Paginacija

Utjecaji timskih sportova na socijalizaciju djece osnovnoškolskog uzrasta
Utjecaji timskih sportova na socijalizaciju djece osnovnoškolskog uzrasta
Davor Blaževac
Sport je bio i ostao jedna od najvažnijih kulturoloških odrednica društava i kultura. Postojao je od početaka civilizacija u obliku natjecanja snage i izdržljivosti, a veliku je važnost dobio u antičkim civilizacijama. Najpoznatiji su primjer Olimpijske igre koje su se organizirale u antičkoj Grčkoj i njihova je prisutnost vidljiva i danas. Padom Rimskog Carstva dolazi do dekadencije sporta i njegovih vrijednosti, a srednji vijek obilježavaju slaba sportska natjecanja. Dolaskom...
Utopija i kraj moderne
Utopija i kraj moderne
Tamara Andrašić
Rad se bavi pitanjem utopije i onog utopijskog na kraju moderne iz pogleda Giannija Vattima. Vattimo razvija svoju vlastitu filozofiju na tragu Nietzscheove i Heideggerove filozofije. U radu se prikazuju Vattimovi stavovi prema postmoderni, te način na koji se odnosi prema metafizici i tradiciji. Kao branitelj postmoderne, Vattimo nihilizam i rušenje tradicijskog mišljenja vidi kao pozitivne impulse kojima se dolazi do mogućnosti i nove šanse. Kao obilježje postmoderne javlja se pojam...
Utvrđivanje indikatora psihoticizma u MMPI-2
Utvrđivanje indikatora psihoticizma u MMPI-2
Sebastijan Kuprešak
MMPI-2 se u kliničkoj praksi često upotrebljava u svrhu diferencijalne dijagnoze psihotičnih i nepsihotičnih poremećaja zbog čega je cilj ovog istraživanja bio utvrditi na kojim se varijablama najviše razlikuju skupine shizofrenih (N=51) i nepsihotičnih (N=47) sudionika istraživanja. U svrhu obrade podataka provedena je diskriminacijska analiza. Pretpostavka da će se skupine sudionika značajno razlikovati na ljestvicama rijetkih pojava F i Fb, paranoje, manije i bizarnog...
Uvjerenje u pravedni svijet, stavovi prema kaznenopravnom sustavu i rizična ponašanja
Uvjerenje u pravedni svijet, stavovi prema kaznenopravnom sustavu i rizična ponašanja
Aleksandra Držaljević
Osnovni cilj ovoga rada bio je ispitati stavove prema kaznenopravnom sustavu, uvjerenje u pravedni svijet, te različite oblike rizičnog ponašanja studentica (n=146) i studenata (n=49) psihologije i prava sa sveučilišta u Osijeku. Konkretno, u istraživanju se ispitivala: a) povezanost stavova prema kaznenopravnom sustavu, uvjerenje u pravedni svijet i rizičnih ponašanja b) uspoređivani su studenti psihologije i prava u ispitivanim varijablama c) ispitivana je povezanost uvjerenja u...
Uvođenje programiranja u osnovnoškolsku nastavu
Uvođenje programiranja u osnovnoškolsku nastavu
Mihaela Kolić
Svrha ovog rada je prikazati u kojoj je mjeri programiranje uključeno u osnovnoškolske sustave država članica Europske unije i Australije. U uvodnom djelu opisane su digitalne kompetencije kao jedne od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Nakon toga, opisan je pojam računalnog razmišljanja koje je važno za uspješno programiranje, te ga je potrebno razvijati među učenicima već od najmlađe dobi. Slijedi opis stanja o uključenosti programiranja u osnovnoškolsku...
Uznemiravanje i nasilje preko interneta i njihove posljedice
Uznemiravanje i nasilje preko interneta i njihove posljedice
Sanela Kutnjak
Cilj ovog rada bio je utvrditi prevalencije nasilja preko interneta te ispitati odnos doživljenog nasilja i različitih emocionalnih, bihevioralnih i kognitivnih posljedica. Istraživanje je provedeno na N = 279 studenata. Rezultati istraživanja pokazali su kako je 24.9% sudionika u proteklih godinu dana doživjelo nasilje preko interneta, dok je 18.28% sudionika nasilje počinilo. Pokazalo se kako su najčešći oblici nasilja preko interneta bili ogovaranje, ruganje i ismijavanje...
Uznemiravanje i nasilje preko interneta, slika o sebi i odnos s roditeljima i vršnjacima
Uznemiravanje i nasilje preko interneta, slika o sebi i odnos s roditeljima i vršnjacima
Mirna Koški
Cilj ovog rada bio je ispitati u kakvom su odnosu uznemiravanje i nasilje doživljeno na internetu, slika o sebi te odnos s roditeljima i vršnjacima. Istraživanje je provedeno u tri osnovne škole na N = 162 učenika. U kategoriju žrtva svrstano je 17.9% sudionika istraživanja dok je 12.3% sudionika bilo u kategoriji nasilnik i žrtva/nasilnik. U kategoriji neuključeni u nasilje preko interneta bilo je 69.9% sudionika. Rezultati istraživanja pokazali su da ne postoje razlike u...
Uzroci crkvenog raskola 1054.
Uzroci crkvenog raskola 1054.
Ana Janješić
Veliki raskol ili Velika shizma (grč. podrijetla, znači ''razderati'') historiografski je naziv za odvajanje Istočne crkve od Zapadne. Raskol se dogodio 16. srpnja 1054. za vrijeme patrijarha Cerularija i rimskog pape Leona IX. kada je papin izaslanik Humbert na oltar Hagije Sofije položio bulu kojom je izopćio patrijarha i njegove pomoćnike. Veliki raskol posljedica je brojnih razlika europskog istoka i zapada. U početnim stoljećima Crkve, Istok se razvijao, dok su na zapadu Europe...
Uzroci i posljedice Balkanskih ratova
Uzroci i posljedice Balkanskih ratova
Petar Rudić
Uzroci i posljedice Balkanskih ratova ima za cilj prikazati jesu li Istočno pitanje i Berlinski kongres 1878. godine neposredni uzroci pokretanja ovih ratova. Također, kakvo je bilo stanje u svakoj od zemalja na Balkanskom poluotoku prije ratova i je li takvo stanje u zemljama bilo motiv za ekspanzionističku politiku i širenje na štetu Osmanskog Carstva. Balkanski je savez izravan povod pokretanja Prvog balkanskog rata, a stvaranje albanske države i potpora Austro-Ugarske albanskoj...
Uzroci i posljedice prohibicije u Sjedinjenim Američkim Državama
Uzroci i posljedice prohibicije u Sjedinjenim Američkim Državama
Marko Vidaković
U ovom radu govori se o uzrocima i posljedicama prohibicije u SAD-u. Alkohol se prati od svoje prve prisutnosti u ljudskom društvu, njegovog položaja u kulturama naroda Azije i Europe do doba kolonizatora Sjeverne Amerike gdje je (kao i u gotovo svakoj kulturi dotad) igrao ključnu ulogu u njihovom svakodnevnom životu. Rad analizira transformaciju iz tog položaja alkohola u položaj društvenog neprijatelja protiv kojeg su se borili svi, od protestantskih svećenika, nadahnutih...
Uzroci paničnog poremećaja
Uzroci paničnog poremećaja
Nikolina Gazić
Panični poremećaj jedan je od anksioznih poremećaja čije su centralno obilježje ponavljajući i iznenadni panični napadi koji su praćeni ubrzanim radom srca, osjećajem gušenja, mučninom i vrtoglavicom. Uz intenzivne fizičke simptome za panični napad karakterističan je negativan subjektivni doživljaj odnosno interpretacija trenutne situacije te osobe često imaju osjećaj da gube razum i kontrolu nad sobom ili situacijom, a može se javiti i strah od smrti. Proučavanje...
Uzroci, tijek i posljedice Kubanske revolucije
Uzroci, tijek i posljedice Kubanske revolucije
Snježana Ostojić
Povijest Kube, koja je bila pod kolonijalnom vlašću Španjolske te naposljetku ovisila o Sjedinjenim Američkim Državama, odigrala je važnu ulogu u podršci javnosti i legitimizacije Kubanske revolucije tijekom vremena. Uzroci Kubanske revolucije vuku svoje korijene još iz 19. stoljeća, pa i ranije. Naime, nakon što je SAD intervenirao u kubansko-španjolski rat 1898., Španjolska je izgubila svoju vlast nad Kubom. No, porazom Španjolaca, kontrola Kube prelazi u ruke SAD-a. Nakon...

Paginacija