Pages

Označavanje teksta na glagoljici pomoću TEI-a
Označavanje teksta na glagoljici pomoću TEI-a
Dino Maganjić
U ovom radu bit će govora o TEI standardu te njegovoj primjeni u kontekstu označavanja nestandardnih znakova, konkretno znakova uglate glagoljice. U skladu s tim, u teorijskom dijelu rada prikazan je okvirni razvoj digitalne humanistike, od početaka rada na digitalnoj inačici Indexa Thomisticus-a, pa sve do danas. Nadalje, prikazan je osnutak i razvoj Inicijative za označavanje teksta (Text Encoding Initiative - TEI) te njezinih principa, smjernica, tehničke specifikacije, projekata i...
Označavanje teksta pomoću TEI-a u digitalnoj knjižnici Edicija
Označavanje teksta pomoću TEI-a u digitalnoj knjižnici Edicija
Tanja Krstanović
U ovome radu dan je prikaz razvoja TEI-a (Text Encoding Initiative -TEI), Inicijative za označavanje teksta, od njenih početaka do danas. Pozornost je usmjerena na osnutak TEI konzorcija i posebnih interesnih skupina, s posebnim naglaskom na onu koja se bavi knjižnicama. Ujedno predstavljeni su i Poughkeepsie principi na kojima se temeljila izrada TEI smjernica za označavanje teksta, te razvoj i osnovne značajke XML-a, kao i projekti označavanja teksta pomoću TEI-a. Definiran je i sam...
Očuvanost kajkavštine u Jarmini
Očuvanost kajkavštine u Jarmini
Marija Miholjković
U radu se predstavljaju rezultati najnovijih istraživanja očuvanosti kajkavštine u Jarmini, selu u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koju stanovnici Hrvatskoga zagorja zbog političkih i društvenih razloga, kao i druge dijelove Slavonije, naseljavaju 1944. godine. Kako je Jarmina u to vrijeme bila izolirana, kajkavski se govor doseljenika očuvao u štokavskom okruženju. Nakon Drugog svjetskog rata, razvojem voćarstva, u Jarminu doseljavaju i štokavci Bošnjaci s kojima se susreću...
PROSOCIJALNO PONAŠANJE: teorije, odrednice i kratki pregled najpoznatijih istraživanja
PROSOCIJALNO PONAŠANJE: teorije, odrednice i kratki pregled najpoznatijih istraživanja
Mirjana Torjanac
U ovome radu razmotrena su pitanja vezana uz konstrukt prosocijalnog ponašanja, koje pokriva širok raspon različitih ponašanja od kojih korist imaju jedan ili više drugih ljudi, ali često ne i sama osoba koja takvo ponašanje poduzima. Dat je kratak pregled povijesti istraživanja prosocijalnog ponašanja, nekih od postojećih teorijskih objašnjenja, te pokušaj integracije tih objašnjenja. Razmatrana teorijska objašnjenja su teorija socijalnog učenja, redukcije averzivnog...
PUNSKI RATOVI -  Kako su Rimljani zavladali Sredozemljem
PUNSKI RATOVI - Kako su Rimljani zavladali Sredozemljem
Vedran Režić
Punski ratovi vođeni su s prekidima (tri rata) od 264. do 146. između Rimske imperije i Kartagine za prevlast u centralnom i zapadnom Sredozemlju. Naziv su dobili po Punima, kako su Rimljani zvali Feničane, kojima su Kartaginjani etnički pripadali. Kao što je spomenuto vođena su tri punska rata: Prvi punski rat od 264. do 241. g. pr. Kr.,zatim Drugi punski rat od 218. do 201. g. pr. Kr., te posljednji Treći punski rat od 149. do 146. g. pr. Kr. Glavni uzrok punskih ratova bio je sukob...
Pad Carigrada 1453. godine i propast Bizantskog Carstva
Pad Carigrada 1453. godine i propast Bizantskog Carstva
Melita Bungić
Padom prijestolnice Bizantskog Carstva 1453. godine sa povijesne pozornice briše se tisućljetno Carstvo čiji korijeni vuku još od starog Rima. Kroz povijest veliki sjaj i bogatstvo, kako same prijestolnice tako i cijelog Carstva, budili su pohlepu i želju za osvajanjem kod istočnih vladara. Također, sa zapada se sve više širila na teritorij Carstva snažna srpska država koja je pomicala svoje granice sve više u pravcu Carigrada. Bizant se tada našao između dva snažna...
Pad Srbije i Bosne pod Osmansko Carstvo
Pad Srbije i Bosne pod Osmansko Carstvo
Nikolina Radišić
U ovom završnom radu obradit će se pad Srbije kao i pad Bosne pod vlast Osmanlijskog Carstva. Ukazat će se na događaje koji su se odvili prije pada zemalja te koji su neposredno i doveli do kraha Srpskog Carstva 1459. godine, padom Smedereva, te do kraha Bosanskog Kraljevstva 1463. godine, padom Bobovca. Govora će biti o početku osmanlijskog utjecaja, te o tijeku borbe za vlast u ova dva područja. Prvo će biti riječ o Srbiji, o bitnim bitkama koje su obilježile sukob dvaju...
Padežna značenja i jezična norma
Padežna značenja i jezična norma
Marina Beljan
U ovome radu piše se o padežnim značenjima, jezičnim savjetima i jezičnoj normi. Cilj je povezati savjete u kojima su dane preporuke za upotrebu padežnih značenja s jezičnom normom, a zatim i praksom, tj. jezikom publicističkih glasila. Najprije se ispiše što je savjetom zadano, onda ono što jezična norma nalaže te se na kraju navode primjeri s mrežnih stranica koji pokazuju poštuje li se u svakodnevnici norma ili je vidljiv otklon od nje. U radu su zastupljena samo ona...
Padežna značenja: između norme i uporabe
Padežna značenja: između norme i uporabe
Anita Pavlović
Cilj je rada opisati značenja (bes)prijedložnoga genitiva i istražiti upotrebljavaju li se u skladu s preporukama normativne i savjetodavne literature. Opis padežnih značenja temelji se na Gramatici hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta Josipa Silića i Ive Pranjkovića. Gramatici hrvatskoga jezika Stjepka Težaka i Stjepana Babića, Hrvatskoj gramatici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Sintaksi hrvatskoga književnog jezika Radoslava Katičića i Praktičnoj...
Panonizam u slavonskih dramatičara u prvoj polovici 20. stoljeća
Panonizam u slavonskih dramatičara u prvoj polovici 20. stoljeća
Nikolina Rebrina
Panonizam se, kao književnoteorijski pojam, shvaća dijelom stilskog identiteta teksta te su se ovim radom željeli ispitati njegovi ostvaraji u dramskome stvaralaštvu slavonskih autora iz prve polovice 20. stoljeća. Analiza Povratka Srđana Tucića i Požara strasti Josipa Kosora potvrdila je panonizam kao nadgradnju nad osnovnu dramsku priču, što upućuje na njegovu podređenost ostalim strukturnim razinama dramskoga teksta. Takva pozicija panonizma u dramskim tekstovima dovodi do...
Papinska pisma srednjovjekovnim hrvatskim vladarima
Papinska pisma srednjovjekovnim hrvatskim vladarima
Katarina Barbarić
Od 858. pa do 928. godine pet rimskih papa poslalo je sedamnaest pisama u hrvatske krajeve. Neka su pisma poslana hrvatskim vladarima, neka biskupima ili narodu, a neka su poslana dalmatinskim svećenicima koji do Tomislavove vladavine nisu bili pod crkvenom jurisdikcijom Rima. Veliki broj pisama svjedoči o aktivnom zanimanju i uključenosti rimske kurije u crkvena i politička zbivanja u Hrvatskoj. Zbog opširnosti materijala, rad će se ograničiti samo na papinska pisma...
Parezija
Parezija
Martina Ivanko
Michel Foucault, jedan od najvećih filozofa 20. stoljeća, u svojim je predavanjima na College de Franceu analizirao pojam parezije od njezinih začetaka pa sve do kraja razdoblja antike, ali i dalje. Parezija je grčki pojam koji doslovno znači reći sve i označava prvenstveno odnos pojedinca koji prakticira pareziju s drugim ljudima i sa samim sobom, ali osobito s istinom. Parezija se veže uz pojmove poput hrabrosti, odlučnosti, rizik, opasnost, a u antičkoj se Grčkoj uglavnom...

Pages