Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Međunarodni projekt CALIMERA u Hrvatskoj

Faletar, Sanjica (2004)