Paginacija

Animalistika u dječjoj književnosti
Animalistika u dječjoj književnosti
Katarina Markuš
Cilj ovog diplomskog rada prikazati je važnost animalistike kao teme u dječjoj književnosti te važnost jake veze između djece i životinja. Analizirani su romani: Pčelica Maja i njezine pustolovine Waldemara Boslesa, Divlji konj Božidara Prosenjaka, Ljubavni slučaj mačka Joje Branke Primorac, Priča o Jelenku i Klopka za medvjedića Maje Gluščević; pripovijetka: Finka Fi Maje Brajko-Livaković; zbirke pripovijedaka: Miško i Rogan Vlatka Šarića te poezija Grigora Viteza, Luke...
Anksioznost u trudnoći
Anksioznost u trudnoći
Lidija Štelcer
Cilj istraživanja je bio ispitati razinu anksioznosti kod prvorotkinja, višerotkinja s prethodnom normalnom trudnoćom i višerotkinja s prethodnom patološkom trudnoćom. Pretpostavilo se da će najveća razina anksioznosti biti kod višerotkinja s prethodnom patološkom trudnoćom, umjerena kod prvorotkinja, a najmanja kod višerotkinja s prethodnom normalnom trudnoćom. Ispitivala se i razina anksioznosti s obzirom na dob, odnosno kod mlađih trudnica (mlađe od 30 godina) i kod...
Anksioznost zbog klimatskih promjena i neki njeni prediktori
Anksioznost zbog klimatskih promjena i neki njeni prediktori
Sanja Lješčak
Cilj istraživanja bio je ispitati doprinos sociodemografskih podataka (spol, dob, materijalni status), opće anksioznosti, osjećaja povezanosti s prirodom i proekoloških ponašanja u objašnjavanju anksioznosti zbog klimatskih promjena. U istraživanju je sudjelovalo ukupno N= 458 sudionika (249 muškaraca i 209 žena) u dobi od 18 do 44 godina koji trenutno imaju status studenta. Sudionici su popunjavali Upitnik sociodemografskih podataka konstruiran za potrebe ovog istraživanja, Skalu...
Anoreksija nervoza
Anoreksija nervoza
Kristina Gvozdić
Anoreksija nervoza kontroverzan je i kompleksan poremećaj hranjenja koji se očituje u nemilosrdnoj težnji ka ekstremnoj mršavosti, koja rezultira ozbiljnom pothranjenošću, iskrivljenom slikom vlastitog tijela i drugim smetnjama normalnom funkcioniranju poput opsesivne zabrinutosti zbog hrane, niskog tlaka, depresije, pada metabolizma i hormonalne disfunkcije. Iako je još uvijek nedovoljno istražena i misteriozna, anoreksija nervoza je poremećaj koji ima relativno poznatu skupinu...
Ante Ciliga: političko i intelektualno djelovanje u domovini i iseljeništvu
Ante Ciliga: političko i intelektualno djelovanje u domovini i iseljeništvu
Antun Pavić
Ante Ciliga imao je jednu od najzanimljivijih sudbina među hrvatskim političkim iseljenicima dvadesetog stoljeća. Rodio se u Šegotićima, u Istri 1898. godine. Još od školskog razdoblja zanimao se za politiku te je čak došao na udar vlasti zbog protuaustrijskih stavova i bio izbačen iz škole. Političko djelovanje obilježilo je njegov čitav život. Nakon raspada Austro-Ugarske i osnivanja Kraljevine Srba Hrvata i Slovenca pridružuje se Komunističkoj partiji Jugoslavije. Zbog...
Ante Starčević i državnopravni odnosi Hrvatske
Ante Starčević i državnopravni odnosi Hrvatske
Iva Banjan
Danas se Antu Starčevića, hrvatskog političara i vođu Stranke prava, smatra ocem Hrvatske države, i to upravo zbog njegovih državnopravnih ideja. Sredinom devetnaestoga stoljeća, kada nitko na političkoj sceni nije mislio da Hrvatska može biti u potpunosti samostalna država, počinje Starčević svoju političku djelatnost. Naime, on ističe da Hrvatska ne treba biti ujedinjena niti s Austrijom niti s Ugarskom, već da na temelju svoje povijesti i prava može stajati potpuno...
Antidiznilendizam u stripu i filmu trećeg milenija
Antidiznilendizam u stripu i filmu trećeg milenija
Hana Šprem
U ovom radu govorit će se o antidiznilendističkim elementima u stripu i filmu trećeg milenija te će biti predstavljeni uvodom. Nadalje, predstavit će se Walt Disney Pictures i njezin nastanak. U nastavku rada analizirat će se antidiznilendistički elementi u filmovima Začarana i Shrek te u internetskim stripovima. Uz to će se analizirati pjesma Ljubomira Pauzina Čega ima čega nema u smjeru depatetizacije idealiziranog te će se na kraju izvući zaključak i prikazati literaturu i...
Antijunak Đuka Begović
Antijunak Đuka Begović
Vedrana Đurić
Ivan Kozarac slavonski je čovjek, isto kao i glavni lik njegova romana Đuka Begović. Kozarac je za svoja kratka života i kratka opusa napisao djelo kojim je ostavio dubok trag u hrvatskoj književnosti, roman Đuka Begović. Taj roman, nastao je iz srca, iz života i ljubavi prema svome zavičaju te sadrži i autobiografske elemente jer je i Kozarac baš kao i glavni junak ovoga djela, Đuka, čvrsto vezan za svoju zemlju, običaje i rodni kraj. Roman Đuka Begović objavljen je 1911....
Antička Pula
Antička Pula
Miloš Ivković
Rimska Pula (lat. Colonia Pietas Iulia Pola, Colonia Iulia Pollentia Herculanea), naselje urbanog karaktera nastalo je najvjerojatnije na temeljima histarske gradine. Utemeljena je u 40-im godinama 1. stoljeća prije Krista za vladavine Gaja Julija Cezara, iako nema povijesnih izvora koji o tome izravno svjedoče. U Rimskoj su republici jedan od gospodarskih problema predstavljali razvojačeni veterani, kojima je nakon višegodišnje službe država trebala osigurati mjesto stanovanja s...
Antička svjetska čuda
Antička svjetska čuda
Monika Sokić
Popis svjetskih antičkih čuda govori nam mnogo o građevinskim i arhitektonskim postignućima čovjeka u antičkom periodu. Svako od tih čuda je imalo posebnu metodu gradnje specifičnu za taj vremenski period i mogućnosti koje su ljudi imali. Iako je popis napravljen s grčkog gledišta, samo su dva od čuda smještena na grčkom teritoriju. Na popisu se nalaze Velika piramida (Keopsova piramida), Semiramidini viseći vrtovi, Zeusov kip (Olimpija), Artemidin hram (Efez), Mauzolej u...
Antički Split
Antički Split
Đurđica Pavlović
Antičko naselje Aspalathos, latinski Spalatium, bilo je poznato kao maleno pristanište za ribare i brodove te nije imalo mogućnost napredovanja zbog velike razvijenosti Salone, Trogira i Stobreča. Krajem III. stoljeća poslije Krista situacija se mijenja u navedenom naselju, budući da je tadašnji car Dioklecijan odlučio zadnje dane svoga života provesti upravo u Spalatiumu. Dao je sagraditi palaču u obliku nepravilnog četverokuta, koja izgledom podsjeća na rimski castrum, a...
Antički bogovi rata
Antički bogovi rata
Josip Jakobović
Rat je oduvijek bio sastavni dio ljudskih života, i danas i prije dvadeset stoljeća. U suvremenome svijetu ljudi se mole da rata ne bude, a u antičkom svijetu ljudi su se molili bogovima rata za sigurnu pobjedu. Svaka religija imala je svoga boga rata. Samo dva boga rata ostavila su neizbrisiv trag u svjetskoj kulturi. Grčki bog rata Ares i rimski bog rata Mars. Iako mnogi autori poistovjećuju tu dvojicu bogova rata, oni imaju više razlika nego sličnosti. Ares je bog jarosnog rata,...

Paginacija