Pages

Zaštita i čuvanje digitalnih zbirki u sveučilišnim i visokoškolskim knjižnicama
Zaštita i čuvanje digitalnih zbirki u sveučilišnim i visokoškolskim knjižnicama
Martina Marić
Digitalne informacije postale su dio svakodnevnog života. Knjižnice su prepoznale potrebu svojih korisnika za digitalnim informacijama te kreiraju digitalne zbirke. Međutim, s novim zbirkama dolaze i novi problemi. Jedan od temeljnih problema s kojima se knjižničari susreću jest dugotrajna zaštita digitalne građe. Nije dovoljno kreirati digitalnu zbirku već je potrebno zaštititi i čuvati zbirku za budućnost. Poslovi koji se obavljaju na području zaštite mogu biti od...
Zaštita materijala tradicionalne pisane baštine - tipološki i terminološki pristupi u proučavanju zaštite knjige
Zaštita materijala tradicionalne pisane baštine - tipološki i terminološki pristupi u proučavanju zaštite knjige
Filip Delač
Cilj je ovog rada ponuditi konceptualni okvir za definiranje i preciziranje terminologije povezane s promatranjem knjige kao (fizičkog) objekta što bi u konačnici moglo poslužiti za preciziranje lokacija oštećenja konkretnog objekta. Konceptualni je okvir razrađen kako bi se, osim u navedenom smislu, mogao koristiti i u druge svrhe gdje se pokaže potreba i korisnost. U uvodnom dijelu rada obuhvaćena je, u svrhu upućivanja u problematiku i shvaćanja konteksta nastanka današnje...
Zaštita umjetnina na papiru
Zaštita umjetnina na papiru
Maja Balaš
Zaštita umjetnina na papiru jedan je od najvažnijih aspekata očuvanja kulturne baštine za buduće naraštaje. Osim prirodnog procesa starenja, postoje brojni uzročnici i vrste oštećenja umjetnina, a mogu se podijeliti na fizikalne, kemijske te biološke. Oštećenja na papiru također mogu biti nanesena djelovanjem elementarnih nepogoda. Međutim, najčešće su štete nastale nepravilnim rukovanjem, pohranom i izlaganjem građe od strane čovjeka. Preventivna zaštita umjetnina na...
Zdravlje i bolest: Foucault i neka suvremena pitanja
Zdravlje i bolest: Foucault i neka suvremena pitanja
Antonia Matas
U ovom radu polazi se od Foucaultovog prikaza nastanka klinike, pri čemu je naglasak na razvoju medicinskog promatranja i njegovih metoda u suvremenom dobu. K tome, razmatra se način na koji moć, putem medicinskoga znanja, kontrolira društvo. Foucault i Illich zaključuju da pacijent više nije subjekt, nego promatranjem postaje objektom. To se događa u specifičnom postavu medicine, odnosno u odnosu sa liječnikom. Tijelo pojedinca postaje mjesto stvaranja medicinskog znanja, a pogled...
Znameniti Hrvati u iseljeništvu do 1918.
Znameniti Hrvati u iseljeništvu do 1918.
Mijo Ćosić
Iseljavanje Hrvata iz domovine nezaobilazan je čimbenik u proučavanju hrvatske povijesti te njenog civilizacijskog i kulturnog naslijeđa. Tema rada je hrvatsko iseljeništvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Africi i europskim zemljama s posebnim aspektom na istaknute osobe, ljude koji su dali veliki doprinos svojim radom matičnoj zemlji kao i svjetskoj kulturi i znanosti. Počeci iseljavanja Hrvata iz matične zemlje datiraju sa kraja 15. i početka 16. stoljeća, što je...
Znanstvena komunikacija i popularizacija znanosti na društvenim medijima
Znanstvena komunikacija i popularizacija znanosti na društvenim medijima
Lea Putnik
Cilj i svrha rada je dobiti uvid u kompetencije potrebne za uspješno služenje društvenim medijima u svrhu popularizacije znanosti i znanstvene komunikacije. Rad započinje postavljanjem teorijskih okvira za nekoliko važnih pojmova. Prvenstveno je to pojam znanstvene komunikacije. Kako bi se pojasnila znanstvena komunikacija, krenut će se od šireg pojma, pojma znanosti općenito i u nastavku će se dati jedan kratki povijesni pregled. Nakon znanstvene komunikacije definirat će se pojam...
