PDF/A

Dugoročno očuvanje digitalnih objekata u repozitorijima – preporuke i provjera PDF/A inačica u repozitorijima

Sukladno odluci Koordinacijskog odbora Dabra i Radne skupine za politike repozitorija vezane uz dugoročno očuvanje digitalnog gradiva, pripremljene su Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata.

Prema navedenim Preporukama, za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata u repozitorijima u Dabru preporuča se korištenje PDF/A inačice PDF formata.

Subscribe to RSS - PDF/A