Pages

Aufbau von Spannung in Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame und im gleichnamigen Film (1959)
Aufbau von Spannung in Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame und im gleichnamigen Film (1959)
Yan Kaurin
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Analyse von Friedrich Dürrenmatts „komischer Tragödie“ Der Besuch der alten Dame. In der Analyse werden das Stück und seine Verfilmung verglichen und der jeweilige Aufbau von Spannung mithilfe verschiedener Elemente dargestellt. Der theoretische Teil gibt Definitionen, die zum besseren Verständnis der Analyse der Hauptgestalten und Kameraperspektiven beitragen. Im theoretischen Teil werden evolutionspsychologische Theorien kurz erläutert....
Augen, Sehen, Sicht und ähnliche Motive in ausgewählten Texten von E. T. A. Hoffmann
Augen, Sehen, Sicht und ähnliche Motive in ausgewählten Texten von E. T. A. Hoffmann
Lea Jovanovac
Diese Abschlussarbeit befasst sich mit den Motiven von Augen, Sehen, Sicht etc. im Kontext der Werke des romantischen Schriftstellers E. T. A. Hoffmann. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Häufigkeit dieser eng verwandten Motive und ihre Auswirkungen auf die Handlung und auf die Charaktere und ihre Wahrnehmung der Realität und anderer Personen in ihrer Umgebung zu bestimmen. Neben dem Einfluss dieser Motive auf die Charaktere und ihre Wahrnehmung von Ereignissen ist es auch wichtig, einige...
Austrijski popisi 18. stoljeća kao izvori za lokalnu povijest - primjer Laslova
Austrijski popisi 18. stoljeća kao izvori za lokalnu povijest - primjer Laslova
Denis Njari
Rad donosi etimologiju imena Laslovo, zatim opis zemljopisnoga okruženja sela u 18. stoljeću koje je znatno utjecalo na njegov povijesni razvitak te pregled povijesti Laslova u srednjem i ranom novom vijeku do kraja 17. stoljeća. Glavni dio rada organiziran je sinkronijsko-dijakronijski tj. tematski i temelji se na analizi onodobnih austrijskih popisa stanovništva i njegovoga materijalnoga stanja u razdoblju od 1697. godine, odnosno oslobođenja od Osmanlija, do 1790. godine. Početkom...
Autizam kod djece školske dobi
Autizam kod djece školske dobi
Martina Kolar
Autistični poremećaj (infantilni autizam, autistični sindrom, autizam) pervazivni je razvojni poremećaj koji počinje u djetinjstvu, većinom u prve tri godine života, zahvaća gotovo sve psihičke funkcije i traje cijeli život. Osnovni su simptomi poremećaja nedostatak emocionalnih odgovora prema ljudima i stvarima (nedostatak socijalne interakcije), nedostatak verbalne i neverbalne komunikacije, osobito poremećaj u razvoju govora, bizarnosti u ponašanju i stereotipije. U prvom...
Autoanalitičnost i autodestruktivnost u prozi Milutina Cihlara Nehajeva
Autoanalitičnost i autodestruktivnost u prozi Milutina Cihlara Nehajeva
Marina Knez
Milutin Cihlar Nehajev jedan je od najznačajniji hrvatskih književnika u razdoblju moderne. Štoviše, upravo je on taj koji je prvi od naših književnika zakoračio u to razdoblje. Njegova prozna djela, konkretnije roman Bijeg, novele iz zbirke Veliki grad te novela Onaj žutokosi predmet su analize u ovom radu. Na tim predlošcima nastoji se prikazati kompleksnost i slojevitost Nehajevljeva književnog stvaralaštva kroz obradu autoanalitičnosti, autodestruktivnosti i teorije...