Značenja i uporaba dativa
Značenja i uporaba dativa
Antonija Rukavina
Tema je rada značenje i uporaba dativa u hrvatskome jeziku. Rad je podijeljen u dvije veće cjeline: Dativna značenja i Sintaktička uloga dativa. Prema primjerima crpljenim iz građe cilj je utvrditi koja semantička značenja, ali i ulogu u rečenici, izraz u dativu može imati. U radu je naglasak više na semantičkoj nego na sintaktičkoj ulozi dativa. Primjeri su podijeljeni prema značenjima i dativnim ulogama koje su određene pomoću različitih gramatika i radova. Odvojeno će se...
Značenjski i uporabni odnosi genitiva, lokativa i instrumentala
Značenjski i uporabni odnosi genitiva, lokativa i instrumentala
Tamara Prelog
Tema ovog rada jesu značenjski i uporabni odnosi genitiva, lokativa i instrumentala. Ta su tri padeža promotrena sa stajališta Jakobsonove teorije padeža, čija značenja on dijeli na opća i posebna. Opća su značenja direktivnost (dativ, akuzativ, lokativ 2, genitiv 2), kvantifikacija (genitiv 1 i 2, lokativ 1 i 2) i marginalnost (instrumental, dativ, lokativ 1 i 2). U hrvatskome padežnom sustavu ne razlikuju se genitiv 1 i 2 ni lokativ 1 i 2, no ostala se opća značenja u ruskom i...
Zrinski i Frankopani: Otpor bečkom centralizmu i osmanskim osvajanjima
Zrinski i Frankopani: Otpor bečkom centralizmu i osmanskim osvajanjima
Franjo Lacković
U radu se prikazuju dvije hrvatske velikaške obitelji, obitelj Zrinski i obitelj Frankopan, koje su tijekom XVII. stoljeća ostavile neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti. Osim odlučnog otpora Osmanskom Carstvu, koje je do XVII. stoljeća hrvatski teritorij uspješno svelo na „ostatke ostataka nekadašnjeg slavnog kraljevstva“, knezovi Zrinski i Frankopani bili su kreatori urote hrvatskih i mađarskih velikaša protiv politike Bečkoga dvora, koja je u historiografiji ostala upamćena...
Zweisprachigkeit bei der ausgewanderten kroatischen Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum
Zweisprachigkeit bei der ausgewanderten kroatischen Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum
Iwa Viljušić
Der Gegenstand dieser Diplomarbeit ist die Zweisprachigkeit der ausgewanderten kroatischen Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum. Das Ziel der Arbeit ist das Thema theoretisch einzuführen und danach die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen. Neben der Einführung und dem Schlusswort besteht die Arbeit aus noch zwei Teilen, dem theoretischen und dem praktischem Teil. Im theoretischen Teil wird ein Einblick in die Soziolinguistik gegeben. Außerdem werden Begriffe rund um Mehrsprachigkeit...
Übersetzen von medizinischen Texten: die Textsorte 'Ärztlicher Befund'
Übersetzen von medizinischen Texten: die Textsorte 'Ärztlicher Befund'
Armin Halić
In dieser Abschlussarbeit beschäftige ich mich mit dem Übersetzen von medizinischen Texten, der Textsorte Ärztlicher Befund und den Eigenschaften der medizinischen Fachsprache. Die Probleme bei einer internationalen Übersetzung, die Eigenschaften der medizinischen Kernbereiche und der Fachsprache werden auch gezeigt. Es wird im Allgemeinen über Fachübersetzungen, über einen guten Übersetzer, dessen Fähigkeiten und wie man ein guter Übersetzer werden kann, die Rede sein. Es werden...
Čelni ljudi Trećeg Reicha - Josef Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler
Čelni ljudi Trećeg Reicha - Josef Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler
Marin Sabljo
Rad prikazuje vrh nacionalsocijalističke Njemačke, ljude koji su „iza kulisa“ vukli neke od najznačajnijih poteza, te koji su ostavili traga na cjelokupni Treći Reich. Prije svega tu je Heinrich Himmler. Čovjek koji je diplomirao agrokulturu, čovjek koji je svojom spartanskom disciplinom stavio SS na noge. Upravo je on omogućio da Schutzstaffel (SS) postane glavna vojno-politička tvorevina Trećeg Reicha. Bez razmišljanja je izdao svog „učitelja“ Ernesta Röhma, te si...

Pages