Pages

A cognitive-linguistic approach to the translation of metaphor from English into Croatian
A cognitive-linguistic approach to the translation of metaphor from English into Croatian
Goran Schmidt
The main objective of the thesis was to apply the Conceptual Metaphor Theory to a research on metaphor translation. A comparative analysis of three target texts of the same source text was carried out. The corpus consists of Oscar Wilde's novel The Picture of Dorian Gray and three different Croatian translations, done by three different translators in three different time periods (1920, 1953, and 1987). ST metaphoric expressions were identified and copied into a database, where they were...
Analiza diskursa o migracijama u kolumnama hrvatskih dnevnih novina
Analiza diskursa o migracijama u kolumnama hrvatskih dnevnih novina
Sanja Pajnić
Ovaj je rad usmjeren na analizu različitih karakteristika diskursa o migracijama koji se u medijima razvijao tijekom 2015. i 2016. godine, kao posljedica velikog migracijskog procesa koji je obuhvatio kretanje ljudi iz bliskoistočnih i sjevernoafričkih zemalja prema zemljama Europske unije. Izlaže se o teorijskim temeljima (kritičke) analize diskursa, njezinim predstavnicima i smjerovima, medijskom diskursu i ambivalentnom položaju kolumne u publicistici. Također, prikazuje se...
Anglizmi u hrvatskom poljoprivrednom nazivlju
Anglizmi u hrvatskom poljoprivrednom nazivlju
Anica Perković
Korpus na kojem se provodi istraživanje Anglizmi u hrvatskom poljoprivrednom nazivlju sastoji se od popisa anglizama u hrvatskom jeziku, tj. posuđenica kojima je prema Filipoviću (1990: 17) „engleski izvorni jezik, koje su preuzete iz engleskog te one koje označavaju pojmove i predmete engleskog podrijetla, kao i one pojmove i predmete koji su sastavni dio života i materijalne kulture Engleske i Amerike“. One su „ glasovno i sklonidbeno prilagođene jeziku primaocu, „dok su...
Conditionals in political texts
Conditionals in political texts
Adnan Bujak
Conditionals proved to be a very interesting topic for various researches throughout history. They were the cause of many discussions in a number of scientific areas and have not been completely demystified yet. Conditionals are studied by linguists, philosophers, logicians, information technology (IT) scientists, and many others. The present dissertation presents another effort to present the background information about conditionals from linguistic but also from the viewpoint of logic and...
Die Beziehung zwischen der (Sprach-)Bewusstheit und den Lehrmethoden beim Erwerb der (nicht) passivfähigen Verben im Deutschen als Fremdsprache
Die Beziehung zwischen der (Sprach-)Bewusstheit und den Lehrmethoden beim Erwerb der (nicht) passivfähigen Verben im Deutschen als Fremdsprache
Ivana Šarić Šokčević
Viele Untersuchungen aus dem Bereich des Zweit- und Fremdsprachenerwerbs (z. B. Schmidt 1990; Robinson 1995; Leow 2001) haben bestätigt, dass es zum Erlernen einer Zielstruktur kommt, wenn die Aufmerksamkeit auf bestimmte Stimuli im Input gelenkt wird, diese dann verarbeitet und für die restlichen Phasen des fremdsprachlichen Lernprozesses zur Verfügung gestellt werden. Bei dieser Annahme stützen sie sich auf Schmidts NoticingHypothese (1990, 1993, 1995, 2001), in der davon ausgegangen...
Die gesellschaftliche und kritische tätigkeit von Jelica Belović-Bernadzikowska in osijeker zeitungen Die Drau und Slavonische Presse im zeitraum von 1910 bis 1916
Die gesellschaftliche und kritische tätigkeit von Jelica Belović-Bernadzikowska in osijeker zeitungen Die Drau und Slavonische Presse im zeitraum von 1910 bis 1916
Sara Galić Ivić
Jelica Belović-Bernadzikowska war eine der bedeutendsten Osijeker kulturellen Arbeiterinnen des Anfangs des zwanzigsten Jahrhunderts. Obwohl sie in wissenschaftlichen Kreisen, vor allem als Ethnologin, bekannt ist, war sie auch als Pädagogin, Literaturkritikerin, Schriftstellerin und Journalistin tätig. Diese Arbeit untersucht Belovićs journalistische Tätigkeit im Osijeker deutschsprachigen Zeitungswesen. In der Arbeit werden ihre Beiträge aus Osijeker Zeitungen Die Drau und...
Diskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku
Diskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku
Dubravka Kuna
Pozornost ovog rada usmjerena je na strategije imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku i načine njihove jezične realizacije. Metodološki okvir analize je diskursnopovijesni pristup (Reisigl i Wodak 2009), jedan od pristupa unutar kritičke paradigme analize diskursa. Analiza strategija imenovanja ima za cilj odgovoriti na pitanje kako se narodi i države imenuju i kako se na njih jezično upućuje, dok analiza strategija opisa razmatra načine kvalificiranja naroda i...
Dnevnik za djecu i mlade u hrvatskoj književnosti
Dnevnik za djecu i mlade u hrvatskoj književnosti
Dragica Dragun
U disertaciji se ponajprije daje prikaz relevantnih suvremenoteorijskih, autobiografskih promišljanja od Philippea Lejeunea, Gérarda Genettea, Manfreda Jürgensona do Andree Zlatar i Helene Sablić Tomić. Potom je usustavljen korpus dnevničke proze za djecu i mladež koji čini petnaest naslova: Zora Ruklić, Iz dnevnika jedne djevojčice (1938.); Joža Horvat, Sedmi be (1039.); Vjekoslav Majer, Dnevnik malog Perice (1942.); Ivo Ladika, Dnevnik gimnazijalke, Predrag Raos, 22. rujna...
Dramska kazališna kritika u osječkim dnevnim glasilima od 1902. do 1945. godine
Dramska kazališna kritika u osječkim dnevnim glasilima od 1902. do 1945. godine
Alen Biskupović
Znanstveni radovi, članci, dnevnici, repertoari, monografije kazališta i glumaca su vrijedna i bogata vrela, svjedočanstva koja dokumentiraju, njeguju, usmjeravaju, (re)prezentiraju i valoriziraju djelovanje kazališta kroz povijest i koja su bogato zastupljena u hrvatskoj sferi teatrološkog bavljenja. Međutim, u području znanstvenog bavljenja, često se diskriminira, zaboravlja ili jednostavno zanemaruje još jedan dokumentaristički aspekt kazališta, koji u sebi sadrži sukus...
Dramske teorije o nestanku tragedije u 20. stoljeću
Dramske teorije o nestanku tragedije u 20. stoljeću
Sonja Novak
Tragedija je, kaže Aristotel, oponašanje ozbiljne i potpune radnje određene veličine i koju krasi otmjen i poseban govor, a izvode lica koja djeluju, a ne pripovijedaju. Posljedica je takve radnje pročišćivanje straha i sažaljenja koje ta radnja izaziva. Tragedija od svojih početaka, a time i od početaka teorije o književnosti, zauzima važno mjesto kao književno-kazališna tvorevina europskog kulturnog kruga, a dugo je smatrana i najuzvišenijim književnim oblikom. Njegovana...
Ekspresionistički teatar Josipa Kulundžića i pirandelizam
Ekspresionistički teatar Josipa Kulundžića i pirandelizam
Jurica Vuco
Cilj rada Ekspresionistički teatar Josipa Kulundžića i pirandelizam prikazati je ekspresionistički dramski opus Josipa Kulundžića, predočiti njegov teorijski pogled na tadašnje dramsko stvaralaštvo i kazalište te objasniti njegov jedinstven odnos prema dramskom stvaralaštvu i teorijskim postavkama talijanskog književnika i dramatičara Luigija Pirandella. Josip Kulundžić se kao dramski pisac javlja u trenutcima kada je ekspresionistička poetika bila najizraženija i dominantna...
English nominalizations ending in suffixes -hood and -ness in the framework of cognitive linguistics
English nominalizations ending in suffixes -hood and -ness in the framework of cognitive linguistics
Lana Matijaković
The aim of this paper is to give the overview and analysis of English nominalizations ending in suffixes -hood and -ness within the framework of cognitive linguistics. Cognitive approaches to word formation treat the meaning of affixes as a category with a prototype and its extensions. We have assumed that cognitive processes of metaphors and metonymies are responsible for the extensions. Our corpus consists of examples that display the central meaning (the state or quality of being A/ N)...

Pages