Pages

"Dubravka" i pastoralna književnost
"Dubravka" i pastoralna književnost
Sara Hocenski
Predmet je bavljenja ovog završnog rada pastoralna igra Dubravka dubrovačkog pisca Ivana Gundulića. U sklopu završnog rada proučavat će se povijesne prilike u Hrvatskoj i Dubrovniku 17.stoljeća, ali i status i utjecaj pastoralne književnosti u baroknome vremenu. U radu će također biti riječi o životu i djelu Ivana Gundulića. Poseban će naglasak biti stavljen na Dubravku koja će u radu biti istražena kroz opis radnje i likova u djelu, zatim će se govoriti o njezinom...
"Dubravka" u kontekstu hrvatske barokne književnosti
"Dubravka" u kontekstu hrvatske barokne književnosti
Jasmin Kadrić
U ovom se završnom radu obrađuje djelo Ivana Gundulića „Dubravka“ kao samostalno književno ostvarenje, ali i kao nezaobilazna sastavnica hrvatske barokne književnosti. U uvodnom se dijelu rada govori o baroku u Dubrovniku, a nakon toga o životu i stvaralaštvu Ivana Gundulića te o njegovu mjesto u razdoblju baroka. U posebnim poglavljima govori se o kazališnoj sceni 17. stoljeća, zatim o kvaliteti „Dubravke“ kao dramskog predloška te o genološkim nedoumicama vezanim uz...
"Gender Stereotypes in Healthy Life Advertisements in the Media"
"Gender Stereotypes in Healthy Life Advertisements in the Media"
Iva Rišner
This paper starts from the concept of stereotype and describes examples of Croatian gender stereotypes found on wall towels that were very popular in Croatian kitchens from the late 19th century to the 1960’s. Upon that follows the analysis of language and style characteristics of slogans used in healthy food advertisements published in a blog for women, and the analysis of the structure, language and stylistic means in various ads and commercials. The analysis is focused not only on...
"Gerhart Hauptmanns Traumdichtung Hanneles Himmelsfaht"
"Gerhart Hauptmanns Traumdichtung Hanneles Himmelsfaht"
Hanna Klein
Die meisten Werke, die ich in meiner bisherigen Studienzeit gelesen hatte, waren aus allen möglichen Epochen, doch der Naturalismus und der Symbolismus und die dazugehörigen Autoren haben mich am meisten geprägt. Deshalb habe ich auch ein Werk von Gerhart Hauptmann ausgewählt, weil mir sein Schreibstil am meisten gefällt. Seine Werke sind für mich der Inbegriff des deutschen Naturalismus. Hanneles Himmelfahrt war eins von seinen Werken von dem ich besonders angetan war, es ist kein...
"Graničari" Josipa Freudenreicha kao pučki igrokaz
"Graničari" Josipa Freudenreicha kao pučki igrokaz
Magdalena-Anđela Ćuk
U ovom će završnom radu biti riječ o djelu iz 19. stoljeća – Graničarima, prvom hrvatskom pučkom igrokazu dramatičara Josipa Freudenreicha. Došavši iz njemačkih krajeva, Freudenreichov djed odmah je započeo sa nastupanjem u tadašnjim njemačkim družinama. Nakon njega nastupaju Freudenreichovi roditelji, a na kraju i sam Josip, stoga nije neobična ta ljubav prema kazalištu, koja se već od samog djetinjstva rodila. Putujući i nastupajući po Europi, ubrzo je upoznao mnoga...
"Intertextuality in tabloid sport sections"
"Intertextuality in tabloid sport sections"
Davor Dumančić
Newspapers and tabloids, after receiving their online counterparts, have become one of the most used types of media in the 21st century. Newspapers and especially tabloids are using particular techniques in order to attract the readers. While the newspapers rely mostly on the information and the relevance of that information, the tabloid articles mostly rely on gossip and subjective writing and that is why it is very important for the article to have an interesting or ambiguous headline....
