Paginacija

"Translating Children's Literature: Case Study of ""Miševi i mačke naglavačke" "by Luko Paljetak"
"Translating Children's Literature: Case Study of ""Miševi i mačke naglavačke" "by Luko Paljetak"
Mateja Ilišin
The aim of this paper is to examine children’s literature and the aspects of translating it. It provides an insight into the concept of childhood and children in relation to literature. Furthermore, it tries to depict the importance of children’s literature as well as how it originated. The paper briefly deals with the place the children’s literature has in modern society. Moreover, the significance of translations is explained as well as the role of translators in society and...
"Translating Nutrition in Non-fiction: Case Study of ""Eat. Stop. Eat." "by Brad Pilon"
"Translating Nutrition in Non-fiction: Case Study of ""Eat. Stop. Eat." "by Brad Pilon"
Jure Zelenika
This paper presents the genre of non-fiction, its features and types as well as features of the translation process in non-fiction texts. Popularity of nutrition in non-fiction is examined on a global level, as well as popularity of non-fiction and nutrition in non-fiction on the level of the Republic of Croatia. The examination shows that popularity of nutrition in non-fiction is quite low, but that the genre of non-fiction is well represented in Croatia. Furthermore, “Eat. Stop. Eat.”...
"Uloga radnih vrijednosti i stavova prema radu i poduzetništvu u poduzetničkim namjerama studenata"
"Uloga radnih vrijednosti i stavova prema radu i poduzetništvu u poduzetničkim namjerama studenata"
Angela Naletilić
Nalazi sve većeg broja istraživanja upućuju na važnost doživljene poduzetničke samoefikasnosti i poželjnosti poduzetništva u poduzetničkim namjerama studenata. Ipak, u modele se predviđanja poduzetničkih namjera rijetko uključuje stavove nespecifične za poduzetništvo, a još se rjeđe ispituje uloga radnih vrijednosti u poduzetničkim namjerama studenata. Upravo je stoga temeljni cilj provedenog istraživanja bio provjeriti ulogu radnih vrijednosti i stavova prema radu,...
"Up From the Past that's Rooted in Pain I rise:" Contemporary African-American Women Narratives
"Up From the Past that's Rooted in Pain I rise:" Contemporary African-American Women Narratives
Tajana Šestak
Throughout the history and development of literature, many people have been writing about human rights in various shapes and forms. Probably the most researched and discussed are African-American and women rights, especially in the U.S. The main point of this thesis is to portray the hardships of African-American women by presenting their sides of the stories. That will be done by comparing four different pieces of literature/art: a speech ˝Ain´t I A Woman?˝, a poem ˝Still I Rise˝, a...
"Vesternizacija" jugoslavenskoga društva i kulture u razdoblju socijalizma
"Vesternizacija" jugoslavenskoga društva i kulture u razdoblju socijalizma
Marta Đurković
Sukob Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Sovjetskog Saveza bio je ključan čimbenik koji je rezultirao promjenom smjera jugoslavenske politike, gospodarstva, ekonomije, a ponajviše kulture. Jugoslaviji su se dogodile ekonomske poteškoće, zbog čega je prihvatila pomoć od Sjedinjenih Američkih Država. Taj politički preokret utjecao je na ulazak popularne kulture u Jugoslaviju, koja je pod utjecajem zapadnog bloka stigla šezdesetih godina u punom zamahu kao dio globalnog...
"Vučistrah" Petra Kanavelića i "Život je san" Pedra Calderona de la Barce
"Vučistrah" Petra Kanavelića i "Život je san" Pedra Calderona de la Barce
Marina Marković
Predmet su diplomskog rada drame Vučistrah Petra Kanavelića i Život je san Pedra Calderóna de la Barce. Najprije će biti iznesene osnovne informacije o književnom razdoblju u kojem su drame nastale te o piscima i njihovu književnom stvaralaštvu. Pokušat će se definirati hrvatska drama 17. stoljeća s obzirom na njezine korijene i osobitosti. Uz kratak sadržaj analiziranih drama, u radu će se navesti i vrijednosni sudovi povjesničara književnosti o navedenim dramama te će se...
"We aim to please": A Feminist Perspective on E.L. James' "50 Shades of Grey"
"We aim to please": A Feminist Perspective on E.L. James' "50 Shades of Grey"
Kristina Božić
Fifty Shades of Grey (2011) is an erotic romance novel written by E.L. James. The story is based on the relationship between Christian Grey, a wealthy businessman, and Anastasia Steele, a humble college-graduate. Their relationship is filled with many ups and downs but it survives because Anastasia decides to break her boundaries for her partner. The decadence of her character has been viewed as either something that characterizes her as a strong person or as a woman who decides to subject...
"Zmaj od Bosne" J. E. Tomića
"Zmaj od Bosne" J. E. Tomića
Juraj Holec
Ovaj rad na konvencionalan način obrađuje povijesni roman Zmaj od Bosne autora Josipa Eugena Tomića. U prvom dijelu rada opisuju se društveno-povijesne okolnosti u doba stvaranja romana osvrćući se pritom na društvenu i političku situaciju u hrvatskim zemljama, proces modernizacije i stvaranje građanskoga društva, ali i važnost organizacija poput Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Matice hrvatske. U tome dijelu govori se i o želji hrvatskog naroda za ujedinjenjem,...
"Žene pametne"  - u kontekstu dubrovačkih preradbi Molièreovih komedija
"Žene pametne" - u kontekstu dubrovačkih preradbi Molièreovih komedija
Livija Reškovac
Žene pametne dubrovačka je preradba komedije Les Femmes savantes francuskog komediografa Molièrea (1622. – 1673.) i spada u grupu frančezarija. Kako je Molière prikazivao francusko društvo i ljude 17. stoljeća, tako su i dubrovačke preradbe vjeran odraz Dubrovnika 18. stoljeća. Povijesne prilike u kojima se nalazila Dubrovačka Republika u ono doba govore mnogo o njezinim političkim događanjima, društvenim uvjetima i kulturi. Velika trešnja 1667. g., politička, gospodarska i...
"Ženski identiteti u romanu Gospođica Ive Andrića (između spola i roda)"
"Ženski identiteti u romanu Gospođica Ive Andrića (između spola i roda)"
Dora Albreht
Ženski identitet u Gospođici Ive Andrića (između spola i roda) naslov je završnoga rada kojemu će glavni cilj biti određivanje ženskih identiteta u Andrićevu romanu Gospođica i to ponajprije glavnoga ženskoga lika te njezina antagonista. Osim određenja identiteta uspostavit će se i odnos obiteljske hijerarhije između majke i kćeri. Utvrdit će se što se s tim odnosom događa i kako je on oblikovan i razvijen u djelu te kada dolazi do razvoja nestandardnog odnosa. Objasnit će...
"Ženski žanrovi" i proučavanje književnosti
"Ženski žanrovi" i proučavanje književnosti
Ines Rajić
Ovaj rad obuhvaća pristupe suvremenih stranih i hrvatskih teoretičara ženskih žanrova. U radu su obuhvaćene analize određenja polja ženskih žanrova te analiza ženskih žanrova kroz književne i audio-vizualne publikacije. Problematika se ženskih žanrova javlja na području određenja tog pojma, teorijska je literatura o tome sve brojnija, no još uvijek se ženski žanrovi ne mogu točno odrediti. Prihvaća se mišljenje da su ženski žanrovi tekstovi popularne kulture čiji su...
"Život na liniji razdvajanja: Svakodnevica u Pakracu i Lipiku 1992.-1995."
"Život na liniji razdvajanja: Svakodnevica u Pakracu i Lipiku 1992.-1995."
Ivan Zvonimir Ivančić
U ovom radu obrađuju se događaji koji su se odvijali na području današnjih gradova Pakrac i Lipik u razdoblju od Sarajevskog primirja početkom 1992. godine do završetka Vojno-redarstvene akcije „Bljesak“ 04. svibnja 1995. godine. Prve napetosti u Hrvatskoj počinju se osjećati već 1990. godine i one se brzo šire i na područje tadašnje općine Pakrac. Prve napete situacije čiji je uzrok bila nacionalna pripadnost počinju se pojavljivati već u drugoj polovici 1990. godine....

Paginacija