Pages

Jezik franjevca Emerika Pavića (1716.-1780.)
Jezik franjevca Emerika Pavića (1716.-1780.)
Marina Pilj Tomić
U doktorskom radu Jezik franjevca Emerika Pavića (Budim, 1716.-1780.) analizira se jezik dvanaest Pavićevih autorskih i prevedenih djela prikazujući neka od pitanja jezika osamnaestoga stoljeća s osvrtom na jezične odlike pisaca koji su u tome razdoblju djelovali. Jezičnom su analizom obuhvaćena Pavićeva djela: Epistole i Evangjelja (Budim, 1764. i 1808.), Flos medicinæ (Pešta, 1768.), Jezgra rimskoga pravovirnoga nauka kerstjanskoga za mladex (Budim, 1769.), Kratki nauci i...
Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
Jezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
Vesna Vujić
Stotinu godina nakon smrti velikoga Vukovarca, Hrvata i Europejca Nikole Andrića (1867.-1942.) njegovo djelo još nije temeljito analizirano i vrjednovano. U kroatistici je poznat po jezičnom savjetniku Branič jezika hrvatskoga (1911.), no njegovo djelovanje proteže se na sve vidove hrvatskoga kulturnog i znanstvenoga života s konca 19. i prve polovice 20. stoljeća (književnost, jezikoslovlje, kazalište, izdavaštvo). Cilj je ovoga rada bio opisati Andrićev jezikoslovni rad te dati...
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua
Bernes Aljukić
Objedinjavajući metodologije konverzacijske, diskursne i korpusne analize, u radu se provjerava hipoteza postoje li razlike u međusobnoj konverzacijskoj interakciji sudionika televizijskih intervjua s obzirom na njihove rodne i diskursne uloge. Predmetom je analize troslojni korpus od 16 intervjua (oko 73.000 riječi). Posebnost je korpusa to što je riječ o istim sudionicima konverzacije, a broj je takvih intervjua izravno uvjetovan njihovom raspoloživošću u medijskom prostoru u...
Jezična raznolikost i jezične politike grada Osijeka
Jezična raznolikost i jezične politike grada Osijeka
Klara Bilić Meštrić
Cilj je ovog rada opisati jezičnu raznolikost i jezične politike grada Osijeka. Jezičnu sam raznolikost prvenstveno promatrala kroz habitus višejezične djece i mladih u gradu Osijeku i okolici, ali i kroz podatke iz popisa stanovništva i one dobivene kroz intervjue s mjerodavnim osobama. Jezične se politike u mom radu odnose i na one službene, de iure politike, kao i na one srkivene, odonosno de facto jezične politike. Analizu sam provela na temelju ideoloških obrazaca prisutnih u...
Jezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursu
Jezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursu
Ivana Trtanj
Razvoj jezičnih sposobnosti zahtijeva od djeteta usvajanje pragmatičkih načela koja upravljaju organiziranjem obavijesti u iskazu i stvaraju kohezivni diskurs. S psiholingvističkoga gledišta to znači da treba istražiti kako djeca ovladavaju jezičnom organizacijom na rečeničnoj i diskursnoj razini. Jezična se organizacija obavijesti u diskursu, promatra kroz likove, vrijeme i prostor priče. Cilj je rada ispitati način na koji djeca označuju likove u priči. Rad je odgovorio na...
Jezično planiranje i jezične politike u svrhu ostvarivanja višejezičnosti u Europskoj uniji - slovački jezik kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj
Jezično planiranje i jezične politike u svrhu ostvarivanja višejezičnosti u Europskoj uniji - slovački jezik kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj
Dubravka Papa
Europska unija višejezična je zajednica u kojoj su službeni jezici država članica ujedno i službeni jezici Europske unije. Pitanja jezičnog planiranja i jezične politike oduvijek su bila imperativ i preduvjet funkcioniranja višejezičnih zajednica što vrijedi i za Europsku uniju. Budući da je priroda jezika dinamična – on nastaje, razvija se, mijenja i umire – stoga i priroda jezičnog planiranja i politike nosi isto obilježje. Jezično planiranje definira se kao mjere...
Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame
Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame
Nadira Puškar Mustafić
Kraj 20. i početak 21. stoljeća zabilježio je pojavu novih trendova na scenama vodećih europskih kazališta koja su se, pod krinkom minimalizma i umjetničke sofisticiranosti, postupno „riješila“ svih dramskih elemenata koji su povezivali kazalište s publikom. Sve je počelo s epskim kazalištem koje je osudilo emocionalnu identifikaciju publike s likovima iz drama, a slijedilo je kazalište apsurda koje je predstavilo potpuno nerealan svijet i likove nalik karikaturama, s kojim se...
