstu i razinu društvene interakcije za predstavnika online igara uzima World of Warcraft koji već deset godina okuplja igrače u svom virtualnom svijetu prepunog sadržajem....
Utjecaj oralne hormonalne kontracepcije na simptome predmenstrualnog sindroma
Utjecaj oralne hormonalne kontracepcije na simptome predmenstrualnog sindroma
Mirjana Torjanac
Simptomi koji se javljaju tijekom PMS-a sastavan su dio svakog menstrualnog ciklusa. Međutim, kod određenog broja žena oni su toliko intenzivni da imaju negativni utjecaj na svakodnevno socijalno i radno funkcioniranje te kvalitetu života. U tretmanu simptoma predmenstrualnog sindroma koristi se oralna hormonalna kontracepcija (OHK). Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj hormonalne kontracepcije na simptome predmenstrualnog sindroma. On-line istraživanje provedeno je na uzorku...

Pages