diplomski rad
Odnos izmedu crta ličnosti tamne trijade i nekih aspekata kvalitete veze kod ljubavnih partnera

Melane Čović (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet