Pages

Stripovni stil u mangama i grafičkim romanima
Stripovni stil u mangama i grafičkim romanima
Tea Maksimović
Podjela stripova na alternativne i komercijalne pojavljuje se u zborniku „Uvod u medije“ (Dragojević, Frančeski, 2011: 173). Rad će se interpretacijski i analitički baviti stilskim značajkama pojedinih alternativnih i komercijalnih oblika stripa, preciznije rečeno, japanskih mangi i grafičkih romana. Grafički romani mogu: a) nastati prema već napisanim romanima pa je onda riječ o svojevrsnoj preregistraciji, tj. postupku „preuzimanja drugog tipa registara u jedan osnovni...
Struktura i elementi uređivanja rukopisa na različitim stupnjevima hijerarhije
Struktura i elementi uređivanja rukopisa na različitim stupnjevima hijerarhije
Sanja Adašević
Dva su cilja koja se žele postići obrađivanjem ove teme: definirati stupnjeve i hijerarhiju rada na rukopisu i metodološkim putem uspostaviti faze uredničke obrade rukopisa. Nakladnik je osoba koja organizira i financira objavljivanje i distribuciju knji-ga, od pripreme rukopisa za tisak do njegove prodaje. Razne su funkcije u nakladništvu: urednička funkcija, funkcija dizajna i proizvodnje, funkcija marketinga i prodaje, finan-cijska i opća funkcija, te skladište i distribucija. Uz...
Strukturalistička fonologija
Strukturalistička fonologija
Davorka Ljubenkov
Jezikoslovlje 20. stoljeća uvelike je obilježeno radom Ferdinanda de Saussurea, koji je opisujući jezik kao sustav dihotomija i ustrajući u određivanju najmanjih jezičnih jedinica uveo u jezikoslovni rječnik pojam strukturalizam i doveo do osamostaljenja fonologije kao jezikoslovnog područja. Njegov rad nastavljaju istaknuta imena lingvistike. L. Hjelmslev, H. J. Uldall i V. Brøndall ističu se kao predstavnici Kopenhaške lingvističke škole. R. Jakobson, N. S. Trubeckoj i V....
Strukture svakodnevice u frančezarijama
Strukture svakodnevice u frančezarijama
Ivana Rotim
Tema je ovog rada Molière i elementi svakodnevice u dvijema frančezarijama, tj. dvijema preradbama Molièreovih komedija: Nauk od mužova (prijevod francuskog L' Ecole des maris) i Nauk od žena (prijevod francuskog L'Ecole des femmes). Slobodan Prosperov Novak u Leksikonu hrvatskih pisaca objašnjava kako su frančezarije pokušaj grupe mladih pisaca da prevedu sve Molièreove tekstove (Novak: 2000: 220). Mirko Deanović naglašava da pojam frančezarija označava zanos za sve što je...
Strukture svakodnevice u komediji "Matijaš Grabancijaš dijak"
Strukture svakodnevice u komediji "Matijaš Grabancijaš dijak"
Mirna Obradović
U završnom radu istraživat će se djelo Tituša Brezovačkog „Matijaš Grabancijaš dijak“. Na temelju povijesti stare hrvatske književnosti različitih autora (R. Bogišić, I. Frangeš, K. Georgijević, M. Kombol, B. Vodnik), opisat će se kulturne prilike i hrvatska književnost u 18. stoljeću te će se prikazati život i književni rad ovog dramskog pisca i prigodnog pjesnika. Nadalje, objasnit će se književna vrijednost samoga djela, temeljna obilježja, kao i mogući utjecaji...
Strukturne analogije pjesničkoga i filmskoga teksta na primjeru usporedne analize pjesništva Nikole Kraljića i hrvatskih eksperimentalnih filmova
Strukturne analogije pjesničkoga i filmskoga teksta na primjeru usporedne analize pjesništva Nikole Kraljića i hrvatskih eksperimentalnih filmova
Nikolina Hajek
Nikola Kraljić čakavski je pjesnik rodom iz Omišlja. Veliki dio njegova pjesničkoga opusa čine tekstovi pisani čakavskim narječjem, a u ovom su radu odabrani oni koji koriste kombinaciju čakavskoga narječja i hrvatskoga standardnog jezika. Nikola Kraljić djelovao je u kontekstu raznih političkih i književno umjetničkih orijentacija, a zahvaljujući velikoj čitalačkoj angažiranosti i studiju filozofije, Kraljiću se otvaraju sasvim novi vidici koji se očituju u...
