Pages

Jezično planiranje i jezične politike u svrhu ostvarivanja višejezičnosti u Europskoj uniji - slovački jezik kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj
Jezično planiranje i jezične politike u svrhu ostvarivanja višejezičnosti u Europskoj uniji - slovački jezik kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj
Dubravka Papa
Europska unija višejezična je zajednica u kojoj su službeni jezici država članica ujedno i službeni jezici Europske unije. Pitanja jezičnog planiranja i jezične politike oduvijek su bila imperativ i preduvjet funkcioniranja višejezičnih zajednica što vrijedi i za Europsku uniju. Budući da je priroda jezika dinamična – on nastaje, razvija se, mijenja i umire – stoga i priroda jezičnog planiranja i politike nosi isto obilježje. Jezično planiranje definira se kao mjere...
Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame
Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame
Nadira Puškar Mustafić
Kraj 20. i početak 21. stoljeća zabilježio je pojavu novih trendova na scenama vodećih europskih kazališta koja su se, pod krinkom minimalizma i umjetničke sofisticiranosti, postupno „riješila“ svih dramskih elemenata koji su povezivali kazalište s publikom. Sve je počelo s epskim kazalištem koje je osudilo emocionalnu identifikaciju publike s likovima iz drama, a slijedilo je kazalište apsurda koje je predstavilo potpuno nerealan svijet i likove nalik karikaturama, s kojim se...
Kognitivna analiza eufemizama u političkom diskursu na engleskom jeziku
Kognitivna analiza eufemizama u političkom diskursu na engleskom jeziku
Ivana Moritz
Politički diskurs današnjice pomno je razrađena vrsta diskursa u kojemu se pojavljuju mnogi jezični oblici koji za cilj nemaju samo prenošenje informacija, već ponekad i mijenjanje stavova i mišljenja slušatelja. Eufemizmi su oduvijek dio političkog diskursa, a ovaj rad pokušava rasvijetliti kognitivne mehanizme koji su u pozadini nastanka eufemizama u govorima o ratu dvaju predsjednika SAD-a, bivšeg predsjednika Georgea W. Busha i sadašnjeg predsjednika Baracka Obame. U većini...
Konstrukcija i konceptualizacija u višejezičnom umu
Konstrukcija i konceptualizacija u višejezičnom umu
Ivana Marinić
Ovaj se rad bavi kognitivno utemeljenom analizom značenja metaforički motiviranih idiomatskih izraza u engleskom jeziku i njihovih prijevodnih ekvivalenata u hrvatskom jeziku (npr. monkey business – majmunska posla) te procesiranjem hrvatskih prijevodnih ekvivalenata kod višejezičnih govornika hrvatskog kao materinskoga jezika s različitim stupnjevima poznavanja engleskoga jezika. Teorijski dio rada donosi interdisciplinarni pregled pristupâ vezama riječi (konstrukcija) i pojmova...
Korpusno i poetičko pozicioniranje književnoga stvaralaštva Vanje Radauša
Korpusno i poetičko pozicioniranje književnoga stvaralaštva Vanje Radauša
Vlasta Markasović
Predmet ovoga istraživanja je književno stvaralaštvo Ivana Vanje Radauša (Vinkovci, 1906. – Zagreb, 1975.), poznatoga hrvatskog kipara i likovnog umjetnika. Književni opus ostao je najvećim dijelom u rukopisu pa se promatra kao slijepa pjega hrvatskoga književnog korpusa. Rad će se temeljiti na proučavanju objelodanjenih zbirki i rukopisne ostavštine iz Fonda Radauš koji se nalazi u DAVU u Arhivskom sabirnom centru Vinkovci. Cilj je istraživanja korpusno i poetički...
Kurikulumsko partnerstvo u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole
Kurikulumsko partnerstvo u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole
Ružica Pažin-Ilakovac
U aktualnim promjenama škole koje se kreću prema pedagoško-socijalnoj zajednici aktivnog i stvaralačkog učenja te ponašanja sve više se razvija otvoreni humanistički kurikulum. Novi se odnosi njegovih sudionika temelje na demokratskim vrijednostima, društveno dominirajućoj paradigmi suradništva i konstruktivističkim teorijama pa se u ovom radu istražuju mogućnosti kurikulumskog partnerstva u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole. Tri su glavne sredine u kojima učenici...
