Paginacija

Zavičajna zbirka Possegana u knjižnici Gimnazije Požega
Zavičajna zbirka Possegana u knjižnici Gimnazije Požega
Nikolina Maljković
Ovaj rad govori o Zavičajnoj zbirci Possegana školske knjižnice jedne od najstarijih gimnazija u Republici Hrvatskoj, Gimnaziji u Požegi. Na kraju rada nalaze se fotografije na kojoj je prikazana zbirka te neki od najzanimljivijih naslova u zbirci. Da bi se objasnila potreba osnivanja Zavičajne zbirke Possegana, u prvom dijelu rada predstavljena je Gimnazija s povijesnim pregledom. U idućem poglavlju govori se o knjižnici u Gimnaziji, povijesnom pregledu iste, a daje se na uvid i...
Završne faze vučedolske kulture
Završne faze vučedolske kulture
Jasmina Lazić
Vučedolska kultura je predstavnik razvijenog eneolitika i svojom dje¬latnošću uvela je područje Karpatske kotline u nove ekonomske, sociološke i kulturne odnose, koji su prethodili pojavi brončanog doba. Vučedolska je kultura nastala kao rezultat etničkih i kulturnih promjena izazvanih pomicanjem stepskih naroda s istoka u prostor Karpatske kotline, a ispunila raspon između 3000. i 2200. godine prije Krista. Ishodište vučedolske kulture bilo je u slavonsko-srijemskom dijelu...
Začetnici Novog Kraljevstva Egipta: faraoni i faraonke 18. egipatske dinastije
Začetnici Novog Kraljevstva Egipta: faraoni i faraonke 18. egipatske dinastije
Filip Lasić
Razdoblje osamnaeste egipatske dinastije započinje vladavinom Ahmozisa I koji je okrunjen za faraona oko 1550. godine prije Krista. Tim činom započinje jedno od najbitnijih i najsjajnijih razdoblja egipatske povijesti, a to je razdoblje Novog kraljevstva koje će potrajati sve do kraja vladavine faraona Horemheba oko 1295. godine prije Krista. Egipatsko Novo kraljevstvo je u tom trenutku jedna od najsnažnijih država tada poznatog svijeta što nam govori i sama veličina države koja je...
Zaštita dokumentacije o industrijskoj i tehničkoj baštini
Zaštita dokumentacije o industrijskoj i tehničkoj baštini
Stjepan Zlatić
Tehnička i industrijska baština predstavljaju iznimno važan dio kulturne baštine u svijetu i Hrvatskoj. Njihovo čuvanje i zaštita predstavlja izazov na mnogim razinama i aspektima. Jedan važan dio tehničke i industrijske baštine je i dokumentacija. Dokumentacija u kontekstu industrijske baštine predstavlja sve pisane, tiskane i elektroničke dokumente vezane uz određenu industriju, te svu dokumentaciju nastalu kao dio proizvodnog procesa. Tehnička dokumentacija predstavlja svu...
Zaštita filmske građe
Zaštita filmske građe
Bojan Kostadinović
Cilj ovog rada je na sažet i sveobuhvatan način prikazati povijest zaštite i restauracije filmske građe, kao i početke nastanka i razvoja filma te filmske tehnologije. U radu se analiziraju postupci zaštite i restauracije, njihove značajke, načini izvođenja, prednosti i nedostatci. Analizira se fizička strana filmske vrpce, njezine karakteristike, prednosti i nedostatci pojedinih vrsta podloga. Razmatra se identifikacija filmske građe i pojašnjavaju pojedini dijelovi vrpce....
Zaštita građe od kukaca: polazišta i dostignuća
Zaštita građe od kukaca: polazišta i dostignuća
Biljana Đaković
Rad donosi opći pregled najučestalijih kukaca s kojima se bore informacijske ustanove, ponajprije knjižnice i muzeji. Istraživanja su pokazala da se danas relativno slabo koristi pristup integriranog nadzora nad kukcima iako se taj program koristi u poljoprivredi već nekih šezdeset godina. Rad upoznaje s tim programom na pojednostavljen način dajući okvirni pregled načina funkcioniranja integriranog nadzora kroz tri koraka prevencije, nadzora i kontrole. Nadalje se daje pregled...
Zaštita građe u Arhivu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
Zaštita građe u Arhivu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
Romana Radišić
Rad govori o modelu upravljanja zaštitom građe na temelju pet vidova: strateško-teorijskog, ekonomsko-pravnog, obrazovnog, materijalno-operativnog i društveno-kulturološkog. Vidovi su prikazani teorijski, a kasnije primijenjeni u analizi na primjeru arhiva Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. U radu se, unutar materijalno-operativnog vida, donose teorijske preporuke za čuvanje građe na papiru, na filmske i audiovizualne građe, CD i DVD građe, fotografija i plakata. Pomoću...
Zaštita i čuvanje digitalnih zbirki u sveučilišnim i visokoškolskim knjižnicama
Zaštita i čuvanje digitalnih zbirki u sveučilišnim i visokoškolskim knjižnicama
Martina Marić
Digitalne informacije postale su dio svakodnevnog života. Knjižnice su prepoznale potrebu svojih korisnika za digitalnim informacijama te kreiraju digitalne zbirke. Međutim, s novim zbirkama dolaze i novi problemi. Jedan od temeljnih problema s kojima se knjižničari susreću jest dugotrajna zaštita digitalne građe. Nije dovoljno kreirati digitalnu zbirku već je potrebno zaštititi i čuvati zbirku za budućnost. Poslovi koji se obavljaju na području zaštite mogu biti od...
Zaštita knjižne baštine u samostanskim knjižnicama - organizacijske pretpostavke
Zaštita knjižne baštine u samostanskim knjižnicama - organizacijske pretpostavke
Tihomira Čop
Tema ovog rada jesu organizacijske pretpostavke zaštite knjižne baštine u samostanskim knjižnicama. Polazeći od pretpostavke da je knjižna građa u samostanskim knjižnicama (koje pripadaju knjižnicama u sastavu vjerskih zajednica) građa od iznimne kulturne vrijednosti te kao takva ima svojstva kulturnog dobra i dio je hrvatske nacionalne pisane baštine, u radu se propituje prepoznavanje potrebe za sustavnim pristupom njenoj zaštiti kako unutar samostanskih knjižnica, tako i od...
Zaštita materijala tradicionalne pisane baštine - tipološki i terminološki pristupi u proučavanju zaštite knjige
Zaštita materijala tradicionalne pisane baštine - tipološki i terminološki pristupi u proučavanju zaštite knjige
Filip Delač
Cilj je ovog rada ponuditi konceptualni okvir za definiranje i preciziranje terminologije povezane s promatranjem knjige kao (fizičkog) objekta što bi u konačnici moglo poslužiti za preciziranje lokacija oštećenja konkretnog objekta. Konceptualni je okvir razrađen kako bi se, osim u navedenom smislu, mogao koristiti i u druge svrhe gdje se pokaže potreba i korisnost. U uvodnom dijelu rada obuhvaćena je, u svrhu upućivanja u problematiku i shvaćanja konteksta nastanka današnje...
Zaštita umjetnina na papiru
Zaštita umjetnina na papiru
Maja Balaš
Zaštita umjetnina na papiru jedan je od najvažnijih aspekata očuvanja kulturne baštine za buduće naraštaje. Osim prirodnog procesa starenja, postoje brojni uzročnici i vrste oštećenja umjetnina, a mogu se podijeliti na fizikalne, kemijske te biološke. Oštećenja na papiru također mogu biti nanesena djelovanjem elementarnih nepogoda. Međutim, najčešće su štete nastale nepravilnim rukovanjem, pohranom i izlaganjem građe od strane čovjeka. Preventivna zaštita umjetnina na...
Zaštićeni govori slavonskoga dijalekta
Zaštićeni govori slavonskoga dijalekta
Karmela Marinković
Hrvatski jezik dijeli se na tri narječja, a to su štokavski, kajkavski i čakavski. Svako od tih narječja nadalje možemo podijeliti na razne dijalekte koji su prožeti svojom posebnošću i raznolikošću. U ovom radu tematizirat će se govor Starih Perkovca i Siča čiji je govor uslijed raznih povijesnih događanja i migracija uspostavio svoju autentičnost. Proučavat će se fonološke osobitosti, naglasni sustav, odraz jata, samo podrijetlo riječi te frazemi i ostalo. U današnje...

Paginacija