Kognitivna analiza eufemizama u političkom diskursu na engleskom jeziku
Kognitivna analiza eufemizama u političkom diskursu na engleskom jeziku
Ivana Moritz
Politički diskurs današnjice pomno je razrađena vrsta diskursa u kojemu se pojavljuju mnogi jezični oblici koji za cilj nemaju samo prenošenje informacija, već ponekad i mijenjanje stavova i mišljenja slušatelja. Eufemizmi su oduvijek dio političkog diskursa, a ovaj rad pokušava rasvijetliti kognitivne mehanizme koji su u pozadini nastanka eufemizama u govorima o ratu dvaju predsjednika SAD-a, bivšeg predsjednika Georgea W. Busha i sadašnjeg predsjednika Baracka Obame. U većini...
Konstrukcija i konceptualizacija u višejezičnom umu
Konstrukcija i konceptualizacija u višejezičnom umu
Ivana Marinić
Ovaj se rad bavi kognitivno utemeljenom analizom značenja metaforički motiviranih idiomatskih izraza u engleskom jeziku i njihovih prijevodnih ekvivalenata u hrvatskom jeziku (npr. monkey business – majmunska posla) te procesiranjem hrvatskih prijevodnih ekvivalenata kod višejezičnih govornika hrvatskog kao materinskoga jezika s različitim stupnjevima poznavanja engleskoga jezika. Teorijski dio rada donosi interdisciplinarni pregled pristupâ vezama riječi (konstrukcija) i pojmova...
Korpusno i poetičko pozicioniranje književnoga stvaralaštva Vanje Radauša
Korpusno i poetičko pozicioniranje književnoga stvaralaštva Vanje Radauša
Vlasta Markasović
Predmet ovoga istraživanja je književno stvaralaštvo Ivana Vanje Radauša (Vinkovci, 1906. – Zagreb, 1975.), poznatoga hrvatskog kipara i likovnog umjetnika. Književni opus ostao je najvećim dijelom u rukopisu pa se promatra kao slijepa pjega hrvatskoga književnog korpusa. Rad će se temeljiti na proučavanju objelodanjenih zbirki i rukopisne ostavštine iz Fonda Radauš koji se nalazi u DAVU u Arhivskom sabirnom centru Vinkovci. Cilj je istraživanja korpusno i poetički...
Kurikulumsko partnerstvo u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole
Kurikulumsko partnerstvo u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole
Ružica Pažin-Ilakovac
U aktualnim promjenama škole koje se kreću prema pedagoško-socijalnoj zajednici aktivnog i stvaralačkog učenja te ponašanja sve više se razvija otvoreni humanistički kurikulum. Novi se odnosi njegovih sudionika temelje na demokratskim vrijednostima, društveno dominirajućoj paradigmi suradništva i konstruktivističkim teorijama pa se u ovom radu istražuju mogućnosti kurikulumskog partnerstva u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole. Tri su glavne sredine u kojima učenici...
Literarizacija krivnje u njemačkim/austrijskim romanima poratne generacije (B. Schlink: Žena kojoj sam čitao, H.-U. Treichel: Izgubljeni, M. Beyer: Leteće lisice i Ch. Ransmayr: Morbus Kitahara)
Literarizacija krivnje u njemačkim/austrijskim romanima poratne generacije (B. Schlink: Žena kojoj sam čitao, H.-U. Treichel: Izgubljeni, M. Beyer: Leteće lisice i Ch. Ransmayr: Morbus Kitahara)
Dina Džindo Jašarević
Cilj je ove disertacije dati odgovor na pitanje kako se njemački/austrijski autori poratne generacije pokušavaju pomiriti s prošlošću, s posebnim osvrtom na aspekt krivnje u odabranim literarnim djelima. Odabrani korpus obuhvaća četiri romana, a to su Bernhard Schlinkov Žena kojoj sam čitao (Der Vorleser, 1995.), Hans-Ulrich Treichelov Izgubljeni (Der Verlorene, 1998.), Marcel Beyerov Leteće lisice (Flughunde, 1995.) i Christoph Ransmayrov Morbus Kitahara (Morbus Kitahara, 1995.)....

Pages