Paginacija

Analiza digitalnih baštinskih zbirki kao vida elektroničkog nakladništva
Analiza digitalnih baštinskih zbirki kao vida elektroničkog nakladništva
Ivana Čadovska
Suvremeno nakladništvo prolazi kroz niz tehnoloških, društvenih i gospodarskih promjena koje utječu na njegov daljnji napredak i formiranje novih tržišta. Razvoj elektroničkog nakladništva donosi pred nakladnike nove izazove. Ono nije konkurencija postojećem tradicionalnom nakladništvu, već mogućnost za probijanje na nova tržišta i razvitak novih proizvoda, elektroničkog sadržaja. Postavljaju se pitanja o budućnosti elektroničkog nakladništva i poteškoćama koje koče...
Analiza digitalnih knjižnica notnih zapisa i baza podataka u glazbenoj industriji
Analiza digitalnih knjižnica notnih zapisa i baza podataka u glazbenoj industriji
Eva Stojić
Digitalne knjižnice skupovi su online dostupnih publikacija koje su ili dobivene postupkom digitalizacije ili „born digital“. Do sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća koristili su se analogni načini reproduciranja i snimanja zvuka, a tek u devedesetima se popularizirao i usavršio digitalni oblik. Razvojem tehnologija došlo je do promjena u skladanju, načinu slušanja glazbe i pojave digitalnih glazbenih knjižnica. Formati koji su dostupni u digitalnim knjižnicama su PDF,...
Analiza društveno-političkih prilika u romanu "Svašta u mojoj glavi" Mire Gavrana
Analiza društveno-političkih prilika u romanu "Svašta u mojoj glavi" Mire Gavrana
Daria Debak
Prikazom ljubavne priče dječaka Zvonimira i djevojčice Dubravke u romanu Mire Gavrana Svašta u mojoj glavi govori se o ljubavnom dječjem romanu. Radnja romana ukazuje i na razne društveno-političke prilike i probleme. Upravo ga se zbog toga, osim klasifikacije u ljubavni tip romana, može svrstati i u socijalni, ali i u tradicionalni tip romana. Socijalna komponenta dolazi do izražaja prikazom zaostale i siromašne sredine, dok je za tradicionalni tip romana karakteristična...
Analiza godišnjih izvješća kao podrška upravljanju arhivima
Analiza godišnjih izvješća kao podrška upravljanju arhivima
Katarina Marjanović
Ovaj rad prikazuje analizu godišnjih izvješća rada Državnog arhiva u Osijeku u razdoblju od 2000. do 2013. godine. Svrha ove analize bila je prikazati pomoću prikupljenih podataka na koji način je arhiv ispunjavao svoje zadaće, kojih godina se, primjerice, više vremena utrošilo na zaštitu gradiva, a kojih više na izdavačku djelatnost. Sami podaci o aktivnostima arhiva mogu pripomoći u daljnjem upravljanju tj. pravilnom raspoređivanju djelatnika i aktivnosti na određeni broj...
Analiza grešaka u testovima hrvatskih učenika njemačkog kao stranog jezika u srednjoj školi/Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF-Lerner in der Mittelschule
Analiza grešaka u testovima hrvatskih učenika njemačkog kao stranog jezika u srednjoj školi/Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF-Lerner in der Mittelschule
Ruža Matić
Das Thema dieser Arbeit ist Fehleranalyse von Tests kroatischer DaF- Lerner in der Mittelschule. Die Grundlage dieser Arbeit war die Untersuchung der Tests. Mit dieser Untersuchung wird ausfindig gemacht, wie viele Fehler im grammatischen, lexikosemantischen und orthographischen Bereich vorkommen und welche Altersgruppe im Durchschnitt mehr Fehler macht. Am Anfang der Arbeit befindet sich die Einleitung, in der das Ziel der Arbeit kurz beschrieben wird. Anschließend folgt der theoretische...
Analiza hrvatskih zbirki u Europeani
Analiza hrvatskih zbirki u Europeani
Andrea Mihaljević
Cilj ovog rada je analizirati hrvatske zbirke na Portalu Europeana. Rad pruža uvid u zbirke slikovnih, tekstualnih i video zapisa koje je Hrvatska podijelila na Portalu Europeana te tako obogatila zbirku cjelokupnog europskog znanstvenog i kulturnog nasljeđa. Nadalje, spominje se digitalizacija kao najbolji način diseminacije znanja u svijetu gdje se zadovoljavanje informacijske potrebe mora odviti u najkraćem mogućem roku. Uz samu analizu hrvatskih zbirki, rad također uvodi u...
Analiza i primjena standarda mrežne pristupačnosti
Analiza i primjena standarda mrežne pristupačnosti
Andrea Mihaljević
Prema mnogim svjetskim statistikama broj osoba sa poteškoćama te broj osoba koje imaju pristup internetu se uvelike povećava. Uz ubrzani razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije mogućnosti prenošenja i dobivanja informacija te interakcija korisnika sa tehnologijom se mijenja. Budući da je došlo do točke gdje razvoj mrežnih stranica i aplikacija ne prati trendove demografske promjene, dolazi do povećanog aktivizma osoba sa poteškoćama jer ono što im ovaj medij donosi je...
Analiza i usporedba kompjutorskih programa za grafičku pripremu: programi s otvorenim pristupom i profesionalni
Analiza i usporedba kompjutorskih programa za grafičku pripremu: programi s otvorenim pristupom i profesionalni
Zrinka Čičak
Ovaj rad donosi analizu i usporedbu kompjutorskih programa za grafičku pripremu, onih s otvorenim pristupom i profesionalnih. U radu se polazi od pitanja jesu li programi s otvorenim pristupom dostojna alternativa profesionalnim programima te mogu li se koristiti u procesu grafičke pripreme. U radu se daje prikaz procesa proizvodnje grafičkog proizvoda, s naglaskom na grafičku pripremu, čiji se razvoj mijenja i ubrzava razvojem stolnih računala. Posljedica pojava stolnog izdavaštva...
Analiza likova u "Crnoj kraljici" Higina Dragošića
Analiza likova u "Crnoj kraljici" Higina Dragošića
Beatriz Brkić
Svrha je rada prikazati obilježja izgradnje likova u trivijalnom povijesnom romanu Crna kraljica Higina Dragošića. Rad se bavi prikazom početka razvoja trivijalnog romana u hrvatskoj književnosti i analizom obilježja pseudopovijesnog romana Crna kraljica. Utvrđeno je da je Higin Dragošić lik Crne kraljice ili Barbare Celjske izgradio na temelju narodne predaje i legendi, pri čemu se može razaznati nedostatak točnih povijesnih činjenica, najčešće zanemarivanje ostalih...
Analiza nastavnih sadržaja za studente informacijskih znanosti dostupnih na mobilnim tržištima appStore i Android market
Analiza nastavnih sadržaja za studente informacijskih znanosti dostupnih na mobilnim tržištima appStore i Android market
Andrea Smajić
S razvojem tehnologije u 21. stoljeću, naglo se razvilo i mobilno tržište. Tržište, koje je u prethodnim razdobljima podrazumijevalo uređaje koji su služili za udaljenu komunikaciju, danas imaju jednu potpuno novu koncepciju i funkciju u društvu. Na tržištu su se pojavili „pametni telefoni“ koji korisnicima u svakom trenutku omogućuju pristup željenim informacijama, upravljanje osobnim aktivnostima, ispunjavanje interesa i još mnogo toga. Ti uređaji se danas klasificiraju...
Analiza oblika suradnje pedagoga i roditelja
Analiza oblika suradnje pedagoga i roditelja
Senka Gazibara
Roditeljska uloga danas postaje sve složenija i nemoguće je djecu odgajati na prirodnoj sposobnosti, već je znanje preduvjet odgoja. Škola i roditeljski dom dvije su polovice odgojno-obrazovne sredine i njihova je suradnja neizostavna, kao i ključan čimbenik uspjeha djeteta. Iz tog razloga u radu su se analizirali oblici suradnje pedagoga i roditelja. Prikazala se povijest suradnje roditelja i škole, naglasila se važnost suradnje pedagoga i roditelja i opisali su se postojeći oblici...
Analiza online priručnika posvećenih informacijskoj pismenosti
Analiza online priručnika posvećenih informacijskoj pismenosti
Ingrid Mak
Ovaj diplomski rad donosi teorijski uvid u važnost informacijske pismenosti u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju pojedinca u informacijskom društvu. Informacijska pismenost je usko povezana uz cjeloživotno učenje koje je neophodno u današnjem informacijskom društvu. Informacijska pismenost svjetionik je društva znanja i prepoznata je kao nužna vještina za život i rad u 21. stoljeću. Knjižnice imaju izrazito veliku ulogu u informacijskom opismenjavanju u...

Paginacija