diplomski rad
Utjecaj razine samopoštovanja i jasnoće pojma o sebi na tok samoevaluativne misli

Ida Vodopija (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet