Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Tragom Mažuranićeve Slovnice Hèrvatske u gramatičkom priručniku Jánosa Mihálovicsa Gyakorlati Ilir Nyelvtan

Mlikota, Jadranka; Lehocki-Samardžić, Ana; Baraban, Borko (2016)