"Jakob der Luegner" - ein Vergleich zwischen dem Roman und dessen zwei gleichnamigen Verfilmungen
"Jakob der Luegner" - ein Vergleich zwischen dem Roman und dessen zwei gleichnamigen Verfilmungen
Katarina Ivanković
Jurek Becker ist einer der bekanntesten DDR- Schriftsteller und Drehbuchautoren. Seine Werke, die man der Trümmerliteratur zuordnen kann, haben ihn bekannt gemacht. Er schrieb zuerst ein Drehbuch mit dem Titel „Jakob der Lügner.“ Danach schrieb er es in den gleichnamigen Roman um und später entstand wieder eine zweite Drehbuchfassung, die Frank Bayer schließlich 1974 das erste Mal verfilmte. Im selben Jahr war die Premiereausstrahlung im DDR Fernsehen und im Jahr darauf kam der Film...
"Justifying War" by Richard Norton-Taylor
"Justifying War" by Richard Norton-Taylor
Ante Prskalo
In this paper I am analysing a tribunal play, Justifying War by Richard Norton-Taylor, which covers Lord Hutton's inquiry about Richard Kelly's death. This is a tribunal play, with the dialogue written in the verbatim style, which means that the time and place of the play closely follow the real life events. No names were altered, everything is presented in its true form because tribunal plays mirror the historical events completely. That is why in the first part of this paper I am...
"Kinesics and body language in simultaneous and consecutive interpretation"
"Kinesics and body language in simultaneous and consecutive interpretation"
Helena Marković
In addition to the spoken word humans use other means of communication, such as voice quality and tone, proximity to the listener, pauses, physical appearance, and body motion. The study of body motion – kinesics is an important part of nonverbal communication. Since nonverbal communication is largely subconscious, it is also more sincere than the verbal one which is under conscious control of the speaker. While translators rely solely on verbal information to transcode meaning into the...
"Kriminalistički diskurs u romanima Ivana Kušana"
"Kriminalistički diskurs u romanima Ivana Kušana"
Darija Briševac
U radu se analizira kriminalistički diskurs u romanima Ivana Kušana. Predlošci su Uzbuna na Zelenom Vrhu, Koko i duhovi i Koko u Parizu. Na samome početku iznesena su promišljanja o dječjem romanu te je iznesen pregled događaja važnih za razvoj hrvatskoga dječjeg kriminalističkog romana. Zatim slijedi analiza kriminalističkog diskusa koja je temeljena na fabuli, kompoziciji i elementu humora kojim Kušan čini parodiju kriminalističkog žanra. Kušan gradi napete fabule u kojima...
"Križevačko-podravski dijalekt i hrvatski standardni jezik u okviru sustava okomite višejezičnosti"
"Križevačko-podravski dijalekt i hrvatski standardni jezik u okviru sustava okomite višejezičnosti"
Iva Ledinski Medverec
Hrvatski jezik ima tri narječja – štokavsko, kajkavsko i čakavsko. U današnje vrijeme velik utjecaj na govor stanovništva, ponajprije na djecu, imaju mediji, internet i tehnologija pa se dijalekatne jezične karakteristike sve više mijenjaju ili gube u korist hrvatskoga standardnog jezika. Djeca se od najranije dobi susreću sa standardnim hrvatskim jezikom jer pohađaju vrtiće, a internet i tehnologija dostupni su im od malih nogu, stoga više usvajaju standard, a odbacuju...
"Kultura i organizacija suvremene škole"
"Kultura i organizacija suvremene škole"
Boris Janković
Rad obrađuje kulturu i organizaciju suvremene škole kroz prizmu organizacijskog učenja kao objedinjavajućeg faktora. Prikazuje se pedagogijska perspektiva fenomena organizacijskog učenja kao relativno nove pojave u području teorija znanosti o odgoju. Ono predstavlja ključni konceptualni model u organizacijskog teoriji, koji je utemeljen na idejama bihevioralnih teoretičara organizacije predvođenih harvardskim profesorom Chrisom Argyrisom. Organizacijsko učenje se može definirati...

Pages