Studentski časopisi i pravopisna norma
Studentski časopisi i pravopisna norma
Ramona Romić
U radu se istražuje pravopisna norma u studentskim časopisima. Građom su obuhvaćeni studentski časopisi nekroatističkih studija s različitih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Cilj je istražiti poštuju li studentski časopisi pravopisnu normu te je li pravopisna nesigurnost uzrokovana promjenom pravopisne norme objavljivanjem Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb, 2013.) ili joj razloge treba tražiti u drugom smjeru. Radom su izostavljeni...
Studij slučaja grupe sudnjeg dana "Family Radio" na temelju teorije kognitivne disonance
Studij slučaja grupe sudnjeg dana "Family Radio" na temelju teorije kognitivne disonance
Iva Erceg
Cilj ovog rada je ispitati primjenjivost postavki teorije kognitivne disonance na ponašanje članova grupe sudnjeg dana „Family Radio”. Grupa je praćena od lipnja 2011. do ožujka 2012., a podatci su prikupljani iz različitih izvora, prvenstveno sa web stranice grupe Family Radio te yahoo grupe TimeandJudgment_May212011. Ovaj rad je deskriptivna studija slučaja, što znači da pokušava opisati činitelje koji su ključni za djelovanje grupe „Family Radio”, a pri analizi podataka...
Stvaranje Europske Unije 1950.-1970.
Stvaranje Europske Unije 1950.-1970.
Slaven Marković
Proces europskog ujedinjenja kojim se ovaj rad bavi je jedan jako kompleksan proces zbog toga što je uvriježeno mišljenje među povjesničarima i analitičarima da je proces europskog ujedinjenja započeo puno ranije, čak i stoljećima ranije nego što i službeno je. Spominje se da je početak ujedinjenja započeo paneuropskim pokretom ili nakon završetka Drugog svjetskog rata. Naime, sama ideja europske integracije nije novijeg datuma i ne pripada samo 20. stoljeću. Naprotiv, brojni...
Stvaranje oružanih snaga Republike Hrvatske do proglašenja neovisnosti
Stvaranje oružanih snaga Republike Hrvatske do proglašenja neovisnosti
Marin Adžaga
Rad se bavi razvojem oružanih snaga snaga Republike Hrvatske u počecima Domovinskog rata. U radu se opisuju događaji koji su uzrokovali raspad Jugoslavije nakon smrti Josipa Broza Tita. Na temelju relevantne literature govori se o prvim višestranačkim izborima u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata, osnivanju hrvatskih stranaka te nastanku samostalne hrvatske države. Težište se stavlja na razdoblje od 1989. do 1991. godine, kada je razoružana Teritorijalna obrana Hrvatske, nakon...
Stvaranje prvog dojma o drugima
Stvaranje prvog dojma o drugima
Majda Joha
Prvi dojam relativno je stabilan tijekom vremena, a njegovo se formiranje odvija vrlo brzo, čak i prije nego se pojavi bilo kakav fizički kontakt s nekom osobom, a mogu trajati godinama. Istraživanja su pokazala da je potrebno 100 ms da se o nekome stvori dojam. Na formiranje dojma utječu razni faktori poput redoslijeda prezentiranja informacije, verbalnog i neverbalnog ponašanja, fizičkog izgleda, lica, odjeće, raspoloženja i slično. Svi ti faktori čine skup informacija na temelju...
Subcultures jargon
Subcultures jargon
Jelena Živić
This thesis describes a special bond created between the members of various subcultures and the language they use. Special jargon expressions can be associated with particular marginal social groups. There are four major subcultures discussed in this thesis with a special reference to the jargon expressions they use in their everyday communication. These subcultures are: football hooligans subculture, heavy metal subculture, biker subculture, and homebrewers subcultures. What connects...

Pages