Paginacija

Avangardizam i suvremenost u dramama Josipa Kosora
Avangardizam i suvremenost u dramama Josipa Kosora
Gorana Blagus
Avangardizam je periodizacijski naziv za oznaku modernih književnih pravaca i pokreta u 20. stoljeću kao nadređeni naziv svim tim pravcima. U sklopu njega javlja se i ekspresionizam te poetika novoga koje se odmiču od tradicije i suprotstavljaju autoritetima prošlosti zalažući se za naprednije stavove u umjetnosti i društvu. Josip Kosor hrvatski je književnik koji se javlja na početku dvadesetog stoljeća – pripovjedač, pjesnik, putopisac i dramski pisac te, mogli bismo reći,...
Ayurveda
Ayurveda
Filip Pavišić
Ayurveda je drevna alternativna medicina koja potiče sa indijskog potkontinenta,a još se naziva i „majkom svih medicina“. Ayurveda je kroz povijest imala važnu ulogu u životu i kulturi indijskog poluotoka zajedno sa meditacijom i yogom. Iako je na indijskom potkontinentu postojala tisućama godina, ayurveda se početkom dvadesetog stoljeća probila u zapadni svijet svojim alternativnim pogledima na medicinu gdje su se tablete, sirupi i brojni drugi lijekovi sa upitnim nuspojavama...
A magyar helyhatározó ragok tanítása külföldieknek 
A magyar helyhatározó ragok tanítása külföldieknek 
Janoš Brunjai
A magyar nyelvnek sok kiváló tulajdonsága van. A legfontosabb nyelvi sajátossága az, hogy a magyar nyelv egy agglutináló nyelv. Az agglutináló (ragozó) nyelvek a szavak jelentését a szóalakok megváltozásával állítja elő, azokhoz toldalékokat kapcsol. Ez teljesen különbözik a horvát nyelvtől, mivel az flektáló. A flektáló (hajlító) nyelvek a nyelvtani viszonyokat a szótő változásával, hajlításával tudja kifejezni. Konkrétan, a helyhatározó ragok...
Baba Jaga u romanu Dubravke Ugrešić
Baba Jaga u romanu Dubravke Ugrešić
Ines Komić
Baba je Jaga mitski lik poznat iz narodnih bajki već stotinama godina. Postoje razne inačice njezinoga imena, a poznata je u bajkama diljem svijeta. U nekim bajkama pomaže, u nekima odmaže, u nekima zadaje zadatke, a uvijek je majka svih majki, žena i moćnica. Živi u kolibi, duboko u šumi u svojoj izbi koja je na kokošjim nogama, kreće se pomoću stupe, neugledna je, svi je se boje. Ima kanibalska obilježja, jede malu djecu i prijetnja je svima. Njezino ime označava najprije...
Bachov apsolutizam
Bachov apsolutizam
Katarina Andabak Fernandez
Bachov apsolutizam je naziv za sustav vladavine u Habsburškoj Monarhiji u desetogodišnjem razdoblju poslije revolucije 1848–49. Nazvan je prema ministru unutarnjih poslova Alexanderu Bachu. U Hrvatskoj su u početnoj fazi raspušteni Bansko vijeće i Hrvatski sabor, ukinuta je samouprava županija i uvedeno oružništvo. Od 1852. započinje doba otvorenog apsolutizma te je Hrvatska u cijelosti, u pravnom smislu, izjednačena s ostalim austrijskim zemljama. Došlo je do zabrane uporabe...
Baconova kritika Aristotela u "Novom organonu"
Baconova kritika Aristotela u "Novom organonu"
Tamara Malivuk
Prožet duhom renesansne obnove, engleski novovjekovni filozof Francis Bacon napisao je djelo Novi organon ili istinske upute za razjašnjavanje prirode. To je djelo aluzija na Aristotelove logičke spise objedinjene pod naslovom Organon, o kojima je Bacon smatrao da trebaju biti zamijenjeni novim. Naime, Bacon je bio uvjeren u to da su Aristotelovi logički spisi, bilo u pogledu filozofije bilo u pogledu znanosti, donijeli više štete nego koristi te da logiku i znanost treba postaviti na...
Bajka u biblioterapijskim radionicama za djecu u dječjoj knjižnici
Bajka u biblioterapijskim radionicama za djecu u dječjoj knjižnici
Martina Balaković
Djeca često ne razumiju vlastite osjećaje te zbog toga osjećaju snažno psihičko i fizičko opterećenje. Iz tog razloga važna je uloga biblioterapijskih radionica putem kojih se djeci pruža psihosocijalna pomoć omogućavajući im razumijevanje vlastitih osjećaja i događaja s kojima se susreću u životu, te doživljavanje emocionalnog rasterećenja i olakšanja. Dječje knjižnice jedan su od niza čimbenika koji prepoznaju svoju ulogu u pružanju biblioterapijske podrške djeci....
Bajke iz davnine Ivane Brlić- Mažuranić- projektna nastava
Bajke iz davnine Ivane Brlić- Mažuranić- projektna nastava
Jelena Vaci
Riječ projekt znači razrađen način izrade čega. U pedagogijskom smislu pojam projekta prvi je upotrijebio američki pedagog Rihards. Projektna nastava naglašava aktivno učenje, samostalno istraživanje teme koja se obrađuje pod mentorstvom nastavnika. ( Munjiza, Peko, Sablić, 2007., str. 39. ) Suradničko učenje je ono u kojem svaki član grupe sudjeluje u istraživanju problema i osobno pridonosi zajedničkom rezultatu skupine. Za pravilnu primjenu projektne nastave potreban...
Balada u nastavi književnosti
Balada u nastavi književnosti
Marina Marjanović
U radu se govori o pojavi i razvoju balade tijekom povijesti te o zastupljenosti balade u nastavi književnosti i mogućnostima njezine školske interpretacije. Navedeni su književnici koji su imali velik utjecaj na razvoj i afirmaciju balade u pojedinim književnim razdobljima kako u svjetskoj tako i u hrvatskoj književnosti. Rad donosi rezultate istraživanja zastupljenosti balade u osnovnoškolskim i gimnazijskim čitankama, priručnicima za nastavnike, metodičkim monografijama te...
Balkanski ratovi (1912.-1913.)
Balkanski ratovi (1912.-1913.)
Anita Šagolj
Prava uvertira u sukob svjetskih razmjera odigrala se na uvijek nemirnom europskom jugoistoku 1912.-1913., tijekom Prvog i Drugog balkanskog rata. Gospodarski napredak što ga je kapitalizam potkraj 19. stoljeća ostvario u Europi počeo se osjećati i u zemljama Jugoistočne Europe . Istina, s velikim zakašnjenjem, ali je stoga za posljedicu imao jačanje nacionalno svjesnog građanskog sloja, koji je brzo shvatio političke tenzije razvijene Europe. Sve su se kršćanske države Balkana u...
Balvan revolucija - početak srpske pobune u Hrvatskoj
Balvan revolucija - početak srpske pobune u Hrvatskoj
Krešimir Vrkić
Još od vremena prve zajedničke države južnoslavenskih naroda, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosi tih naroda, ali i pripadnika drugih etničkih skupina unutar te države bili su zbog različitih povijesnih okolnosti izrazito složeni. Nakon uspostave komunističke vlasti po završetku Drugog svjetskog rata, suživot jugoslavenskih naroda funkcionirao je pod parolom „bratstva i jedinstva“, a država je prividno postajala prosperitetnija, maksimalno profitirajući od...
Ban Jelačić i carska vojska
Ban Jelačić i carska vojska
Dino Radoš
Ban Josip Jelačić potječe iz kurilovačke loze plemića Jelačića. Već u 18. godini života započinje sa vojničkom karijerom, i na tom se polju iskazao svojom vještinom i hrabrošću. Revolucionarne 1848. godine izabran je za hrvatskog bana. Kao ban je donijeo značajne odluke vezane za hrvatski narod: prekinuo je sve političke veze s Mađarima i ukinuo je kmetsvo. Iste godine je krenuo u rat s mađarskom vladom, nakon što nije uspio u pregovorima s njima riješiti nacionalna...

Paginacija