Pages

Diskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku
Diskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku
Dubravka Kuna
Pozornost ovog rada usmjerena je na strategije imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku i načine njihove jezične realizacije. Metodološki okvir analize je diskursnopovijesni pristup (Reisigl i Wodak 2009), jedan od pristupa unutar kritičke paradigme analize diskursa. Analiza strategija imenovanja ima za cilj odgovoriti na pitanje kako se narodi i države imenuju i kako se na njih jezično upućuje, dok analiza strategija opisa razmatra načine kvalificiranja naroda i...
Dnevnik za djecu i mlade u hrvatskoj književnosti
Dnevnik za djecu i mlade u hrvatskoj književnosti
Dragica Dragun
U disertaciji se ponajprije daje prikaz relevantnih suvremenoteorijskih, autobiografskih promišljanja od Philippea Lejeunea, Gérarda Genettea, Manfreda Jürgensona do Andree Zlatar i Helene Sablić Tomić. Potom je usustavljen korpus dnevničke proze za djecu i mladež koji čini petnaest naslova: Zora Ruklić, Iz dnevnika jedne djevojčice (1938.); Joža Horvat, Sedmi be (1039.); Vjekoslav Majer, Dnevnik malog Perice (1942.); Ivo Ladika, Dnevnik gimnazijalke, Predrag Raos, 22. rujna...
Dramska kazališna kritika u osječkim dnevnim glasilima od 1902. do 1945. godine
Dramska kazališna kritika u osječkim dnevnim glasilima od 1902. do 1945. godine
Alen Biskupović
Znanstveni radovi, članci, dnevnici, repertoari, monografije kazališta i glumaca su vrijedna i bogata vrela, svjedočanstva koja dokumentiraju, njeguju, usmjeravaju, (re)prezentiraju i valoriziraju djelovanje kazališta kroz povijest i koja su bogato zastupljena u hrvatskoj sferi teatrološkog bavljenja. Međutim, u području znanstvenog bavljenja, često se diskriminira, zaboravlja ili jednostavno zanemaruje još jedan dokumentaristički aspekt kazališta, koji u sebi sadrži sukus...
Dramske teorije o nestanku tragedije u 20. stoljeću
Dramske teorije o nestanku tragedije u 20. stoljeću
Sonja Novak
Tragedija je, kaže Aristotel, oponašanje ozbiljne i potpune radnje određene veličine i koju krasi otmjen i poseban govor, a izvode lica koja djeluju, a ne pripovijedaju. Posljedica je takve radnje pročišćivanje straha i sažaljenja koje ta radnja izaziva. Tragedija od svojih početaka, a time i od početaka teorije o književnosti, zauzima važno mjesto kao književno-kazališna tvorevina europskog kulturnog kruga, a dugo je smatrana i najuzvišenijim književnim oblikom. Njegovana...
Epistemic Modality in Academic Discourse in the Croatian and English Language
Epistemic Modality in Academic Discourse in the Croatian and English Language
Mirna Varga
The present thesis is the result of a cross-cultural, genre-based study whose main objective is to examine how writers of research articles in psychology in Croatian and English use epistemic modality devices in hedging their claims or in evaluating other scholars’ work. Based on the corpus of 60 research articles published in Croatian and English journals, the study aims to establish the patterns of similarities and differences in the use of the epistemic devices across the main...
Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima
Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima
Damir Španić
Prvi dio ovog rada bavi se prikazom društvenog i kulturnog konteksta u kakvom je u Americi nakon II. svjetskog rata došlo do pojave Generacije beatnika i njihove književnosti, koja će se sve do šezdesetih godina 20. stoljeća gusto ispreplitati s popularnom kulturom i glazbom, stvarajući karakterističan fenomen književnosti u beatničkoj perspektivi. Prikazani su književni i filozofski utjecaji na temeljima kojih su beatnici nadograđivali svoje ideje i razvijali vlastite književne...
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola
Amir Begić
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola bio je predmetom istraživanja u ovom radu. Analizirani su, s obzirom na interkulturalizam, sadržaji kurikuluma i nastavnih planova i programa u Republici Hrvatskoj i u nekim europskim državama. Također, analizirani su sadržaji pratećih CD-a udžbenika za nastavu glazbe koji su odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s obzirom na zastupljenost različitih glazba svijeta. Empirijsko istraživanje anketnim...
Ironija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa
Ironija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa
Katarina Žeravica
Osnovu moje doktorske disertacije čini istraživanje prisustva ironije i satire te načini njihove uporabe i implementacije u dramskim ostvarenjima Maxa Frischa (1911.- 1991.), švicarskog dramatičara i romanopisca. Iako su njegove drame i romani, zajedno s književnim djelima Friedricha Dürrenmatta, među najznačajnijim doprinosima švicarske književnosti svjetskom književnom nasljeđu 20. stoljeća, dramska djela Maxa Frischa još su relativno neistražena i nepoznata čitateljskoj i...
Jezik franjevca Emerika Pavića (1716.-1780.)
Jezik franjevca Emerika Pavića (1716.-1780.)
Marina Pilj Tomić
U doktorskom radu Jezik franjevca Emerika Pavića (Budim, 1716.-1780.) analizira se jezik dvanaest Pavićevih autorskih i prevedenih djela prikazujući neka od pitanja jezika osamnaestoga stoljeća s osvrtom na jezične odlike pisaca koji su u tome razdoblju djelovali. Jezičnom su analizom obuhvaćena Pavićeva djela: Epistole i Evangjelja (Budim, 1764. i 1808.), Flos medicinæ (Pešta, 1768.), Jezgra rimskoga pravovirnoga nauka kerstjanskoga za mladex (Budim, 1769.), Kratki nauci i...
Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
Vesna Vujić
Stotinu godina nakon smrti velikoga Vukovarca, Hrvata i Europejca Nikole Andrića (1867.-1942.) njegovo djelo još nije temeljito analizirano i vrjednovano. U kroatistici je poznat po jezičnom savjetniku Branič jezika hrvatskoga (1911.), no njegovo djelovanje proteže se na sve vidove hrvatskoga kulturnog i znanstvenoga života s konca 19. i prve polovice 20. stoljeća (književnost, jezikoslovlje, kazalište, izdavaštvo). Cilj je ovoga rada bio opisati Andrićev jezikoslovni rad te dati...
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua
Bernes Aljukić
Objedinjavajući metodologije konverzacijske, diskursne i korpusne analize, u radu se provjerava hipoteza postoje li razlike u međusobnoj konverzacijskoj interakciji sudionika televizijskih intervjua s obzirom na njihove rodne i diskursne uloge. Predmetom je analize troslojni korpus od 16 intervjua (oko 73.000 riječi). Posebnost je korpusa to što je riječ o istim sudionicima konverzacije, a broj je takvih intervjua izravno uvjetovan njihovom raspoloživošću u medijskom prostoru u...
Jezična raznolikost i jezične politike grada Osijeka
Jezična raznolikost i jezične politike grada Osijeka
Klara Bilić Meštrić
Cilj je ovog rada opisati jezičnu raznolikost i jezične politike grada Osijeka. Jezičnu sam raznolikost prvenstveno promatrala kroz habitus višejezične djece i mladih u gradu Osijeku i okolici, ali i kroz podatke iz popisa stanovništva i one dobivene kroz intervjue s mjerodavnim osobama. Jezične se politike u mom radu odnose i na one službene, de iure politike, kao i na one srkivene, odonosno de facto jezične politike. Analizu sam provela na temelju ideoloških obrazaca prisutnih u...

Pages