diplomski rad
The role of self-regulation in EFL vocabulary knowledge/Uloga samoregulacije u znanju vokabulara engleskog kao stranog jezika

Martina Vujnović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet