Paginacija

Uloga razgranatog udžbenika povijesti u razvoju povijesnog razmišljanja u osnovnoškolskoj dobi
Uloga razgranatog udžbenika povijesti u razvoju povijesnog razmišljanja u osnovnoškolskoj dobi
Sonja Šarić
Suvremena škola zagovara nastavu po mjeri učenika – time i nacionalni plan i program zagovara učenje povijesti na način da učenici razvijaju povijesno razmišljanje. To je glavni cilj učenja povijesti i nastave povijesti pa tako i razgranatog udžbenika. Razgranati udžbenik povijesti sastoji se od nekoliko dijelova (udžbenik, radna bilježnica, radni listovi, zbirka tekstova i zadataka, povijesni atlas) te će se ovim diplomskim radom provjeriti na koji način razgranati udžbenik...
Uloga roditelja u igri djeteta
Uloga roditelja u igri djeteta
Helena Pušak
Igra se može opisati kao potpuno prirodna, slobodna, spontana, stvaralačka, ali i razvojno važna aktivnost u životu djeteta. Bez igre ne bi bilo adekvatnog tjelesnog, intelektualnog, društvenog i emocionalnog razvoja. U najranijim godinama dijete pokazuje znakove za igru, a roditelj je glavni čimbenik koji može pomoći u njezinom kvalitetnom razvoju kod djeteta. Igra, rad i učenje se u djetinjstvu međusobno preklapaju. U 21. stoljeću se primjećuju promjene u dječjoj igri, koja se...
Uloga samopredstavljanja i socijalne komparacije na društvenim mrežama kod samopoštovanja
Uloga samopredstavljanja i socijalne komparacije na društvenim mrežama kod samopoštovanja
Maša Brozović
U današnje vrijeme sve se više koriste društvene mreže te su one postale dio svakodnevnice. Brojna su se istraživanja bavila prednostima i nedostacima povećane upotrebe različitih društvenih mreža, pri čemu vodeću ulogu imaju olakšana komunikacija i dostupnost informacija kao prednosti, dok se među nedostacima ističe ovisnost, povećana agresija, ali i pretjerana usporedba s drugim sudionicima, odnosno članovima. Na društvenim je mrežama ovakav oblik komparacije lakše...
Uloga stresa u razvoju psihosomatskih bolesti
Uloga stresa u razvoju psihosomatskih bolesti
Katarina Gugić
Suvremena psihoneuroimunološka istraživanja su pokazala kako biopsihosocijalna reakcija izazvana djelovanjem stresa može biti uzrok ili bitan čimbenik u razvoju brojnih psihosomatskih poremećaja. Psihosomatske bolesti možemo definirati kao bolesti u čijem nastajanju psihički čimbenici, kao što su negativne emocije i stres, imaju najveće značenje. Psihosomatske bolesti mogu zahvatiti različite organske sustave i ostaviti trajna oštećenja tjelesnih sustava i organa, stoga je...
Uloga tehnologije u suvremenom roditeljstvu
Uloga tehnologije u suvremenom roditeljstvu
Rea Smrekar
Svrha ovoga rada je opisati i objasniti ulogu tehnologije u suvremenom roditeljstvu. Biti roditelj iznimno je odgovorna uloga, a današnji se roditelji susreću s novim izazovima odgoja koje pred njih stavlja sve veći tehnološki napredak. Stil kojim roditelji odgajaju svoju djecu prenosi se i u kontekst korištenja tehnologije te se pokazao prediktivnim u razini kontrole koju roditelji imaju nad dječjim korištenjem digitalnih medija. Kako djeca odrastaju i postaju samostalnija, roditelji...
Uloga terapijskog jahanja u prevenciji poremećaja u ponašanju
Uloga terapijskog jahanja u prevenciji poremećaja u ponašanju
Ines Novogradac
Tema ovog rada je „Uloga terapijskog jahanja u prevenciji poremećaja u ponašanju“. U prvom dijelu rada daje se uvid u teorijska polazišta o djeci s posebnim potrebama i djeci s poremećajima u ponašanju, o oblicima poremećaja, o ulozi obitelji i škole i o ulozi terapijskog jahanja u prevenciji poremećaja u ponašanju kod djece. Cilj istraživanja je ispitati gledišta i stavove volontera i roditelja o utjecajima terapijskog jahanja na prevenciju poremećaja u ponašanju kod djece...
Uloga tiska u radničkom pokretu Hrvatske i Slavonije: primjer Radničkoga prijatelja (1874. - 1875.)
Uloga tiska u radničkom pokretu Hrvatske i Slavonije: primjer Radničkoga prijatelja (1874. - 1875.)
Valentina Kezić
U kontekstu zamjetnije industrijalizacije i kapitalističke proizvodnje te formiranja radničkoga pokreta u postnagodbenoj Banskoj Hrvatskoj rad nastoji prikazati nastanak i djelovanje prvoga dvojezičnoga općeradničkog lista – Radničkoga prijatelja (Der Arbeiterfreund). Rad je vremenski određen 1868. godinom kao godinom sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe i 1875. godinom kao godinom prestanka izlaženja samoga lista. Primjenjujući teorijske postavke historije novinarstva rad je...
Uloga tradicije u "Dunji u kovčegu" M. Begovića
Uloga tradicije u "Dunji u kovčegu" M. Begovića
Katarina Žaper
U radu se razmatra uloga tradicije u romanu Dunja u kovčegu autora Milana Begovića. Pozivanje na tradiciju čest je postupak u mnogih autora. Milan Begović se tako pozivao na tradiciju romantizma i na tradiciju realizma. Pozivajući se na tradiciju romantizma, analizirani su prije svega odnosi među ljubavnicima Dušanom i Rođenom, a zatim i likovi pojedinačno. Pozivanjem na tradiciju realizma u središtu je analiza prostora u kojemu glavni protagonisti nalaze. Najprije je u radu...
Uloga umjetne inteligencije u  prevenciji širenja lažnih vijesti
Uloga umjetne inteligencije u prevenciji širenja lažnih vijesti
Leo Zdjelarević
Lažne vijesti, dezinformacije i ostali oblici lažnih i netočnih informacija predstavljaju ozbiljan problem današnjeg digitalnog društva. Lažne vijesti su informacije koje se prezentiraju kao činjenice te su stvorene da bi obmanule javnost i ostvarile nečiji interes, poput ekonomskog ili političkog. Dezinformacije se često koriste za manipulaciju javnosti i diskreditiranje medija i same novinarske prakse. Takve vrste informacija mogu utjecati na političke procese, kao što je bio...
Uloga zaštite u knjižničnom poslovanju i upravljanju
Uloga zaštite u knjižničnom poslovanju i upravljanju
Angela Lozić
Tema rada je uloga zaštite u knjižničnom poslovanju i upravljanju. Pristupajući planiranju i provedbi zaštite potrebno je uzeti u obzir strateške nacionalne ciljeve, poslanje ustanove, suvremene teorijske spoznaje te okvire unutar kojih ustanova djeluje: ekonomsko – pravni okvir, strateško – teorijski, edukativni, materijalno – operativni te kulturološko – društveni okvir. U radu se također objašnjavaju i elementi za procjenu stanja sigurnosti, kao što su zgrada,...
Uloga školske knjižnice u obrazovanju
Uloga školske knjižnice u obrazovanju
Marija Sabolski
Školska knjižnica omogućuje obrazovanje i proširivanje znanja učenika razvijanjem metoda i tehnika samostalnog obrazovanja. Dostupna je svim učenicima, profesorima i djelatnicima škole, stvara naviku i potrebu čitanja literature, osigurava slobodan pristup znanju, organizira izvannastavne aktivnosti, omogućuje cjeloživotno obrazovanje i podržava inovacije u obrazovanju. Školska knjižnica nastoji učenika naučiti kako pronaći određenu informaciju i zato je uporaba...
Uloga školske knjižnice u unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa i poticanju čitateljskih navika učenika: primjer knjižnice OŠ "Dr. Franjo Tuđman" u Belom Manastiru
Uloga školske knjižnice u unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa i poticanju čitateljskih navika učenika: primjer knjižnice OŠ "Dr. Franjo Tuđman" u Belom Manastiru
Kristina Vinojčić Tota
Diplomski se rad bavi problematikom uloge školske knjižnice u unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa i poticanju čitalačkih navika učenika osnovnoškolskog uzrasta. Nakon uvodnoga dijela u kojem se navode zakoni, pravilnici, standardi i smjernice na kojima se temelji rad školske knjižnice, detaljno se pojašnjavaju potrebne kompetencije školskog knjižničara, daju se smjernice za izradu godišnjeg plana, pojašnjava se važnost kvalitetne stručne suradnje te se daje pregled...

Paginacija