Paginacija

Čimbenici otpornosti na psihosomatske simptome tijekom pandemije COVID-19
Čimbenici otpornosti na psihosomatske simptome tijekom pandemije COVID-19
Slađana Vukojević
Zbog trenutne pandemije korona virusa došlo je do nekolicine promjena koje su zahtijevale od građana određenu razinu prilagodbe. Kako svaka prilagodba sa sobom proizvodi određenu razinu stresa, stanovništvo se našlo u situaciji produženog perioda stresa koji je pogodan za razvoj psihosomatskih simptoma. Kako bi mogli zaštiti mentalno zdravlje građana važno je izučavati čimbenike otpornosti na psihosomatske simptome. U ovom radu se, putem online upitnika, istraživala povezanost...
Čimbenici pozitivne obiteljske klime na odgoj djece
Čimbenici pozitivne obiteljske klime na odgoj djece
Ivona Siladić
U današnjem svijetu kad sve gubi svoj smisao, potrebno je naglasiti važnost obitelji kao prve i najvažnije zajednice za optimalan razvoj djeteta. U modernizaciji i mijenjanju svega oko nas, značenje i svrha obitelji uvijek ostaju iste. Karakter osobe i njezina ličnost formiraju se u obiteljskoj klimi od trenutka njezinog rođenja. Pozitivna veza i odnos djeteta i njegovih roditelja čini obitelj snažnom i motivirajućom okolinom. Dobre i poželjne roditeljske kvalitete se definiraju...
Čimbenici u podlozi individualnih razlika u percepciji, doživljavanju i suočavanju s COVID-19 pandemijom
Čimbenici u podlozi individualnih razlika u percepciji, doživljavanju i suočavanju s COVID-19 pandemijom
Patricia Rašan
Pandemija COVID-19, koja je započela 2020. godine, najveća je društvena i zdravstvena kriza u novijoj povijesti. Veliki doprinos kontroli novonastale situacije pruža znanstvena zajednica koja ulaže napore kako bi došla do novih spoznaja o liječenju bolesti, ublažavanju nuspojava i pružanju preventivnih mjera kao što je izolacija, a sve s ciljem smanjenja stope zaraze. Mnogi istraživači ustanovili su učinke pandemije na mentalno zdravlje, stoga je proučavanje brojnih...
Čitateljske navike i interesi postmilenijske generacije
Čitateljske navike i interesi postmilenijske generacije
Sandra Momčilović
Cilj ovoga rada jest predstaviti znanstvene i stručne radove o čitalačkim navikama i interesima postmilenijske generacije, odnosno mladih rođenih nakon 1993. godine. U prvom dijelu rada prikazuju se različite podjele generacija, pa tako i različito definiranje pripadnika postmilenijske generacije, kao i obilježja samih pripadnika navedene generacije. Opisana obilježja donose prikaz načina života postmilenijalaca te po čemu se oni razlikuju od ostalih generacija. Nadalje, u radu se...
Čitateljske navike mladih i interes za problemsku literaturu
Čitateljske navike mladih i interes za problemsku literaturu
Nikolina Vrban
Adolescencija je dob odrastanja u kojoj mlada osoba uspostavlja ravnotežu između djetinjstva i zrelosti. Promjene koje se zbivaju u ovom razdoblju, posljedica su tjelesnog, kognitivnog i socijalnog razvoja, a u skladu s tim promjenama javljaju se i specifični adolescentski razvojni problemi. Zadaće knjižnica kao informacijskih ustanova očituju se kroz zadovoljavanje različitih informacijskih potreba korisnika, a narodne su knjižnice, u skladu sa svojim poslanjem, dužne zadovoljiti...
Čitateljske navike, potrebe i interesi učenika Gimnazije A.G. Matoša u Đakovu
Čitateljske navike, potrebe i interesi učenika Gimnazije A.G. Matoša u Đakovu
Marijana Mikić
Cilj ovog diplomskog rada je opisati što su i kako se razvijaju čitateljske navike, potrebe i interesi pri čitanju iz užitka, kakvu ulogu u poticanju čitanja imaju narodne knjižnice te prikazati kakve su čitateljske navike, potrebe i interesi mladih. Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela. Teorijski dio opisuje proces čitanja, predstavlja vrste čitanja i tipologiju čitatelja te se nastavlja opisom čitanja u digitalno doba. Zatim se definiraju čitateljske navike,...
Čuvanje i zaštita hrvatske filmske baštine
Čuvanje i zaštita hrvatske filmske baštine
Dora Dvoržak
Rad obrađuje tematiku zaštite i čuvanja filmske baštine u Hrvatskoj, s naglaskom na djelatnost Hrvatskog filmskog arhiva - Hrvatske kinoteke. Tema je podijeljena na tri glavna poglavlja: prvo prikazuje povijesni razvoj filmske vrpce i njene značajke s obzirom na vrste podloge: prikazuje se razlika između filmske vrpce na nitratnoj podlozi i sigurnosnih filmskih vrpci. Drugo poglavlje bavi se mjerama zaštite, restauracije i pohrane filmske baštine u teoriji i praksi Hrvatske kinoteke...
Đakovo u srednjem vijeku
Đakovo u srednjem vijeku
Marko Damjanović
U srednjovjekovnom hrvatsko-ugarskom kraljevstvu, Vukovska županija obuhvaćala je značaj dio istočnog dijela donjeg međurječja Drave i Save, a unutar Vukovske županije nalazilo se područje danas poznato i kao Đakovština. U blizini Đakova nalazi se arheološko nalazište Štrbinci na čijem području postoje dokazi o postojanju antičkog naselja Certissa. Iako su neki povjesničari smatrali kako je srednjovjekovno Đakovo nastalo na mjestu starijeg naselja koji korijene ima u...
Đuka Galović - pučki pjesnik
Đuka Galović - pučki pjesnik
Marina Marjanović
Korijeni i tradicija pučke književnosti pronalaze se još u srednjem vijeka i ona traje do današnjih dana. Egzistenciju su joj omogućile srednjovjekovne legende, romani, pučka religiozna poezija, zabavne i prosvjetiteljske knjižice i kalendari. Istražen je razvoj pučke književnosti kroz povijest i predočen današnji odnos prema njoj koji je u velikoj mjeri bolji nego u prošlosti. Jedan od čuvara pučke usmene i pisane riječi je slijepi pjesnik Đuka Galović – doajen slavonske...
Đuro Andrijašević i Arsen Toplak
Đuro Andrijašević i Arsen Toplak
Denis Grgić
Cilj je ovoga rada analizirati glavne likove Nehajevljeva romana Bijeg i Kamovljeve Isušene kaljuže te uočiti njihove zajedničke osobine i različitosti. U uvodnome se dijelu rada radi konteksta donose biobibliografije autora preuzete iz nekoliko povijesti književnosti i monografija te se pojedinačno analiziraju likovi i navode se glavne značajke moderne i (proto)avangarde. Na primjeru svakog lika analiziraju se i značajke poetike kojoj pripada, uz primjenu suvremenih teorija...
Šenoa i Krleža u Pečuhu
Šenoa i Krleža u Pečuhu
Dunja Babić
Miroslav Krleža i August Šenoa za hrvatsku književnost predstavljaju prave velikane. Čitaju se i spominju od djetinjstva pa sve do odrasle dobi. Njihova su djela obilježila hrvatsku književnost i ona je nezamisliva bez romana kao što su Povratak Filipa Latinovicza, drame Gospoda Glembayevi, prvog hrvatskog modernog romana Zlatarevo zlato i brojnih drugih klasika. Ova djela predstavljaju neizostavan dio hrvatske književnosti, inspirirane brojim biografskim događajima. Tako je i...
Širenje kršćanstva i islama u podsaharskoj Africi
Širenje kršćanstva i islama u podsaharskoj Africi
Petra Dragun
Najveće dvije svjetske monoteističke religije kršćanstvo i islam širile su se iz Bliskog istoka trgovinom, misionarstvom, selidbom stanovništva i ratovima. Kršćanstvo se u vrijeme Rimskoga Carstva rasprostiralo cijelim njegovim područjem, a to je gotovo čitava Europa (izuzev njenog sjevera), Bliski istok i Sjeverna Afrika. Nakon raspada Rimskog Carstva i jačanjem Bizantskog, kršćanstvo je napredovalo i u kulturno-ekonomskom smislu. Međutim, do podsaharske Afrike tj. „crne...

Paginacija