Literarizacija krivnje u njemačkim/austrijskim romanima poratne generacije (B. Schlink: Žena kojoj sam čitao, H.-U. Treichel: Izgubljeni, M. Beyer: Leteće lisice i Ch. Ransmayr: Morbus Kitahara)
Literarizacija krivnje u njemačkim/austrijskim romanima poratne generacije (B. Schlink: Žena kojoj sam čitao, H.-U. Treichel: Izgubljeni, M. Beyer: Leteće lisice i Ch. Ransmayr: Morbus Kitahara)
Dina Džindo Jašarević
Cilj je ove disertacije dati odgovor na pitanje kako se njemački/austrijski autori poratne generacije pokušavaju pomiriti s prošlošću, s posebnim osvrtom na aspekt krivnje u odabranim literarnim djelima. Odabrani korpus obuhvaća četiri romana, a to su Bernhard Schlinkov Žena kojoj sam čitao (Der Vorleser, 1995.), Hans-Ulrich Treichelov Izgubljeni (Der Verlorene, 1998.), Marcel Beyerov Leteće lisice (Flughunde, 1995.) i Christoph Ransmayrov Morbus Kitahara (Morbus Kitahara, 1995.)....
Metaphorical creativity in british political discourse on Brexit
Metaphorical creativity in british political discourse on Brexit
Lejla Aljukić
The aim of this dissertation is to examine the use of creative metaphors in British political discourse on Brexit, using the cognitive theory of conceptual metaphor and Musolff’s (2016) theory of metaphor scenarios. Analysing metaphors from different perspectives, conceptual domain, metaphor scenarios and the context of use, the dissertation investigates how creative metaphors emerge in British political discourse on Brexit and what rhetorical power these metaphors exhibit. Apart from...
Monomodal and Multimodal Metaphor and Metonymy in the Art of H.R. Giger
Monomodal and Multimodal Metaphor and Metonymy in the Art of H.R. Giger
Ilhana Škrgić
The cognitive linguistic approach to metaphor and metonymy postulates that we think and understand the world with the help of these figurative mechanisms. Even though metaphors are thus not primarily figures of speech, their visual representatives have not been given enough attention in terms of academic research. The study of conceptual metonymies is even more bridled with the lack of scholarly attention. In recent years, however, linguists have focused on nonverbal metaphors, analyzing...
Motiv Odiseja i Penelope u suvremenoj europskoj drami
Motiv Odiseja i Penelope u suvremenoj europskoj drami
Stephanie Jug
Odisej i Penelopa književni su arhetipovi koje autori kroz povijest uvijek rado oživljavaju. Homer je u Odiseji postavio osnove bračnog odnosa koji se temelji na međusobnom podupiranju, razumijevanju i ljubavi, a u isto vrijeme potvrdio obitelj kao središnju jedinicu društva. Odnos Odiseja i Penelope prema tome predstavlja ideal međuljudskih odnosa, a osobito muško-ženskog. Motiv se razvija i mijenja kroz povijest, a osobito je to vidljivo u suvremenoj drami u kojoj poprima...
Naglasni sustav osječkoga govora
Naglasni sustav osječkoga govora
Lorna Rajle
Osijek je veliko gradsko središte čiji govornici u svom organskom idiomu imaju četveronaglasni novoštokavski sustav sličan standardu, ali s vrlo specifičnim i prepoznatljivim naglasnim obilježjima koja ga i bitno razlikuju od standarda. O naglascima u osječkom govoru pisao je Mislav Benić (2007), no opsežnija istraživanja osječkog naglasnog sustava do sada nisu provedena. U radu se stoga opisuje naglasni sustav osječkog govora u okviru četveronaglasnog podsustava...
Nominalphrase in der deutschen Pressesprache von heute
Nominalphrase in der deutschen Pressesprache von heute
Leonard Pon
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Nominalphrase in der deutschen Pressesprache. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen der Umfang und die Struktur der Nominalphrase, aber berücksichtigt wird auch die syntaktische Funktion, die sie im betreffenden Satzkontext ausübt. Den theoretischen Rahmen für die vorliegende Arbeit bildet die Dependenzgrammatik, die Tesnière begründet hat und die eine Reihe von Grammatikern in der Beschreibung des Deutschen angewendet haben bzw. auch heute...

Pages