Autobiografija Mani Gotovac
Autobiografija Mani Gotovac
Antonija Petrović
U ovom diplomskom radu analizirat će se autobiografija hrvatske književnice Mani Gotovac Fališ mi - u proljeću, u jeseni, u ljetu, u zimi. Ponajprije će se dati teorijski osvrt na autobiografiju, od njenih početaka do danas, a zatim obuhvatiti njezin razvoj u hrvatskoj književnosti. Uključujući razlike i sličnosti između dnevnika i autobiografije, navedene autobiografske postavke propitat će se na djelu Mani Gotovac u smislu da će biti obrađivani elementi autobiografskoga...
Autobiografski diskurs K. Š. Gjalskog
Autobiografski diskurs K. Š. Gjalskog
Ivona Čordaš
Cilj je ovog diplomskog rada ispitati autobiografske elemente u stvaralaštvu Ksavera Šandora Gjalskoga. Analiza njegovog autobiografskog diskursa podrazumijeva rekonstrukciju njegove ličnosti, ali i uvid u hrvatsku svakodnevicu krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Prema tome, potrebno je istražiti koji su to socijalni i politički potresi izravno utjecali na oblikovanje njegovog identiteta pa će se prije same analize autor prikazati u kontekstu hrvatskog realizma. Također, u radu će...
Autobiografski diskurs u Ispovijestima Aurelija Augustina
Autobiografski diskurs u Ispovijestima Aurelija Augustina
Anita Pavlović
Srednji vijek je druga temeljna epoha književnosti u kojoj se isprepleću antička i kršćanska kultura. Povjesničari književnosti određuju ga kao tisućljetno razdoblje od 476. godine, od pada Zapadnog Rimskog Carstva do 1453. kada je pod Osmanlijama pao Carigrad. Književna razdoblja i epohe ne motrimo kao monolitne cjeline koje možemo (i trebamo) motriti unutar određenih povijesnih događaja. Primjer diskrepancije između svjetonazorno-tematskoga kruga djela i vremena kada je...
Autobiographische Elemente in Hermann Hesses "Unterm Rad" und "Peter Camenzind"
Autobiographische Elemente in Hermann Hesses "Unterm Rad" und "Peter Camenzind"
Anita Subašić
In dieser Diplomarbeit werden zwei Frühwerke von Herman Hesse in Bezug auf deren autobiografische Elemente analysiert. Es handelt sich um die Werke Unterm Rad und Peter Camenzind. Es sind zwei Werke, die stark mit dem Leben von dessen Autor zusammenhängen. Die Fragestellung dieser Diplomarbeit lautet: Inwiefern sind autobiografische Elemente in den Werken vorhanden? Zu Beginn wird der Autor des Romans, Hermann Hesse, vorgestellt. Es werden zuerst einige wichtigen Informationen und...
Autogeni trening
Autogeni trening
Vedrana Viljevac
U ovom radu prikazan je autogeni trening te njegova uloga u psihološkoj pripremi sportaša za natjecanje. Rad je usmjeren na opis provođenja vježbi nižeg i višeg stupnja autogenog treninga. Za svaku vježbu su opisane formule u kombinaciji s adekvatnim predodžbama . U uvodu se najprije govori o psihološkoj pripremi kao komponenti sportskog treninga. U prvom poglavlju se opisuje svrha autogenog treninga te povijest i porijeklo te tehnike. Kako bi se autogeni trening provodio uspješno,...
Autogeni trening
Autogeni trening
Ivana Cvančić
U ovom radu prikazan je autogeni trening kao dio psihološke pripreme sportaša za natjecanje. Posebna pozornost je usmjerena na provođenje nižeg i višeg stupnja autogenog treninga. Detaljno su opisane formule koje se izgovaraju u sebi i ujedinjuju sa vizualnim predodžbama. U uvodu se najprije govori o psihološkoj pripremi kao komponenti sportskog treninga. Potom se u prvom poglavlju obrazlaže što je zapravo autogeni trening, tko je osnivač autogenog treninga i kada i gdje je nastao....

Pages